Ga naar inhoud
 • 0

Geld voor starters droogt op

 • Translate to English
Retired Mod     7,8k 145

Onderstaand verhaal uit het FD van vandaag. Er hebben volgens het onderzoek in de tweede helft van het jaar geen participaties plaats gevonden. Dat is niet helemaal waar, bij ons (nebib) zijn de participaties van business angels juist aangetrokken. Wij constateren een behoorlijke opleving in de markt.

 

Publicatiedatum: 24/2/2004

Geld voor starters droogt op

 

Beschikbaar risicokapitaal daalt voor vierde jaar

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - De stroom aan risicokapitaal dat naar startende ondernemingen gaat, is in Nederland vorig jaar opgedroogd. De totale omvang van kapitaal dat bij jonge en beginnende bedrijven (venture capital) terechtkomt, ligt voor het vierde achtereenvolgende jaar onder druk.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young naar investeringen in risicokapitaal in Nederland en Europa. De adviesorganisatie telde hiervoor de onderhandse investeringen in (risicovol) eigen vermogen van jonge en startende ondernemingen. Zo blijven aandelenemissies in bestaande ondernemingen als Hagemeyer buiten beschouwing.

In 2003 is er in Nederland voor euro 58,1 mln aan risicokapitaal geïnvesteerd. In 2000, op het hoogtepunt van de aandelenmarkt, lag dit nog op euro 1,1 mrd. Ook het aantal financieringstransacties is sterk afgenomen. In 2000 werden er in Nederlands nog 174 transacties gedaan tegen 30 vorig jaar.

Het segment bio-farmacie is volgens onderzoeker Gert-Jan van Logtestijn van Ernst & Young een van de weinige lichtpuntjes op de Nederlandse markt. 'In weerwil van de dalende trend in de afgelopen vier jaar groeide dit segment het afgelopen jaar met euro 21 mln naar euro 23,7 mln.' De investeringen in bedrijven uit de biotechnologie daalden in 2002 naar een nulpunt.

Ook voor het segment halfgeleiders werd door Ernst & Young in 2003 een verbetering waargenomen. De Nederlandse investeringen daarin namen toe naar euro 5,8 mln vorig jaar tegen euro 1 mln in 2002.

De grootste dalingen werden in 2003 gemeten in de sector 'information services'. De stroom aan risicokapitaal naar bedrijven uit deze sector daalde naar euro 2,3 mln in 2003 tegen euro 45,2 mln een jaar eerder. De sector 'consumer business services' liet een daling zien van euro 36,2 mln naar euro 3,1 mln.

Logtestijn noemt het opvallend dat de euro 58,1 mln aan Nederlands risicokapitaal vooral in ondernemingen is gestoken die de startfase zijn gepasseerd. 'Er is in onze tellingen sinds het tweede kwartaal van 2002 geen kapitaal meer gegaan naar zogenoemde start ups . Dat is een serieuze indicatie dat de innovatiekracht van het bedrijfsleven door een zeer diep dal gaat', aldus Logtestijn.

De financiers van venture capital zijn volgens Logtestijn zeer divers. 'Een deel van het geld komt van rijke particulieren, de zogenoemde formal investors. Van de traditionele private equity-huizen komt eigenlijk alleen 3i steeds in de ranglijsten terug. Ook ABN Amro heeft een aardige positie.' Traditionele partijen als Alpinvest hebben vorig jaar nauwelijks geïnvesteerd in jonge ondernemingen.

De dalende lijn die zich in Nederland aftekent, geldt voor heel Europa. In 2003 werden in alle Europese landen 1039 transacties gedaan tegen 3764 in 2000. Het opgehaalde investeringsbedrag bedroeg daarbij maar euro 3,5 mrd tegen bijna euro 20 mrd op het hoogtepunt van de beurs.

Net als in Nederland wordt in Europa ongeveer 85% van alle investeringen in risicokapitaal gedaan in ondernemingen uit de segmenten bio-farmacie en de informatie technologie. De sector software is voor het vierde achtereenvolgende jaar teruggelopen. In 2000 waren er in heel Europa nog 1051 financieringstransacties aan softwarebedrijven, terwijl dat vorig jaar bleef steken op 313.

Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Zweden zijn in Europa nog steeds de belangrijkste landen voor investeerders in risicokapitaal. Driekwart van het risicokapitaal komt uit genoemde landen. Investeringen in Zweden (-23%) en Nederland (-55%) liepen meer dan gemiddeld terug. In België (-4%) en Duitsland (-13%) vertonen de geldstromen in risicofondsen een stabieler verloop. Groot-Brittannië (-24%) blijft binnen Europa koploper met een totaal investeringsbedrag van euro 1,1 mrd.

 

Copyright © 2004 Het Financieele Dagblad

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0
Senior     58 0

Ook wij merken een grotere interesse t.o.v. het jaar daarvoor. Alhoewel in het artikel gesproken wordt over de onderhandse markt, ben ik bang dat dhr. Logtesteijn alleen geinformeerd heeft bij de participatiemaatschappijen. Op zich geen probleem, maar breng dit onderzoek dan niet zo naar buiten! Ik vind het buitengewoon onzorgvuldig. In het artikel wordt verder gesproken over de rijke particulieren, de zgn. formal investors??!! Ja, dan heb je jezelf echt in de materie verdiept.

Jammer, want zo'n bericht wordt wel door de diverse media klakkeloos overgenomen en tot de waarheid verklaard!!

 

Nils, heb jij toevallig contacten met Logtesteijn, ik ken hem namelijk niet, heb hem ook nog nooit gesproken.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145
Nils, heb jij toevallig contacten met Logtesteijn, ik ken hem namelijk niet, heb hem ook nog nooit gesproken.

 

Nee, de naam zecht me wel wat, maar hij staat niet in mijn database. Fijn dat het je zo raakt, zo'n kul bericht. Ik heb inmiddels zoveel onzin gelezen van de z.g.n. "experts", dat ik er niet koud of warm van wordt.

 

Maar inderdaad. Zo'n bericht doet veel kwaad. En waarom? Enkel en alleen zodat de heer Logtesteijn met zijn naam in de krant komt >:(

 

By the way, wat vind jij van het rapport van Von Dewall, dat je beter kunt investeren in een bedrijfsovername dan in een start-up? Valt wat mij betreft een beetje in dezelfde category. Net als de jaarlijkse onheilsboodschappen over de toename van het aantal faillisementen van drs J. Blom.

 

Lekker trappen tegen de start-ups. Ligt altijd goed bij de gevestigde orde. Lekker scoren met onzorgvuldige onderzoeken. Bah!

 

Misschien dat een ingezonden stuk (desnoods gezamenlijk) in het FD enig soulaas biedt?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ha Jan, zelfs onze vrienden van MMI zijn het niet met Logtestijn eens ;D

 

uit: De telegraaf - 25 feb '04

 

De constatering van Ernst & Young dat de stroom van risicokapitaal dat naar startende ondernemingen vloeit afgelopen jaar voor het vierde jaar is afgenomen en zelfs bijna is opgedroogd, wordt door Rabo-directeur Vos bestreden. „De onderzoekers baseren zich uitsluitend op de geldstromen die zichtbaar zijn. Dat zijn gepubliceerde cijfers van venture capitalists. Blijkbaar steken deze partijen minder geld in de echt startende bedrijven. Maar hoe dat staat bij informal investors wordt uit hun onderzoek niet duidelijk. Ons is de afgelopen maanden in ieder geval opgevallen dat er juist zéér enthousiast gereageerd wordt door potentiële investeerders.”

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ties, ik hoop van harte dat de heer Logtesteijn reageert.

 

Nils, leuk stuk voor Mark inzake MMI. De leukste zinsnede uit dit artikel vind ik 'Rabo volgt hiermee ABN AMRO....'

 

Jan

 

Ja ja, en ABN-Amro volgt ......? (actief sinds 1995 ;D)

 

Op zich voel ik me redelijk ge.aaid door MMI. Toen K+V, Rabo en Synerchem deze club met een behoorlijke subsidie van de overheid opzette, moesten wij persé meewerken. Zij kregen geld en wij niet (nooit om gevraagd trouwens) en wij werden min of meer gedwongen om HEN te helpen (gratis uiteraard) om er een succes van te maken. Anyway, wij onze best gedaan onder voorwaarde dat MMI zich zou focussen op Energie, milieu en duurzamen ontwikkeling. Dan zouden wij die sectoren aan hen overlaten. We hebben altijd netjes hun handje vastgehouden, investeerders gestuurd,mailingen verstuurd e.d. En nu worden ze zonder enig overleg of aankondiging onze volle concurrent >:(

 

Ik vind het nogal stijlloos. Leuk voor Mark, maar niet leuk voor ons. De Rabo harkt stilletjes een met publiek geld en onze inspanning opgezet netwerk binnen om vervolgen onze volle concurrent te worden.

 

Maar ja, we hebben wel erger meegemaakt. We gaan maar weer netjes op onze rug liggen en wachten tot het geen pijn meer doet. Dan kunnen we weer aandig tegen elkaar doen.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Zie, de markt voor seedkapital is niet dood :D

-------------------persbericht------------------------

 

Het Stimulus Venture Capital Fund investeert in Lead Lasers!

 

Het Stimulus Venture Capital Fund heeft een belang verworven in een veelbelovend en zeer innovatief bedrijf. Lead Lasers BV uit Hapert houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, vermarkten en onderhouden van machines waarmee door middel van lasers ronde producten met hoge snelheid en zeer grote precisie bewerkt kunnen worden. Het bedrijf richt zich op de grafische sector met twee machines voor de productie van rasterwalsen en beelddragers. Verder wil het bedrijf ook machines maken voor de productie van embossing walsen (in reliëf).

 

De oprichters van het bedrijf zijn afkomstig van de Apex Group; bekend van de productie van rasterwalsen. Zij hebben veel ervaring in de flexografische industrie zowel op het gebied van nieuwste technologische ontwikkelingen als op het gebied van de markt. Managing director is Arthur van der Weijden die voorheen technisch directeur was van de Apex groep. Lead Lasers heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de graveermachine en krijgt door deelname van het SVCF een financiële stimulans, waarmee de verdere groei van het bedrijf gefinancierd zal worden

 

Volgens Van der Weijden zit de markt te springen om vernieuwingen. Hij verwacht de komende jaren een grote doorbraak voor de nieuwe techniek. Lead lasers levert haar graveermachines in drie versies, afhankelijk van de wensen en toepassingen van de gebruiker. Lead Lasers hanteert in principe geen formaatbeperkingen. Zo heeft Lead Lasers al een graveermachine van 8 meter lengte geleverd aan Apex North-America ten behoeve voor de productie van rasterwalsen.

 

Voor meer informatie over de producten van Lead Lasers (www.leadlasers.com) kan contact opgenomen worden met de heer van der Weijden (0497-380420). Voor informatie over het verkrijgen van risicodragend kapitaal kan contact opgenomen worden met Hans Bloemen van NV REDE (040-2444010) of kan een bezoek gebracht worden aan de websites www.rede.nl of www.svcf.nl.

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Inderdaad. Ik heb ook die knakkers van E&Y maar eens gebeld. Van Logtesteijn is op vacantie, maar zijn collega wist mij te melden:

 

ndw - Uw onderzoek klopt niet, in tegenstelling tot wat u beweert, ondervinden wij en onze collega's in het veld dat de participaties in "seed capital" juist toenemen sind de tweede helft van het jaar.

E&Y - Dat klopt niet, want onze bronnen (openbare bronnen red.) geven een ander beeld.

ndw - Niet alle transacties komen in de pers. In tegenstelling tot vroeger hangen ondernemers en investeerders hun transacties liever niet aan de klok. Daar heeft niemand wat aan.

E&Y - We doen dit onderzoek al 12 jaar op de zelfde manier.

ndw - Misschien is de wereld om u heen veranderd en geeft het onderzoek geen reëel beeld van de werkelijkheid.

 

ndw - Uw onderzoek doet veel kwaad. Er wordt door de overheid en een aantal marktpatijen zwaar geïnvesteerd om de de onderhandse kapitaalmarkt weer een beetje op gang te krijgen en u doet die investering in één keer teniet door een onwaar rapport de wereld in te sturen

E&Y - Ons rapport is niet onwaar, het is gechecked door partijen uit de markt (VC's natuurlijk red.) en dat de resultaten U niet uitkomen kunnen wij niet helpen (nou ja ... :ored.).

ndw - Hoe dan ook, uw rapport geeft geen getrouw beeld van de werkelijkheid. Ik stel voor uw onderzoeksmethode aan te passen (drie telefoonjes plegen naar Jan, Mark en Ben) of het rapport niet meer uit te brengen. Lijkt me slecht voor E&Y en voor Van Logtesteijn om aperte onwaarheden de wereld in te sturen ;D

 

Zo. Ze zijn gewaarschuwd. Ze hadden trouwens helemaal nog geen klachten gehad ::) Ik was de eerste die er over belde.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 119 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.