Ga naar inhoud
 • 0

Onderneming in bedrijfspand aan huis

Hallo,

 

Onlangs ben ik langzaamaan begonnen een bedrijf te starten, dit is een reparatiezaak waar ik ook accessories wil verkopen. Nu wil ik dit doen ik een bedrijfspand dat aan het huis van mijn vader vast ligt, tussen woonhuis en garage in. Het heeft een eigen ingang, toilet en wasbak.

Nu is mijn vader bang dat als hij geen (marktconforme) huur vraag, er problemen komen met de belasting, helaas kan ik dit bij de start niet betalen. Ik ben niet bij hem ingeschreven als inwonend, dat ben ik bij mijn moeder.

Is het niet mogelijk in het pand zaken te doen zonder dat het huur kost? Ik ben nog niet ingeschreven bij de kvk, misschien kan het ook als hobbyruimte weggezet worden als ik alle inkomsten opgeef als bijverdienste? Of heeft dat geen invloed op eventuele huurverplichting?

 

Alvast bedankt voor het antwoord!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Bete TvP,

 

welkom op Higherlevel. Dan huur je toch om te beginnen een beperkt(er) aantal vierkante meters in de bedrijfsruimte tegen een marktconforme huurprijs? Ik zie het probleem niet. Reparatiewerkzaamheden verricht je naar ik aanneem tegen een voldoende uurtarief, accessoires hebben doorgaans ook een goede marge, dan gaat het alleen nog om voldoende omzet in uren en accessoireverkoop maken. Succes!

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Het kan diverse fiscale gevolgen hebben, afhankelijk van de feitelijke situatie.

 

Zo kan de verhuur zelf voor de inkomstenbelasting leiden tot toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling (afhankelijk van je leeftijd danwel de gebruikelijkheid van de terbeschikkingstelling) of box 3.

 

Het niet rekenen van een zakelijke huur kan daarnaast als schenking worden aangemerkt en tot schenkbelasting leiden.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 3

Beste TvP,

 

Je vraag overlapt in mijn ogen meerdere rechtsgebieden en ik denk dat ik wel een aantal verschillende oplossingen voor je zie, waarvan hieronder de afwegingen en de in mijn ogen uiteindelijk beste oplossing.

 

Om te beginnen schrijf je dat je je werkzaamheden mogelijk als bijverdiensten wil opgeven. Afhankelijk van de aard en vooral de omvang van je werkzaamheden, zou ik je dat willen afraden. Het ondernemerschap (winst uit onderneming) heeft doorgaans meer voordelen dan het opgeven als bijverdiensten (resultaat overige werkzaamheden). Zo heb je als ondernemer recht op zelfstandigenaftrek (indien winst minder dan 13.960, dan bedraagt deze 9.427) en in de eerste 3 jaren van je onderneming komt daar nog een startersaftrek van 2.110 bij (bedragen 2010). Als resultaatgenieter heb je deze aftrekken niet en betaal je direct over je inkomsten 33% inkomstenbelasting, terwijl bij winst uit onderneming ruim je eerste 11.000 (inkomsten)belastingvrij kan verdienen. Voor die vrijstellingen moet je uiteraard wel aan alle criteria voldoen, ik noem met name even het urencriterium van 1225 uur per jaar.

 

Ten tweede hoeft er geen sprake te zijn van de toepassing van een terbeschikkingsregeling, zoals ronaldinho deze aanhaalt, alhoewel er wel aan veel, maar niet aan alle eisen daarvoor wordt voldaan. Jouw vader (de belastingplichtige) maakt een vermogensbestanddeel (de bedrijfsruimte) rendabel door het al dan niet tegen vergoeding (huur) ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon (dit kun je nalezen in art. 3.91 van de Wet Inkomstenbelasting 2001). Indien deze regeling van toepassing is, zou je vader 33% inkomstenbelasting moeten betalen over de huur die hij van je ontvangt.

Wie die verbonden personen precies zijn, staat in sub b van het tweede lid: 1) de partner, 2) de notariële samenlever, 3) de partner voor de pensioenregeling, 4) de samenwoner en medeschuldenaar, 5) de persoon waarmee fiscaal partnerschap gevormd kán worden, 6) de minderjarige kinderen en 7) de ouders indien de belastingplichtige minderjarig is.

Er vanuit gaande dat je niet minderjarig bent, ben je voor deze terbeschikkingstellingsregeling dus geen verbonden persoon.

In lid 3 is deze groep met verbonden personen echter uitgebreid naar de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, waar je wel onder valt, indien de terbeschikkingstelling 'in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk is'. En hier komt het niet vragen van huur om de hoek kijken. Daarop zou je de volgende constructie toe kunnen passen.

 

Volgens de successiewet 2010 is het toegestaan om aan een kind van de ouders jaarlijks een bedrag van € 5.000 belastingvrij te schenken (zie artikel 33 van de Successiewet, bedragen 2010). Wat je zou kunnen doen is een normaal huurcontract voor de bedrijfsruimte met je vader aangaan, voor een jaarlijkse vergoeding die onder de € 5.000 ligt. Ik raad je aan die prijs zo dicht mogelijk bij de marktconforme prijs te houden (kijk eens rond op internet voor vergelijkbare ruimtes), dat is om artikel 3.91 van de Wet IB buiten de deur te houden. Vervolgens ga je met je vader een jaarlijkse 'kwijtscheldingsovereenkomst' aan, waarin je vader verklaart de jaarlijkse huur die je verschuldigd bent, kwijt te schelden (uit vrijgevigheid). Zolang die huur beneden de € 5.000 blijft, houd je de Successiewet buiten de deur, zolang die huur marktconform is, houd je de terbeschikkingstelling buiten de deur.

 

Tot slot moet je dan nog even op het volgende letten. Ik zou je ten zeerste aanraden om de kwijtscheldingsovereenkomst notarieel vast te laten leggen. Dat kost je mogelijk een paar honderd euro, afhankelijk van de notaris en de inhoud. Als je een doorlopende kwijtschelding op laat stellen, hoef je daar niet ieder jaar voor terug. De successiewet 2010 is namelijk nog vrij vers en in recente jurisprudentie is al een aantal keer discutabel geweest of onderhandse kwijtscheldingen en schenkingen-op-papier wel rechtsgeldig zijn. Het is aan jou als je dat risico wenst te nemen, maar ik wil je erop wijzen dat de kans in de toekomst kan bestaan dat onderhandse contracten niet rechtsgeldig worden verklaard. Dan zijn voor jou en je vader de spreekwoordelijke poppen aan het dansen.

Het huurcontract kun je uiteraard onderhands met je vader opstellen en aan je wensen aanpassen (als je daar meer informatie over wilt, kun je altijd mailen).

 

Als aller, allerlaatste nog het volgende. Inschrijving bij de kvk is officieel verplicht, maximaal 7 dagen nadat je eerste economische activiteiten hebben plaatsgevonden. Je hoeft niet per sé IB-ondernemer te zijn om je verplicht te moeten inschrijven voor de KvK, het gaat om economische activiteiten. Meestal adviseer ik mijn klanten daarom, dat zodra ze BTW verschuldigd zijn, wat je waarschijnlijk ook bent, zich dan ook in te schrijven bij de Kamer. Meestal gaat het aanmelden bij de Belastingdienst voor het BTW-nummer daar namelijk mee samen (dat doen ze zelfs voor je op het kantoor van de KvK).

 

Ik hoop dat je vraag zo voldoende beantwoord is, als er nog dingen onduidelijk zijn, dan hoor ik het graag!

 

De Blauwe Envelop

Leuk zal het nooit worden, maar door 'De Blauwe Envelop' wel gemakkelijker!

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de antwoorden!

Schenkingsregeling idee ziet er goed uit!

 

Wat bijverdienste betreft, dat wil ik naast mijn studiefinanciering opgeven, als ik het goed begrijp kan ik dan tot 13.000 (ongeveer) bijverdienen zonder er belasting over komt (?). De 1225uur ga ik om deze reden zeker in het begin nooit halen, het is toch een parttime tijdverdrijf.

 

Daarnaast (om het even ingewikkelder te maken) doe ik het niet alleen, maar met 2 vrienden van me. Als we officieel gaan, zitten we te denken aan een maatschap. Ik hoop dat het dan zo is dat ik als zzper binnen de maatschap de huur op me kan nemen en het dan via de schenkingsregeling af kan handelen. De andere 2 maten brengen dan o.a. geld (investering) en vakmanschap binnen.

 

Om het nog ingewikkelder te maken is dat 1 v/d 2 'maten' al zzper is en een bedrijf heeft waar hij van leeft, dus komt hij in het maatschap terecht, kan dit weer gevolgen voor hem hebben zijn wij bang.

 

Natuurlijk willen wij het liefst officieel, met kvk en btw nummer en niet bang te hoeven zijn dat als het wat rondgepraat wordt dat we in de problemen gaan komen, maar we hebben de investeringen nu low budget gehouden, simpel omdat het budget erg low is en we het in eerste instantie naast onze studie/werk willen doen, maar dan wel goed.

Link naar reactie
 • 0

Beste TvP,

 

Door je aanvullende informatie wordt het geheel iets ingewikkelder.

 

Ten eerste over je bijverdiensten. Ik denk dat je hier twee grenzen door elkaar haalt. De IB-groep, tegenwoordig DUO geloof ik, heeft een grens gesteld voor het maximum inkomen van studenten die studiefinanciering ontvangen. Indien er meer dan 13.000 wordt verdiend, moet de student de ontvangen studiefinanciering terugbetalen.

De Belastingdienst kent voor iedere inwoner van Nederland een heffingskorting. Deze heffingskorting bedraagt in 2010 € 1.987. Omgerekend naar belastbaar inkomen, houdt dat in dat de eerste € 5.940 aan inkomen belastingvrij is. Daarbij heb ik verder helemaal geen rekening gehouden met andere heffingskortingen of ander inkomen.

 

Het urencriterium is voornamelijk van belang voor het recht op zelfstandigenaftrek. Je geeft aan dat je denkt die uren in het eerste jaar niet te halen. Een ander voordeel van het ondernemerschap is echter de MKB-winstvrijstelling. Het urencriterium is in 2010 van deze vrijstelling afgehaald, zodat iedere ondernemer er aanspraak op kan maken. De vrijstelling bedraagt in 2010 zelfs 12% van de winst. Als ik dan doorreken op het bovenstaande voorbeeld betekent dat dat je de eerste € 6.750 belastingvrij zou kunnen verdienen (winst, geen omzet). Let wel goed op! Bij een verlies werkt de MKB-winstvrijstelling ook, en in dat geval werkt deze omgekeerd en dus ten nadele! Door de correctie lijdt je minder (verrekenbaar) verlies! Ik ben nieuw op het forum en weet de weg nog niet zo goed, maar er is ongetwijfeld een uitgebreid topic over de MKB-winstvrijstelling waar je het nog eens na kunt lezen.

Kortom: ook als je niet aan het urencriterium voldoet, zou ik toch voor ondernemerschap kiezen. Kies je eerst voor ROW en zou je de werkzaamheden later willen omzetten in WuO, dan ligt de bewijslast bij jou. Je moet dan precies gaan uitleggen hoe en waarom je werkzaamheden zijn veranderd, je moet de cijfers op tafel kunnen leggen, etc, etc. Dat, terwijl als je meteen als ondernemer aanmeld, er niemand is die bij jou cijfers of papieren zal komen controleren. Dan ligt de bewijslast namelijk bij de Belastingdienst.

 

Daarna schrijf je een maatschap aan te willen gaan. Een maatschap of VOF impliceert een onderneming, of het urencriterium nu wel of niet wordt gehaald (dus geen ROW). Vergis je niet, hier komt een hoop papierwerk bij kijken. De administratie moet goed bijgehouden worden, er moet jaarlijks een eenvoudige balans en een winst- en verliesrekening worden opgesteld (dit dient ook te gebeuren als je een eenmanszaak drijft). Bijkomende problemen van deze maatschap zijn in mijn ogen nog, dat de onderneming van 1 van je vrienden zal moeten worden gewaardeerd bij inbreng. Daarnaast neem ik aan dat ieder wil houden waar hij voor gewerkt heeft. De vraag is dan hoe jullie gezamenlijke kosten gaan delen en hoe je het een en ander in de jaarrekening gaat verantwoorden. Gaan de gezamenlijke kosten door 3, of draagt degene die procentueel meer verdiend heeft ook procentueel meer van de gezamenlijke kosten? De winst moet volgens vaste regels of een vaste verdeelsleutel worden verdeeld, dat mag niet ieder jaar willekeurig. Het is mogelijk, maar ik denk zelf wel dat dat een forse rekening van de accountant met zich mee kan brengen.

 

Tot slot de huur van het bedrijfspand. Als jij vanuit een maatschap werkt, dan kan je vader nog steeds het pand aan de maatschap verhuren voor bijv. € 5.000,-. De kwijtschelding op basis van de successiewet kan dan echter niet meer, omdat de schenking dan wordt gedaan aan een maatschap en niet meer aan een van zijn kinderen. Het maximum is in het geval van de maatschap € 2.000,-.

Als jij het bedrijfspand persoonlijk huurt, kan de kwijtschelding van € 5.000,- blijven bestaan. Je betaalt dan echter privé voor een pand wat je zakelijk gebruikt (samen met 2 anderen). De letter van de wet zou de terbeschikkingstellingsregeling in dat geval wel buiten de deur moeten houden, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. In ieder geval volgt uit goedkoopmansgebruik dat jouw 2 vrienden voor het gebruik van de bedrijfsruimte ook weer een zakelijke vergoeding zouden moeten betalen (aan jou privé), een soort onderhuurconstructie.

 

Een andere optie is nog om alledrie als zzp'ers aan het werk te gaan en elkaar zo nu en dan eens een factuur sturen voor het gebruik van gereedschap, het gebruik van de bedrijfsruimte, etc, etc. Maar ook dat brengt natuurlijk een hoop administratie met zich mee.

 

Ik zou niet 1,2,3, direct kunnen adviseren wat voor jullie de beste oplossing is. Daarvoor moet je alle voor- en nadelen eens op een rijtje zetten en afwegen wat voor jullie het zwaarste weegt. Willen jullie per sé een samenwerkingsverband aangaan? Zo ja, dan moeten er vooraf hele goede en duidelijke afspraken worden gemaakt en er moet een goede administratie worden bijgehouden. Zo nee, dan verdient een eenmanszaak in combinatie met de schenkingsconstructie de voorkeur, maar dat heeft weer als nadeel dat je twee andere vrienden het gebruik van de bedrijfsruimte moeten vergoeden.

 

Ik hoop dat je er wat mee kunt!

 

De Blauwe Envelop

 

 

Leuk zal het nooit worden, maar door 'De Blauwe Envelop' wel gemakkelijker!

Link naar reactie
 • 0

Hoi TvP,

 

Aan een maatschap zou ik niet meer beginnen. De maatschap is een aflopende zaak. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waarbij de maatschap als rechtsvorm gaat verdwijnen. Met het alternatief de Vennootschap onder Firma en zijn opvolger de Openbare Vennootschap haal je de hoofdelijke aansprakelijkheid naar binnen.

 

Wellicht dat jullie alledrie voorlopig gewoon als ZZP-er kunnen blijven werken en de gezamenlijke kosten delen. Hiervoor mag je niet onder gezamenlijke bedrijfsnaam naar buiten treden, maar moet iedereen apart blijven factureren aan zijn cliënten.

 

Wat betreft de ongebruikelijke terbeschikkingstelling. De bewijslast ligt hiervoor bij de fiscus. Als je vader nu aan elke ZZP-er een bescheiden huur in rekening brengt, is het m.i. lastig voor de fiscus om aan te tonen dat hier sprake is van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling, omdat je vader jou niet bevoordeelt t.o.v. de andere 2 ZZP-ers.

 

Aan de andere kant: Een ongebruikelijke terbeschikkingstelling hoeft niet persé nadelig voor je vader uit te pakken. Hij kan dan nl ook alle kosten van de bedrijfsruimte aftrekken. Denk aan afschrijving, onderhoud e.d.

 

Als je vader op korte termijn groot onderhoud aan de bedrijfsruimte moet verrichten, kan hij ook nog overwegen om de bedrijfsruimte met BTW te verhuren.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

Link naar reactie
 • 0

Oké! Genoeg om over na te denken in ieder geval! ;D

 

Ik ga er deze week eens over praten, de antwoorden hier hebben in ieder geval vele inzichten gegeven!

En waarschijnlijk komen er ook weer nieuwe vragen uit, misschien dat jullie daar ook bij kunnen en willen helpen.

 

Veel dank!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  14 leden, 360 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.