Jump to content
R.I.P. | Peter Bonjernoor

Wat is kunst? Subsidieren?

Recommended Posts

Er staat vast wel iets bij wat niet kan worden gemeten en waar eindeloos van wordt genoten en waar tegelijkertijd anderen zich van afwenden.

Precies, en vandaar dus mijn vraag wat dan nu kunst is (en dus gesubsidieerd kan worden) en wat niet - lijkt me gezien de kosten best een legitieme vraag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat de kosten van de WIK erg overdreven worden. Het is een regeling die een kunstenaar behoorlijk aan banden legt, minimaal uitkeert en alleen maar mag worden toegepast in 3 jaar van de eerste 5 zelfstandige jaren. Als de kunstenaar teveel gaat verdienen, moet hij de WIK-steun terugbetalen. Het is dus geen doorlopende pamper-regeling.

 

Het uitgeven van 20K aan een paar U-balken, kan soms in de ogen van de bevolking totaal verkeerd zijn. Dan hebben mogelijk ook de verkeerde mensen een verkeerde keus gemaakt. Hier in Tilburg staat een huis op rails rondjes te draaien op de rotonde. Veel bewoners daar in de buurt hebben er al op afgegeven, maar de kunstenaar is internationaal bekend en geroemd. Hij plaatst het huis in een centraal perspectief, waarin het steeds van positie wisselt. Dat maakt discussies los en stemt tot nadenken.

 

We kunnen alles afbreken en zeggen dat er geen enkele stimulans meer naar kunstenaars mag gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we dan een heel armoedige samenleving kweken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:) eens.

 

De subsidiegever bepaalt zijn definities.

 

Ik ben van mening dat subsidies noodzakelijk zijn voor nieuwe inzichten en uiting te geven aan onze cultuur. Zodra het commercieel wordt kan dat toegejuicht worden en kan je het misschien geen kunst meer noemen ;)

 

Kunst ontwikkelt zich en blijft zich ontwikkelen.

 

Tegenwoordig wordt de vraag "Wat is kunst?" betrokken bij het kunstvoorwerp of filosofisch concept en is daarmee niet de vraag zozeer belangrijk danwel de discussie hieromtrent.

Voor mij is kunst onder andere dat wat van zichzelf en geen enkel ander doel heeft dan een gevoel op te wekken uit zichzelf. Het onmogelijke mogelijk maken.

Kunst kent vele verschijningsvormen:

Het kan een representatie zijn van de werkelijkheid, of een expressie als liefde, woede of verbazing opwekken of in formele zin iets zijn.

 

Vanuit de experimentele kunsten komen innovatieve ideeën voort welk nieuwe ondernemersmarkten kan creëren.

Subsidies helpen deze innovatieve of nieuwe inzichten ontwikkelen of tot stand te komen.

 

Hier een aardige documentaire over de ontwikkeling van de kunsten en waarbij bij de vraag: "Wat is kunst?" wordt stilgestaan:

http://www.wetenschap24.nl/video/bekijk/wat-is-kunst.htm

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb zo het gevoel dat heel veel zogenaamde 'kunstemakers' maar een beetje in het wilde weg aan het hobbyen zijn. Je doet of maakt maffe dingen, noemt het kunst, en als mensen vragen 'wat betekent het' hang je een of ander l*l verhaal op. Dat kan namelijk met kunst, het is maar wat je er in ziet.

 

Dat zou ik zelf ook wel willen. Hele dag beetje hobbyen met vanalles en nogwat en als het dan niets oplevert, m'n hand ophouden voor een subsidie, want ja, zonder kunst wordt het maar een saaie boel... En boterhammen moet toch iedereen eten om in leven te blijven...

 

 

 

Nee, zo zou ik niet kunnen leven.


... doet leuke dingen op internet ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb zo het gevoel dat heel veel zogenaamde 'kunstemakers' maar een beetje in het wilde weg aan het hobbyen zijn. Je doet of maakt maffe dingen, noemt het kunst, en als mensen vragen 'wat betekent het' hang je een of ander l*l verhaal op. Dat kan namelijk met kunst, het is maar wat je er in ziet.

 

Dat zou ik zelf ook wel willen. Hele dag beetje hobbyen met vanalles en nogwat en als het dan niets oplevert, m'n hand ophouden voor een subsidie, want ja, zonder kunst wordt het maar een saaie boel... En boterhammen moet toch iedereen eten om in leven te blijven...

 

 

 

Nee, zo zou ik niet kunnen leven.

 

Henri. Om voor de WIK in aanmerking te komen moet je wel de juiste opleiding hebben genoten, of al minimaal 5 jaar als autodidact bezig zijn. (aantoonbaar) De eisen op kunstacademies e.d. zijn behoorlijk opgeschroefd. Er zijn er velen die het er niet redden vanwege de zelfstandigheid die ze al tijdens de opleiding moeten bezitten. Ga er maar eens een kijkje nemen. Werken moeten aan hoge eisen voldoen en zijn zeker niet van het calliber "een beetje aan rotzooien". Dat kom je nooit aan je diploma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat de kosten van de WIK erg overdreven worden.

Zou best kunnen. Maar de WWIK is een uitkering, en geen subsidie, dus daar heb ik het niet over.

 

Hij plaatst het huis in een centraal perspectief, waarin het steeds van positie wisselt. Dat maakt discussies los en stemt tot nadenken.

Ik zal vast een emotieloze boer zijn, hoor, maar het enige nadenken waar zoiets me tot stemt is waarom iemand er geld tegenaan heeft heeft gegooid.

 

We kunnen alles afbreken en zeggen dat er geen enkele stimulans meer naar kunstenaars mag gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we dan een heel armoedige samenleving kweken.

Vanuit de beleving van mensen die in kunst een meerwaarde zien zal dat vast het geval zijn, maar er zijn ook erg veel mensen die die meerwaarde niet zien. Of het de samenleving armoediger maakt is dus (en hier zou je een patroon kunnen beginnen te ontdekken) afhankelijk van de observatie van individuele personen - een puur subjectieve opmerking, dus, wat BobNL daaronder bevestigt door te zeggen "Voor mij is kunst...".

 

Hier een aardige documentaire over de ontwikkeling van de kunsten en waarbij bij de vraag: "Wat is kunst?" wordt stilgestaan:

http://www.wetenschap24.nl/video/bekijk/wat-is-kunst.htm

De eerste paar minuten gingen nog, maar daarna was het elke 2 seconden 10 seconden bufferen. Ik zal het later nog eens proberen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik maak de 26e graag een praatje met je, om eens te bezien of je echt zo bent als je je voordoet.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.wetenschap24.nl/video/bekijk/wat-is-kunst.htm

De eerste paar minuten gingen nog, maar daarna was het elke 2 seconden 10 seconden bufferen. Ik zal het later nog eens proberen.

Misschien dat de helpfunctie uitkomst biedt:

http://www.wetenschap24.nl/info/help

 

 

Het is over het algemeen helemaal niet zo eenvoudig om voor subsidies in aanmerking te komen en veel subsidiegevers hebben een flink eisenpakket waaraan je zult moeten voldoen. Min of meer hetzelfde als een ondernemer van een commercieel product een ondernemingsplan moet hebben om een financiering van een bank los te kweken.

 

Kunst is voor een groot deel subjectieve beschouwing

Er kan echter veel gezegd worden over gebruikte technieken, materialen of wijze van uitvoering. Er kan ook wat gezegd worden over de tijd, research en energie die in een project wordt gestoken.

 

Of je een verhaal (met wat voor kwalificatie dan ook) wil meegeven aan je kunstproject is aan de kunstenaar maar ook aan de ondernemer met zijn product,

 

Het verhaal of marketing van een product is minstens en soms zelfs belangrijker dan het product zelf.

Die meerwaarde is onontbeerlijk in ondernemerschap of kunstenmakersschap.

 

Ik koop enkel producten, diensten of kunsten vanwege diens meerwaarde.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kunst is voor een groot deel subjectieve beschouwing

Er kan echter veel gezegd worden over gebruikte technieken, materialen of wijze van uitvoering. Er kan ook wat gezegd worden over de tijd, research en energie die in een project wordt gestoken.

Sorry, maar datzelfde geldt voor hobbies. Mensen beoefenen die voor zichzelf omdat het ze plezier en voldoening geeft, en af en toe kan er misschien iemand anders meegenieten, maar dat is bijzaak.

 

In mijn optiek verschilt dat niet wezenlijk van kunstenaars, en daarom zie ik ook niet in waarom full-time hobbyisten financiele steun zouden moeten krijgen omdat ze door die hobby niet genoeg tijd over houden om geld te verdienen, of omdat niemand bereid is geld te betalen voor de produkten van die hobby.

 

De toegevoegde waarde van kunst is subjectief, en de relevantie is dus afhankelijk van hoeveel mensen die toegevoegde waarde ervaren. Kijkend naar de relatief lage interesse voor theaters en galeries, bijvoorbeeld, lijkt het me dat die relevantie niet zo hoog is als kunstliefhebbers graag doen geloven, en dus de maatschappelijke noodzaak om daar gemeenschapsgeld in te steken ook niet.

 

Of je een verhaal (met wat voor kwalificatie dan ook) wil meegeven aan je kunstproject is aan de kunstenaar maar ook aan de ondernemer met zijn product,

Deze vergelijking vind ik persoonlijk niet helemaal kloppen, tenzij ik je verkeerd begrijp. Over het algemeen kun je zeggen dat datgene dat een ondernemer doet ook daadwerkelijk functioneler is. Als iemand een website door mij laat ontwikkelen zal het ze weinig boeien welk verhaal ik er al of niet aan mee wil geven, maar voornamelijk of het werkt zoals bedoeld. Die werking is, in tegenstelling tot het nut van kunst, wel degelijk objectief vast te stellen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laat ik even opgelucht zijn dat de meerderheid van onze bevolking wat subtieler is in hun mening over Kunst......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Laat ik even opgelucht zijn dat de meerderheid van onze bevolking wat subtieler is in hun mening over Kunst......

Klopt, ze houden hun mond en doen er verder gewoon niets mee.

 

Natuurlijk zullen grote exposities van oude meesters in de zomer druk bezocht worden, maar vraag een willekeurige galeriehouder eens wat de dagelijkse inloop is. Tweederde van onze bevolking gaat nooit naar een museum, terwijl dat toch wel de meest toegankelijke manier is om met kunst in aanraking te komen. Kun je nagaan hoe het gesteld moet zijn met aanzienlijk minder makkelijke dingen als moderne dans of zo.

 

Maar goed - keep 'em coming, those one liners. Tenzij je natuurlijk iets inhoudelijks te zeggen hebt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een hobby is primair ter vermaak van jezelf, kunst creër je om bij anderen de zinnen te prikkelen.

Het wordt vaak pas kunst of bijzonder als het de hobby ontstijgt en dit heeft veel zo niet alles te maken met de waarneming of acceptatie van anderen.

 

Door het wezenlijk verschillen kan het tot kunst verheven worden.

 

Er zijn ook andere motieven als kunnen leren van de geschiedenis en die in ere te houden. Evenals perspectief voor de toekomst te geven.

Naast Johan Cruyff en Rembrandt kunnen nieuwe en bestaande kunsten aanzien en internationale meerwaarde geven aan Nederland als exportland.

 

Ik ben blij te hebben kunnen genieten van live uitvoeringen van symfonie orkesten alsof ik mij in de 18de eeuw waarde en heb ik prachtige theaterstukken gezien met historische en recente vertellingen met een voor mij betaalbaar gesubsidieerd kaartje.

Dit heeft mij geïnspireerd en mijn horizon verbreedt en dat zouden meer mensen moeten doen.

 

Ik ben van mening dat de toegevoegde waarde van kunst niet subjectief is maar er een objectieve wereldwijde belangstelling is voor dat wat bijzonder is.

 

Om dat wat bijzonder is te ontdekken zal je die galerie met subsidie in stand moeten houden.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij mijn weten is er pas sinds de jaren 50-60 geld voor kunst en cultuur dat uit de overheidsruif word betaald. De overheid begon zich toen ineens op grote schaal te bemoeien met zogenaamd cultureel erfgoed, wat dat precies is kan waarschijnlijk niemand je vertellen.

 

Kijk je verder terug in de historie dan waren die mensen die we nu beschouwen als kunstenaars/ambachtsmensen toen gewoon werken hebben gemaakt voor eigen risico (hobby) of in opdracht van een organisatie of particulier.

 

In Nederland hebben we door subsidiëring van 'kunstenaars' een grote hoeveelheid opslagplaatsen die volstaan met kunstwerken die de staat eiste als tegenprestatie voor het inkomen dat de 'kunstenaar' werd verschaft. Vorig jaar is wat van die voorraad geveild omdat een museum ruimte nodig had voor andere kunstwerken. De betreffende 'kunst' leverde vrijwel niets op.

 

 

Over smaak valt niet te twisten en zo zal het ook met kunst wel zijn. Persoonlijk denk ik dat alleen de tijd kan uitwijzen wat de mensen over honderd jaar of meer zullen ervaren als kunst. Ik denk zelf eigenlijk dat ze dan vooral dingen willen bewaren die we nu naar de gemeentewerf brengen.

 

Afgelopen week had ik een gesprek met iemand over een theater dat mogelijk gesloten moet worden. Ik vraag me dan af, waarom is een theater alleen in het weekend een paar uur open en is het de rest van de tijd gesloten ?

Naast de theaters schijnen we in Nederland nog tienduizend symfonie orkesten te hebben waarvan er slechts een draait zonder subsidie, en dat is het orkest van onze Limburger Andre Rieu.

Zo kan ik wel meer voorbeelden bedenken van zogenaamde kunst en cultuur dat in stand gehouden moet worden terwijl anderen laten zien dat het prima zonder geld uit de staatskas kan.

Prima als mensen vinden dat theater, kunst enz moet blijven maar betaal dan zelf even iets meer voor je theaterkaartje als je dat zo belangrijk vind.

Hetzelfde mag wat mij betreft net zo goed opgaan voor de voetbalkaartjes, het is natuurlijk van de gekke dat de halve ere divisie en Jupiler league draait op soepsidie uit de gemeentekas.

 

Maar goed, er zijn dus nog steeds mensen die liever kunst en cultuur sponsoren dan handjes in de zorg, hoe cultureel is dat ?

 

 

Ow trouwens, dat nationale museum wat afgeketst is, ik weet nog een joekel van een pand redelijk centraal in het land dat al jaren leeg staat, misschien dat ze dat maar eens moeten gaan gebruiken, scheelt ook weer 6 miljoen voor die digitale rondgang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kunst wil gemaakt worden.

Niemand houdt tegen dat, wat onder het oppervlak borrelt en verborgen is, zichbaar wordt. Of de manifestatie nu een schilderij, muziekstuk of technische uitvinding is doet er niet toe. Of er nu subsidie, sponsers, investeerders of helemaal niets is dat de kunstenaar helpt doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. De kunstenaar realiseert het toch.

Een beetje geld om van te leven is wel handig, daarvoor kun je er iets bij doen, maar reguliere ondersteuning via subsidies vertraagt vaak het creatieve proces en kan zelfs het kunstwerk onder de oppervlakte houden.

Daarom wil ik zo min mogelijk gebruik maken van subsidies. Ze leggen mij erg aan banden, nemen beslag van mijn tijd, verplichten me tijdens de ontwikkeling van een idee met regeltjes bezig te zijn, en sturen zelfs vaak de iedeën in een richting die ik niet wil.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ mods : Aangezien topic titel ook veranderd is, en het allang niet meer gaat over de subsidie waar TS om vroeg, wellicht een slotje of een afsplitsing ?

 

Of zelfs de afsplitsing sluiten, aangezien wat er over dan over blijft none Higher Level is.....

(met respect voor ieders mening over kunst of "kunst" overigens)

 

Marcel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Of zelfs de afsplitsing sluiten, aangezien wat er over dan over blijft none Higher Level is.....

Waarom? Elke keer als een discussie wat intenser wordt, wordt er een slotje op gezet - zou wel leuk zijn als dat nou eens een keer niet gebeurde.

 

Wat dat afsplitsen heb je wel gelijk, het topic is redelijk gekaapt... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom? Elke keer als een discussie wat intenser wordt, wordt er een slotje op gezet - zou wel leuk zijn als dat nou eens een keer niet gebeurde.

 

 

Enerzijds mee eens, ik heb ook nog een berichtje te melden over een "kunst" project, anderzijds : zitten we te wachten op een discussie topic over wat wel of geen kunst is ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een hobby is primair ter vermaak van jezelf, kunst creër je om bij anderen de zinnen te prikkelen.

Het wordt vaak pas kunst of bijzonder als het de hobby ontstijgt en dit heeft veel zo niet alles te maken met de waarneming of acceptatie van anderen.

Maar spreek je jezelf hier niet tegen? In de eerste zin is de de onderscheidende factor de motivatie, en in de tweede zin de waarneming of acceptatie door anderen. Daarnaast zijn er ook genoeg hobbyisten wiens werk door anderen gewaardeerd wordt maar die zichzelf absoluut niet als kunstenaar (willen) zien.

 

Echt - ik ben en blijf er van overtuigd dat kunst niet bestaat, maar door degenen die het observeren wordt gebruikt als abstract concept om enerzijds aan te geven dat ze iets bovengemiddeld waarderen en dat het ze op een of andere manier geraakt heeft terwijl ze niet precies onder woorden kunnen brengen waarom, en anderzijds om zich in vermeend positieve zin te onderscheiden van de 'gewone mensen' die kunst niet begrijpen.

 

Pff...mijn 3000ste bericht verspild aan kunst - of is dat juist kunst?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 en halve ton......350.000 euro....... daar kan dan een echt huis van gebouwd worden en kan een gezin een jaar gratis in wonen. Ik ben de perspectieven soms kwijt in wat men dus kunst noemt.

 

(excuus voor de reclame vooraf, niet mijn schuld)

 

kunst op rotonde

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pffff.....

 

Ik teken graag en schijnbaar niet zo heel verkeerd volgens mijn omgeving. In mijn MAVO tijd zo redelijk dat ik er een eindexamenvak bij genomen heb. Ik heb ook les gehad in kunstgeschiedenis, en ben op de MDS doorgegaan met reclame tekenen (een vak toen, geen idee of het nog bestaat).

Ook daar continu achtergrond info over de kunstvormen en stromingen, ook in de reclame wereld. Maar een Jan-boeren-fluitje wat een “kei-geinig” idee heeft om een huis op een rotonde te plaatsen onder het mom van kunst, dat kunnen mijn broekspijpen niet aan.

 

Kunst moet wel iets betekenen of iets te zeggen hebben, of je het nu mooi vindt of niet. Ook wanneer je het niks vindt, heeft het dus iets losgemaakt bij je. Ja, ik weet het, dat huis heeft ook bij mij iets losgemaakt, maar valt bij mij niet onder noemer kunst, maar onder pure geld verspilling.

 

 

Een schilderij van van Gogh kun je mooi of lelijk vinden, een abstract beeldhouwwerk is wel of niet jouw smaak. OK.

Maar 4 palen in de lucht of zo'n stupide huis op een rotonde....

 

Een kunstenaar is voor mij ook geen ondernemer maar een levensstijl. Hij/zij kiest ervoor om zijn/haar inspiratie te uiten naar de buitenwereld of voor zichzelf. Prima. Maar die levenstijl hoeven jij (algemeen) en ik toch niet dmv subsidie (belastingcenten) te sponsoren ? Het spijt me geweldig maar ga dan zoals eerder geopperd overdag een muurtje witten en gooi 's avonds thuis je creativiteit eruit zodat je uiteindelijk, mocht je werk in de smaak vallen, jezelf kunt bedruipen.

 

I rest my case ! Biertje ? Iemand ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept