Jump to content
j
Verberg

Emigratie naar Canada en eigen bedrijf in Nederland

vraag

Ik ga binnen enkele maanden emigreren naar Canada. Ik heb in Nederland een handelsbedrijf, een bv met personeel. Na mijn vertrek zal mijn bedrijfsleider directeur worden van deze bv. Dat is allemaal geregeld. Ik blijf zelf ook directeur en zal een paar keer per jaar naar Nederland gaan voor overleg, beurzen etc.

Boven deze bv staat een holding bv van waaruit mijn salaris wordt betaald en mijn pensioenpremie wordt overgemaakt aan een verzekeringsmaatschappij (geen pensioen in de bv). Het pensioen zal na vertrek premievrij worden gemaakt. Ik ben 100% eigenaar (dga) van beide bv's. De balansen zijn geconsolideerd voor de VPB. De holding bv berekent een managementvergoeding aan de dochter bv.

Na vertrek blijft ik op afstand nog betrokken bij het handelsbedrijf waarvoor ik nog wat management vergoeding zal doorberekeken vanuit mijn holding.

 

Ik heb enkele vragen:

Ik begrijp dat ik mijn holding moet verhuizen omdat de bestuurder (ik) niet meer in Nederland zal wonen.

- Hoe verhuis ik mijn holding? Blijft het hetzelfde bedrijf (wordt de bv bijvoorbeeld een inc.) of moet ik het bedrijf hier staken en in Canada opnieuw opzetten? Hoe blijft mijn holding dan eigenaar van de dochter onderneming? Moeten de aandelen dan worden overgedragen? Wat gebeurt er met de geconsolideerde balansen?

- Wat voor consequenties heeft dat voor het geld dat in mijn bv zit? Moet ik dat gelijk opnemen als dividend en afrekenen met de belastingdienst? Of kan ik dat gewoon in de "nieuwe" bv laten zitten zonder het te hoeven opnemen? Ik begrijp dat ik conserverende aanslagen kan verwachten voor mijn pensioen en als ik het goed begrijp ook voor geld dat in mijn holding zit, maar betekent dat dan dat ik niet hoef af te rekenen met de belastingdienst in Nederland?

 

Alvast bedankt voor de reacties.

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hoi j,

 

Als je naar Canada emigreert en je bent enig bestuurslid van de holding dan verhuist de holding inderdaad met je mee. De holding moet worden uitgeschreven in Nederland en ingeschreven in Canada. Of de rechtsvorm gewijzigd moet worden, is een vraag naar Canadees recht. In Nederland is het toegestaan om vennootschappen met een buitenlandse rechtsvorm te vestigen, bv. een Ltd, maar of dit ook in Canada is toegestaan, durf ik niet te zeggen.

 

Je holding blijft gewoon eigenaar van de nederlandse werk-BV. Er hoeven geen aandelen overgedragen te worden. Wel kan er een eindafrekening volgen met de nederlandse fiscus, als er bv nog fiscale claims in de holding zitten. Aangezien de holding voortaan onder het canadese fiscale recht valt, kan het zijn dat Canada heft over dividenden die vanuit de werk-BV naar de holding worden doorgestoten (niet elk land kent een deelnemingsvrijstelling zoals in Nederland).

 

Door de emigratie van de holding verbreekt de fiscale eenheid. De werk-BV blijft aangifte doen in Nederland en de holding zowel in Canada als Nederland. In de praktijk zal de holding dan belasting betalen in Canada en in Nederland een vrijstelling krijgen. Als deze dubbele aangifte ongewenst is, kun je het beste de rechtsvorm omzetten in een Canadese rechtsvorm.

 

Conserverende aanslagen zijn aanslagen die alleen geïnd zullen worden door de Nederlandse fiscus, als er een zogenaamde "besmette transactie" plaatsvindt, zoals afkoop van je pensioen of verkoop van je aandelen in de holding binnen 10 jaar na emigratie. Om de reikwijdte van de Nederlandse fiscus te kunnen bepalen, adviseer ik je ook het belastingverdrag tussen Nederland en Canada er even op na te slaan.

 

Als emigratie van de holding - mede gezien het bovenstaande - ongewenst is, kun je dit eenvoudig voorkomen door het bestuur van de holding over te dragen aan een in Nederland woonachtige bestuurder, bv de bedrijfsleider. De vestigingsplaats van de holding blijft dan in Nederland waardoor er feitelijk weinig verandert.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hartelijk dank voor je reactie. Dat maakt het allemaal alweer een stuk duidelijker.

 

Begrijp ik het goed als ik stel dat ik verder niet af hoef te rekenen met de belastingdienst als er geen stille of andere reserves in de bv zitten? Er zit een beetje geld in. Dat wil ik liever nog niet opnemen omdat ik er dan dividendbelasting over moet betalen. Kan ik dat gewoon verhuizen naar Canada zonder af te rekenen met de fiscus?

 

Ben ik eigenlijk verplicht om me in Nederland uit te schrijven? Kan ik niet gewoon ingeschreven blijven in Nederland, bijvoorbeeld op het adres van mijn ouders? Wellicht kan ik dan ook nog AOW opbouwen? Ik begrijp dat als ik geen AOW opbouw, ik 2% per jaar verlies. Ik ben 45 jaar oud. 67-45=22x2%=44%!!!! Als ik de AOW zelfstandig voort wil zetten, kost me dat €4300,- per jaar. Kan ik dat beter maar laten gezien de kosten en de baten?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hoi j,

 

Uiteraard moet je je in Nederland uitschrijven, als je naar Canada verhuist. Anders ben je aan het frauderen.

 

Op de opgepotte winstreserves in de BV zit een fiscale claim van 25%. Het hangt oa af van het belastingverdrag tussen Nederland en Canada in hoeverre de Nederlandse fiscus die claim na je vertrek nog te gelde kan maken. Doorgaans geldt een termijn van 10 jaar, maar in oude belastingverdragen is die termijn vaak korter.

 

De vrijwillige AOW-verzekering is m.i. niet interessant. De toekomst van de AOW is ongewis en een speelbal van de politiek, dus om daar een vette premie voor te betalen... Je bent waarschijnlijk beter af als je die € 4.300 elk jaar in eigen beheer belegt. Wellicht bouw je als toekomstig ingezetene van Canada ook pensioenrechten in Canada op.

 

Odeon

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Als emigratie van de holding - mede gezien het bovenstaande - ongewenst is, kun je dit eenvoudig voorkomen door het bestuur van de holding over te dragen aan een in Nederland woonachtige bestuurder, bv de bedrijfsleider. De vestigingsplaats van de holding blijft dan in Nederland waardoor er feitelijk weinig verandert.

 

Waarom wordt automatisch aangenomen dat de Holding meeverhuist met de bestuurder?

Als je de werkzaamheden voor de Holding uitsluitend in Nederland uitvoert, kan de Holding dan gewoon in Nederland gevestigd blijven?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Je kan de holding alleen in Nederland houden wanneer er een bestuurder in Nederland aanwezig is. Je kan zelf dus best emigreren, maar dan moet er een andere bestuurder in Nederland de werkzaamheden leiden.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

"..wanneer er een bestuurder in Nederland aanwezig is".

Wat bedoel je daar exact mee?

 

Stel, je moet als bestuurder slechts af en toe wat dingen regelen voor de Holding (administratieve zaken), en je doet dit uitsluitend in Nederland. Verder besteed je geen tijd aan de Holding. Moet dan toch de Holding meeverhuizen naar je woonland?

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Voor zover ik heb kunnen achterhalen is het antwoord op deze vraag ja, tenzij je een bestuurder in Nederland aanstelt. Als dga geldt je woonplaats, tenzij er een andere bestuurder de bv bestuurt.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

 

Jenson heeft me per pm gevraagd om mijn reactie te geven op onderstaande reactie van j.

 

Voor zover ik heb kunnen achterhalen is het antwoord op deze vraag ja, tenzij je een bestuurder in Nederland aanstelt. Als dga geldt je woonplaats, tenzij er een andere bestuurder de bv bestuurt.

 

Waar een lichaam (in dit geval de Holding) is gevestigd, wordt volgens de wet (art 4 Algemene wet rijksbelastingen) naar omstandigheden bepaalt. De wet is daar dus uiterst vaag over.

 

Indien een lichaam fysieke content bevat zoals bv een onderneming of onroerend goed is de plaats van vestiging doorgaans de plaats waar de onderneming zich bevindt.

 

Een Holding bevat meestal geen fysieke content, doch alleen aandelenbelangen, pensioenvoorzieningen e.d. De fiscus gaat er dan ook vanuit dat als een DGA naar het buitenland verhuist, de Holding met hem mee verhuist, tenzij het bestuur van de Holding in Nederland woonachtig is.

 

De DGA kan echter tegenbewijs leveren dat de Holding toch in Nederland gevestigd is, bv door aan te tonen dat vergaderingen in Nederland plaatsvinden, dat alle belangrijke besluiten in Nederland worden genomen etc.

 

Echter in dit soort situaties kun je al snel in een oeverloze welles-nietes discussie verzeilt raken en om die reden adviseren de meeste adviseurs - indien emigratie van de Holding ongewenst is - een bestuurder in Nederland te benoemen.

 

Odeon

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Dankjewel.

Als er dus geen bestuurder wordt benoemd heeft dit zeer vergaande consequenties voor de DGA met Holding en Werkmij. De DGA is namelijk in dienst van de Holding en als de Holding naar het buitenland verhuist (bijv. Belgie of Duitsland) dan verliest hij zijn hypotheekrente aftrek, ondanks dat hij alle werkzaamheden voor de Werkmaatschappij in Nederland uitvoert.

 

Is deze denkwijze correct? Zou het in dat geval voor de DGA beter zijn om in dienst van de Werkmaatschappij te treden?

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Als je in dienst treedt van de dochteronderneming blijf je nog steeds bestuurder van de holding. Dat maakt dus niet uit. De enige manier om de holding in Nederland te houden, is het aanstellen van een andere bestuurder.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

 

Voor zover ik heb kunnen achterhalen is het antwoord op deze vraag ja, tenzij je een bestuurder in Nederland aanstelt. Als dga geldt je woonplaats, tenzij er een andere bestuurder de bv bestuurt.

 

Waar een lichaam (in dit geval de Holding) is gevestigd, wordt volgens de wet (art 4 Algemene wet rijksbelastingen) naar omstandigheden bepaalt. De wet is daar dus uiterst vaag over.

 

Misschien is dat vaag, maar het is ook een algemene wet. De Vpb-wet is heel duidelijk:

 

Art 2, lid 4 Vpb Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht,

dan wordt voor de toepassing van deze wet, ****, het lichaam steeds

geacht in Nederland te zijn gevestigd.


www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Waar een lichaam (in dit geval de Holding) is gevestigd, wordt volgens de wet (art 4 Algemene wet rijksbelastingen) naar omstandigheden bepaalt. De wet is daar dus uiterst vaag over.

 

Misschien is dat vaag, maar het is ook een algemene wet. De Vpb-wet is heel duidelijk:

 

Art 2, lid 4 Vpb Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht,

dan wordt voor de toepassing van deze wet, ****, het lichaam steeds

geacht in Nederland te zijn gevestigd.

 

Hoi Ido,

 

Je hebt gelijk, maar als een lichaam is opgericht naar het recht van het ene land, maar feitelijk in een ander land is gevestigd, dan bepaalt uiteindelijk het Belastingverdrag tussen die landen welk land belasting mag heffen en dan komen die "omstandigheden" weer om de hoek kijken.

 

De fictie van art 2 lid 4 VpB betekent (meestal) in de praktijk dat de BV weliswaar aangifte moet doen in Nederland, maar een voorkoming voor dubbele belasting krijgt, als de feitelijke vestigingsplaats in een ander land is gelegen.

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Je vraagt wat voor consequenties het heeft voor het geld dat in je BV zit, maar het is ook relevant wat er met de aandelen van je holding gebeurt (die bezit je als privépersoon)..

 

Emigratie levert een fictieve vervreemding van de aandelen op. Dan mag je afrekenen over het verschil tussen je verkrijgingsprijs en de huidige waarde van je AB pakket in box 2. In (niet alle?) gevallen krijg je vervolgens een conserverende aanslag en wordt het na 10 jaar kwijtgescholden?

 

Wellicht dat iemand anders met meer verstand ervan hier desgewenst over kan uitweiden, volgens mij is dit wel iets wat je wel wil weten.

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hoe zit dat met de inkomstenbelasting over 2011? Ik verwacht binnenkort te vertrekken naar Canada. Moet ik mijn inkomstenbelasting over heel 2011 in Canada betalen of een stukje in Nederland (tot en met mijn vertrek) en de rest in Canada?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 120 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept