Jump to content
Fred Fiscaal
Verberg

Vraag over overname activa/voorraden, BTW en moment van factureren

vraag

Geacht forum,

 

Al veel vragen en antwoorden voorbij zien komen over dit onderwerp, maar om zeker te weten dat ik het goed doe zou ik graag nog even mijn situatie voor willen leggen, in de hoop dat iemand het kan bevestigen of mij kan corrigeren.

 

Met een partij zijn wij (VOF) overeengekomen om ons bedrijf per 1 januari a.s. over te doen.

Afgesproken is dat de kopende partij de voorraden voor 6.000,- overneemt en (als wens van hen) de overige activa/inventaris voor 1,- .

 

- Ik neem aan dat beide posten samen op een factuur gezet kunnen worden?

- Artikel 31 (nu 37 heb ik begrepen) van toepassing is, dus dat er geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden? (Is dit verplicht trouwens?)

- De factuurdatum 1 januari moet zijn?

 

Het doel is dat wij de onderneming per 31-12 willen staken en het liefst ook fiscaal klaar willen zijn met de fiscus (er zullen nog wat facturen die betrekking hebben op 2010 verstuurd en ontvangen worden dus aan een suppletie BTW ontkomen we niet maar dat is niet zo'n punt). Hoe doe je dat precies boekhoudkundig? Moet ik de verkoop al in de slotbalans van 2010 meenemen? En op welk bedrag moet ik de voorraden per 31-12 stellen? Of sla ik de plank volkomen mis nu en kan de onderneming pas in 2011 gestaakt worden?

 

Ben heel benieuwd...

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dat is een goeie vraag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kopers naast de voorraad "het merk en de activiteiten" voor het symbolische bedrag van 1,- over zouden nemen. Nu we het overnamecontract hebben gezien staat er daarvoor in de plaats "overige activa/inventaris". Waarschijnlijk vanwege het feit dat wij een VOF zijn en geen BV? Feitelijk is het gewoon zo dat de nieuwe eigenaren het bedrijf doorzetten en overnemen. De voorraden zijn het belangrijkste deel van de onderneming samen met lopende rechten op bestaande contracten met afnemers.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat je beschrijft is de overdracht van de onderneming. Hiervoor geldt dat je geen BTW in rekening mag brengen. Doe je dat wel, dan mag de koper van de onderneming formeel de BTW niet als voorbelasting in aftrek brengen, omdat de uitgereikte factuur niet goed zou zijn.

Als je de onderneming per 01-01-2011 zou overdragen, dan wordt voor de inkomstenbelasting toch aangenomen dat het moment van staken 31 december 2010 is. Dit is al lang geleden uitgemaakt in de rechtspraak. De stakingswinst neem je dus mee in de aangifte inkomstenbelasting van 2010.

Per 31-12-2010 moet je de stakingsbalans opstellen. De waarde van de voorraad per die datum ken je, dat is de 6.000 die jullie er voor gaan ontvangen. De goodwill bedraagt bljkbaar 1 euro, dus is verwaarloosbaar. De posten die jullie in 2011 nog ontvangen neem je mee als transitorische posten ("nog te ontvangen of nog te betalen") op je stakingsbalans.

De BTW die hier op zit neem je nog mee in de laatste BTW aangifte die je indient, die van het 1e kwartaal van 2011. Je meldt je af voor de BTW per het einde van het eerste kwartaal.

 

Groeten,

 

Louis


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Louis,

 

Wat een heldere antwoorden, heel erg bedankt voor je hulp. Hier was ik zelf niet uitgekomen.

 

Naar aanleiding van je uitleg nog een paar kleine vragen om het nog iets beter te begrijpen:

- je schrijft het volgens mij al, maar het klopt dus dat er dan op de stakingsbalans het bedrag van 6.000,- aan voorraden komt te staan? Dat dit bedrag niet de werkelijke waarde vertegenwoordigd maar afgeleid wordt van de verkoop klopt ook?

- ik neem aan dat de journaalpost van de verkoop van de voorraad dan wordt: boekwinst, aan nog te ontvangen bedragen?

- Met de kopende partij zijn we overeengekomen dat ze op 1 januari de eerste helft en op 1 april de tweede helft van het bedrag zullen overmaken. Ik neem aan dat het dan het eenvoudigst is om gewoon 1 totaalfactuur uit te schrijven en nog steeds op 1 januari te dateren?

 

Dan schiet me eigenlijk nog een vraag te binnen:

In de afgelopen jaren hebben we een post aan nog te betalen kosten opgebouwd waarvan we niet zeker weten of die ooit voldaan moeten worden. Het gaat in totaal om een post van ca. 2.000 euro die op zijn laatst nog over drie jaar als vordering neergelegd kan worden bij ons, onzeker is het wel of dit daadwerkelijk nog gaat gebeuren maar de kans schat ik op 25%. We hebben afgesproken met de kopers dat wij daar de veranwoordelijkheid voor dragen. Nu hebben mijn toekomstige ex-vennoot en ik allebei (ook) een eenmanszaak dus we zouden de eventuele naclaim daaruit kunnen financieren en in aftrek brengen, maar is het toegestaan om die nog te betalen post gewoon op de stakingsbalans te laten staan?

 

Groet,

Fred

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Fred,

 

De voorraad stel je op 6.000 op de stakingsbalans. Is de waarde zoals je die in de boeken hebt staan lager dan maak je boekwinst, is de waarde in de boeken hoger, dan maak je een boekverlies.

Ik zou de factuur gemakshalve op 31 december zetten. Gevolgen voor de BTW heeft dat verder niet. Het nog te ontvangen bedrag komt als vordering op de stakingsbalans.

Ik zou de post nog te betalen kosten gewoon op de stakingsbalans laten staan, anders zou dit de stakingswinst verhogen. Als er nog een serieuze kans is dat die kosten betaald moeten gaan worden, dan is dat ook verdedigbaar.

De kosten zijn dan dus uiteindelijk daadwerkelijk afgetrokken in deze onderneming. Mochten jullie onverhoopt later nog wat moeten betalen, dan betalen jullie dat uit privé. Hoeven jullie uiteindelijk niets meer te betalen, dan hebben jullie geluk, je hebt de stakingswinst dan wat lager weten te houden.

 

Succes,

 

Louis


www.visservaneck.nl.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Met betrekking tot de btw vraag ik mij af of er wel sprake is van een overdracht van een algemeenheid van goederen als er feitelijk alleen voorraad wordt verkocht. De "rest" is kennelijk maar 1 euro waard, dus wat wordt er dan geleverd? Tenzij die voorraad geen 6k waard is, maar de koper geen zin heeft om de overige activa te activeren omdat hij er dan in 5 jaar (of zelfs 10 als het goodwill betreft) over af moet schrijven.

 

Wellicht kun je dan beter 1 totaalprijs vermelden en die niet specificeren. Dan heb je een totaalprijs en een lijst met wat er allemaal over gaat, dus een algemeenheid van goederen. De koper moet dan maar zelf die splitsing aanbrengen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@ Louis: geweldig, wat een heldere uitleg weer, dank!

 

@ Ronald: In wezen is er niet meer in onze onderneming aanwezig naast de voorraden, behalve een (al afgeschreven) website die ook over gaat naar de kopers (zit dus in die ene euro). Wat verder wel overgedragen wordt is de handelsnaam en de rechten (en plichten) ten aanzien van lopende contracten met afnemers maar dat is niet in tastbare activa uit te drukken lijkt me. Aan de activakant van onze balans maar ook in werkelijkheid zijn er verder geen posten meer, behalve dan het saldo op de bankrekening maar die mogen we uiteraard gelukkig zelf houden ;-). Denk je dat het dan nog steeds het beste is om 1 bedrag op de factuur te zetten?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij een lopende onderneming is het vaak juist de website, de url, de naam en het klantenbestand (en de combinatie daarvan) waar de waarde in zit. Dat de website is afgeschreven, betekent niet dat die geen waarde heeft. Kijk maar naar je voorraad: die staat ook voor minder op de balans dan waarvoor je hem nu specificeert.

 

Uiteindelijk zal het niet zo'n probleem zijn: het gaat niet op grote bedragen en de fiscus komt waarschijnlijk niets tekort. Bovendien kun je natuurlijk altijd inbrengen dat de waardering slechts voor het gemak zo is gebeurd, omdat het (voor jou) niet relevant is wat de waarde is. Maar bij een controle heb je wel even wat uit te leggen. Als dit de enige slak is die de fiscus aantreft, zullen ze er geen zout op leggen. Maar als ze alles bij elkaar optellen, schept het wel een beeld dat je het niet helemaal nauw neemt en er wellicht nog meer aandachtspuntjes zijn.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank je Ronald. Je hebt me alleen nu wel een beetje in twijfel gebracht. Ik wil het uiteraard goed doen en heb niet zo'n trek om de fiscus later veel uit te leggen.

 

Kun jij (of iemand anders) me misschien vertellen wat de juiste manier is? Ik ben er van overtuigd dat het de kopende partij niet zoveel uit maakt hoe we het doen als het hen maar niet meer gaat kosten of dat zij misschien later iets moeten gaan uitleggen aan de fiscus.

 

Misschien kan ik mijn verhaal nog iets meer verduidelijken:

Wij hebben in eerste instantie de kopende partij voorgesteld dat ze de hele toko (dus inclusief voorraad, website, url, handelsnaam, lopende contracten met afnemers en zelfs een stukje goodwill) mogen overnemen tegen de inkoopwaarde van de voorraden. Dit hebben we uit gemak zo voorgesteld. Die voorraad bestaat ook uit een deel incourante artikelen die (waarschijnlijk) nooit meer verkocht gaan worden. Na wat getouwtrek hebben we iets van die oorspronkelijke waarde afgedaan om tot een compromis te komen en de deal rondgemaakt op 6.000,-. Als wij realistisch zouden kijken naar wat er nog verkoopbaar is van de goederen die op de balans staan dan zal dat inderdaad wel iets lager kunnen zijn dan 6.000,- maar niet veel.

 

In het contract dat we met ze getekend hebben staat dat we de voorraden aan ze zullen overdoen voor 6.000,- ex. BTW en overige activa/inventaris voor 1,-. Het zal ze waarschijnlijk geen biet uitmaken als we dat anders gaan aanpakken, maar dan moet ik wel met een goed verhaal komen uiteraard.

 

Dank voor jullie tijd om mij te helpen, ik waardeer het zeer.

 

Groet,

Fred

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou me er niet te druk om maken. Wil je het helemaal netjes doen en het contract niet aanpassen, dan overleg je het met de belastingdienst. Een briefje sturen of even bellen, uitleggen aan de belastingtelefoon dat je schriftelijke bevestiging wilt dat het om een algemeenheid van goederen gaat en vragen of de contactinspecteur daar over wil terugbellen - dan kun je die vragen een schriftelijke bevestiging te sturen. Als de koper volledig aftrekrecht heeft, loopt de fiscus niets mis.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mijn ervaring is dat als je om schriftelijke toestemming vraagt bij de belastingdienst er op zijn minst een paar weken voor staat eer je antwoord krijgt en de feestdagen zitten er ook nog tussen...zoveel tijd hebben we helaas niet...

 

Meer om hier van te leren dan dat ik vrees iets niet goed te doen even recapituleren: jij zou in dit geval een factuur uitschrijven, zonder BTW, waar één bedrag op staat met als omschrijving iets als: "overname bedrijf ..."? Dan zitten wij helemaal safe en de overnemende partij kan dan zelf de uitsplitsing doen?

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zwengel dit topic weer heel even aan.

 

Er is contact geweest met de kopende partij hierover en die willen het liefst een factuur met daarop de omschrijving "overname voorraad" en met BTW. Zij hebben dit vaker aan de hand gehad en geen problemen mee gehad. Ik ga het er op wagen aangezien we de overname van de voorraden ook daadwerkelijk als een bedrijfsonderdeel zouden kunnen zien. Zij zijn op de hoogte gebracht dus weten er nu van en zoals hierboven al door een van jullie aangegeven loopt de fiscus ook niets mis. Misschien moet ik iets uit gaan leggen bij een evt. controle maar alles is administratief pico bello in orde dat ik me er eigenlijk geen zorgen (meer) over maak. Nogmaals dank voor jullie hulp, ik snap het in elk geval nu helemaal.

 

Nog een laatste vraag: Als ik de nota op 1 januari dateer, komt het totaal te betalen BTW bedrag voor 2011 hoogst waarschijnlijk onder de KOR grens uit. Zou de VOF daar gebruik van kunnen maken? Zou interessant zijn want voor 2010 valt de VOF zonder die te betalen over die factuur er ook onder.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Met die keuze ligt het probleem bij de koper en niet bij jou - jij vermeldt btw op de factuur en moet die dus afdragen, de koper mag die btw alleen aftrekken als de factuur correct is. Het gevolg van het eventueel onterecht in rekening brengen van btw is dus dat jij wel moet afdragen, maar de koper niet kan terugvragen. Dit risico ligt in beginsel bij de koper, maar het is dan wel verstandig om dat ook expliciet duidelijk te maken. Dan krijg je achteraf geen "ja maar als ik dat had geweten"-verhalen.

 

Factuurdatum 1 januari lijkt me niet zo'n goed plan: hoeveel leveringen (anders dan in de kroeg) zullen er op 1 januari plaatsvinden. Als inspecteur kun je daar heel moeilijk over gaan doen. Denk aan: na kerst heb je niets meer gedaan en was de overnameovereenkomst al getekend, dus heeft op dat moment staking van de onderneming plaatsgevonden. Onttrekking van de voorraad (en dus btw-correctie bij jou) in 2010. En zo zijn er nog wel wat dingen te bedenken, wij zeggen dan "wie het onderste uit de kan wil halen, krijgt het deksel op zijn neus". Maar wellicht dat anderen daar anders over denken?

 

 


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hee Ronald,

 

Dank weer voor je snelle reactie, ik ben wat laat met reageren, de kerstdrukte speelde parten.

 

Exact, dat was mijn gedachte ook en ik heb dus expliciet duidelijk gemaakt aan de kopende partij dat ze een risico lopen de BTW niet in aftrek te kunnen brengen als de fiscus van mening is dat die onterecht in rekening is gebracht. Zij hebben hier notie van genomen en gezegd de factuur toch op deze manier te willen. De morele plicht is gedaan in elk geval. Fijn om nogmaals door jou benadrukt te krijgen dat wij in zeker goed zitten.

 

Tja...ik begrijp wat je wilt zeggen t.a.v. het proberen dubbel voordeel te willen halen maar in deze situatie is het echt zo - zelfs contractueel vastgelegd- dat de voorraad fysiek overgaat op 1 januari en niet eerder. Daarbij is het eerlijk gezegd (en dus echt zo) heel goed mogelijk dat onze firma nog een zending de deur uit doet op 31 december. Afgesproken met de kopende partij is dat die verkopen nog voor ons zullen zijn ongeacht of dat de voorraadwaarde aantast. Er zullen in 2011 nog zeker een tiental andere facturen de deur uit moeten die betrekking hebben op verkopen van december die we via derden verkopen en waarvan we pas begin januari bedragen doorkrijgen om te factureren. Onontkomelijk en helemaal legaal. Net als dat we nog wat facturen tegemoet gaan zien die slaan op december en de vooraftrek pas in 2011 kunnen claimen. Is het dan nog steeds een slecht plan, of is het juist zo dat we gek zouden als we dat voordeel van een KOR in 2010 en 2011 laten lopen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Fred,

 

Of het een slecht plan voor jou is laat ik mij niet over uit 8)

 

Wat ik je wel kan zeggen dat jij jouw met BTW belaste prestaties in december 2010 moet factureren voor 15 januari 2011. Dus als de levering heeft plaatsgevonden op 31 december 2010 om 23.59u mag jij de factuur best zetten op 01 januari 2011 of op 03 januari 2011 en zelfs op 14 januari 2011. Dus ook bij een fysieke overdracht in december 2010 mag je de factuur in 2011 opmaken en verzenden en dus in aanmerking komen voor de KOR. Als de Belastingdienst begint te miepen kan dit "dubbele voordeel" omdat jij op een onlogische datum de goederen fysiek over zou dragen dus nooit een doorslaggevend argument zijn.

 

Overigens denk ik ook dat wij het hier over dermate kleine bedragen hebben dat de fiscus er niet echt slaap over zal verliezen. Hier naar kijken kost voor hen meer aan tijd en energie dan dat er ooit in potentiële opbrengst uit zou komen. Ik vermoed dus dat een aangifte voor kennisgeving aangenomen wordt en gewoon zo verwerkt wordt. Tenzij natuurlijk de gegevens uit voorgaande jaren (omzet van tonnen en winsten va tienduizenden euro's) aanleiding geven te denken dat het wel heel vreemd is dat dit bedrijf voor 6k overgenomen kan worden - er kan dan een vermoeden reizen dat er ook e.e.a. "onder de tafel" is geschoven... Maar goed, met een pico bello administratie, jouw woorden, zal dit geen enkel probleem zijn :)

 

 


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Fijn Ronald, dank wederom voor je reactie. De factureertermijn-regel was me al bekend en zit snor. En ja, het gaat en ging om relatief kleine bedragen, dus daar is niets opvallends aan. Lijkt mij dat we goed zitten, dank voor de bevestiging.

 

Volgens mij kan er nu wel een slotje op dit topic.

 

Gegroet,

Fred

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Volgens mij kan er nu wel een slotje op dit topic.

 

Dat beslissen de mods wel ;D

 

We laten topics altijd op voor het geval iemand hierop aan wil haken.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zo, wat ben ik blij zeg dat hier nog geen slotje op zit :P

 

Want ik loop toch tegen iets aan nu ik daadwerkelijk de boekingen aan het maken ben om 2010 af te sluiten. Het is een beetje een onbenullige vraag misschien, vergeef me, maar ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat de tegenrekening wordt van de vordering van 6.000,- die ik in de boeken opneem als nog te ontvangen bedragen vanwege de verkoop....de complete journaalposten n.a.v. bovenstaande mag natuurlijk ook ;)

 

Alvast heel erg bedankt....

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Joost,

 

De voorraden worden morgen daadwerkelijk overgedragen aan de kopende partij (wij zijn de verkopende partij dus). Factuur gaat er morgen ook uit. Zoals ik begrepen heb moet de opbrengst van de verkoop van de voorraad boekhoudkundig al in 2010 meegenomen worden i.v.m. staking.

 

Te ontvangen bedragen moet dan toch nu een activa post worden?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ah geweldig, dank je!

 

Dit is volgens mij wat ik ook al in grote lijnen dacht maar niet zeker wist en ik was wat onzeker geworden vanwege Louis' opmerking dat de eindvoorraad op de balans moet staan. Maar die wordt dan volgens jouw journaalpost per 31-12-10 nada vanwege de verkoop he? En de verkoop zelf is omzet en dus geen boekwinst?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 141 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept