Ga naar inhoud
 • 0

5 minuten lang een aanmerkelijk belang?

Senior     41 5

Dat rijmt, maar is toch een serieuze vraag.

 

Ik ben betrokken bij een startup (BV sinds maart dit jaar) waarvan nu een holding 100% van de aandelen in bezit heeft.

We zitten in een investeringstraject waarbij een partij middels een aandelenemissie een belang gaat krijgen van ongeveer 30%.

Daarnaast is er afgesproken dat ik ook (om niet) een belang krijg van < 5%.

 

Het idee is om bij de notaris op dezelfde dag twee aktes te laten passeren. Eerst een emissie zodat ik ongeveer 8% van de aandelen krijg en daarna een emissie zodat de investeringspartij 30% krijgt en de rest verwatert. Ik eindig dan met iets van 4,95%, maar heb wel een korte tijd een aanmerkelijk belang gehad.

Heeft dit fiscale consequenties?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator+     7,4k 25 1345

hmm, das voor mij een iets te specifieke vraag, maar doe ik nu een heel raar voorstel als je eerst de akte laat passeren waarin de investeringsmaatschappij 30% (of iets meer krijgt) en jij daarna 4,95% krijgt.. voor de investeringsmij maakt het toch niks uit of ze eerst 31% hebben en daarna 30% en voor jou voorkom je in elk geval een mogelijke discussie..

 

mogelijk komt er nog een fiscalist voor bij die zegt dat het geen probleem is die volgorde.. maar deze oplossing was een te grote kans voor open doel om hem niet even in te koppen..

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

Instappen in omgekeerde volgorde geeft mogelijk problemen. Ten eerste zal een instap van mij een voorwaarde zijn voor instap (commitment, unieke kennis,enz) van de investeerder. Ten tweede ligt de waardering van de aandelen vast zodra de investeringspartij instapt. Ik kan dan dus alleen nog maar aandelen krijgen tegen die waardering en die is enorm hoger dan de 'nominale' waardering vooraf.

Zelfs instappen als eerste geeft een mogelijk fiscaal probleem omdat de fiscus kan stellen dat de waardering hoger is dan nominaal vanwege de ophanden zijnde instap van de investeerder tegen de hoge waardering. Dit kan wellicht opgelost worden door een statement van de investeerder dat de hoge waardering alleen gerechtvaardigd is wanneer ik gecommiteerd ben.

 

Een puzzel of niet?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 31 1679

Geen puzzel hoor. Als je gedurende 5 minuten een AB hebt en in die 5 minuten verwatert het van 8 naar <5%, dan is een eventuele winst op de overgedragen 3+% uiteraard belast in box 2 IB.

 

Indien de investeerder jouw 3+% 'overneemt' tegen kostprijs zal daar dus geen sprake van zijn.

 

Fictief loon voor 5 minuten is onzin (ik zeg het toch maar even), zodat je na die 5 minuten een box 3 belang hebt in de BV.

 

groet

joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

Joost, of een andere expert.

nu een tijd later, steekt de discussie toch weer de kop op.

 

Het plan is nog steeds als volgt:

ik krijg een belang in een BV van ongeveer 8% (tegen een waardering van 18k voor 100%). Vlak daarna verwateren de bestaande aandeelhouders, door een emissie van aandelen, zodanig dat ik <5% overhoud.

Een investeerder krijgt de aandelen van de emissie en daarmee een belang van ongeveer 40% (tegen een waardering van 1,5 miljoen voor 100%). Ze kunnen alleen investeren op nieuw uitgegeven aandelen.

 

Een fiscalist vertelt me dat ik vanwege de verhuizing van box 2 naar box 3 dan een belastingheffing krijg over de nieuwe waarde minus de verkrijgingsprijs van de hele 8%. In dit geval dus afgerond 8%*1.500.000* 25% = 30.000 euro....

 

Klopt dit en is er een manier om dit te voorkomen?

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 31 1679

Dag Captain

 

Dan blijf ik bij mijn vorige post:

Als je gedurende 5 minuten een AB hebt en in die 5 minuten verwatert het van 8 naar <5%, dan is een eventuele winst op de overgedragen 3+% uiteraard belast in box 2 IB.

 

Nu er geen sprake is van overname op kostprijs zal heffing box 2 aan de orde zijn. Sterker nog, de vraag rijst dan ook waarom die aandelen in 5 minuten een tig-voud meer waard zijn geworden!!

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 31 1679

Elk fictief AB wordt ook belast. Ik vrees dat het niet anders wordt dan nu bekend is. Je zou de vaststelling van de verkrijgingsprijs voor jou (zie mijn opmerking:

Sterker nog, de vraag rijst dan ook waarom die aandelen in 5 minuten een tig-voud meer waard zijn geworden!!
) ter discussie kunnen stellen, maar daar zullen de andere aandeelhouders niet blij mee zijn.

 

Wellicht heeft iemand op HL anders nog een idee.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

Er ontbreekt een klein stukje van de puzzel, namelijk het antwoord op de vraag van Joost:

de vraag rijst dan ook waarom die aandelen in 5 minuten een tig-voud meer waard zijn geworden!!

Het is namelijk goed mogelijk dat er in het voortraject al iets gebeurt/gebeurd is, waardoor het hele verhaal anders wordt. Kennelijk verdien je met iets wat je al (gedaan) hebt een heleboel geld, maar wil je daarover geen belasting betalen. Waarom krijg je aandelen? Toch niet vanwege je mooie, blauwe ogen?

 

Het antwoord op de vraag of en hoe het mogelijk is om belastingheffing uit te stellen, danwel te voorkomen, is sterk afhankelijk van de feitelijke invulling.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Hallo Captain,

 

Die aandelentransacties tussen de BV en jou hebben natuurlijk alles te maken met de door je geleverde en nog te leveren arbeidsprestatie. Niks box-2-heffing dus, maar het voordeel wordt belast in box 1 als loon uit dienstbetrekking tegen maximaal 52%. Geen fiscalist die daar op een legale manier wat aan kan veranderen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

@Jantax: Mijn ervaring is dat daar toch anders over gedacht wordt.

 

Ik en nog een aantal personen richten samen een BV op waarin iedereen een bepaald belang krijgt (neemt). Voor mij is dat 8%.

Onze kennis, ervaring en netwerk maken dat (bijvoorbeeld) een private equity fonds graag wil investeren. Iedereen verwatert door aandelenemissie en ik eindig onder de 5%.

 

Ik snap dat door een verhuizing van box2 naar box3 er afgerekend moet worden over de waarde van het belang op dat moment, zoals Joost zegt.

Wat jij zegt snap ik niet.

 

De reden waarom die aandelen zo snel meer waard worden is dat begin dit jaar de BV is opgericht door 1 aandeelhouder. Nu "alle lichten op groen staan" is het de bedoeling dat alle partners in het project ook aandeelhouder worden, maar tegen minimale kosten. Pas als iedereen aan boord is, wil de investeerder instappen, dit in verband met borging van kennis en ervaring.

Een mogelijke oplossing zou zijn geweest dat een of meer aandeelhouders aandelen verkopen aan de investeerder met de verplichting de opbrengst op agio te storten, maar de inveester wil en kan alleen investeren op nieuwe aandelen.

 

Vandaar.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Captain, als jouw ervaringen anders zijn, waarom stel je er hier dan nog een vraag over?

 

Het enige serieuze alternatief voor loon uit dienstbetrekking is winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid. In beide gevallen staat je aandelenbelang op je balans en is de waardestijging belast in box 1.

 

Als je vanuit een eigen BV opereert (personal holding o.i.d.), dan kan het eventueel nog als winst van je BV worden aangemerkt. Maar de fiscus kan dan stellen dat die te danken is aan jouw arbeid en dus eisen dat 70% van die winst wordt aangemerkt als loon.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

Jantax,

met mijn opmerking doelde ik op de ervaring dat voor zover ik weet de opbrengst uit dividend of verkoopwinst van een aandelenbelang onder de 5% wordt beschouwd als rendement op vermogen en dus belast wordt in box3 en niet in box1.

 

Mijn vraag ging echter in eerste instantie over het (zeer) tijdelijk hebben van een aanmerkelijk belang en in tweede instantie over de fiscaliteit van een overgang van een aanmerkelijk belang naar <5% belang.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 31 1679

Ronaldinho haalde het ook al aan:

Kennelijk verdien je met iets wat je al (gedaan) hebt een heleboel geld, maar wil je daarover geen belasting betalen. Waarom krijg je aandelen?

 

Waar Jantax op doelt en Ronaldinho naar vraagt, is dat de prestatie kennelijk reeds verricht is en je daar achteraf een beloning voor krijgt in de zin van deze aandelen tegen nominale waarde, die 5 minuten later met een enorme winst doorverkocht worden.

 

Jantax koppelt de reeds geleverde prestatie aan inkomen uit dienstbetrekking. En zolang onduidelijk is waarom jij op die manier beloond wordt, ben ik geneigd zijn visie te delen. Het impliceert een direct verband tussen een reeds geleverde prestatie in loondienst die achteraf beloond wordt met een waardesprong van jouw aandelenbelang.

 

groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

Ik begrijp de manier waarop jullie ertegenaan kijken. Het ruikt misschien wel een beetje louche, maar dat is het niet.

 

In het algemeen gezegd. Een aantal personen met specifieke kennis en kunde richten een BV op om een "high risk, high potential" product te ontwikkelen en te vermarkten. Ze weten een investeerder te interesseren die tegen een flink bedrag een belang neemt in het bedrijf (middels een emissie van aandelen)

 

Als gevolg hiervan is er een aandeelhouder die zijn belang ziet zakken onder de 5% en zich afvraagt wat de fiscale consequenties hiervan zijn.

 

De specifieke afwijking van bovenstaand verhaal is dat in mijn geval de instap in de BV nog moet plaatsvinden, terwijl de investeerder al gevonden is.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Captain, ik had helemaal niet de indruk dat het om een louche zaak gaat. Maar wel de indruk dat jij en die fiscalist die er vóór HL al iets over had opgemerkt, allebei nog niet stilgestaan hadden bij de mogelijkheid dat de waardestijging van een aanmerkelijkbelang ook belast kan zijn in box 1. En dat is in de regel juist het geval bij zeer grote waardestijgingen tijdens zeer korte bezitsperiodes van aandelen die men nu nog niet eens bezit. Want dat hangt vrijwel altijd samen met een bepaalde arbeidsprestatie.

 

Ik kan me ook niet voorstellen dat die investeerder een enorm bedrag voor zijn belang betaalt zonder daar bepaalde garanties voor terug te krijgen van jou en je zakenpartners inzake de periode dat jullie je voor de werk-BV zullen inspannen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     41 5

Ok, duidelijk.

Het is inderdaad zo dat ik en die fiscalist daar nog niet bij stil hadden gestaan.

Er moeten ook zeker garanties worden afgegeven aan de investeerder dat wij ons gedurende een bepaalde periode commiteren aan het bedrijf (good-leaver/bad-leaver clausules).

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 173 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.