Jump to content
Sheepdog
Verberg

Kennisgeving opheffing conservatoir beslag

vraag

Als er conservatoir beslag gelegd word dan krijg je daar een brief over van de deurwaarder. Hoe zit dat bij opheffing van dat beslag? Zijn ze dan ook verplicht dit te laten weten? Zo ja, binnen welke termijn?

 

Met andere woorden hoe of wanneer weet je dat een conservatoir beslag is opgeheven?

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Tenzij het gaat om een situatie dat het beslag van rechtswege opgeheven wordt (als er geen procedure aangespannen wordt, de vordering in de procedure afgewezen wordt of de procedure zodanig wordt beëindigd dat er geen vonnis meer kan komen) zal er aan de derdebeslagene wel een bericht gezonden moeten worden door de (advocaat van de) beslaglegger of door de deurwaarder.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben denk ik wat traag van begrip.

 

In ons geval hebben we van de bank bericht gekregen dat het beslag ongeldig verklaart is door de bank en daardoor beëindigd.

Het beslag op onze woning zou volgend de gesloten overeenkomst met de tegenpartij worden opgeheven. Hier hebben we echter geen bericht van gehad dat dit ook daadwerkelijk gebeurt is. Dat kan dus kloppen zeg je?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben denk ik wat traag van begrip.

 

In ons geval hebben we van de bank bericht gekregen dat het beslag ongeldig verklaart is door de bank en daardoor beëindigd.

Het beslag op onze woning zou volgend de gesloten overeenkomst met de tegenpartij worden opgeheven. Hier hebben we echter geen bericht van gehad dat dit ook daadwerkelijk gebeurt is. Dat kan dus kloppen zeg je?

Nee, dat kan niet: beslag op onroerend goed moet in het kadaster doorgehaald worden. Contact opnemen met deurwaarder of advocaat tegenpartij en vragen om bewijs van doorhaling.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het beslag is nog steeds van kracht. Tegenpartij komt hiermee haar verplichtingen uit de vaststellings overeenkomst niet na. Is de overeenkomst daarmee nietig, of nietig te verklaren, of moeten we alsnog aan onze verplichtingen voldoen en een procedure starten om de verplichtingen van de tegenpartij af te dwingen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ondanks dat ik ontzettend van het procederen ben, lijkt mij een verzoek aan de (advocaat van de) wederpartij of deurwaarder om overlegging van bewijs doorhaling beslag de stap om nu te zetten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om bewijs gevraagd, zal dan wel op dinsdag moeten wachten. Volgens het kadaster (vandaag) zit het er nog op.

 

Volgens de overeenkomst zouden ze de helft van het bankbeslag achterhouden en de rest aan ons overmaken, binnen een week na tekenen overeenkomst. Binnen die zelfde week zou ook het beslag van het huis moeten zijn. Het bankbeslag is echter ongeldig verklaart en dus hebben we het geld teruggekregen (minus kosten bank). En nu stellen ze ons in gebreke als we dinsdag niet de helft wat onder het beslag viel alsnog overmaken. Het moet niet gekker worden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om bewijs gevraagd, zal dan wel op dinsdag moeten wachten. Volgens het kadaster (vandaag) zit het er nog op.

 

Volgens de overeenkomst zouden ze de helft van het bankbeslag achterhouden en de rest aan ons overmaken, binnen een week na tekenen overeenkomst. Binnen die zelfde week zou ook het beslag van het huis moeten zijn. Het bankbeslag is echter ongeldig verklaart en dus hebben we het geld teruggekregen (minus kosten bank). En nu stellen ze ons in gebreke als we dinsdag niet de helft wat onder het beslag viel alsnog overmaken. Het moet niet gekker worden.

Dan stel je voor dat je die helft op de derdengeldenrekening van de advocaat van de tegenpartij stort en dat dit doorgestort mag worden zodra het beslag opgeheven is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tegenpartij gebruikt geen advocaat maar doet alles zelf, zij is jurist hij is bekend in minder goed milieu. Hij is een keer in een uitzending van Peter R. geweest had met louche incasso te maken (bedreigingen e.d.).

 

Hun tactiek is daarom ook, naar mijn mening, zo veel mogelijk te rekken om de tegenpartij (in dit geval wij maar we zijn niet de eerste en zeker niet de laatste) zo veel mogelijk op kosten te jagen en ze zo te laten schikken, terwijl ze zelf relatief weinig kosten hebben.

Waar ze nu op uit zijn is mij echter niet duidelijk.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor het geval het beslag er nog niet af is:

 

Ik begrijp dat jullie de helft van het bedrag van het bankbeslag nog moet betalen, en dat zij het beslag moeten opheffen.

 

Een beslag op een onroerende zaak is vaak alleen problematisch als het vlak voor de levering wordt gelegd, anders heb je er over het algemeen weinig last van. Ze kunnen niet zomaar het huis gaan verkopen! Ik denk dat zij meer last hebben van het feit dat jullie het geld hebben.

 

Ik zou het geld dat je aan hen moet betalen vasthouden totdat het beslag is opgeheven, daarna maak je het per omgaande over.


Advocaat contractenrecht en overnames: www.beverwijkvangilst.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Afgelopen vrijdag om bewijs gevraagd en vervolgens is het stil aan de andere kant. Ik heb geen zin om elke keer de advocaat er op te zetten. Dit gaat veel teveel geld kosten zo.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Inmiddels zijn we twee weken verder. Tegenpartij heeft gesommeerd binnen twee dagen te betalen afgelopen week (inmiddels verstreken). Wij hebben wederom om bewijsstukken verzocht maar nog steeds niet gekregen.

 

De kosten die we extra maken aan de advocaat willen we als schade vergoeding inhouden op het bedrag dat wij moeten overmaken. Is dat wel een goed idee?

 

Kunnen we, om de afwikkeling te bespoedigen, een termijn stellen waarin ze het bewijs moeten overhandigen met als sanctie dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op het bedrag dat wij zouden moeten overmaken?

 

Op 21 april is er een overeenkomst bereikt waarin de tegenpartij binnen zeven dagen moet zorg dragen voor het opheffen van het beslag. Ze hebben zich duidelijk dus niet aan deze overeenkomst gehouden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De kosten die we extra maken aan de advocaat willen we als schade vergoeding inhouden op het bedrag dat wij moeten overmaken. Is dat wel een goed idee?

 

Persoonlijk zeg ik dat dat niet handig is.. julliie zitten al in een situatie dat je elkaar niet meer vertrouwd en in denk dat als jij een bedrag minder dan het overeengekomen bedrag overmaakt dat zij het beslag dan zullen laten staan. en het is nu eenmaal zo dat in een juridisch geschil ieder zijn eigen advocaatkosten draagt tenzij dit in de schikking (of gerechtelijke uitspraak) anders word afgesproken.

 

Het lijkt een beetje richting patstelling te gaan. Zoals Richard hierboven aangeeft, ideale situatie is dat je pas betaald als het beslag is opgeheven, dan hebben beide partijen hun zekerheid / genoegdoening..

 

Als dat niet haalbaar is zou het misschien een optie zijn dat jullie het bederag overnaken naar de derdenrekening van jullie advocaat (of een "neutrale" advocaat danwel notaris) zodat die kan toezien dat het beslag word opgeheven en zodra dit gebeurt is het bedrag dan aan de tegenpartij word gestort.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Inmiddels zijn we twee weken verder. Tegenpartij heeft gesommeerd binnen twee dagen te betalen afgelopen week (inmiddels verstreken). Wij hebben wederom om bewijsstukken verzocht maar nog steeds niet gekregen.

 

De kosten die we extra maken aan de advocaat willen we als schade vergoeding inhouden op het bedrag dat wij moeten overmaken. Is dat wel een goed idee?

 

Kunnen we, om de afwikkeling te bespoedigen, een termijn stellen waarin ze het bewijs moeten overhandigen met als sanctie dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op het bedrag dat wij zouden moeten overmaken?

 

Op 21 april is er een overeenkomst bereikt waarin de tegenpartij binnen zeven dagen moet zorg dragen voor het opheffen van het beslag. Ze hebben zich duidelijk dus niet aan deze overeenkomst gehouden.

Wat ik zou doen is een fax naar de advocaat sturen waarin je aangeeft dat het geld op de derdengeldenrekening wordt gestort en dat pas doorgestort mag worden wanneer je bewijs hebt ontvangen van doorhaling van het beslag en daarna het geld op de derdengeldenrekening storten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Uit een eerder bericht begreep ik dat tegenpartij geen advocaat heeft, maar dat zij zelf procedeert.

 

Je zou nog kunnen voorstellen dat het geld wordt gestort op derdenrekening van jouw advocaat, zou geen verschil moeten maken.

 

Alternatief zou nog kunnen zijn dat het geld wordt overgemaakt op derdenrekening van deurwaarder die door tegenpartij weer ingeschakeld moeten worden op beslag op pand op te heffen. Die kan het doorstorten zodra hij beslag heeft opgeheven.

 

 

 

 


Advocaat contractenrecht en overnames: www.beverwijkvangilst.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Inmiddels heeft de tegenpartij (per e-mail) een document van het kadaster opgestuurd waaruit zou moeten blijken dat het beslag is opgeheven. In dezelfde e-mail eisen ze maar meteen dat de volgende werkdag voor 12:00 het bedrag op hun rekening bijgeschreven moet zijn.

Met heel veel tegenzin zullen we tot overmaken overgaan maar dan wel op onze eigen tijd.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat je daar kan inzien heeft de tegenpartij waarschijnlijk als printout gestuurd als bewijs. Wat ik daar niet uit kan halen is het moment waarop het beslag is opgeheven, er is überhaupt niets over te vinden op dat document.

 

Er van uitgaande dat dit inderdaad betekende dat het beslag is opgeheven hebben we enkele dagen later het geld bedrag overgemaakt.

 

Nu ligt er weer een exploit van een deurwaarder op de mat. (Kunnen die mensen ons niet met rust laten!)

Dat we binnen acht dagen de hoofdsom plus rente (vanaf welke datum staat er niet bij) en incassokosten moeten voldoen. De tegenpartij zou het bedrag (omschreven als hoofdsom in dit exploit) al op haar rekening moeten hebben staan.

 

Het document is opgemaakt door de tegenpartij (hun logo prijkt bovenaan, zonder contactgegevens) en door de deurwaarder voorzien van de nodige stempels.

Naar wie moet er nu gereageerd worden, de deurwaarder of de tegenpartij?

 

Voor een completer beeldvorming:

Er is een vaststellingsovereenkomst van de datum april 2010 (ze hebben de dag niet ingevuld). Hierin staat dat zij binnen zeven dagen de beslagen op het huis en bankrekening opheffen. Waarbij tegenpartij aan bank zou laten weten dat het overeengekomen bedrag aan haar kon worden uitgekeerd en de rest zou vrijvallen. Voor het opheffen van het beslag op de woning staat een termijn in de overeenkomst van zeven dagen. Verder zijn er geen termijnen genoemd.

 

Zoals eerder in deze draad te lezen is heeft tegenpartij zich hier duidelijk niet aan gehouden aangezien twee weken later het beslag op de woning nog steeds niet was opgeheven.

 

Hoewel er in de overeenkomst niet staat dat wij aan tegenpartij zouden moeten betalen hebben we toch "in de geest van de overeenkomst" het bedrag wat zij zouden inhouden, overgemaakt binnen zeven dagen nadat ze bewijs hebben overhandigd waaruit blijkt dat het beslag opgeheven is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tjonge, jonge, het gaat maar door.

 

Eerste reactie: laat ze het maar uitzoeken. Maar dan krijg je over 14 dagen weer een brief.....

 

Dus: toch maar kort briefje sturen aan deurwaarder, en kopie daarvan aan tegenpartij, dan weet je zeker dat je goed zit

 

Bijvoorbeeld:

 

" Geachte .....

 

In antwoord op uw schrijven van .......(datum ) berichten wij u als volgt.

 

Er is duidelijk sprake van een misverstand, het door u genoemde bedrag is reeds overgemaakt op de bankrekening van uw opdrachtgever en zou al lang bijgeschreven moeten zijn. Kennelijk heeft uw opdrachtgever u daarvan niet op de hoogte gesteld.

 

Voor ons is deze kwestie afgesloten. Wij beschouwen uw brief als niet geschreven en zullen op verdere correspondentie over dit onderwerp niet reageren."

 

Een kopie van dit schrijven heb ik doen toekomen aan de heer/mevrouw...........van .........

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advocaat contractenrecht en overnames: www.beverwijkvangilst.nl

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 176 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept