Jump to content
Margot63
Verberg

opdrachtgever vraagt of zzp'er tijdelijk in vastdienstverband wil

vraag

Een vraag over wat de consequenties zijn als ik als zzp'er tijdelijk in vast dienstverband bij een ziekenhuis ga werken.

 

Vandaag ben ik benaderd door een ziekenhuis, waar ik al eerder als zzp'er heb gewerkt, om voor een half jaar tijdelijk in dienst wil komen. Door bezuinigingen zijn zij niet in staat mij als zzp'er in te huren maar wel in een tijdelijk dienstverband.

Mijn vraag is concreet: welke consequenties zitten hier aan vast, voor verzekering, belasting ed. Wel heb ik al meerdere opdrachtgevers gehad.

 

Al vast dank voor reacties.

 

Margot

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dan heeft het gevolgen voor je fiscale IB winst. Hierdoor vervalt namelijk de zelfstandigenaftrek en evt. startersaftrek.

 

Uiteraard word je wel sociaal verzekerd voor het inkomen dat je bij het ziekenhuis verdient (WW en WIA).

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als vakidioot wil ik dan toch even een aanvullende optie noemen: de dienstbetrekking als onderdeel van de onderneming. Door absorptie van de dienstbetrekking in de onderneming, kunnen de uren toch meetellen voor het urencriterium. De voordelen uit de dienstbetrekking (let op: mogelijk ook de voor de loonheffing vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen, de (werkelijk) kosten zijn daarentegen aftrekbaar) worden dan als ondernemingswinst in aanmerking genomen.

 

Deze mogelijkheid is ooit genoemd in de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de Wet IB 1964, en wordt sporadisch gebruikt. Vrij recent wees Hof Arnhem deze toepassing welliswaar af, maar gaf wel duidelijk aan dat de mogelijkheid wel (nog steeds) bestaat. De motivering van het Hof (voor Joost: VN 2010/7.16):

4.4. Tot de winst uit onderneming kan worden gerekend het loon dat de ondernemer als zodanig heeft genoten, mits er een nauwe samenhang bestaat tussen de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking en de werkzaamheden verricht als ondernemer en bovendien de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten een ondergeschikte plaats innemen. De inkomsten van de Stichting F zijn hoger dan de overige inkomsten uit activiteiten als violiste, niet zijnde de inkomsten uit de dienstbetrekking bij A. Afgezien van zelfstudie waarvan niet nader is gespecificeerd op welke inkomsten deze zelfstudie betrekking heeft heeft belanghebbende aan het werk voor deze stichting 517 uren en aan de andere inkomsten als violiste 500 uren besteed. Gelet daarop nemen de werkzaamheden voor deze stichting in het geheel van de ondernemersactiviteiten geen ondergeschikte plaats in. Zij behoren daarom niet tot de onderneming en de inkomsten eruit behoren niet tot de winst uit onderneming.

 

Of dit ook hier toepassing zou kunnen vinden is dan even de vraag, gelet op de voorwaarden die worden gesteld. Het aantal uur zal waarschijnlijk niet ondergeschikt zijn. Daar staat echter tegenover dat dezelfde werkzaamheden nu wel als ondernemersactiviteiten worden aangemerkt, en de enige reden van omzetting in een (formele) dienstbetrekking de interne regels van de opdrachtgever is. Vanuit de onderneming bezien is dit een zakelijke aanpassing, dus zou je daar een punt hebben om de dienstbetrekking tot de onderneming te rekenen.

 

Kanttekening: de bewijslast ligt bij jou, dus jij zult dit aannemelijk moeten kunnen maken. De hofuitspraak werkt duidelijk tegen je, maar de feiten zijn anders. Je zou het eens aan de belastingdienst voor kunnen leggen (je eigen contactinspecteur, niet de belastingtelefoon), niet geschoten is altijd mis. Verder geldt dit alléén voor de inkomstenbelasting, niet voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Daarvoor geldt: dienstbetrekking = dienstbetrekking. De loonbelasting is uiteraard wel met de IB te verrekenen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank voor je informatie. Maar hoe moet ik deze opmerking zien: "de dienstbetrekking als onderdeel van de onderneming". Hoe wordt dit in het contract omschreven? Als ik deze uren wel mag zien in het kader van het ondernemen dan haal ik het urencriterium wel, anders niet. Het is belangrijk genoeg om dit duidelijk te omschrijven.

 

Groeten,

Margot

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Margot,

 

Waarom ben je niet iets flexibeler in je tarief? Dan kun je blijven doorfactureren en het ziekenhuis kost het niets extra. Ook neemt de Belastingdienst je tenminste serieus als ondernemer en behoud je je aftrekposten, dus hou je meer over. Tevens hoeft het ziekenhuis geen werknemersverzekeringspremies te betalen (de besparing zou je dus bij je uurtarief kunnen optellen).

 

Naar mijn mening betekent 'tijdelijk in dienstverband gaan' niets anders dan loonbelasting en werknemersverzekeringspremies betalen, terwijl dit helemaal niet nodig is.

 


Luuk van Galen RPP - LinkedIn

 

http://www.easysalary.nl/ - Salarisadministratie. Bereken uw besparing direct online op onze website.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tja, hoe flexibel kun je nog zijn? Ik werk ook als zzper bij een ziekenhuis (misschien wel dezelfde als margot) en ik ben ook benaderd om in vaste dienst te komen. Tussen mij en het ziekenhuis zit nog een recruitment bedrijf, die nog wel een flinke marge bovenop mijn uurtarief zal vangen. Die marge zal blijven als ik als freelancer wil blijven werken, dus zal mijn uurtarief enorm omlaag moeten om beetje op gelijke hoogte met een vast salaris te komen en die salarissen binnen het ziekenhuis zijn al niet zo geweldig heb ik me laten vertellen. Dan hou ik praktisch weinig meer over en is het totaal niet interessant om nog als zzper hier te blijven. Daarnaast, als ik nog ergens in vaste dienst zou willen, zoek ik wel iets dichterbij waar ik woon, wat waarschijnlijk nog beter betaalt ook, denk ik.


Zelfstandige loonslaaf

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Inmiddels heb ik een paar gesprekken met de opdrachtgever gehad. Het probleem ligt inderdaad bij het budget, om mij te kunnen inhuren zal ik behoorlijk naar beneden moeten met het tarief. Dit is een optie als de opdracht meerdere dagen per week is en voor een langere tijd (half jaar tot een jaar) is. In "vaste" dienst doe ik niet, met als voornaamste reden: de geloofwaardigheid als zelfstandige. Het voordeel van collectieve verzekeringen en de ww (waar je als zzp'er toch geen gebruik van maakt) wegen niet op tegen het nadeel.

 

Dank jullie allen voor het meedenken en raadgevingen :).

Margot

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 123 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept