Jump to content
Bram7
Verberg

Afboeken herbestedingsreserve

vraag

Een vraagje over een stichting en herbestedingsreserve:

 

Eind 2008 heb ik uit de winst een herbestedingsreserve gevormd van 1000 euro. In 2009 heb ik een computer gekocht van 1000 euro waarvoor ik die reserve wil gebruiken. In mijn boekhoudprogramma is de journaalpost: 1000 credit bank en 1000 debet reserve. Dus volledig buiten de W&V rekening om. Dat is dacht ik zoals het hoort. Het programma genereert vervolgens een volgens mij correcte -fiscale- balans en W&V rekening.

 

Als ik echter mijn balans en W&V rekening invoer in het aangifteprogramma Vpb van de belastingdienst dan krijg ik de bekende melding dat het verschil in ondernemingsvermogen eind 2008 en eind 2009 niet overeenkomt met het resultaat W&V. Dat klopt inderdaad, want het aangifteprogramma heeft geen weet van de afboeking van de reserve. De vraag is: hoe geef ik dat aan? De enige manier die ik zie is om de afboeking van de reserve toch via de W&V rekening te laten lopen, maar mag dat?

De afname van de reserve vul ik wel in op het formulier 'Wijzigingen in toelaatbare reserves' maar die gegevens staan kennelijk los van balans en W&V.

 

Ik ben benieuwd of iemand me kan vertellen wat mijn denkfout is.

Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Volgens mij moet je de herinvesteringsreserve afboeken op de waarde van het nieuw aangeschafte activum.

 

Dus (btw buiten beschouwing):

computer 1000 debet

bank 1000 credit

 

HIR 1000 debet

computer 1000 credit

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor je reactie Piet12. Dat is inderdaad een nettere manier van afboeken. De balans en de W&V-rekening blijven dan echter hetzelfde en mijn probleem is daarmee nog niet opgelost. Ik begrijp overigens uit je woorden dat je het met me eens bent dat de besteding van een reserve geen invloed heeft op de W&V rekening omdat alle boekingen alleen balansposten betreffen.

 

Inmiddels heb ik de vraag ook bij de belastingdienst neergelegd, want het gaat toch eigenlijk vooral om hoe je bepaalde gegevens in hun aangifteprogramma verwerkt.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Een vraagje over een stichting en herbestedingsreserve:

 

Eind 2008 heb ik uit de winst een herbestedingsreserve gevormd van 1000 euro.

 

De vraag is hier hoe is deze "herbestedingsreserve" tot stand gekomen ?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

In het aangifteprogramma 2008 is op het blad 'Wijzigingen in toelaatbare reserves' bij 'Toevoeging herbestedingsreserve' 1000 ingevuld, daarmee de belastbare winst voor 2008 met 1000 euro reducerend. Het programma toonde vervolgens in de eindbalans deze herbestedingsreserve als onderdeel van het ondernemingsvermogen.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

In het aangifteprogramma 2008 is op het blad 'Wijzigingen in toelaatbare reserves' bij 'Toevoeging herbestedingsreserve' 1000 ingevuld, daarmee de belastbare winst voor 2008 met 1000 euro reducerend. Het programma toonde vervolgens in de eindbalans deze herbestedingsreserve als onderdeel van het ondernemingsvermogen.

 

Ik vrees dat de "herbestedingreserve" die je hier gebruikt hebt niet voor de investering in computers gebruikt mag worden.

 

Sterker ik vrees dat jij in 2008 helemaal geen bedrag voor deze "reserve" opzij mag zetten en dat dus de winst over 2008 te laag is aangegeven.

 

Misschien dat je kunt toelichten op welke grond deze reserve tot stand is gekomen ?

 

Jan van Nistelrooij.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Jan, volgens het helpbestand van het aangifteprogramma (ook in de wetgeving te vinden) mag een stichting een herbestedingsreserve vormen voor aanschaf van bedrijfsmiddelen. Een computer is voor ons een bedrijfsmiddel. Dus het lijkt me dat het voor ons toegestaan is. De reserve moet wel binnen 3 jaar besteed worden, anders moet er na 3 jaar alsnog belasting betaald worden.

 

Bram.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Dag Bram

 

Er zijn wel wat meer regels omtrent de herinvesteringsreserve. Lees deze PDF maar eens.

 

Een van de regels is dat de HIR niet gebruikt kan worden als hetgeen aangeschaft is lager is dan de boekwaarde van het bedrijfsmiddel waarvoor je de HIR gevormd hebt.

 

Nu je iets koopt van 1000 euro, zal afboeking van de HIR daarop niet aan de orde zijn.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Joost, het gaat bij ons om de herbestedingsreserve. Dat is een reservering die van toepassing is op stichtingen die een maatschappelijk belang dienen. De HIR lijkt er wel op, maar is zeker wat de voorwaarden betreft niet hetzelfde.

 

Bram.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Sorry Bram

 

Stichtingen liggen buiten de scope van HL (en zijn eigenlijk qua vragen niet toegestaan), vandaar dat ik uitging van de HIR.

 

Toch wel een antwoord omdat het topic in zoverre nog niet gesloten is.

 

Citaat van PWC over de HBR voor stichtingen:

 

Een herbestedingsreserve kan overigens voor een instelling interessant zijn. Een instelling kan deze reserve voor bepaalde toekomstige kosten en binnen aangegeven grenzen vormen. De kosten hebben betrekking op het lopende jaar en de volgende drie jaren te verrichten uitgaven voor de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen en ook voor uitgaven voor projecten die naar verwachting voor een instelling een verlies zullen opleveren. De latere kosten komen dan ten laste van de herbestedingsreserve. In beginsel moet (het ongebruikte deel van) een herbestedingsreserve van een bepaald jaar uiterlijk in het derde jaar daarna weer in de winst worden opgenomen.

 

Waar de HBR dus voor bedoeld is, zijn uitgaven van de stichting die betrekking hebben op meerdere jaren. Vereist is dus dat de uitgaven gedaan zijn in jaar X en mede betrekking hebben op de jaren daarna.

 

Zoals je het omschrijft, heb je de reservering echter gevromd vanuit de HIR gedachte bij ondernemingen. Boekwinst op verkoop van een activum heb je in een reserve geplaatst. Daarvoor is de HBR echter niet bedoeld.

 

Daarnaast staat ter discussie of een stichting zonder ANBI/SNBI status (heb jij die wel?) de reserve überhaupt mag vormen. Daar is thans nog geen duidelijkheid over.

 

Google Books geeft hier een betere uiteenzetting over de toepassing van de HBR.

 

Groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor je input Joost.

Je hebt gelijk dat het punt van het maatschappelijk belang ter discussie kan staan. Wij zijn - nog - geen ANBI. Als het maatschappelijk belang echter geaccepteerd wordt, dan heb ik geen twijfels bij mijn interpretatie van de HBR-regeling. Maar de belastingdienst heeft natuurlijk het laatste woord.

 

Groet,

Bram.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Maar de belastingdienst heeft natuurlijk het laatste woord.

 

 

Ik denk eerder de Rechter. Maar ben je nu wel binnen de regels van de HBR gebleven en deze conform de bedoeling toegepast?


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Ben ik nu binnen de regels van de HBR gebleven en deze conform de bedoeling toegepast? Als de vraag zo gesteld wordt, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik weet dat namelijk niet zeker. Als je me vraagt of ik van mening ben dat ik de betreffende wet correct interpreteer, dan is het antwoord volmondig Ja.

 

Bram.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Ik refereer aan de tekst in de link naar google books en de uitleg die ik eraan gaf.

 

Kun je op basis daarvan niet zelf beslissen of het klopt wat je gedaan hebt? Ik weet immers niet waarop die HBR zag toen je die creeerde?

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

 

Het probleem is nog niet opgelost, maar het is wel op een hele bijzondere manier verdwenen. De belastingdienst heeft ons namelijk inmiddels vrijgesteld van betaling vennootschapsbelasting.

 

Bedankt allen voor het meedenken.

 

Groet,

Bram.

Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 270 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept