Ga naar inhoud
 • 0

Marketingplan voorbeeld

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     272 3

Hihi, ik keek in deze thread in de hoop hier een voorbeeld te vinden. Ik ben altijd nieuwsgierig.

 

Dus, dan maar het verzoek steunen om jullie marketingplannen te delen met de rest van de wereld (bewerkte versies natuurlijk)

 

Het zou misschien voor iedereen leerzaam zijn als we een soort bibliotheek hadden van concrete marketing- en ondernemingsplannen uit de praktijk. Wie is voor?


Olaf Janssens

www.anasign.com

Link naar reactie
 • 0
Legend     401 2

Het zou misschien voor iedereen leerzaam zijn als we een soort bibliotheek hadden van concrete marketing- en ondernemingsplannen uit de praktijk. Wie is voor?

Loop de bibliotheek binnen van de dichtsbijzijnde uni/hbo en je vind er genoeg. Het boekje "strategische marketingplanning" van Alsem kan je wellicht ook op weg helpen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     401 2

Reusje! (misschien is het een idee om dit topic sticky te maken?)

 

Het voorbeeld marketingplan ziet er alleraardigst uit op het eerste gezicht. Het lijkt te zijn gebaseerd op de "standaard" methode van Alsem.

 

Wel zou ik graag enkele kanttekeningen erbij willen plaatsen:

- soms kunnen andere methoden handiger zijn;

- het is gemaakt voor Vizzavi, voor een bedrijf met andere producten & diensten kan het er weer iets anders uit zien (andere marketingmix instrumenten e.d.);

- sommige stukken zien er op het eerste gezicht wat "magertjes" uit.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     752 33

Hoi Jelmer (en mede-higherlevelaars),

 

Ben blij met je post. Was een interessant stuk om te lezen maar het is in mijn optiek geen marketingplan maar een vrijwel compleet businessplan. Er ontbreken wel nog een paar elementen (zoals het team) waardoor het duidelijk een plan is dat je schrijft voor intern gebruik in (wat) grotere ondernemingen.

 

Vond het veelal enigszins (te) theoretisch maar de erg praktische uitwerking aan het eind maakte veel goed. Heb wel nog een paar opmerkingen over het financiële gedeelte waar slechts negatieve cashflows staan maar wel winst:

1) je moet in je V&W wel rekening houden met afschrijvingen op R&D.

2) als ik de baas van deze business unit zou zijn zou ik me afvragen of het allemaal wel winstgevend genoeg is: rendementstechnisch ziet het er wat mager uit.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ties

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 0

;DAch ja en niemand die het opmerkt als de bijlage niet gepakt heeft. Het is een lap tekst maar krijg het er anders niet in.

Grt Mirjam

 

BASISOPZET VAN HET MARKETINGPLAN

 

 

 

 

HOOFDINDELING

 

 

1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE

a.   Informatie over het bedrijf zelf

b.   Informatie over de vraag

c.   Informatie over het aanbod

d.   Omgevingsfactoren

   

2.   MOGELIJKHEDEN EN BEDREIGINGEN

3.   STERKTE/ZWAKTE ANALYSE

4.   CONFRONTATIE MARKT EN BEDRIJF

5.   DOELSTELLINGEN

6.   STRATEGIEËN

7.   ACTIEPLAN

8.   WINST- EN VERLIESOVERZICHT

9.   CONTROLE

   

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE

 

Ad 1a.      Informatie over het bedrijf zelf

 

Formulering van de missie van de onderneming

•   Primaire taak

•   Doelstellingen middellange en lange termijn, financieel en marketingtechnisch

•   Verantwoordelijkheden

 

Formulering van de visie van de onderneming

•   Strategieën

•   Waarden en normen

   

Financiële situatie

•   REV en RTV

•   Solvabiliteit

•   Current ratio

•   Hefboomfactor

•   Bruto marge

•   Bedrijfsresultaat

•   Break-even-punt

   

Organisatie

•   Organisatiestructuur

•   Communicatiestructuur

•   Beslissingsstructuur

•   Personeelsbeleid

•   Imago

 

Tevredenheid van de klanten ten aanzien van het producten-/dienstenpakket

•   Productenpakket

•   Service

•   Prijs/kwaliteitsverhouding

•   Klantentrouw

•   Ervaring SCA

   

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE (vervolg)

 

Ad 1a.      Informatie over het bedrijf zelf (vervolg)

 

Organisatie en resultaten van de verkoop

•   Welke segmenten worden nu bewerkt?

•   Welke producten voor welke segmenten, met welke omzetten en welke marges?

•   Portfolio-analyse

•   Marktaandelen

•   Communicatie- en promotion technieken

•   Accountmanagerssysteem

 

Analyse van de inkoop

•   Plaats van de inkoop in de organisatie

•   Organisatie van de inkoop

 

 

Ad. 1b.   Informatie over de vraag

 

•   Hoe groot is de totale vraag in eenheden, volume en geld?

•   Welke segmenten zijn er in de markt te onderscheiden?

•   Hoe groot is de vraag per segment in eenheden, volume en geld?

•   Welke marges gelden voor de individuele segmenten?

•   Wat zijn de specifieke wensen van de segmenten?

•   Waarop baseren de segmenten hun beslissingen?

 

 

Ad. 1c.   Informatie over het aanbod

 

•   Hoe is de bedrijfskolom gestructureerd?

•   Hoe liggen de verhoudingen in de bedrijfskolom?

•   Hoe liggen de machtsverhoudingen in de bedrijfstakken?

•   Hoe zijn de bedrijfstakken georganiseerd?

•   Hoe zijn de ontwikkelingen op het terreinen van winstgevendheid, kostenstructuur,

•   distributiekanalen, markttrends en belangrijke succesfactoren?

•   Wie zijn onze concurrenten?

•   Welke productenpakketten bieden onze concurrenten?

•   Welke invloed heeft het buitenland op de markt?

 

 

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE (vervolg)

 

Ad. 1d.   Omgevingsfactoren

 

Meest voorkomende omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn

•   Economische aspecten

•   Valutaire risico’s

•   Wetgeving, regionaal/landelijk/Europees/wereldwijd

•   Technologische ontwikkelingen

•   Demografische ontwikkelingen

•   Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkten

•   Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

 

 

AD. 2.   MOGELIJKHEDEN EN BEDREIGINGEN

 

De analyse van de vraag, het aanbod en de omgevingsfactoren dient als basis voor de toekomstschets van de markt.

Welke mogelijkheden en welke bedreigingen bieden het toekomstbeeld?

 

 

AD. 3.   STERKTE/ZWAKTE ANALYSE

 

Op welke punten is ons bedrijf sterk en op welke punten is het zwak, met betrekking tot de mogelijkheden en de bedreigingen die de markt biedt?

Onderwerpen:

•   Financiën

•   Organisatie

•   Personeel

•   Productiemiddelen

•   Efficiëntie van de gehele onderneming

•   Productenpakket

•   Commerciële organisatie

•   Rechtsvorm

•   De mate dat er invloed op de bedrijfstak c.q. de bedrijfskolom kan worden uitgevoerd

•   Huidige imago

•   Vestigingsplaats

•   Klanttevredenheid

 

 

 

AD. 4.   CONFRONTATIE MARKT EN BEDRIJF

 

Confrontatie van de ontwikkelingen in de markt, de mogelijkheden en de bedreigingen met de sterke- en zwakke punten van het bedrijf.

 

 

AD. 5.   DOELSTELLINGEN

 

•   Primaire taak, doelen op middellange en lange termijn

•   Rentabiliteitseisen

•   Solvabiliteitseisen

•   Eisen ten aanzien van de marktposities

•   Imago

 

 

AD. 6.   STRATEGIEËN

 

Welke fundamentele keuzes dienen er te worden gemaakt, wil men de doelstellingen halen?

•   Differentiatie

•   Lage kosten, focus of preëmtive

•   Diversificatie

•   Penetratie, product/marktontwikkeling

•   Verticale integratie

 

Hoe dienen we de volgende instrumenten, in het kader van de doelstellingen en de fundamentele strategische keuzes, in te zetten.

 

Productstrategieën

•   Productlevenscyclus

•   Samenstelling van het assortiment

 

Prijsstrategieën

•   Wat de gek ervoor geeft is de uitgangssituatie

•   Positionering in de markt

•   Margebeleid in het algemeen

•   Margebeleid voor de verschillende segmenten

•   Actiemogelijkheden

•   Prijsstrategie voor nieuwe producten

•   Kannibalisme

•   Prijselasticiteit

•   Economics of scale

AD. 6.   STRATEGIEËN (vervolg)

 

Distributiestrategieën

•   Keuze van distributiekanalen

•   Aanpak per distributiekanaal

•   Wijze van distribueren

•   Keuze vestigingspunten

 

Strategie personeel

•   Opleidingspolitiek

•   Leeftijdsopbouw

•   Motivatiepolitiek

•   Beloningsstructuur

 

Strategie promotion

•   Bepaling promotionele doelstellingen

•   Doelgroepbepaling en de mate van respons

•   Relatieve belangrijkheid van de promotion tools

 

Organisatie

•   Organisatie structuur

•   Organisatie cultuur

•   Samenspel van functie- en taakomschrijvingen en opgestelde mission statement en vision statement

 

Financiën

•   Hoe dienen de strategieën te worden gefinancierd, in het kader van de doelstellingen?

•   Welke dividendpolitiek dient er te worden gevolgd?

 

 

AD. 7.   ACTIEPLAN

 

In het actieplan worden de in de strategieën aangegeven richtlijnen exact uitgewerkt en de verantwoordelijke personen aangewezen.

Wie, wat, waar en wanneer.

•   Wie is er verantwoordelijk voor?

•   Wanneer dienen welke activiteiten te zijn afgerond?

•   Welke kosten brengt het actieplan met zich mee?

 

 

AD. 8.   WINST- EN VERLIESOVERZICHT

 

Doorberekening van alle kostenaspecten, welke aan de uitvoering van de strategieën zijn verbonden.

Opbrengst versus kosten.

Herberekening van de eisen die in de doelstellingen zijn gesteld.

 

 

AD. 9.   CONTROLE

 

Worden de doelstellingen bereikt met de voorgestelde strategieën?

•   Periodieke controle

•   Profijtelijkheidscontrole

•   Efficiëntie controle

•   Strategische controle

 

 

 

 

 

 

 

 


Mirjam

Adviseur èn aquisiteur

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,3k 5 1360

nee nog steeds niet echt helemaal :(

 

Er bestaan wel algemene stramienen voor marketingplannen en marketingmixen, maar de invulling zul je zelf moeten doen. Elk bedrijf is immers weer anders. Als je dus geen plan voor je eigen bedrijf kan maken, zul je iemand moeten inhuren of een heel netjes moeten vragen of ze je voor nop een handje kunnen helpen. Dan is het wel nodig dat je veel meer informatie geeft over je plannen, en zelf de deur uitgaat om markt- en concurrentie-informatie te verzamelen.


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Hier een strategisch marketingplan, voor een fictieve hechtmachinefabrikant:

 

http://members.lycos.nl/sjoerd101/school/Strategisch%20marketingplan.doc

 

Kunt U mij uitleg geven over Abell model?

Het is een grafische weergave met x,y,z roosters en volgens mij dient het om een juiste verdeling te vinden tussen die factoren of heb ik het niet juist?

 

Ik ben het namelijk nog nooit tegengekomen.

 

Alvast hartelijk bednakt.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Ah, heel hartelijk bedankt! Ik zal zsm e.e.a. bestuderen.

 

Mag ik alvast vragen of het een bepaalde stroming is, in die zin dat sommige economen hierin geloven en anderen niet, of is het een algemeen geaccepteerd model?

 

Excuses als dit ook op de site te vinden was, maar deze vraag kwam even snel bij me op en ik heb nue ven niet de tijd om het helemaal door te bekijken. Als je zoiets doet, moet je het goed doen :)

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Het Abell model is een 3d matrix om "aanpalende" product/markt combinaties te vinden en te analyseren of om "product extentions" te exploiteren.

 

De drie assen zijn geloof ik markt, product en functie. (ik zou het moeten opzoeken, het is al weer 12 jaar geleden dat ik mijn opleiding volgde)

 

Het is een vreselijk ingewikkeld verhaal, dat in de praktijk nauwelijks bruikbaar is, tenzij je multinational bent en in de consumentengoederen zit.

 

Zelf hanteer ik al jaren bijna dagelijk een vereenvoudigde versie van de Abell analyse (is al eerder op dit forum besproken). Bij alles wat ik doe stel ik mij de volgende vragen:

 

1.      Wie zijn de klanten. Er moet een duidelijk beeld zijn van de soort, aard en hoeveelheid van de klanten. Als de ondernemer geen helder beeld heeft van zijn (potentiële) klanten, dan is bij voorbaat de hele onderneming tot de ondergang gedoemd.

2.      Wie zijn de concurrenten. ER ZIJN ALTIJD CONCURRENTEN. Want als er geen concurrenten zijn, is er waarschijnlijk ook geen markt. Daarnaast zal een klant het geld dat hij uitgeeft aan een andere bestemming onttrekken. Dus er is altijd sprake van concurrentie. En een ondernemer moet zijn concurrenten kennen anders kan hij ze niet “verslaan”. Onderschatting van de concurrentie is een veel gemaakte fout. Investeerders zijn er erg alert op. Wie geen adequaat antwoord geeft op de vraag “wie zijn je concurrenten” kan meteen vertrekken. Voor alle duidelijkheid: zelfs producten die geen geld kosten ondervinden concurrentie. Zij concurreren namelijk op “aandacht”. Ook een schaars goed in deze tijden.

3.      Wat is het product. De meeste producten hebben meer attributen dan alleen de voor de hand liggende. Een auto bijvoorbeeld is meer dan een vervoersmiddel. Comfort, status en emotie spelen ook een grote rol. Het blijkt dat zelfs in het zakelijke verkeer, de emotionele aspecten (imago en uiterlijk) een grote rol spelen bij de aankoopbeslissing. Wie denkt dat klanten uitsluitend rationeel besluiten (goede waar verkoopt zichzelf) heeft het mis. Het is belangrijk te weten “wat het product betekent voor de koper”.

4.      Waarom kopen de klanten het product bij mij en niet bij mijn concurrenten. De argumentatie bij deze vraag is één van de belangrijkste aspecten bij het businessplan. Zijn er voldoende “harde” argumenten voor punt 4, dan is er sprake van concurrentieëel voordeel. Concurrentieëel voordeel is een voorwaarde voor het realiseren van “marge”, en marge is weer een vereiste voor een winstgevend bedrijf.

 

Als je antwoord hebt op die vragen voor 1 PMC, dan ben je al een heel eind. Als je voor aangenzende PMC's hetzelfde doet, heb je een echte Abell analyse, die mensen ook nog begrijpen.

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Bedankt Dhr. de Witte,

hier kan ik zeker wat mee.

 

Erg fijn om te weten dat het inderdaad voornamelijk om productie-uitbreiding gaat. Dit is bij mij nog niet het geval, maar wel in de toekomst, mits alles goed gaat.

 

Ik denk wel dat het goed is hierover na te denken, agz je jezelf anders misschien vastlegt, bijvoorbeeld door een naam, maar evt. ook door een bepaald pand, wat uitbreiding onmogelijk maakt.

 

Heel hartelijk bedankt!

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Hey Nils.

 

ff 2 linkjes om te bekijken, ik denk dat je prima zelf een plan kan maken, dus voorbeelden geef ik niet, opzetje vind je makkelijk via Google of deze 2 sites

 

http://www.managementissues.com/search/management/artikel77.shtml

 

of

 

http://www.inzakengaan.nl/stap/marketing.html

 

Thks, ziet er goed uit.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 130 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.