Jump to content
marketingcursus.nl
Verberg

Marketingplan voorbeeld

Recommended Posts

 • 0

Nog een paar tips bij marketingplannen :

 

* Voor veel mensen is een marketingplan een verplichte invuloefening : een financier, aandeelhouder of zo heeft het je gevraagd dus dan doe je het. Denk niet zo : de enige voor wie je het werkelijk moet doen is voor jezelf, niet voor anderen.

 

* Een marketingplan is in de basis simpel : je ziet een kans en je vertelt hoe je die gaat grijpen.

De enige reden waarom marketingplannen zo uitgebreid zijn, is 1. om voor jezelf te checken of het nog steeds interessant blijft als je je idee van verschillende kanten bekijkt 2. om je ideeen over te dragen aan anderen.

 

* Een marketingplan zou een logisch stappenplan moeten zijn. Het is een beschrijving van jouw gat in de markt en hoe jij met je speciale product/ aanpak je kans gaat grijpen. Een kind zou eigenlijk je marketingplan van begin tot einde kunnen lezen en niet verbaasd zijn hoe en waarom je iets gaat doen.

 

* Een typische opzet is : Je ziet extern dingen gebeuren. Je gelooft dat je een kans ziet. Je “confronteert” deze externe dingen met je eigen idee en organisatie en beoordeelt de sterkte en zwakte hiervan : ben ik sterk genoeg in deze omgeving ? en blijf ik sterk genoeg ? Als je er dan nog steeds zin in hebt, beschrijf je wat dit gaat betekenen voor je eigen organisatie : personeel, financien, verkoop, inkoop, etc.

 

* Gebruik deze kans om de ideeën in je hoofd nou eens echt op te schrijven. Tuurlijk weet je best wel wat je ongeveer wilt gaan doen : anders zou je niet bezig zijn met een onderneming, niet waar ?

Schrijf, al was het maar alleen voor jezelf, precies op wat je wilt gaan doen zoals je denkt dat het werkelijk gebeurt. Tien tegen een dat je toch verbaasd zal zijn door de verrassingen die je krijgt: een onderneming blijft sterk afhankelijk van veel factoren, die je niet allemaal kunt controleren. Er hoeven dan maar een paar factoren te veranderen en je hebt al een totaal ander plaatje.

 

* De veelheid van analyses die je in een businessplan en marketingplan kan maken zorgen ervoor dat je door de bomen het bos niet kan zien. Maar al die analyses maken wel indruk denk je, dus doe je die invuloefening.

Terwijl al die analyses juist zijn ontstaan om jezelf meer inzicht te geven, niet om indruk te maken !

 

Voorbeeld : waarom maakt iedereen een SWOT-analyse ? Je kent het wel, die obligate rijtjes met voordelen/nadelen. De 4 staatjes zijn gemaakt en klaar ! op naar de volgende analayse !

De bedoeling van die SWOT is nou juist dat je bij alle zinnetjes beschrijft : “en wat voor actie moet ik dus ondernemen?”

Voorbeeld :

Sterk : onze ICT-afdeling heeft geweldig goede programmeurs

Actie: hoe houden we deze goede mensen ? zie verder in het plan

Zwak : we hebben niet zulke goede verkopers

Actie: training ? andere mensen in huis halen ? zie verder in het plan

 

* Een goed marketingplan geeft plezier & gemak voor acties na het schrijven. Een slecht marketingplan geeft hoofdpijn en verdwijnt in de la. :P

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ook al kan ik op dit moment in dit topic niets nuttigs toevoegen, namens vele mede-studenten die ook stage lopen en een marketingopdracht vervullen:

 

BEDANKT!!!

 

Super topic dit! Zodra ik iets tegen kom wat hier nog niet in staat, zal ik uiteraard de url hier plaatsen.

 

Groeten, Arend

Link to post
Share on other sites
 • 0

;DAch ja en niemand die het opmerkt als de bijlage niet gepakt heeft. Het is een lap tekst maar krijg het er anders niet in.

Grt Mirjam

 

BASISOPZET VAN HET MARKETINGPLAN

 

 

 

 

HOOFDINDELING

 

wat moet er percies in

 

 

 

1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE

a.   Informatie over het bedrijf zelf

b.   Informatie over de vraag

c.   Informatie over het aanbod

d.   Omgevingsfactoren

   

2.   MOGELIJKHEDEN EN BEDREIGINGEN

3.   STERKTE/ZWAKTE ANALYSE

4.   CONFRONTATIE MARKT EN BEDRIJF

5.   DOELSTELLINGEN

6.   STRATEGIEËN

7.   ACTIEPLAN

8.   WINST- EN VERLIESOVERZICHT

9.   CONTROLE

   

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE

 

Ad 1a.      Informatie over het bedrijf zelf

 

Formulering van de missie van de onderneming

•   Primaire taak

•   Doelstellingen middellange en lange termijn, financieel en marketingtechnisch

•   Verantwoordelijkheden

 

Formulering van de visie van de onderneming

•   Strategieën

•   Waarden en normen

   

Financiële situatie

•   REV en RTV

•   Solvabiliteit

•   Current ratio

•   Hefboomfactor

•   Bruto marge

•   Bedrijfsresultaat

•   Break-even-punt

   

Organisatie

•   Organisatiestructuur

•   Communicatiestructuur

•   Beslissingsstructuur

•   Personeelsbeleid

•   Imago

 

Tevredenheid van de klanten ten aanzien van het producten-/dienstenpakket

•   Productenpakket

•   Service

•   Prijs/kwaliteitsverhouding

•   Klantentrouw

•   Ervaring SCA

   

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE (vervolg)

 

Ad 1a.      Informatie over het bedrijf zelf (vervolg)

 

Organisatie en resultaten van de verkoop

•   Welke segmenten worden nu bewerkt?

•   Welke producten voor welke segmenten, met welke omzetten en welke marges?

•   Portfolio-analyse

•   Marktaandelen

•   Communicatie- en promotion technieken

•   Accountmanagerssysteem

 

Analyse van de inkoop

•   Plaats van de inkoop in de organisatie

•   Organisatie van de inkoop

 

 

Ad. 1b.   Informatie over de vraag

 

•   Hoe groot is de totale vraag in eenheden, volume en geld?

•   Welke segmenten zijn er in de markt te onderscheiden?

•   Hoe groot is de vraag per segment in eenheden, volume en geld?

•   Welke marges gelden voor de individuele segmenten?

•   Wat zijn de specifieke wensen van de segmenten?

•   Waarop baseren de segmenten hun beslissingen?

 

 

Ad. 1c.   Informatie over het aanbod

 

•   Hoe is de bedrijfskolom gestructureerd?

•   Hoe liggen de verhoudingen in de bedrijfskolom?

•   Hoe liggen de machtsverhoudingen in de bedrijfstakken?

•   Hoe zijn de bedrijfstakken georganiseerd?

•   Hoe zijn de ontwikkelingen op het terreinen van winstgevendheid, kostenstructuur,

•   distributiekanalen, markttrends en belangrijke succesfactoren?

•   Wie zijn onze concurrenten?

•   Welke productenpakketten bieden onze concurrenten?

•   Welke invloed heeft het buitenland op de markt?

 

 

 

AD. 1.   HUIDIGE MARKTSITUATIE (vervolg)

 

Ad. 1d.   Omgevingsfactoren

 

Meest voorkomende omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn

•   Economische aspecten

•   Valutaire risico’s

•   Wetgeving, regionaal/landelijk/Europees/wereldwijd

•   Technologische ontwikkelingen

•   Demografische ontwikkelingen

•   Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkten

•   Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

 

 

AD. 2.   MOGELIJKHEDEN EN BEDREIGINGEN

 

De analyse van de vraag, het aanbod en de omgevingsfactoren dient als basis voor de toekomstschets van de markt.

Welke mogelijkheden en welke bedreigingen bieden het toekomstbeeld?

 

 

AD. 3.   STERKTE/ZWAKTE ANALYSE

 

Op welke punten is ons bedrijf sterk en op welke punten is het zwak, met betrekking tot de mogelijkheden en de bedreigingen die de markt biedt?

Onderwerpen:

•   Financiën

•   Organisatie

•   Personeel

•   Productiemiddelen

•   Efficiëntie van de gehele onderneming

•   Productenpakket

•   Commerciële organisatie

•   Rechtsvorm

•   De mate dat er invloed op de bedrijfstak c.q. de bedrijfskolom kan worden uitgevoerd

•   Huidige imago

•   Vestigingsplaats

•   Klanttevredenheid

 

 

 

AD. 4.   CONFRONTATIE MARKT EN BEDRIJF

 

Confrontatie van de ontwikkelingen in de markt, de mogelijkheden en de bedreigingen met de sterke- en zwakke punten van het bedrijf.

 

 

AD. 5.   DOELSTELLINGEN

 

•   Primaire taak, doelen op middellange en lange termijn

•   Rentabiliteitseisen

•   Solvabiliteitseisen

•   Eisen ten aanzien van de marktposities

•   Imago

 

 

AD. 6.   STRATEGIEËN

 

Welke fundamentele keuzes dienen er te worden gemaakt, wil men de doelstellingen halen?

•   Differentiatie

•   Lage kosten, focus of preëmtive

•   Diversificatie

•   Penetratie, product/marktontwikkeling

•   Verticale integratie

 

Hoe dienen we de volgende instrumenten, in het kader van de doelstellingen en de fundamentele strategische keuzes, in te zetten.

 

Productstrategieën

•   Productlevenscyclus

•   Samenstelling van het assortiment

 

Prijsstrategieën

•   Wat de gek ervoor geeft is de uitgangssituatie

•   Positionering in de markt

•   Margebeleid in het algemeen

•   Margebeleid voor de verschillende segmenten

•   Actiemogelijkheden

•   Prijsstrategie voor nieuwe producten

•   Kannibalisme

•   Prijselasticiteit

•   Economics of scale

AD. 6.   STRATEGIEËN (vervolg)

 

Distributiestrategieën

•   Keuze van distributiekanalen

•   Aanpak per distributiekanaal

•   Wijze van distribueren

•   Keuze vestigingspunten

 

Strategie personeel

•   Opleidingspolitiek

•   Leeftijdsopbouw

•   Motivatiepolitiek

•   Beloningsstructuur

 

Strategie promotion

•   Bepaling promotionele doelstellingen

•   Doelgroepbepaling en de mate van respons

•   Relatieve belangrijkheid van de promotion tools

 

Organisatie

•   Organisatie structuur

•   Organisatie cultuur

•   Samenspel van functie- en taakomschrijvingen en opgestelde mission statement en vision statement

 

Financiën

•   Hoe dienen de strategieën te worden gefinancierd, in het kader van de doelstellingen?

•   Welke dividendpolitiek dient er te worden gevolgd?

 

 

AD. 7.   ACTIEPLAN

 

In het actieplan worden de in de strategieën aangegeven richtlijnen exact uitgewerkt en de verantwoordelijke personen aangewezen.

Wie, wat, waar en wanneer.

•   Wie is er verantwoordelijk voor?

•   Wanneer dienen welke activiteiten te zijn afgerond?

•   Welke kosten brengt het actieplan met zich mee?

 

 

AD. 8.   WINST- EN VERLIESOVERZICHT

 

Doorberekening van alle kostenaspecten, welke aan de uitvoering van de strategieën zijn verbonden.

Opbrengst versus kosten.

Herberekening van de eisen die in de doelstellingen zijn gesteld.

 

 

AD. 9.   CONTROLE

 

Worden de doelstellingen bereikt met de voorgestelde strategieën?

•   Periodieke controle

•   Profijtelijkheidscontrole

•   Efficiëntie controle

•   Strategische controle

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ha Peter,

 

Kijk even in mijn profiel voor mijn nummer en bel me even.

 

PS Dit geweldige forum kent ook een PM systeem. Je kan elkaar een persoonlijk berichtje sturen.

 

Groeten,

Nils

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ja, voor het publiceren van marketing plannen op dit forum, kan eenieder tot voordeel strekken!

???

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0

Even een kleine opmerking voor de maker van dit plan (Marketingplan van Vizzavi). Bij je financiele cijfers neem je 40% vennootschapsbeslasting van je omzet, dat kan niet de bedoeling zijn lijkt me. Je neemt 40% vpb van je resultaat = omzet - kosten

 

Maar toch bedankt voor het plan ! Altijd handig als naslagwerk.

Link to post
Share on other sites
 • 0

???

Ik ben een student aan de middelbare hotelschool.

Ik ben op zoek naar een voorbeeld van een marketingplan over de keuken of het restaurant van een hotel.

Of kan iemand mij helpen met een leuk onderwerp uit te zoeken voor mijn marketingplan???

 

Alvast bedankt

Link to post
Share on other sites
 • 0

Okay, hier een link naar de website behorende bij een boek over marketingmodellen van het Instituut voor Commerciële Strategie en Beleid (ICSB) dat een boek uitgegeven heeft waarin een heleboel marketingmodellen beschreven staan.

 

Te weten:

 

Modellen behorend bij het strategische startpunt

 

Het Unbundling-model

Ashridge-missiemodel

Abell’s Business Definition-model

 

Modellen behorend bij de strategische analyse

 

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Narver & Slater’s marktoriëntatiemodel

De SPACE-matrix

De Resource-based View of the Firm

De Value Chain

De Customer Value Map

De SWOT-analyse

 

Modellen behorend bij de strategie-ontwikkeling

 

De Attribute Value Map

Het CRM-vaardighedenmodel

Het SERVQUAL-model

De Brand Report Card

Drie generieke strategieën van Porter

Het SDP-model

Het Groeimodel van Ansoff

Het Stage Gate-model

Het Waardedisciplinemodel

Portfoliostrategieën: BCG- en GE-matrix

 

Modellen behorend bij de evaluatie & control

 

De Marketing Balanced Scorecard

De Marketing Audit

 

Als er mensen zijn die dit lijstje willen invullen met korte omschrijvingen en links naar checklists: be my guest!

 

(Maar het boek overschrijven mag natuurlijk niet) ;)


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

wat een mooie lijst! ik mis echter nog één methodiek:

 

de gezond verstand methode: échte, geboren, marketeers en verkopers doen het op hun gevoel en niet op basis van theorie.

 

p.s. ik wilde het gewoon even noemen, het is geenszins mijn bedoeling bovenstaande methoden, professionele marketeers en verkopers onderuit te halen of te beledigen. Bij voorbaat mijn excuses.


Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link to post
Share on other sites
 • 0

de gezond verstand methode: échte, geboren, marketeers en verkopers doen het op hun gevoel en niet op basis van theorie.

 

Tja, dat gevoel krijg ik elke keer als weer iemand naar de Tsjkokotopf-theorie vraagt. Maar dat mag je niet zeggen. Vandaar dat lijstje, dan kunnen we mensen en studenten direct doorverwijzen. ;)


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste mensen,

 

Ik ben bezig met het schrijven van mijn afstudeeropdracht, dat is een marketingplan voor een nieuw bedrijf in een bestaande onderneming.

 

Ik zoek informatie over de evenementenbranche voornamelijk in relatiemarketing, meetings en incentives en dan speciaal gericht op de omgevingsanalyse, SWOT analyse en marketingmix met misschien de 3 R's (Reputie, Ruil en Relatie). Dit is zo moeilijk te vinden op internet, vooral kosteloos. Ik word er hopeloos van, zelfs in de bieb valt hier niks te vinden en via school al helemaal niet (geen bieb en geen recht op inzage andere scripties).

 

Wie o wie kan mij helpen???

 

Groetjes,

 

Wan Yueh

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wie o wie kan mij helpen???

 

Groetjes,

 

Wan Yueh

 

Beste Wan Yueh,

 

In dit draadje zijn reeds veel 'tools' genoemd om tot een marketingplan te komen. Via de zoekfunctie op de forum vindt je nog meer informatie. De fase van SWEAT synthese zul je zelf moeten doen.

 

Wout

Link to post
Share on other sites
 • 0

Hoi allemaal,

 

Ik ben bezig met afstuderen en word helemaal gek van dat ik niet precies weet hoe ik de interne analyse moet aanpakken. Ik moet een marketingplan maken voor een financieel dienstverlener.

Ik heb wel veel aan het voorbeeld van de marketingplan gehad!

 

groetjes Christine

Link to post
Share on other sites
 • 0

ik ben op dit moment bezig voor school een strategisch marketingplan aan ut maken. Opdracht is een nieuw product onder een bestaand merknaam uitbrengen. Heeft iemand een voorbeeld voor mij? We gebruiken nu het boek " Strategische marketingplanning" van Alsem. Ik zag eerder in de forum ook de structuur voor die in de boek staat. Die houden wij ook aan voor de verslag

Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste Sakuragi,

 

Ik weet niet in hoeverre je vast zit in aan Alsem, maar ik werk op dit moment volgens de structuur van Marketingplanning van Rien Hummel. Dit boek heeft naar mijn mening een wat duidelijkere structuur en is meer praktijkgericht dan Alsem.

 

Misschien heb je hier wat aan. Verder kun je vaakm ook informatie of afstudeeropdrachten vinden bij www.studentsonly.nl

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ben ook student Commercieële Economieen ik merk dat marketingplannen op heel verschillende wijze gemaakt kunnen worden.

 

Bij ons op de Windesheim is "Strategische Marketing" van Alsem leading. Maar absoluut geen bijbel van marketingplannen. Rien Hummel ben ik alleen bekend met zijn modellen uit "Marketing en ICT". Mijn tip is om even alle hoofdpunten te noteren zodat je niets vergeet, voor de rest kun je heel vrij zijn.

 

Alleen onder de docenten onderling heersen al veel meningsverschillen over het fenomeen marketingplan. Zo is de discussie altijd aanwezig of de externe analyse nu voor de interne analyse moet of na. Voor beide alternatieven valt wat te zeggen.

 

Voor een nieuw product is het makkelijker om met de externe analyse te beginnen. De gedachte hierachter is dat je door het analyseren van de markt de ramndvoorwaarden en de kritische succesfactoren vaststelt. Vervolgens kijk je dan in de interne analyse in hoeverre de organisatie aan deze randvoorwaarden en kritische succesfactoren beantwoord.

 

Het voordeel van beginnen met een interne analyse is het uitgaan van het ondernemersplan.

 

Misschien zijn marketingmodellen verouderd en is het tijd voor niuwe marketingmodellen.

 

Veel succes!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Misschien zijn marketingmodellen verouderd en is het tijd voor nieuwe marketingmodellen.

 

Veel succes!

 

Voor het op de markt zetten/brengen van een nieuw product zijn voldoende marketingmodellen. (allen gebaseerd op het principe van de 4 of 5 of 6 P's)

Wat zelden aan de orde komt is: hoe daarna verder?

 

Het binden van klanten is een onderschatte factor die op termijn van doorslaggevende betekenis is voor het voortbestaan van een onderneming.

Plat gezegd is er voor ieder product wel een gek die het kopen wil, maar het opzetten, voortzetten en uitbouwen van een bedrijf is andere koek.

 

Teveel fixeert men zich op het product en het eigen belang, te weinig op de behoefte van de klant.

 

Het inrichten van de bedrijfsstructuur is sterk afhankelijk van de markt waarop men zich wenst te begeven. Richt men zich uitsluitend op de impulsverkopen of is de intentie een duurzaam product te voeren bijvoorbeeld.


www.adviesbureau-sloep.nl Back-end marketing

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ben bezig met een onderzoek dat gaat over internetbankieren.

Nu moet ik daar ook nog een marketingplan en een marketingcommunicatieplan omheen maken.

 

Is het noodzakelijk om een strategisch marketingplan (aangezien er een communicatieplan aan wordt gekoppeld) te maken of kan ik ook gewoon een marketingplan maken m.b.t. internetbankieren?

 

Hopelijk kan iemand mij helpen, want ik loop momenteel vast.

 

Alvast hartelijk dank voor de reacties.

Link to post
Share on other sites
 • 0

beste lezers,

 

Ik ben momenteel bezig met een project van mijn school, waar wij een neiuw product op de markt moeten zetten. aangekomen bij het schrijven van een maketingplan loop ik vast. in onze project beschrijving staat gegeven:

 

het maketing plan bestaat uit een aantal stappen:

1:analyse van de omgeving

2:vaststellen van de doelstelling

3:opstellen van de maketingstrategie

-keuze van doelmarkten

-positionering

-maketingmix

4:opstellen van een maketingplan

 

Het product wat wij willen lanceren is een huishoudelijk product wat volgens ons onderzoek weinig tot geen concurentie tegenkomt.

Dit wat haast niet mogelijk is, lijkt mij aangezien er op elk vernieuwend product wel een variant is of heeft bestaan.

 

Ik en mijn team zijn onervaren met het schrijven van dit soort plannen. Iemand die ervaring heeft met het sturen en adviceren van onervaren mensen zoals wij, en zou kunnen uitleggen hoe wij in hoofdlijnen een goed plan kunnen schrijven. Zou ik hierbij om een reactie willen vragen!

 

bvd, wouter

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 444 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept