Ga naar inhoud
 • 0

Vrijdag 5 december verschijnt de ondernemersbrief

Bericht van de Staatssecretaris:

 

Vrijdag 5 december verschijnt de ondernemersbrief

 

Komende vrijdag zal de ondernemersbrief verschijnen. In deze beleidsbrief staat een veelheid aan acties die EZ - in samenwerking met andere partijen - oppakt om het ondernemen aantrekkelijker te maken.Ondernemers hebben aangegeven dat de overheid aandacht moet schenken aan punten zoals het aanpakken van regelgeving en het beter ondersteunen van startende bedrijven. Staatssecretaris Van Gennip heeft eerder aangegeven dat dit een hoge prioriteit heeft.

 

Ben reuze benieuwd wat de sint voor ons in petto heeft ::)

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Krijg je deze via de post? ;D

 

Ben ook wel benieuwd.

Hopelijk wordt het een fijne Sinterklaas.

 

Ik verwacht een oude man met schimmel tussen zijn benen ;D (grapje van mijn kinderen)

 

Nee, meestal wordt er na het kabinetsberaad een persconferentie gegeven waarin dit soort documenten openbaar gemaakt worden.

 

Wat het wordt ??? Ik heb geen idee. Er zijn drie opties: Of we krijgen de zak of we krijgen pepernoten of er is niks.

 

Toch wel maf dat er een soort hogere macht is, die notabene nog een eigen agenda heeft, die bepaald of jij mag blijven leven. :-[

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Of krijg ik nu voor deze opmerking de roe?

 

Nou, misschien wel, maar niet van mij ::)

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Overal gezocht, helemaal niets te vinden. Het is niet besproken in de kamer en ook niet tijdens het kabinetsberaad ???

 

Is het nou werkelijk zo moeilijk om die laatste 15 mln een bestemming te geven? ::)

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Hij komt, hij komt, hij komt doe goede ... mee>

 

Vandaag wordt de ondernemersbrief eindelijk naar de kamer gestuurd. Vanochtend stond in het FD een interview met de staatsecretaris, waar ik toch enige hoop uit koester. Vanmiddag hopelijk de brief, hier enkele quotes uit het interview in FD

 

Opening: Geen subsidies, geen nieuw beleid. Met actiepunten wil Van Gennip ondernemen aantrekkelijker maken. 'Het kán niet zo zijn dat wij het slechter doen dan buurlanden.'

Een verhoging van de groep potentiële ondernemers is Van Gennips doel voor de komende vier jaar. 'Reken me niet af op het aantal nieuwe ondernemers. Want dat zegt niks over bijvoorbeeld de grootte of de kwaliteit van die nieuwe ondernemers. Maar ik wil wel dat Nederland weer ten minste vergelijkbaar is met landen om ons heen. Het kan niet zo zijn dat het ondernemerschap hier lager is dan in België of Duitsland', zegt Van Gennip. 'Als het minder is dan in de VS of Zuidoost-Azië, het zij zo.'

Waar de bewindsvrouw niet op zit te wachten, zijn ondernemers die langskomen en hun hand ophouden. 'Je ziet dat bedrijven rondshoppen waar ze het meest steun van de overheid kunnen krijgen. Dan komen ze hier en zeggen ze 'in uw buurland krijg ik dertig procent meer'. Ik vind echt dat mensen en bedrijven niet gedreven moeten worden door subsidies. Als ik één regel afschaf, hebben meer mensen daar wat aan dan euro 1 subsidie voor één bedrijf.'

 

Klinkt allemaal zeer doordacht :D Nu maar hopen dat de acties uit de brief aan de kamer dat ook zijn.

fd031208.txt

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Op de valreep, vers van de pers (EZ site):

 

Van Gennip in actie voor ondernemers

Staatssecretaris Van Gennip heeft op een bedrijf in Den Haag de beleidsbrief 'In actie voor ondernemers' gepresenteerd. Met daarin een groot aantal acties dat knelpunten voor ondernemers moet gaan oplossen lees verder

 

In actie voor ondernemers! (de brief aan de kamer)

Bijlage: In actie voor ondernemers! (het rapport van 60p.)

 

Ik ga hem thuis lekker lezen.... Het zijn meer dan 60 pagina's.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ik heb hem even vluchtig doorbekeken. Er staat helaas niets in over de snelheid van de procedures. Wel gaan ze wat beter kijken naar de regeltjes. De regels zijn echter soms vreselijk duidelijk, maar duurt het x jaar om een vergunning/wijziging of wat dan ook te krijgen van de overheid. Daar sta je dan eventueel met je geld en plannen. Gewoon omdat het overheidsapparaat soms log en traag is.

 

 

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Een heel pakket aan concrete acties.

Hoewel er een deel blijft steken in "wordt nog uitgewerkt" en "hier wordt een commissie voor ingezet" staan er toch ook heel concrete zaken in waar men aan werkt.

Vooral het deel over makkelijker financiering krijgen spreekt mij wel aan. Samen met private partijen doet leuke dingen vermoeden.

Wat betreft Technopartner moeten we nog even 3 weken wachten.

drs. Bernd W. Mintjes

Maxwell Group (van idee naar onderneming)

 

Kapitaaltrein bijeenkomsten over risicokapitaal

Link naar reactie
 • 0

Op zich zijn de geluiden rondom de ondernemersbrief hoopvol, maar vind ik de sectie rondom technostarters en de kapitaalmarkt nogal vaag. Het kan nog alle kanten op. Een paar relevante quotes:

 

pagina 9:

Ondernemerschap is….

De mentaliteit en het proces waarbij in een nieuwe of bestaande organisatie economische activiteit wordt gecreëerd en ontwikkeld1. Het ontstaat door een mix van: risico’s nemen, creativiteit, innovatie en gezond beheer. Ondernemerschap bestaat in iedere sector en soort onderneming. De term is van toepassing op zelfstandigen en ondernemingen van elke grootte, in de verschillende stadia van de levenscyclus van een bedrijf.

De definitie van ondernemerschap ??? Ik vind hem super vaag :P Daar zou ik graag de volgende definitie tegenover stellen:

 

Ondernemersschap is het vermogen van een persoon of groep van personen om schaarse middelen (mensen, kennis en/of geld) efficient om te zetten in een winstgevende marktpositie met een verdedigbaaar concurentieel voordeel.

 

pagina 22:

Knelpunten rond de kapitaalmarkt: te weinig informal investors

In de markt voor risicodragend kapitaal kunnen informal investors een belangrijke rol spelen bij kleinere financiering voor startende en vooral ook innovatieve bedrijven. Aan de onderkant van de kapitaalmarkt (bij financiering tot circa € 1 mln.) wordt echter een ‘gat’ gesignaleerd tussen het aanbod van en de vraag naar risicokapitaal (‘equity gap’)22.

 

Actie 6: Verbeteren van de markt voor informal investment

 

EZ zal zich de komende jaren inzetten voor een betere markt voor informal investors. Zo wordt bijvoorbeeld het starten van Business Angel Netwerken (voor het bijeenbrengen van informal investors en ondernemers) gestimuleerd. Ook de Europese Commissie neemt initiatieven in die richting. Bovendien wordt de informatievoorziening zodanig verbeterd dat intermediaire organisaties beter worden benut bij het bij elkaar brengen van informal investors en ondernemers.

 

Actie 7: Evalueren durfkapitaalregeling

Eén van onze aandachtspunten is de toepassing van de regeling voor durfkapitaal voor starters, onder andere voor technostarters. In het kader van de evaluatie van de durfkapitaalregeling in 2004 wordt door nader onderzocht of aanpassing van die regeling wenselijk is.

Hmm, het gaat over ons (de nebib) maar wat het betekend weet ik nog niet.

 

pagina 24 en 25:

Knelpunten voor technostarters

Technostarters vormen een bijzondere groep ondernemers. Het zijn kleine ondernemingen (niet ouder dan 5 jaar), waarvan de oprichter(s) vaak een hogere (bèta of gamma) opleiding heeft (hebben) genoten. Technostarters commercialiseren producten, processen of diensten, die ze op basis van eigen technische vindingen of door een nieuwe combinatie van bestaande technologieën hebben ontwikkeld.

Deze ondernemers lopen tegen heel andere knelpunten aan dan de doorsneestarter. Daarnaast is de bijdrage van technostarters aan de productiviteitsgroei de laatste jaren toegenomen. Om die redenen is specifiek beleid voor deze doelgroep gerechtvaardigd26. Uit onderzoek blijkt bovendien dat beleid dat specifiek is gericht op het vergroten van het aantal technostarters een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit27. Een voldoende aanbod van technostarters is dan ook cruciaal voor onze toekomstige concurrentiepositie28.

De laatste jaren gaan er ieder jaar ca. 1100 nieuwe technostarters van start. Internationaal gezien behoort Nederland daarmee tot de middenmoot29. Specifieke knelpunten voor technostarters zijn:

- Door hun technische achtergrond hebben zij hun ndernemersvaardigheden minder ontwikkeld.

- In vergelijking met andere landen zijn onderzoek en ondernemerschap in ons land onvoldoende verbonden; zo blijkt het aantal spin-offs van universiteiten in Nederland zo’n 30 tot 40% achter te blijven bij het buitenland30. Dit wordt bevestigd door de Global Entrepreneurship Monitor 2002. Daaruit blijkt dat experts de overdracht van kennis vanuit kennisinstellingen via startende bedrijven als een

van de grootste zwaktes van het Nederlandse ndernemerschapklimaat zien.

- Technostarters ondervinden vaak problemen bij het aantrekken van

risicodragend kapitaal. Tegelijkertijd ervaren investeerders een gebrek aan goede businessplannen en blijft beschikbaar kapitaal bij informal investors onbenut. Technostarters hebben geen ‘track record’, hun vooruitzichten zijn onzeker en de risico’s hoog. Investeerders stappen vaak liever in minder risicovolle projecten.

 

Actie 14: Programma gericht op het wegnemen van belemmeringen

voor technostarters Zoals in de brief In actie voor innovatie aangegeven is het streven om per 1 januari 2004 het actieprogramma TechnoPartner van start te laten gaan31. Hierover wordt de Tweede Kamer binnenkort uitgebreid bericht.

Het actieprogramma houdt in:

- Een pre-seed faciliteit om de drempel naar het innovatief ondernemerschap te verlagen.

- Een seed-faciliteit om de problemen voor technostarters bij het aantrekken van voldoende risicodragend vermogen in de vroege fase te verminderen.

- Een kennisexploitatieregeling om te stimuleren dat etenschappelijke kennis sneller wordt benut door technostarters.

- Een module octrooikosten universiteiten om het octrooi- en licentiebeleid van Nederlandse universiteiten verder te ontwikkelen, mede met het oog op overdracht van octrooien aan technostarters en andere innovatieve bedrijven.

- Het TechnoPartner-platform dat zal gaan fungeren als vraagbaak en koppelaar voor technostarters, kennisinstellingen en andere partijen.

Aansluitend worden coachingsprogramma’s opgezet om technostarters na de start ook snel te laten doorgroeien (met Syntens)

Daarnaast zal het Kabinet het institutionele kader verbeteren waarbinnen kennisinstellingen technostarters stimuleren

De overheid kan het technostartersklimaat niet alléén versterken. Het bedrijfsleven moet daar intensief aan meewerken. Een aantal grote bedrijven heeft inmiddels al aangegeven graag technostarters te willen stimuleren, door bijvoorbeeld ervaren bedrijfscoaches beschikbaar te stellen en door direct in technostarters te willen investeren. Deze samenwerking juicht het Kabinet van harte toe.

De overheid moet zich vooral richten op het oplossen van haperingen in de markt.

Het actieprogramma moet in ieder geval zoveel mogelijk aansluiten bij lokale en regionale initiatieven (bestaande en nieuwe), die als dat nodig is, een duwtje in de rug krijgen. Financieringsfaciliteiten zullen openstaan voor alle aanbieders van risicokapitaal. De overheid financiert alleen mee met private partijen. De overheid deelt daarnaast niet alleen mee in het risico maar ook in de winst (bij exit-trajecten).

Door deze combinatie van oplossingen van concrete knelpunten en institutionele aanpassingen kunnen we het technostartersklimaat in Nederland duurzaam verbeteren.

 

Ook de brief In actie voor Innovatie gaat in op maatregelen om technostarters te stimuleren, waaronder het stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs32. Daarnaast moet worden opgemerkt dat TechnoPartner nog in ontwikkeling is. De bovenstaande uitgangspunten worden in overleg met andere betrokken partijen nog

verder uitgewerkt. Zo zijn deze lijnen besproken in het Innovatieplatform. Uit de kennisenveloppe worden via de begroting van Economische Zaken extra middelen ter beschikking gesteld voor het actieprogramma TechnoPartner, oplopend tot 25 mln per jaar vanaf 2007. Hierover zal de Tweede Kamer rond de jaarwisseling worden

geïnformeerd.

Een paar observaties: Het kan nog alle kanten op. De overheid ziet er niet tegen op om weer in "equity" te gaan (slechte zaak, zie discussies elders op dit forum) Er het budget van technopartner komt pas in 2007 vrij. Dat is dus ruim 3 jaar wachten ???

 

Anyway, dit waren de hoogtepunten, wat vinden de "ondernemers" er van?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 259 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.