Jump to content
Ab van Harten
Verberg

DGA verzekeringsplicht

vraag

Bij een cliënt ontstaat na een management-buy-in een aandelenverhouding van 30-30-40%. In de algemene vergadering worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Door mij is aan de Belastingdienst een oordeel gevraagd over de verzekeringsplicht voor de DGA's. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat verzekeringsplicht bestaat. Er zou geen sprake zijn van nevengeschiktheid ex art. 2,1,c van de Regeling.

 

Ik stel mij op het standpunt dat geen sprake is van verzekeringsplicht. In de artikelgewijze toelichting op de regeling wordt een voorbeeld aangehaald bij 10 aandelen en een verdeling van 3-3-4.

 

tekst onderdeel c

Dit onderdeel ziet op directeuren-grootaandeelhouders van een vennootschap die nevengeschikt zijn ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld vier bestuurders die elk 25% van de aandelen houden. Ook hier is derhalve geen sprake van ondergeschiktheid. Er is met opzet gekozen voor de omschrijving "een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen". Het is namelijk mogelijk dat de aandelen niet deelbaar zijn door het aantal aandeelhouders, bijvoorbeeld in het geval van tien aandelen en drie aandeelhouders. Wanneer in dat geval de verdeling zo klein mogelijk is, dus 3 - 3 - 4, kan toch nevengeschiktheid worden aangenomen. In de huidige uitvoeringspraktijk wordt ook met deze vuistregel gewerkt.

 

Procentueel is er geen verschil met mijn casus. De nevengeschikheid blijkt uit het feit dat alle 3 bestuurders/directeuren een gelijke stem hebben, geen van de bestuurders/directeuren kan zelfstandig beleid voeren c.q. beslissingen nemen.

 

Hoe ziet het forum deze casus? Alle info is zeer welkom.

 

 

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

beste Ab,

 

HL is niet bedoeld om antwoord te krijgen op casussen voor klanten van je. Ik zet daarom ook een slot op dit topic.

 

Als vakgenoot wel een tip:

 

Google even op "versterkte meerderheid van stemmen".

 

groet

Joost

 

HL admin


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 205 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept