Ga naar inhoud
 • 0

failliet gaan als eenmans zaak?

Een van mijn beste vrienden zit na 8 jaar als zelfstandig ondernemer met zijn handen in het haar. Hij is al die tijd actief geweest als eenmanszaak.

 

Momenteel is de situatie als volgt:

 

Debiteuren: ~180k

Crediteuren: ~140k

 

De debiteuren weigeren te betalen en helaas heeft hij geen geld meer om met behulp van rechtzaken zijn geld te halen. Dus ondanks dat hij 40k in de plus zou moeten staan gaat hij hoogst waarschijnlijk failliet. Debiteuren beheer "gone bad" dus....

 

We zitten al een tijdje te brainstormen wat de beste taktiek zou kunnen zijn om zijn privé faillisement af te wenden.

 

Hebben jullie advies voor een strategie die hij zou kunnen volgen? Is het slim om zelf de handdoek in de ring te gooien en met behulp van de curator achter zijn debiteuren aan te gaan? Wat voor risico's moet hij zowieso rekening mee houden? Wat voor instanties zou hij gebruik van kunnen maken? Kortom alle hulp is erg welkom omdat hij momenteel in een erg vervelende situatie zit.

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik denk dat de belangrijkste vraag in dit geval is: Waarom willen de debiteuren niet betalen? Is er enige hoop dat ze binnen afzienbare tijd wel willen betalen?

 

Afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat de ondernemer in de toekomst wel zijn geld zal ontvangen is wellicht een overbruggingskrediet mogelijk?

 

Wellicht dat factoring hier een oplossing zou kunnen bieden? Factoring maatschappijen kopen dan de vordering over van de onderneming. Uiteraard kost dit ook wat vanwege het risico dat overgenomen wordt.

Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar reactie
 • 0

Beste Zrski,

 

Ik denk dat je wat meer achtergrond info moet geven over hoe deze situatie is ontstaan.

 

Waarom willen die debiteuren niet betalen?

Hoeveel debiteuren zijn het?

Zijn de crediteuren van de situatie op de hoogte?

 

In ieder geval moet hij nooit zelf zijn faillissement aanvragen.

 

Wacht je antwoord even af voordat ik verdere tips/adviezen kan geven.

 

 

Michael.

www.droombureau.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik onderschrijf het verhaal van Celletje volledig, sterker nog ik denk dat dit de enige twee oplossingen zijn. De situatie is overigens niet zo hopeloos dat er gelijk een faillisement aangevraagd moet worden. Ik heb dit van dichtbij meegemaakt waarbij er zelfs geen plus onder de streep stond, maar een vette min. Gelukkig had de desbetreffende rechtspersoon een redelijk goed gevulde orderportefeuille en tevens een achterstand in de betalingen van de debiteuren. De bank heeft in dat kader een overbruggingskrediet ter beschikking gesteld, eisen gesteld aan het debiteurenbeheer en verlangd dat er extern eigen vermogen werd aangetrokken. Het advies is derhalve om de situatie van de desbetreffende ondernemer te beschrijven, daaraan een analyse te voegen voor wat betreft de knelpunten in het debiteurenbeheer en daarbij een plan van aanpak hoe het debiteurenbeheer te verbeteren. De bank zal overigens zelf wel met factoring komen en in dat verband een voorstel doen. Factoringmaatschappijen zijn veelal dochterondernemingen van zakelijke banken, maar dat ter zijde.

 

Er zitten overigens wel wat haken en ogen aan factoring, maar dat hangt meer samen met de aard van de vorderingen die worden gecedeerd (overgedragen) en de voorwaarden die de maatschappij daaraan stelt.

 

Voor wat betreft de keuze factoring of zelf procederen, raad ik zelf procederen af in dit verband. Procederen kost tijd en geld. Ook al heb je een ijzersterke zaak, de kostenveroordeling weegt doorgaans niet op tegen de vergoeding. Factoring kost ook geld, maar levert sneller de benodigde cash op om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Voor meer info over factoring zie onder ander:

http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/lenen/mkb_factoring/voordele

http://www.kredietfactor.nl/kredietfactor

www.ncm.nl

 

Via google is vast nog veel meer te vinden.

 

Sterkte en succes.

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Beste Zrski,

 

Ik denk dat je wat meer achtergrond info moet geven over hoe deze situatie is ontstaan.

 

Waarom willen die debiteuren niet betalen?

Hoeveel debiteuren zijn het?

Zijn de crediteuren van de situatie op de hoogte?

 

In ieder geval moet hij nooit zelf zijn faillissement aanvragen.

 

Wacht je antwoord even af voordat ik verdere tips/adviezen kan geven.

 

 

Michael.

 

Beste Micheal,

 

Ik reageer zelf even op de vragen.

 

Waarom willen die debiteuren niet betalen?

Het gaat om één debiteur van € 130.000,- Hij is het niet eens met een pui die ik geleverd heb met een waarde van een kleine € 20.000,- Deze vordering loopt al vanaf april, ondertussen zijn er meerdere dingetjes bijgekomen wat door gebruik beschadigd is.

 

Hoeveel debiteuren zijn het?

1, de rest verwacht ik op korte termijn

 

Zijn de crediteuren van de situatie op de hoogte?

ja, ik heb correspondentie naar iedereen gefaxt.

 

dank voor je reactie

 

Paul

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Edward,

 

naar aanleiding van de vraag van Zrski reageer ik graag zelf.

 

Zelf wil ik natuurlijk niet mijn faillisement aanvragen, maar ik heb hier 9 brieven van verschillende deurwaarderskantoren voor mij liggen. Tot nu heb ik deze via correspondentie te weten stagneren. Hoe lang kan dit nog doorgaan? En wat als zij mij failliet willen verklaren?

 

groet Paul

Link naar reactie
 • 0

[Procederen over 130.000 euro kost meer dan het oplevert?

Nee, dat heb heb ik niet gezegd. Er dienen twee zaken te worden gescheiden. De vordering zelf en de buitengerechtelijke kosten. De eisende partij heeft sowieso zijn vordering van € 130.000. Om de vordering te kunnen incasseren moet in dit geval kennelijk een incassoprocedure worden gevoerd wil de wederpartij tot betaling over gaan.Voor die procedure moet de eiser (buiten)gerechtelijke kosten maken. Als de vordering wordt toegewezen dan is die vordering (na executie) binnen, maar om de (buiten)gerechtelijke kosten vergoed te krijgen zal naast de vordering ook een kostenveroordeling moeten worden gevraagd. Deze veroordeling is gefixeerd volgens bepaalde normen. In de regel is de veroordeling niet toereikend om alle daadwerkelijk gemaakte kosten te dekken.

 

Naast het feit dat een procedure dus geld kost, kost deze ook veel tijd (soms veel tijd). Daarom lijkt een gesprek met de bank een meer zinvolle actie.

 

Zie voor een uitleg over de berekening van een kostenveroordeling www.legal.nl/kostenveroordeling.php

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Waarom willen die debiteuren niet betalen?

Het gaat om één debiteur van € 130.000,- Hij is het niet eens met een pui die ik geleverd heb met een waarde van een kleine € 20.000,- Deze vordering loopt al vanaf april, ondertussen zijn er meerdere dingetjes bijgekomen wat door gebruik beschadigd is.

Paul begrijp ik de zaak goed dat je de vordering van € 20.000,- samenhangt met één opdracht en daarnaast deze debiteur nog meer opdrachten heeft verstrekt waarvoor andere vorderingen openstaan, die een totaal van € 130.000,-. Met andere woorden schort deze debiteur zijn verplichten volledig op totdat het probleem t.a.v. de pui is opgelost?

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Ik kreeg een tip van iemand anders dat schuldsanering aanvragen mogelijk een oplossing zou kunnen zijn, wat vinden jullie daarvan?

Ik adviseer om hier zeer terughoudend mee om te gaan, inzake het onderhavige geval denk ik dat er betere oplossingen zijn.

 

Kijk voor schuldsanering op www.schulden.nl. Ook voor ondernemers. Het is ook mogelijk om hiervoor contact op te nemen met de gemeentelijke kredietbanken. Maar gebruik het echt als laatste strohalm.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Beste Edward,

 

De opdrachtgever is mij € 130.000,-- schuldig voor het totaal project. Hij heeft onderling zonder mijn weten een leverancier van mij € 20.000,-- gegeven. Hiernaast heeft deze opdrachtgever een rekening opstaan van € 4.100,-- voor een andere opdracht. De rest van het geld ligt bij andere, waaronder € 11.000,-- een getekende grosse is. Een bedrag van € 5.800,-- laat op zich wachten, vanwege de betalingsvoorwaarden van deze leverancier.

 

In eerste instantie heeft deze opdrachter zijn woord gegeven dat als de pui klaar is, het geld over zal maken. Nu verklaart hij nooit meerwerk gevraagd te hebben.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat er op dit moment teveel tekst wordt gegeven zonder actie.

Het komt er dus op neer dat de betaling bepalend is voor het overleven.

Gooi alle je emotionele belemmering los en ga er als een terrier bovenop zitten.

Bel tenminste 1 of 2 keer per dag naar de Debiteur.

Zorg ervoor dat je uitermate vervelend overkomt.

Speel de zaak keihard uit. Stuur tenminste 2x per week een aanmaning. Verhoog je aanmaningen met de wettelijke rente (9%)

Speel je aanmaning op de persoon. Stel je debiteur in gebreke met dreiging naar persoonlijk faillisement. Schakel een incasso buro in die werkt op basis van no-cure no-pay. Zorg dat je er zo hard bovenop zit dat je nog net geen stalker bent.

Genoemde adviesen niet in de wind slaan, niet te lang over nadenken maar actie ondernemen.

Het is jouw zaak, jouw leven en jouw toekomst.

Laat je door niets weerhouden.!!

Succes.

John.

www.indumatic.nl

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Paul,

 

Hartelijk dank voor je duidelijke uitleg over de situatie.

 

Er zijn nu twee mogelijkheden.

 

1. Je hanteert de botte bijlmethode en haalt de geleverde pui terug. Jij bent immers nog steeds eigenaar van het materiaal.

 

2. Je hanteert de geven en nemenmethode en gaat overleggen met de klant wat er dan anders moet. Bereken vervolgens de kosten en bespreek dit met de klant. Daarbij zul je zelf ook een veer of veertje moeten laten.

 

Mocht dit alles niet werken dan rest er maar 1 oplossing. Vraag het faillissement van deze klant aan. Moet jij eens kijken hoe snel hij een oplossing wil bespreken.

 

Succes.

 

 

Michael.

www.droombureau.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat er op dit moment teveel tekst wordt gegeven zonder actie.

Iedere antwoord dat in dit kader is gegeven roept weer nieuwe vragen op. Daar komt bij dat in de regel de feiten genuanceerder liggen dan in eerste instantie door derden wordt gedacht. Een persoonlijk gesprek geeft dan ook vaak een ander beeld.

 

Als de lezer teruggaat naar het openingsbericht dan zijn de verstrekte gegevens maatgevend. De voorgestelde botte-bijl-stalkmethode kan wellicht vruchten afwerpen, maar ook het leed vergroten en is in ieder geval tijdrovend. Juist daar ontbreekt het de betrokken ondernemer aan. Zo ook aan het geld om te procederen.

 

Uitbesteden op no-cure-no-pay basis klinkt eenvoudig, maar is het niet. Incassobureaus die op deze basis werken passen het systeem - althans voor zover mij bekend - alleen toe bij vorderingen van beperkte omvang en alleen buitengerechtelijk. Zodra er dus geprocedeerd moet worden vervalt de no-cure-no-pay optie. Daar komt bij dat de onderhavige vordering tot de competentie van de Rechtbank behoort en dus inschakeling van een advocaat nodig is. Het is aan advocaten in NL verboden om op no-cure-no pay basis te werken.

 

De andere voorgestelde botte-bijl-terughaalactie is onmogelijk. Juridisch is betrokkene geen eigenaar van de pui meer, in tegenstelling tot wat sommigen hier aanvoeren. Indien er een eigendomsvoorbehoud is gemaakt zou dat in andere gevallen nog kunnen, maar dan geldt in deze casus ook nog de natrekkingsregel. Dat wil zeggen dat de eigenaar van een zaak eigenaar is van al haar bestanddelen, hetgeen in deze betekent dat de eigenaar van het pand eigenaar is geworden van de pui. Los van de vraag of het mogelijk is, wat lost een terughaalactie op? Je hebt een pui terug, maar nog geen geld om deurwaarders te betalen.

 

Een faillisement van de dubieuze debiteur aanvragen is gemakkelijker gezegd, dan gedaan.

 

Hoewel voor wat betreft de vordering, zeker als dit één op tegenspraak is, bijstand van een jurist of advocaat gewenst is, zijn de oplossingen die Bol op korte termijn nodig heeft niet zozeer van juridische aard maar veel meer van financiële aard. Een overbruggingskrediet en de vordering overdragen aan een factoringmaatschappij lijkt de enige reële oplossing.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Beste Bol/Paul,

 

Factoring lijkt mij ook het meeste potentieel hebben, of (toch) een beslaglegging en incassodagvaarding of als dit niet wenselijk is kan je overwegen het faillissement aan te vragen van jouw klant, aannemende dat er nog tenminste een andere schuldeiser is (de zgn steunvordering). Een dreigement helpt soms al.

 

Wat de uitkomst ook is, je moet bij dit alles vooral niet vergeten dat je als bestuurder in prive (nog meer) aansprakelijk wordt (en door de curator wordt gedagvaard) als vast komt te staan dat je schulden blijft aangaan terwijl je weet dat je deze niet kan voldoen (omdat je geen inkomsten hebt).

 

Het zelf aanvragen van faillissement of surseance van betaling is derhalve wellicht geen theorie meer.

 

Lawman

Legal Capital

Advocaten en ondernemingsrechtadviseurs

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Zomaar wat geachtenspinsels van een (ex-)jurist

 

Ik zou ook eens informeren bij een factoringbedrijf. Dan ben je gelijk van je debiteur af, want je draagt in feite je contract zo'n beetje over in ruil voor keiharde euro's. Maar het kost wel. Een praatje met de bank is ook aan te raden. Bereid in ieder geval je verhaal voor.

Als je hier weinig succes op boekt is een kort geding (starten binnen een week, hooguit twee) misschien iets voor je.

 

1. Die methode van 1 of twee keer per dag bellen en geregeld aanmanen is denk ik in dit stadium niet meer aan de orde. Daarmee maak je de zaken alleen maar erger. De juridische weg is het ingebreke stellen van de debiteur en daarbij een duidelijke en definitieve termijn stellen voor betaling, daarbij ook de overeengekomen of wettelijke rente vorderend. Ik mag hopen dat dit al gebeurd is. Een definitieve aanmaning doet het ook altijd goed. Je laatste poging tot een minnelijke schikking is een tweegesprek waarin je probeert na te gaan waar de schoen knelt. Misschien dat je door het uitvoeren van een kleine reparatie of aanpassing wel het geld kunt krijgen (maar dan wel direct!) Als dat laatste niet lukt en je hebt al het mogelijke gedaan, dan start je de gerechtelijke weg, eventueel met beslaglegging, bijvoorbeeld op liquide middelen. Je had er trouwens verstandig aan gedaan om een rechtsbijstandsverzekering te sluiten. Heb je die niet, sluit hem dan af voor toekomstige problemen. Beslag leggen wordt trouwens vaak gebruikt als pressiemiddel om iemand te laten voelen dat het menens is. Veel schuldenaren betalen dan in ieder geval een deel alvast of willen nog eens praten.

 

2. De pui terughalen zal niet gaan. Dat ding is namelijk 'nagetrokken'. Dat houdt in dat het verrekte ding deel is gaan uitmaken van het gebouw. Terughalen zit er dus niet in. (Zie ook Edwards opmerkingen hierover) Voor al die dingen die je onder eigendomsvoorbehoud hebt geleverd en die niet een onderdeel geworden zijn van een groter geheel, geldt dat terughalingsrecht in beginsel wel.

 

3. Schuldsanering zou ik ook niet doen. Slecht voor je reputatie

 

4. 130.000 pleuro voor een pui van 20.000 euro? Het opschorten van een nakoming mag alleen ten aanzien van die dingen die samenhangen met de omstreden faktuur, maar ja, dan moet je waarschijnlijk procederen.

 

5. Dat die vent jouw rekeningen bij die leverancier betaalt lijkt me in dit geval een onwenselijke zaak, omdat daarmee andere schuldeisers benadeeld worden. Ik zou die betaling bestrijden, omdat het aan jouw is om de prioriteiten van je crediteuren te bepalen. (Houd er rekeningen mee dat de wet het in beginsel mogelijk maakt om de schulden van een ander te betalen)

 

6. Misschien is het nog niet te laat om een dialoog met hem aan te gaan. Overreed hem om op een rijtje te zetten wat nou eigenlijk zijn probleem is en waarom hij de diverse fakturen weigert te voldoen. Je kunt dan per faktuur proberen een uitweg te vinden. Wat hij geleverd heeft gekregen is bijna altijd vatbaar voor enige vorm van vergoeding (hij heeft er voordeel van, hij heeft het gebruikt, hij heeft het beschadigd etc.) Soms is een beetje water bij de wijn nodig om een uitweg te vinden. Ik heb gezworen vijanden als vrienden uit een verzoeningsgesprek zien terugkeren. Een derde erbij betrekken als mediator kan raadzaam zijn.

 

7. Zoek ALLES bij elkaar waaruit maar enigszins kan blijken dat hij met het meerwerk heeft ingestemd: werkbonnen die zijn ondertekend, opdrachten, faxen, bezoekverslagen, voor mijn part getuigen die kunnen bevestigen dat jullie samen gezien zijn bij het uitvoeren of bespreken van die werkzaamheden, je kilometeradministraties, inkoopfakturen, verkoopfakturen, herinneringen, aanmaningen, alle correspondentie die je onderling gevoerd hebt enzovoort en leg een dossier aan. Ga ook na wat hij daar tegenin kan brengen (redelijkerwijs en onredelijkerwijs). Daarmee kun je de druk verhogen. Zolang hij merkt dat het menens is en niet vermoedt dat je een procesgang niet kunt trekken, is er een kans dat hij (tenminste voor een deel) over de brug komt.

Laat hem NOOIT voelen dat je aan het einde van je krachten komt.

 

8. Probeer om bij je schuldeisers enig respijt te krijgen of tref een afbetalingsregeling. Zij zitten heus niet te wachten op een faillissement, want dan kunnen ze fluiten naar d'r centen. Je hebt dan ook een duidelijker verhaal om aan je bank te presenteren.

 

9. Zijn faillissement aanvragen vereist dat er meerdere schuldeisers zijn (minimaal twee dus) en dat betaling van die schulden binnen afzienbare tijd niet te verwachten is. Kun je iemand vinden die geld van hem tegoed heeft, dan zou je de dreiging kunnen gebruiken om druk uit te oefenen. Kostentechnisch kan het trouwens interessanter zijn dan procederen. Dit doe je natuurlijk pas als iedere toenaderingspoging op niks is uitgelopen.

 

10. Houd de moed erin en raadpleeg eventueel je huisarts voor een slaapmiddel. Je hebt je nachtrust hard nodig.

 

Ik wens je ontzettend veel sterkte! We duimen voor je.

Olaf Janssens

www.anasign.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 328 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.