Jump to content
wvandiepen
Verberg

Investeringsaftrek en boekwinst op een zeer zuinige auto

vraag

Voor mijn eenmanszaak wil ik binnenkort een zeer zuinige auto aanschaffen. Een van de voordelen van een zeer zuinige auto (in mijn geval een diesel met minder dan 95 g CO2 uitstoot) is dat je voor de benodigde investering de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan aftrekken. Daarover gaat ook mijn vraag.

 

De beoogde auto kost € 15.000 excl BTW.

Ik wil de auto in 4 jaar afschrijven met een restwaarde van 40%.

De jaarlijkste afschrijving is dan € 2250. Dit is hoger dan het minimum van € 2200 om gebruik te maken van de KIA.

Stel dat na 4 jaar de auto nog 50% (€ 7500) ipv 40% waard blijkt te zijn, dan zou de jaarlijkse afschrijving lager uitvallen, namelijk € 1875. Als ik geen andere investeringen heb voor de KIA, moet ik die KIA dan terugbetalen, aangezien het minimum van € 2200 niet bereikt wordt?

Ik begrijp dat ik over de boekwinst van € 1500 (verkoopwaarde na 4 jaar - boekwaarde) inkomstenbelasting moet betalen.

Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Klok, klepel??

 

De ondergrens van € 2.200 geldt voor de investering, niet voor de afschrijvingen. Bij € 15.000 ga je dus over de grens, dus heb je KIA.

Afschrijven dient trouwens over minimaal 5 jaar plaats te vinden, de mogelijkheden van versnelde afschrijving even buiten beschouwing latend.

 

Groeten,

 

Louis


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank je Louis! Dat is duidelijk. De KIA geldt dus voor de investering, niet voor de afschrijving. Eigenlijk heel logisch!

Als je de auto na 5 jaar afschrijven verkoopt aan jezelf of een ander, hoef je dan enkel het verschil in BTW (over de verkoopwaarde) en de inkomstenbelasting (over de eventuele boekwinst) aan de belastingdienst af te dragen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als je een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar van aanschaf weer verkoopt (of naar privé overbrengt), dan moet je "desinvesteringsbijtelling" toepassen, d.w.z. de bij aanschaf verkregen investeringsaftrek weer gedeeltelijk bij je winst optellen. (Hetzelfde percentage als ooit gekregen, over de verkoopwaarde ex BTW).

Bij verkoop/overbrenging naar privé dient inderdaad BTW afgedragen te worden, en de behaalde boekwinst wordt opgeteld bij je jaarwinst, tenzij je een herinvesteringsreserve zou vormen voor die boekwinst.


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geldt de investeringsaftrek wel voor personenauto's?


ROVé Administratie en Advies voor verantwoord boekhouden, bezoek eens www.rovened.nl.

Wordt Nederland te klein voor ondernemers, kijk eens op www.indoned.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Meer bronnen geraadpleegd, maar wat mij niet duidelijk wordt:

Kan KIA ook worden toegepast bij aanschaf van een gebruikte Zeer zuinig auto? (in 2011)

Kan iemand hier uitsluitsel over geven, bij voorkeur met een link naar de belastingdienst site?

 

Alvast bedankt!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Meer bronnen geraadpleegd, maar wat mij niet duidelijk wordt:

Kan KIA ook worden toegepast bij aanschaf van een gebruikte Zeer zuinig auto? (in 2011)

Kan iemand hier uitsluitsel over geven, bij voorkeur met een link naar de belastingdienst site?

 

Alvast bedankt!

Ik zat aan het begin van het jaar met dezelfde vraag. Ik kon er niks over terugvinden op de site van de BD, maar bij de belastingtelefoon vertelden ze me dat KIA gewoon van toepassing is bij 2ehands auto's.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

maar bij de belastingtelefoon vertelden ze me dat KIA gewoon van toepassing is bij 2ehands auto's.

 

Gaven ze daar zowaar een keer het juiste advies ;D

 

@jheuvel: hier volgen de relevante wetteksten:

 

Artikel 3.41 IB2001. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

1. Indien in een kalenderjaar wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, en de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, wordt een op de voet van het tweede lid berekende kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ten laste gebracht van de winst over dat jaar.

 

note dat het woord nieuw niet voorkomt in de wettekst.

 

vervolgens worden personenauto's uitgesloten van aftrek:

 

Artikel 3.45. Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek

 

1. Voor de investeringsaftrek behoren niet tot de bedrijfsmiddelen:

 

e. personenauto's als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg;

 

En worden zeer zuinige auto's weer toegelaten tot de aftrek:

 

Zelfde artikel lid 2. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:

 

b. is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing met betrekking tot auto’s die voldoen aan de eisen omtrent CO2-uitstoot, bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, onderdeel a, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel a, of tweede volzin.

 

De eis nieuw is nergens opgenomen. Dit in tegenstelling tot bijv. de milieu investeringsaftrek

 

groet

Joost

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Joost en lvl, hartelijk bedankt voor jullie reactie!

 

Ik heb nog wat zitten rekenen, en een nieuwe lijkt ineens veel interessanter.

@Joost, klopt dan onderstaande redenering? (in geval van een als "Zeer zuinig" bestempelde Toyota Prius)

 

Als ik dit jaar nog een gebruikte Prius koop, kan ik KIA toepassen, maar geen versnelde afschrijving. Afschrijving is dan minimaal. Totale aftrekpost dan: 28% x nieuwaarde (ex) + eventuele afschrijving.

 

Als ik echter dit jaar nog een nieuwe Prius koop, kan ik zowel KIA als VAMIL toepassen. (zeer zuinige auto staat op milieulijst met code C). En kan ik dus 28% KIA + max 75% VAMIL toepassen, en dus de gehele aanschaf als aftrekpost opvoeren?

 

Geldt dit ook als ik de auto pas volgend jaar zou krijgen?

 

Dit klinkt bijna te mooi, maar hoor graag of dit klopt.

 

Alvast bedankt!

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik weet niet of je de VAMIL helemaal begrijpt. Er verandert niks aan het totale bedrag dat je af kan schrijven op de auto, het verandert alleen de termijn waarbinnen je dit mag doen.

 

Zonder de VAMIL moet je minimaal 5 jaar doen over het afschrijven op je auto. Met VAMIL mag je dit al binnen 2 jaar doen: 75% in 2011, 25% in 2012. Je haalt het belastingvoordeel dus naar voren: verdeeld over 2011-2012 ipv 2011-2016, maar het totale bedrag blijft hetzelfde. (Tenzij je in 2013-2016 een flink hogere of lagere winst verwacht dan nu zodat je in een hogere cq lagere schijf terecht komt, dan gaat je totale voordeel er op achteruit danwel vooruit).

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dan heb je inderdaad meteen in het eerste jaar een aftrekpost van 103% van de aanschafwaarde ex BTW. Gezien het voorgaande begrijp ik alleen niet helemaal waarom dat klinkt als te mooi om waar te zijn :)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 175 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept