Jump to content
Dave1
Verberg

Personeel op provisiebasis

vraag

Momenteel zijn wij bezig met het bepalen van een groeistrategie voor ons bedrijf. Nu komen vrijwel alle orders via internet binnen maar er ligt voor ons nog een grote kans als wij een vertegenwoordiger zouden hebben die deuren kan trappen.

 

Er is echter een probleem want wij kunnen deze persoon niet vast in dienst nemen. Er komt gewoonweg te weinig binnen om deze persoon te kunnen betalen.

 

Nu hebben wij al iemand op het oog en deze persoon zou best op provisiebasis willen werken. Dus zonder vast inkomen, alleen op basis van provisie. Geen orders schrijven is dus geen inkomen. Op zich allemaal leuk en aardig maar kan dit wel?

 

Wat voor een constructie zou hierin mogelijk zijn? Een soort van handelsagent? Dus bijvoorbeeld iemand die zich inschrijft als zzp'er en facturen stuurt voor de provisie op basis van de order?

Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Ik zit ook met deze vraag maar volgens mij weten hiet niet veel mensen een antwoord op?

 

Zou het ook mogelijk zijn om de vertegenwoordiger/verkoper te verlonen zonder dat deze zich moet inschrijven bij de kvk en dus een hoop administraieve verplichtingen aan gaat?


Heerlijk Hulp, omdat hulp heerlijk is!

www.heerlijkhulp.nl voor al uw hulp in en om uw huis/pand

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik weet niet of je er nog iets aan hebt, maar de constructie die jij voor ogen hebt is toch erg lastig. BW 7:610 geeft als definitie van een arbeidsovereenkomst gegeven: "De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten." De zekere tijd duidt erop dat een werknemer zekerheid heeft over de omvang van zijn dienstverband, en de opmerking dat er tegen loon gewerkt moet worden betekent dat er een vergoeding tegenover moet staan. Als er het risico bestaat dat er geen loon uitbetaalt wordt is er dus geen sprake van een dienstverband in de zin van het BW.

 

Wat meestal gebeurt in deze situatie is dat de werknemer een basissalaris ontvangt (bijvoorbeeld het minimum loon). Op deze manier wordt er dus een zeker inkomen gegarandeerd en is deze hobbel genomen. Door veel resultaat te boeken kan de werknemer dan zijn loon tot astronomische hoogten brengen. Nadeel is dus dat als het resultaat nihil is er evengoed loonkosten betaalt moeten worden. Zoals ik uit jouw vraag begrijp is dit een risico dat niet genomen kan worden.

 

De oplossing is wat mattiepelzer ook al aangeeft. Het is mogelijk om een vertegenwoordiger te verlonen op basis van zijn prestaties. Hiervoor is het niet nodig om je in te schrijven bij de kamer van koophandel. Wat wel moet gebeuren is dat er bij de Belastingdienst een BTW-nummer aangevraagd wordt door deze vertegenwoordiger. Belangrijk is dat de opdracht goed omschreven wordt, er mag dus niet gerefereerd worden naar een dienstverband. Er moet duidelijk omschreven worden dat de vertegenwoordiger werkt voor eigen rekening en risico en dat de vertegenwoordiger vrij is om zijn eigen werktijden en werkwijze te bepalen. Er mag dus geen gezagsverhouding zijn tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

De vertegenwoordiger kan dan de afgesproken provisie factureren (inclusief BTW) aan de opdrachtgever. Er is geen noodzaak dat hij voor meerdere opdrachtgevers werkt, omdat hij geen ondernemer voor de IB wil zijn. De opbrengst van deze facturen wordt bij de aangifte IB van de vertegenwoordiger aangegeven als Resultaat uit Overige Werkzaamheden. Het voordeel voor de vertegenwoordiger is dat hij geen sociale lasten hoeft te betalen over zijn inkomen. Het nadeel is dat hij ook geen zekerheid opbouwt (bijvoorbeeld WW-rechten opbouwen).

 

Let op, deze constructie werkt alleen maar indien de vertegenwoordiger echt zelfstandig kan opereren. Mattiepelzer geeft aan dat het bij hem gaat om een vertegenwoordiger/verkoper. Indien deze persoon ook zou moeten verkopen op een vaste plaats (bijvoorbeeld een winkel of zelfs op beurzen waar de opdrachtgever een stand heeft gehuurd) is het al niet meer waarschijnlijk dat deze persoon zijn eigen werktijden kan bepalen. Dan is er al sprake van een gezagsverhouding dus een dienstverband. Wat natuurlijk wel kan is dat de vertegenwoordiger zelf de stand op de beurs huurt, de kosten daarvan kan hij dan wel factureren naar de opdrachtgever of als aftrekpost opvoeren bij de ROW.

 

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Mocht je nog vragen hebben dan lees ik dat graag.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Let wel even op het volgende:

 

Indien een persoon bemiddelt tussen zijn opdrachtgever en de klanten die hij bezoekt, is sprake van een fictieve dienstbetrekking en kan de voorgestelde opzet van mattiepelzer en Dennis van Dijk niet.

 

Zie artikel 3 LB:

 

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 3

1.

Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:

a. degene, die, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, en anders dan als thuiswerker, ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk een werk tot stand brengt;

b. degene, die de in onderdeel abedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk bijstaat;

c. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;

d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Helemaal met Joost eens.

 

Met “verlonen” wordt meestal bedoeld: het uitbetalen van loon voor fictieve dienstbetrekkingen, oproepkrachten, flexwerkers, artiesten etc.

Daarbij wordt dan een loonstrook (volgens geldende regels) gemaakt.

 

Het sturen en betalen van een factuur lijkt mij niet altijd voldoende in deze situatie. De opdrachtgever wordt tegenwoordig ook geacht om dan een VAR te vragen en te beoordelen.

Bij een VAR-ROW (daar zou het hier dan om gaan) denk ik dat de belastingdienst hier toch zou kunnen vinden dat het om een (fictieve) dienstbetrekking gaat. Met alle gevolgen van dien.

 

Ik zie persoonlijk niet echt een probleem met het uitbetalen van een (maandelijkse) variabel loon op basis van prestaties. Als beide partijen hier maar over eens zijn (en dat dan ook, zoals Dennis aangeeft, in een “Vertegenwoordiger-overeenkomst” – een soort ‘0-uren contract' dus - vastleggen!).

 

Maar het lijkt mij veiliger om een loonstrook (met inhouding van loonheffingen en premies) te maken. Eventueel kan dat ook uitbesteed worden.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Helemaal met beide heren eens. Het nadeel van een 0-urencontract is dat daar na een aantal maanden een zekerheid uit kan voortvloeien wat betreft het minimale aantal te werken uren.

 

Volgens mij geeft Joost eigenlijk al de oplossing voor deze vraag. Indien er gewerkt wordt met een fictief dienstverband houdt de werkgever loonheffing in voor de werknemer over de uitgekeerde provisie, maar is er geen sprake van een dienstverband. Op deze manier heeft de vertegenwoordiger geen administratieve rompslomp m.b.t. BTW en dergelijke en heeft de opdrachtgever de gewenste flexibiliteit. Bovendien hoeft de vertegenwoordiger gene bedrag te reserveren i.v.m. de te betalen IB.

 

Ik zie graag of jullie het met deze visie eens zijn!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Het nadeel van een 0-urencontract is dat daar na een aantal maanden een zekerheid uit kan voortvloeien wat betreft het minimale aantal te werken uren.

 

Denk je dat dit ook zo kan zijn als het duidelijk niet een 'O-uren contract' betreft, maar om een (goed omschreven) 'Overeenkomst vertegenwoordiging op provisiebasis' of zoiets gaat?

Mijn gevoel zegt van niet, maar...

 

Peter

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het meest eenvoudige is natuurlijk als de vertegenwoordiger zich wel inschrijft als zzp-er/eenmanszaak. De administratieve verplichtingen zijn minimaal en die kunnen jullie voor hem verzorgen. Als hij maandelijks aan jullie factureert bestaat de administratie uit 12 verkoopfacturen. Dat is wel bij te houden.

En als de vertegenwoordiger minimaal 3 klanten moet hebben zijn hier vast wel HL-ers die zich beschikbaar willen stellen om een daje een vertegenwoordiger op pad te sturen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@Peter

Ik begrijp waar je heen wilt, maar vermoed wel de nodige problemen. Volgens mij wil je de naar de situatie toe dat de vertegenwoordiger alleen maar betaalt wordt op het moment dat hij verkoopt. Maar wat er dan vergoed wordt zijn niet de gewerkte uren maar de geleverde prestatie in afzet.

Volgens mij is het hele idee van de AOK met uitgestelde prestatie dat er op een gegeven moment gepresteerd wordt (er worden uren gewerkt) en dat daar een vergoeding (het loon) tegenover staat. De prestatie van de vertegenwoordiger is niet in uren uit te drukken, het is het gevolg van gegenereerde afzet.

 

Ik kan mij voorstellen dat er perioden zijn dat de vertegenwoordiger wel veel tijd investeert (dus feitelijk presteert) maar niet of nauwelijks afzet genereert (dus ook niet of nauwelijks betaalt zal krijgen). Hoe zie het dan met he voldoen aan de WML? En belangrijker, hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de werkgever op het moment dat er iets met deze vertegenwoordiger zou gebeuren als hij wel voor je bezig is maar je hem niet uitbetaalt omdat hij geen afzet heeft gegenereerd? Was hij dan wel of niet in loondienst bezig?

 

Het mooie van opting-in (wat je doet bij een fictief dienstverband) is dat je niet in loondienst bent van de "werkgever" maar dat de Belastingdienst zeker weet dat er belasting betaalt wordt over de uitgekeerde bedragen. Er zijn dus voor de werkgever geen verplichtingen op arbeidsrechtelijk gebied.

Je zit dan ook niet met de opbouw van een vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Dit laatste is het grote risico bij een nul-urencontract. Ik zou het na moeten kijken in de jurisprudentie, maar ik vermoed dat de rechter zal oordelen dat een beding zoals jij voorstelt nietig zal zijn en de werknemer dus een recht heeft opgebouwd waar je als werkgever aan tegemoet moet komen.

Nadeel van deze constructies is altijd dat in goede tijden (er wordt veel afzet gegenereerd dus door de vertegenwoordiger veel verdient) er geen enkel probleem is. Als de markt instort gaan mensen vak nadenken en komen ze op het idee om te kijken of ze op een andere wijze aan hun inkomen kunnen komen. Een risico dat je als opdrachtgever maar beter niet kunt lopen.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zou het principe van de 'vrije werker' (http://www.indat.nl/home.asp?Page_ID=5) hier ook op kunnen gaan?

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt allemaal voor de waardevolle info.

 

Volgens mij is en blijft het een beetje een vaag onderwerp. Toch zijn er bedrijven die op de een of andere manier personeel werven die puur op provisiebasis werken.

 

Het is natuurlijk zo dat de vertegenwoordigers hun eigen tijd kunnen indelen en zelf bepalen of ze nu 1, 20 of 40 uur. Bovendien denk ik dat goede commerciele vertegenwoordigers zeer goede verdiensten kunnen behalen uit onze onderneming

 

Nog meer mensen die tips hebben of er misschien ervaring mee hebben ?


Heerlijk Hulp, omdat hulp heerlijk is!

www.heerlijkhulp.nl voor al uw hulp in en om uw huis/pand

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 180 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept