Jump to content
J.Paalvast
Verberg

Suppletie en kleine ondernemersregeling

vraag

Beste,

 

Ik ben sinds één jaar zelfstandige. Vorig jaar heb ik een aantal opdrachten gehad waardoor mijn ontvangen BTW onder de KOR viel.

Nu is dit mijn tweede jaar en loop ik tegen het volgende op:

Ik heb het eerste en tweede kwartaal mijn omzetbelasting ingediend. Echter hierbij heb ik geen rekening gehouden met mijn zakelijke kosten (ik was in de veronderstelling dat ik dit aan het einde van het jaar kon doen)

Nu wil ik suppletie toepassen omdat ik - door de zakelijke kosten - onder de KOR regeling val. Hoe kan ik dit het beste doen? Online of middels een brief aan het einde van het jaar. Of kan ik online suppletie toepassen op de eerdere kwartalen?

 

Daarnaast vroeg ik mij af wat er gebeurd als ik in kwartaal 3 een aanzienlijk bedrag aan BTW moet betalen terwijl aan het einde van het jaar ik in aanspraak kom voor een kleine ondernemersregeling. Kan ik dit nog in het laatste kwartaal corrigeren? En betaald de belastingdienst dan de betaalde BTW terug?

 

Ik heb al meerdere malen op het forum gezocht maar tot op heden niks kunnen vinden waarin dit stapsgewijs wordt uitgelegd.

 

Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft. Groet,

 

Link to post
Share on other sites

21 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

 

Je mag de KOR elk kwartaal verrekenen, maar ook 1 keer in het jaar bij de aangifte van het 4de kwartaal of desnoods via een suppletie aangifte. Als dat tot een teruggave van reeds afgedragen BTW leidt, is dat geen probleem.

 

De BTW op kosten moet je in principe verrekenen in het aangiftetijdvak waarin de kosten zijn gemaakt, maar als je dit vergeten bent, zou ik dit gewoon bij de eerstvolgende aangifte rechttrekken.

 

Als je structureel onder de KOR valt, kun je overwegen een verzoek in te dienen om een jaaraangifte. Je hoeft dan maar 1 keer per jaar (achteraf) BTW aangifte te doen. Scheelt weer in de administratieve last.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Dank voor de informatie. Dus als ik het goed begrijp hoef ik dan geen suppletie in te dienen voor de eerste twee kwartalen. Kan een suppletie wel online ingevuld worden.

Wat betreft de KOR denk ik inderdaad dat ik bijna altijd eronder zit. Dus ook dit jaar verrekening ik het aan het einde. Ik geloof dat je middels een brief aan kan vragen of je per jaar je aangifte mag doen,toch?

 

ps nog een vraag. De vermindering op het af te dragen bedrag (door KOR) moet je deze opnemen als omzet of alleen als je alles terugkrijgt.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Goede morgen Hr/Mw Paalvast.

 

Strikt formeel moet er elk kwartaal BTW aangegeven worden over de facturen (In- en Verkoop) die betrekking hebben op het desbetreffende kwartaal. Aan het einde van het jaar wordt er vervolgens, bij het opmaken van de jaarrekening, vastgesteld dat er een bedrag aan BTW te betalen of te vorderen is b.v. door toepassing van de KOR regeling. Dit dient dan gevolgd te worden door het verzorgen van een suppletie aangifte (brief) waarin gevraagd wordt om voor het verschil een aanslag op te leggen.

 

Nu de praktijk.

 

Er worden regelmatig facturen ontvangen over vorige perioden. Menig boekhoudprogramma zal dan bij de aangifte omzetbelasting deze facturen, uit een vorige periode, meenemen in de berekening van de aangifte omzetbelasting over het afgelopen kwartaal.

(De aangifte wordt cummulatief berekend)

Voor, achteraf of tussentijds, verrekenen van een eventuele KOR regeling komen er, bij het door ons gehanteerde boekhoudprogramma, wat kunstgrepen (memoreaalboekingen) aan te pas om het aan te geven bedrag geheel zuiver te krijgen.

Daarom wordt dit, door ons, niet gedaan en wordt de KOR aan het einde van het jaar berekend / toegepast en verwerkt in een suppletieaangifte.

 

Mvrgr.

 

Jan van Nistelrooij.

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

(omdat ik een aandachtige mee-lezer ben )

 

Dus, als ik het goed begrijp doe je ook in Q4 gewoon je aangifte BTW, dan kijk je of je eigenlijk voor de KOR in aanmerking kwam afgelopen jaar en dien je een suppletie in ?

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hier kan je ook lezen over de "voorlopige vermindering" die je gedurende het jaar mag toepassen:

 

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_btw/ondernemen_btw-07.html

 

De uiteindelijke 'vermindering KOR' over een bepaald jaar moet je als winst in datzelfde jaar meenemen (in de jaarstukken, voor de inkomstenbelasting dus).

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

@ Jan: Dus als ik het goed begrijp dien ik (mits ik het zelf doe) suppletie aan te vragen over kwartaal 1 en 2 middels een brief met daarin de juiste berekeningen. Kwartaal drie en vier vervolgens correct in te vullen. In kwartaal schrijf ik dan wederom een suppletie brief om de KOR van kracht te laten zijn.

 

@ Peter: het bedrag dat in mindering is gebracht (in 2009) neem ik op als omzet in 2010. Zo niet hoe kan ik dit corrigeren? Ik heb namelijk dit bedrag niet opgenomen bij mijn omzet..

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Nee, je maakt het jezelf (en de belastingdienst!) te moeilijk.

EIGENLIJK, zou je elke tijdvak moeten corrigeren, maar dat doet niemand. En daar vraagt ook niemand om, want een jaarlijkse suppletie is helemaal geaccepteerd.

 

En tegenwoordig maak je geen brief (het mag/kan wel hoor), want je hebt daar formulieren voor:

 

http://www.belastingdienst.nl/download/1379.html

 

http://www.belastingdienst.nl/download/2356.html

 

Heb je de jaarstukken van 2009 al afgemaakt? Dat neem ik aan van wel. Dan zou ik het zo laten en de vermindering KOR over zowel 2009 als 2010 in de jaarstukken van 2010 meenemen.

Zal geen doodszonde zijn, lijkt mij.

Overigens is het geen 'omzet' (want dat is altijd excl. BTW), maar 'overige opbrengsten' of zoiets.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

@peter CV: had zelf ook al het idee dat ik het mezelf er moeilijk maak maar kom er gewoon even niet uit. Het suppletieformulier is mij inmiddels wel duidelijk. Dien ik wel gewoon de aangiftes voor kwartaal drie en vier juist in te vullen? Waarna ik einde kwartaal vier een suppletie toepas over het gehele jaar. Incl. KOR?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Helemaal goed, maar EERST de aangifte over het 4e kwartaal (elektronisch). DAARNA de suppletie over het hele jaar (per post, naar je regionale belastingkantoor).

 

Maar je mag dus ook een voorlopige vermindering KOR toepassen gedurende het jaar (daar hebben we het al over gehad).

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer
Helemaal goed, maar EERST de aangifte over het 4e kwartaal (elektronisch). DAARNA de suppletie over het hele jaar (per post, naar je regionale belastingkantoor).

Dit is niet helemaal juist. Het kan wel zo, maar het hoeft niet.

Artikel 25 van de Wet OB regelt in lid 1 de tegemoetkoming van de KOR.

In lid 2 wordt bepaald dat er regels gesteld worden voor de toerekening van de in het eerste lid bedoelde vermindering aan de tijdvakken van de aangiften. Dit is uitgewerkt in artikel 24 van de Uitvoeringsbeschikking van de Wet OB. In lid 1 van dit artikel staat vermeld dat de ondernemer een voorlopige vermindering kan toepassen, het hoeft niet.

Het totale bedrag van de tegemoetkoming mag dus ook in zijn totaliteit in de laatste aangifte van het jaar verwerkt worden, in dit geval dus het 4e kwartaal. Een aparte suppletie is dan dus niet nodig.

Stel dat je in de eerste 3 kwartalen van het jaar in totaal € 700 hebt afgedragen, en over het 4e kwartaal (zonder KOR allemaal uiteraard) € 200 zou moeten afdragen. In totaal is dat op jaarbasis berekend € 900, dit valt volledig onder de KOR, dus neem je in je aangifte van het 4e kwartaal de € 900 mee (bij vraag 5d). Per saldo krijg je over het 4e kwartaal dan € 700 terug, zijnde 200 af te dragen minus 900 KOR.

Over het hele jaar loopt alles dan dus op nihil, en dat isook de bedoeling.

 

Groeten,

 

Louis


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

@Louis. De €200 die je dan afdraagt in kwartaal vier valt in principe toch ook onder de KOR. Dus dan is het toch handiger om suppletie over het hele jaar in te dienen om zo ook aanspraak te kunnen maken op die 200euro van kwartaal vier?

 

Zowiezo denk ik dat suppletie over het jaar van toepassing is voor mij aangezien ik nog geen voorbelasting in kw. 1 en 2 heb verwerkt. (dacht dat dit kon aan het einde van het jaar)

 

@ peter: De suppletie over het gehele jaar kan toch ook electronisch aangegeven worden

 

Resumerend wil ik nu het volgende doen. aangifte kwartaal drie en vier (ditmaal incl. voorbelasting) waarin ik in kwartaal vier ook mijn KOR invul. En vervolgens suppletie indien over het gehele jaar om zo kwartaal 1 en 2 te kunnen corrigeren.

Klopt dit?

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Ja, dat klopt inderdaad. Als je inlogt op je ‘eigen’ pagina, dan kan je dat doen.

(Vraag me niet hoe, want ik gebruik zelf commerciële aangiftesoftware en niet die optie).

 

En:

Ja, Louis, natuurlijk. Maar zoals al gezegd (zie eerdere posts):

Zo maak je het jezelf (en de belastingdienst!) moeilijk. Een jaarsuppletie maakt het leven makkelijker voor iedereen.

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer
De €200 die je dan afdraagt in kwartaal vier valt in principe toch ook onder de KOR. Dus dan is het toch handiger om suppletie over het hele jaar in te dienen om zo ook aanspraak te kunnen maken op die 200euro van kwartaal vier?

Je begrijpt mijn voorbeeld blijkbaar niet: in het 4e kwartaal zou € 700 teruggaaf ontvangen worden i.p.v. € 200 te betalen. M.a.w. het hele jaarKORbedrag ad € 900 zit in het 4e kwartaal.


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Tijd voor een voorbeeld van een suppletie:

 

STEL dat dit is aangegeven:

 

1kw: BTW 300,- te betalen (geen voorbelasting, geen KOR)

2kw: BTW 500,- te betalen (geen voorbelasting, geen KOR)

3kw: BTW 400,- te betalen (wel voorbelasting 1kw t/m 3kw, geen KOR)

4kw: BTW 100,- terug (wel voorbelasting 4kw een ook KOR, bijvoorbeeld 200,- want je dacht dat dat juist was).

 

Totaal dus 1100,- betaald (300+500+400-100=1100).

 

Nu ga je kijken wat het eigenlijk moest zijn en dan zie je:

Te betalen 1219,- voor het hele jaar. Dat hoef je dus niet te betalen (de FOR) en daarom doe je een suppletie van (beknopt):

1219,- verschuldigd

1219,- KOR

0,- te betalen

1100,- reeds betaald

1100,- nog terug te ontvangen

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Bedankt! Dat helpt idd enorm.

Wel nog een laatste vraag:

ik heb voorbelasting van kwartaal 1 en kwartaal 2 die ik nog niet doorgevoerd heb. Kan ik deze doorvoeren in kwartaal drie?

Of vervangt mijn jaarsuppletie in dit geval al mijn aangiftes van kwartaal 1 tot 4? en moet ik er gewoon voor zorgen dat mijn admin op orde is...

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Bedankt! Dat helpt idd enorm.

Wel nog een laatste vraag:

ik heb voorbelasting van kwartaal 1 en kwartaal 2 die ik nog niet doorgevoerd heb. Kan ik deze doorvoeren in kwartaal drie?

Of vervangt mijn jaarsuppletie in dit geval al mijn aangiftes van kwartaal 1 tot 4? en moet ik er gewoon voor zorgen dat mijn admin op orde is...

 

Ik krijg stellig de indruk dat je steeds in herhaling valt en vragen stelt die allang beantwoord zijn in dit draadje. Daarbij blijf je consequent kiezen voor de moeilijke oplossing (een jaarsuppletie is helemaal niet nodig, als je de KOR aangeeft in het 4de kwartaal) en negeer je praktische oplossingen die eerder zijn aangedragen.

 

Heb je niet overwogen om voor dit soort klusjes gewoon een boekhouder in te schakelen? Een beetje boekhouder heeft je aangifte OB in 15 a 30 minuten geklaard. Als je dan bovendien kiest voor een jaaraangifte en zorgt dat je administratie op orde is, kost de uitwerking van je boekhouding (opstellen jaarcijfers, aangifte inkomstenbelasting en jaaraangifte omzetbelasting) een professionele boekhouder 5 à 10 uur per jaar.

 

Zonde van de energie om hier zoveel tijd aan te besteden.

 

En natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je administratie op orde is. Dat lijkt mij een vrij overbodige vraag.

 

Sorry, als dit een beetje cru overkomt, maar dit moest ik even kwijt.

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

@odeon: klopt maar heb het gevoel geen eenduidig antwoord krijg.Of het is voor mij nog onduidelijk.

 

er zijn eigenlijk twee vragen:

1. Waar voer ik mijn correcties van kw1 en kw2 (qua voorbelasting) door? Kw. 3 of suppletie einde jaar

2. Wanneer voer ik mijn KOR in. deze is duidelijk in kwartaal vier of bij suppletie.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

odeon: je hebt helemaal gelijk. maar weet graag waar ik mee bezig ben. Merk dat ik het mezelf moeilijk maak maar dan antwoorden die gegeven worden verschillen.

Uiteindelijk ga ik voor het volgende:

vergeten voorbelasting neem ik op in kwartaal drie. Verdere omzetbelasting verwerk ik in kwartaal vier incl. KOR

 

dan (echt) de laatste vraag hoe verreken ik een verkeerd opgegeven bedrag van kwartaal 2?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Om het allemaal samen te vatten:

A. Je kan er voor proberen te zorgen dat je administratie klopt en dat je vier aangiften bij elkaar kloppen met de administratie.

B. Je kan een suppletie doen, als (achteraf) blijkt dat A. niet gelukt is. (zie eerdere voorbeeld).

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 190 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept