loading
Ga naar inhoud
Max Visser
Verberg

niet afwikkelen van bezwaarschrift / verjaring

vraag

Hallo allemaal,

Ik heb een eenmanszaak en verricht werkzaamheden met btw. Ik kocht in 2002 bouwgrond met btw en liet er in 2003 en 2004 een gebouw op bouwen die na gereedkoming met als intentie als bedrijfspand zou worden gebruikt. In 2002 heb ik de btw teruggevraagd over de aankoop van de bouwgrond. Na controle van de afrekening ontving ik de btw retour. In 2003 kreeg ik een boekencontrole omdat ik de btw op de bouwkosten claimde. Dit leverde geen problemen op, alles was in orde, en de btw zou door de belastingdienst worden verstrekt wat ook is gebeurd. Toen ik in 2005 de bouwkosten van 2004 claimde (ik deed steeds jaaraangiften voor de btw) en zag dat je volgens EU wetgeving (Charles en Charles Thijmens) ook het pand mocht bewonen mits er een werkruimte aanwezig was ben ik het pand gaan bewonen in 2005 met vestiging van mijn eenmanszaak in de overige ruimten. In 2005 kreeg ik een boekencontrole waarbij werd gesteld dat ik het pand ben gaan bewonen waardoor geen btw over het privégedeelte mocht worden afgetrokken. Conclusie twee aanslagen voor terugvordering btw en 50 % boete. De btw claim over 2004 werd voor de bedrijfsruimte toegekend waardoor ik EUR 6.000,- aan btw over 2004 ontving en de rest over het woongedeelte ad EUR 24.000,- om voornoemde reden werd afgewezen. In mijn bezwaarschrift die ik door een juriste heb laten opstellen is een beroep gedaan op Charles Thijmens. Dit bezwaarschrift is in juli 2005 ingediend. Eind juli ontving ik ondanks mijn verzoek om uitstel van betaling ivm bezwaar aanmaningen voor de aanslagen. In augustus 2005 ontving ik twee dwangbevelen incl. boeten en kosten van in totaal EUR 120,000,-.

In de jaren later zijn twee teruggaves verrekend met de dwangbevelen. (totaal EUR 3.000,-) Verder heeft de belastingdienst niets geïnd of gepoogd te innen. In december 2005 ontving ik een brief van de belastingdienst dat prejudiciële vragen over het privegebruik door het Europese Hof van Justitie zijn beantwoord maar de Nederlandse Hoge Raad nog geen uitspraak hierover zou hebben gedaan. Te zijner tijd zou ik over de afdoening worden geïnformeerd. In 2006 is het NL arrest er gekomen en op 1-1-2007 is de Nederlandse btw wetgeving op dit punt aangepast. Conclusie: ik zou recht moeten hebben op onmiddellijke en volledige aftrek van de btw op het gehele gebouw. In 2008 heb ik nog een keer een gesprek gehad met de belastingdienst waarvan ik nooit een verslag ontving. In januari 2010 opnieuw een boekencontrole gehad waarbij enkel stukken mbt het gebouw aan de orde kwamen. Mondeling gaven de controlemedewerkers aan mijn bezwaarschrift van 2005 af te zullen wikkelen en met een beslissing te zullen komen. Nu augustus 2010 niets meer van gehoord, noch een controle rapport of andere reactie ontvangen. De afgelopen jaren heb ik er bewust voor gekozen niet zelf naar de rechter te gaan om snelle afwikkeling af te dwingen en die EUR 24.000,- aan btw alsnog af te dwingen. Bij verlies staat er immers EUR 120.000,- tegenover. Los van de kosten van een jurist. Het leek mij verstandiger een beslissing van de belastingdienst af te wachten en als deze ongunstig uit zou vallen dan pas naar de rechter te gaan. 5 jaar rust dus een aanslag van EUR 120.000,- boven mijn hoofd wat niet prettig is. Zoveel verdien ik niet en een dergelijk bedrag zou verkoop van mijn woning betekenen om uit de overwaarde dit bedrag te voldoen. Vandaar mijn terughoudendheid. Nu, 5 jaar later wil ik hier graag van af. Uiteindelijk is het toch niet zo moeilijk om te beslissen of je de btw op een gebouw wel of niet terug krijgt.

Vragen: mag ik de naheffingsaanslagen met 50 % boete waarvan in augustus een laatste dwangbevel is betekend, hierop in 2006 twee maal een bedrag is verrekend, nooit geen stuiting heeft plaats gevonden als verjaard beschouwen ?

(ik snap dat mijn vordering van EUR 24000 over 2004 hiermee ook is verjaard.) Dit accepteer ik. Op mijn balans staat nog een btw vordering van EUR 24.000,- kan ik deze als verliespost afboeken van de winst in 2010 ? Wat te doen met die verrekening van ongeveer EUR 3.000,-.

Eigen opmerking: ik ben teleurgesteld in de houding van de overheid in dit geval de belastingdienst. Waarom krijg ik, ondanks inschakeling van een accountantsbureau (belastingjurist, dus met professionele ondersteuning) en aanpassing van de wet die onmiddellijke aftrek toestaat niet waar ik recht op heb ? De belastingjuriste gaf aan dat in een interne mail van het hoofdkantoor waarvoor zij werkte stond dat de belastingdienst er alles aan zal doen om alle beroepen charles Thijmens of volgens de per 1-1-2007 aangepaste belastingwet tegen te werken. Dit is toch te gek voor woorden. Vanaf 2007 heb ik privegebruik aangegeven. Vooraf niet omdat dit niet in de wet stond en dit volgens professionals niet zou hoeven. Dit is natuurlijk in januari 2010 tijdens de genoemde boekencontrole gecontroleerd. Na deze vervelende jaren heb ik de belastingdienst en diens medewerkers niet bepaald hoog zitten. Ik ben benieuwd naar jullie reacties / antwoorden. Ik hoop dat het hele gedoe verjaard is en dat ik kan zeggen dat ik de ontvangen btw van 2002 en 2003 in ieder geval heb mogen krijgen en behouden. Een lang verhaal maar ik zag dat jullie van volledigheid houden. Thnx.

Link naar bericht
Delen op andere sites

4 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Max,

 

Misschien dat je de volgende keer je verhaal toch wat beknopter moet opschrijven, want het komt nu een beetje warrig over :).

 

Ik begrijp dat de Belastingdienst de aftrek van BTW over het woongedeelte in 2004 niet accepteert. Je hebt daar terecht bezwaar tegen gemaakt.

 

Het is begrijpelijk dat de Belastingdienst afwachtte met het doen van uitspraak op je bezwaar tot het arrest van de HR inzake C-T, maar dat er nu nog steeds geen uitspraak op bezwaar is gekomen, is onbegrijpelijk. Je kunt de uitspraak afdwingen door naar de rechter te stappen en een dwangsom te eisen. Sinds kort bestaat die mogelijkheid.

 

Heeft de belastingjuriste ook bezwaar gemaakt tegen de boete? Die lijkt me ten onrechte, omdat er ten minste sprake is van een pleitbaar standpunt. Voor het overige ben ik trouwens van mening dat je recht hebt op aftrek van BTW, omdat jouw geval speelt van voor de wetsreparatie. De Belastingdienst kan als tegenargument inbrengen dat je niet (voldoende) kenbaar gemaakt hebt dat je het woongedeelte tot het BTW-ondernemingsvermogen hebt gerekend.

 

Het komt vaker voor dat de Belastingdienst aanslagen oplegt, terwijl een verzoek om uitstel van betaling is ingediend. Dit komt omdat de afdeling die de aanslagen vaststelt en de invordering niet optimaal samenwerken. Mijn ervaring is dat het verzoek om uitstel van betaling alsnog wordt gehonoreerd, als je een kopie van het bezwaarschrift naar de afdeling Invordering (de Ontvanger) opstuurt. Aangezien de BD nog steeds niet is overgegaan tot invordering, neem ik aan dat het uitstel van betaling inmiddels wordt gerespecteerd

 

Waarom de Belastingdienst jouw 2 dwangbevelen ter grootte van € 120.000 oplegt, is mij niet duidelijk. De naheffingsaanslag inclusief 50% boete is € 36.000. Daar zit dus nog een gat van € 84.000. Dat kunnen geen kosten zijn. En waarom zijn het 2 dwangbevelen, terwijl het om 1 aanslag gaat? Heb je verzuimd aangifte in te dienen? Is het geen ambtshalve naheffingsaanslag?

 

Zolang de Belastingdienst geen uitspraak op bezwaar heeft gedaan, verjaren er geen aanslagen. Er is alleen sprake van verjaring indien de naheffingsaanslag te laat (na 5 jaar) wordt opgelegd, maar daar is in jouw geval geen sprake van.

 

De vraag of je de BTW vordering kunt afboeken tlv je v & w-rekening, hangt af van de vraag of je het woongedeelte voor de inkomstenbelasting tot het privé- dan wel ondernemingsvermogen rekent. In het 1ste geval is er geen aftrek mogelijk, in het 2de geval wel. Ik zou echter niets afboeken, zolang de procedure nog loopt.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Odeon, bedankt voor je reactie. Het is de eerste keer dat ik me op een forum begeef.

In één uitgebreid bezwaarschrift heeft m'n juriste bezwaar gemaakt tegen naheffingsaanslagen en boeten.

Over 2002 ontving ik EUR 40 k aan btw op de bouwgrond terug en in 2003 nogmaals ongeveer 40 k op bouwkosten. Van de btw op bouwkosten van 2004 van in totaal 30 k,- ontving ik EUR 6 k,- wel en EUR 24 k niet terug. Over de ontvangen btw van 2002 en 2003 van in totaal 80 k kwam een boete van 50 % wat een totaal maakt van 120 k. (het zijn twee naheffingsaanslagen nl. over 2002 en 2003) Verder heb ik niets verzuimd of te laat gedaan. Alles netjes in de juiste tijdvakken aangegeven. Volgens de juriste zou niets mij in de weg staan om gelijk te krijgen en begrijpt niets van de houding van BD. Toch gaat mijn voorkeur niet uit naar het opstarten rechtzaak. Volgens mij kan de dwangsom waarnaar je refereert enkel gevraagd worden voor bezwaarschriften die vanaf een latere datum zijn ingediende.

 

Het kan toch niet zo zijn dat ik tot in oneindigheid op een beslissing van BD zou moeten wachten. Ik hoopte dat

het gehele gedoe verjaard zou zijn in combinatie met een fictieve weigering BD. Volgens leidraad invordering art. 27. In het bezwaarschrift is dan wel om uitstel verzocht maar door later aanmaningen, dwangbevelen en verrekeningen dacht dat ik mocht stellen dat uitstel niet is toegekend. Heb nooit geen formeel briefje gekregen dat uitstel wordt verstrekt of dat het dwangbevel is ingetrokken. Immers bij uitstel worden latere teruggaves toch niet verrekend, anders heb je geen uitstel van betaling. Lijkt mij, dan. Dat de verschillende afdelingen van BD niet optimaal samenwerken zou niet mijn pakkie an moeten zijn.

 

Weet je zeker dat het niet verjaard kan zijn ?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi Max,

 

Ik begrijp nu dat de Belastingdienst zich blijkbaar op het standpunt stelt dat het volledige pand niet tot jouw BTW-ondernemingsvermogen behoort. Betekent dit dat je je pand vrijwel volledig als woning betrokken hebt en dat je eenmanszaak elders (in de overige ruimten) is gevestigd? Dit had ik uit je eerst post niet goed begrepen.

 

Voor zover mij bekend, kan de dwangsom ook opgelegd worden voor zaken die al liepen voor de ingangsdatum van de wet. Ik heb daar onlangs nog een uitspraak van voorbij zien komen.

 

Je moet wel eerst de Belastingdienst in gebreke stellen http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/dwangsom_al5221t1pl.pdf

 

Als er formeel nooit uitstel van betaling is verstrekt, heb je wellicht een punt. In dat geval zou ik een kort briefje schrijven dat het recht van dwanginvordering is verjaard en of ze dat schriftelijk willen bevestigen.

 

Of de zaak daarmee is afgedaan, betwijfel ik, want de Belastingdienst kan nog steeds een uitspraak op bezwaar doen. De vraag is dan of de Belastingdienst de procedure voor dwanginvordering dan opnieuw kan opstarten. Daar weet ik dus ook niet het antwoord op.

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben blij dat ik destijds 86 k aan btw op het pand heb ontvangen. Mijn voorkeur gaat beslist niet uit naar een rechtzaak om dan nog te soebatten over btw van 2002 en 2003. Ik wil ondernemen en verder met m'n bedrijfje.. Wat mij betreft laten we de inhoud van het btw geschil voor wat het is. In het betreffende pand woon ik en heb ik op de tweede verdieping en op de begane grond werkruimten tbv mijn eenmanszaak.

 

Aanvankelijk was ik van plan bij de eerstvolgende verrekening met één van de naheffingsaanslagen of als de uitspraak met een eventuele betalingsplicht er toch nog komt, me dan pas te beroepen op verjaring. Is er dan geen sprake van slechts een natuurlijke verbintenis waarvan de betaling rechtens niet meer kan worden afgedwongen ?

 

Ik zag in art. 27 leidraad invordering informatie waarvan ik als leek denk dat dit van toepassing is op mijn situatie. En ik mij kan beroepen op verjaring.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 3 leden online en 85 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké