loading
Ga naar inhoud
StevenK
Verberg

BPM vrijstelling en geen bijtelling?

vraag

Is er een manier voor een DGA om een bestelauto zonder bpm te kopen en toch alle lasten privé te betalen?

 

Als ik alles bekijk lijkt me dat niet mogelijk, maar ik vind het zo absurd dat een auto van 32 ex btw leidt tot een bijtelling van ongeveer 12000. Dat betekent dat de bijtelling twee keer zo hoog is als de werkelijke kosten (inclusief afschrijving)

 

Koop ik de auto privé, dan krijg ik een fraaie bpm heffing van 12k om mijn oren. Of moet ik als dga een btw nummer aanvragen, zodat de auto wel op bpm vrijstelling gekocht wordt (want meer dan 10% zakelijk gebruik) maar overigens als privé vemogen geëtiketteerd wordt?

Link naar bericht
Delen op andere sites

18 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Steven K,

 

Sinds het beruchte Van der Steen arrest zijn DGA's geen ondernemer meer voor de BTW: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/directeur_grootaandeelhouder/

 

Hierdoor hebben veel DGA's hun in privé aangeschafte bestelauto destijds aan de BV overgedragen om te voorkomen dat er een aanslag rest-BPM werd opgelegd.

 

M.i. kun je nog steeds als DGA je bestelauto in privë BPM-vrij rijden. Dit doe je door de auto tegen een zakelijke kilometerprijs te verhuren aan je BV. Als je nl een vermogensbestanddeel (i.c. de auto) exploiteert om er duurzaam opbrengst (de kilometervergoeding) uit te verkrijgen, ben je ook ondernemer voor de BTW. Echter niet voor de inkomstenbelasting, zodat je geen bijtelling krijgt.

 

Er moet dan wel een huurovereenkomst zijn met de BV en je moet BTW afdragen over de zakelijke kilometers. De aanschaf BTW alsmede de BTW op de variabele autokosten kun je gewoon terugvorderen. De BV kan de in rekening gebrachte BTW over de kilometerdeclaraties weer terugvorderen. Let op dat je elke maand wel een factuur opmaakt.

 

Een nadeel is dat de kilometervergoedingen in de inkomstenbelasting belast zijn als TBS-inkomsten, maar als de opbrengsten nagenoeg gelijk zijn aan de kosten, is dit te overzien.

 

Het is natuurlijk wel een extra administratieve last :(. Om die reden zien veel ondernemers af van deze oplossing.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Aanvulling: is het niet zo dat omdat de auto gehuurd wordt door de BV, de werknemer van de BV dan alsnog bijtelling heeft over de auto, omdat deze, gehuurd door de BV, aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Nee hoor, de BV huurt de auto alleen voor zakelijke kilometers (waaronder woon-werkverkeer). Vergelijk het maar met de kilometerdeclaratie aan de eenmanszaak. De privé kilometers worden uiteraard niet gedeclareerd aan de BV. Voor de BTW-aangifte van de DGA/verhuurder moet er wel een privé-correctie toegepast worden, maar dit betreft alleen de BTW over de bijtelling: 12% van 25%.

 

NB Bij een kilometerdeclaratie aan en eenmanszaak geldt een vast kilometertarief van € 0,19 per km. Bij een reële verhuursituatie geldt deze beperking m.i. niet en mag uitgegaan worden van de werkelijke kilometerkosten die bv af te leiden zijn aan de hand van de ANWB-kilometertabellen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bij een reële verhuursituatie geldt deze beperking m.i. niet en mag uitgegaan worden van de werkelijke kilometerkosten die bv af te leiden zijn aan de hand van de ANWB-kilometertabellen.

 

Laat dat mijns inziens maar weg. Ik ondersteun je advies in deze van harte.


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nee hoor, de BV huurt de auto alleen voor zakelijke kilometers (waaronder woon-werkverkeer). Vergelijk het maar met de kilometerdeclaratie aan de eenmanszaak. De privé kilometers worden uiteraard niet gedeclareerd aan de BV. Voor de BTW-aangifte van de DGA/verhuurder moet er wel een privé-correctie toegepast worden, maar dit betreft alleen de BTW over de bijtelling: 12% van 25%.

Maar mijn gevoel zegt dat als je BTW over de forfaitaire bijtelling moet afdragen, de fiscus toch ook de stelling zal betrekken dat er bijgeteld moet worden? Hoewel ik me daartegen direct weer zou verweren met het feit dat er alleen voor OB sprake is van een onderneming, niet voor de IB, want het resultaat - if any - is belast als resultaat overige werkzaamheden.

 

En zelfs zou ik me voor kunnen stellen dat als er al sprake is van bijtelling, deze niet hoger zal zijn dan de werkelijke kosten en aangezien tegenover de kosten en afschrijvingen de inkomsten staan, zullen de kosten per saldo laag uitvallen.

 

(de enige vraag die nog resteert is hoe mensen reageren op een advocaat die in een aannemersbusje rondrijdt)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

niet voor de IB, want het resultaat - if any - is belast als resultaat overige werkzaamheden.

 

Ook bij het resultaat uit overige werkzaamheden kennen we de IB bijtelling!

Art. 3.95 lid 1 IB (resultaat uit een werkzaamheid) geeft aan dat art. 3.20 IB (bijtelling auto) van overeenkomstige toepassing is.


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Belastingheffing vindt plaats op grond van art. 3.92 (rendabel maken van vermogensbestanddelen) en dus komen we aan art. 3.95 niet meer toe (rangorderegeling). Steven belast alleen de zakelijke kilometers door aan de BV, dus als daar bovenop ook nog een bijtelling privé gebruik auto zou plaatsvinden, zou er sprake zijn van dubbele belastingheffing.

 

Wat de BTW betreft zijn er 2 opties:

 

1. De auto wordt tot BTW-ondernemingsvermogen gerekend.

 

In dat geval kan de aanschaf-BTW teruggevorderd worden en moet er BTW afgedragen worden bij verkoop van de auto dan wel beëindiging van de exploitatie van het vermogensbestanddeel.

 

Elk jaar moet een BTW-correctie (dus geen ib-correctie) gemaakt worden voor het privë-gebruik auto.

 

2. De auto wordt niet tot het BTW-ondernemingsvermogen gerekend.

 

In dat geval kan alleen de BTW van de variabele autokosten (benzine en onderhoud), voor zover er sprake is van zakelijke gebruik, teruggevorderd worden. Indien de verdeling privé/zakelijk niet uit de administratie valt op te maken, keurt de BD doorgaans goed dat 75% van de BTW op variabele autokosten teruggevorderd kan worden.

 

Rest nog de vraag of in deze situatie (zowel bij 1 als 2) de Kleine Ondernemersregeling toegepast kan worden.

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Belastingheffing vindt plaats op grond van art. 3.92 (rendabel maken van vermogensbestanddelen) en dus komen we aan art. 3.95 niet meer toe (rangorderegeling).

 

Dat was me duidelijk, het ging mij gewoon even om het misverstand dat bij resultaat uit werkzaamheden geen bijtelling auto kan zijn. Was niet bedoeld als inhoudelijk voor de casus van Steven.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben er nog niet helemaal. Ik snap dat als ik privé een auto koop en die aan de BV ter beschikking stel, daar belasting over betaald moet worden. Ik ben nog niet overtuigd dat de inspecteur met mij van mening zal zijn dat hierover omzetbelasting afgedragen moeten worden. Maar dat is nu net een voorwaarde voor BPM vrijstelling.

 

Het plaatje is voor mij in zoverre helder dat ik iig de volgende opties heb:

 

1. Aanschaf privé zonder ob nummer: de auto kost mij netto 32000 + 6000 (ob) + 12500 (bpm) = 50.500,--. Haal ik dat geld eerst uit de BV, dan kost het me nog eens 25% a/b heffing, dus per saldo moet ik 67333,-- uit de BV halen om de auto te kopen. En in ruil krijg ik 19 cent per km of - misschien - de werkelijke km prijs. Daarnaast is de afschrijving nog eens een stuk hoger, omdat je enerzijds de BPM in vijf jaar afschrijft en anderzijds bij inruil / verkoop concurreert met auto's die geen marge-auto zijn, terwijl de koper over het algemeen omzetbelastingplichtig zal zijn. Voorts valt de auto ook nog eens in het hoge MRB tarief. Per saldo is dat out of pocket 7000 per jaar (kosten / afschrijving) + 3500 (afschrijving OB / BPM) + 16833/5 (a/b heffing) = 13850,--, geheel uit privé.

 

2. Aanschaf bv: de auto kost mij netto 32000 en als ik het wel heb krijg ik ook nog eens kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Alle kosten (incl. afschrijving ongeveer 6000 per jaar) zijn aftrekbaar, maar privé betaal ik bijtelling over 25% van 50.500, per saldo 42% x 25% x 50.500 = 5302 en de BV betaalt 12% over de bijtelling, is 1515. Per saldo out of pocket per jaar incl. afschrijving 6000 - 20% vpb = 4800 + 5302 + 1515 = 11617,--

 

3. Aanschaf prive met OB nummer. Dan zijn de kosten gelijk aan de situatie 2, is er geen bijtelling, maar wel OB correctie 12% en wat centen VPB voordeel en IB nadeel vanwege de in rekening gebrachte kilometers. Per saldo 6000 + 1515 = 7515 aan kosten, terwijl de er maar 32000 naar prive gehaald hoeft te worden uit de BV.

 

Ik ben er echter nog steeds niet van overtuigd dat enkel voor de auto een OB nummer afgegeven zal worden en het risico is wel erg groot: naheffing BPM of alsnog bijtelling met boete.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Steven,

 

Om je even op weg te leggen. Het gaat om het volgende artikel uit de Wet OB en dan met name lid 2 letter b.

 

Artikel 7

1 Ondernemer (voor de omzetbelasting, aanvulling Odeon) is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.

 

2 Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan:

 

a. beroep;

 

b. exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

 

De vraag is dus of een auto een vermogensbestanddeel is en

of je er duurzaam opbrengst uit verkrijgt als je hem (meer dan incidenteel) voor zakelijk gebruik verhuurt aan de BV.

 

Als beide vragen met ja kunnen worden beantwoord, kan de inspecteur jou geen OB-nummer weigeren.

 

Het risico voor naheffing lijkt me trouwens gering, want je moet eerst een OB-nummer hebben en je kan pas daarna BPM terugvragen. Dus als je geen OB-nummer hebt, krijg je geen BPM terug en valt er dus ook niets na te heffen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het risico voor naheffing lijkt me trouwens gering, want je moet eerst een OB-nummer hebben en je kan pas daarna BPM terugvragen. Dus als je geen OB-nummer hebt, krijg je geen BPM terug en valt er dus ook niets na te heffen.

Bijna: van teruggave is geen sprake meer, sinds 2007 gaat het om een vrijstelling en je moet dus bij aanschaf je BTW nummer opgeven, waarna al direct bij het op kenteken zetten een BPM vrijstelling afgegeven wordt.

 

Ik ga er nog eens in detail naar kijken.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

Kun je dan ook in aanmerking komen voor de kleine ondernemers regeling?

Mag dit alleen bij bedrijfsauto's of kun je dit ook toepassen op personen wagens? (al weet ik nog niet of dit gunstig zou zijn)


Succesvolle ondernemers mogen hun hele leven genieten van hun succes

www.joasfd.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb iig besloten dat ik het risico van achteraf bijtelling en/of bpm niet ga lopen. Hoewel ik Odeon en Joost kan volgen, heb ik er niet voldoende vertrouwen in. Voor mij is dat het gevoel dat je in het casino 20k ineens op rood zet.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

@ Joas

 

De BPM vrijstelling gaat alleen op bij gebruik van een bedrijfsauto (grijs kenteken).

 

@ Steven K.

 

Leg het anders even voor aan een OB-specialist van de fiscus.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Steven K,

 

Sinds het beruchte Van der Steen arrest zijn DGA's geen ondernemer meer voor de BTW: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/directeur_grootaandeelhouder/

 

Hierdoor hebben veel DGA's hun in privé aangeschafte bestelauto destijds aan de BV overgedragen om te voorkomen dat er een aanslag rest-BPM werd opgelegd.

 

M.i. kun je nog steeds als DGA je bestelauto in privë BPM-vrij rijden. Dit doe je door de auto tegen een zakelijke kilometerprijs te verhuren aan je BV. Als je nl een vermogensbestanddeel (i.c. de auto) exploiteert om er duurzaam opbrengst (de kilometervergoeding) uit te verkrijgen, ben je ook ondernemer voor de BTW. Echter niet voor de inkomstenbelasting, zodat je geen bijtelling krijgt.

 

Er moet dan wel een huurovereenkomst zijn met de BV en je moet BTW afdragen over de zakelijke kilometers. De aanschaf BTW alsmede de BTW op de variabele autokosten kun je gewoon terugvorderen. De BV kan de in rekening gebrachte BTW over de kilometerdeclaraties weer terugvorderen. Let op dat je elke maand wel een factuur opmaakt.

 

Een nadeel is dat de kilometervergoedingen in de inkomstenbelasting belast zijn als TBS-inkomsten, maar als de opbrengsten nagenoeg gelijk zijn aan de kosten, is dit te overzien.

 

Het is natuurlijk wel een extra administratieve last :(. Om die reden zien veel ondernemers af van deze oplossing.

 

Is dit nog steeds de actuele situatie? Er veranderd zo nu en dan nog al eens iets.

Dit is m.i. wel DE oplossing om privé en zakelijk een bestelbus te rijden zonder bijtelling.

 

Kan iemand me uitleggen waar het risico van de BPM naheffing zit?

 

/Renee

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Is dit nog steeds de actuele situatie? Er veranderd zo nu en dan nog al eens iets.

Dit is m.i. wel DE oplossing om privé en zakelijk een bestelbus te rijden zonder bijtelling.

 

Kan iemand me uitleggen waar het risico van de BPM naheffing zit?

 

Renee

 

Dag Renee

 

Situatie is niet veranderd op deze punten. Maar zonder bijtelling heb je verkeerd begrepen. Kijk maar naar wat Odeon schrijft over de TBS. Er is dus weldegelijk sprake van belaste inkomsten in privé.

 

Het gaat Odeon vooral om de BPM bij een bestelauto.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er is 1 lid online en 49 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké