Jump to content
lindadijkstra
Verberg

Uw subsidiekansen voor 2011. Laat geen kansen liggen!

vraag

Beste ondernemer,

 

In het woud van subsidies en belastingvoordelen is het soms lastig om te inventariseren waar u recht op als organisatie recht op heeft. Ondanks dat de voorwaarden omtrent subsidieregelingen duidelijk zijn omschreven door Agentschap.nl, blijven subsidiemogelijkheden context afhankelijk en daarom is een terdege inventarisatie door een specialist aan te raden. Daarnaast kan een erkende subsidiespecialist u volledig ontzorgen in het aanvraagtraject, zodat u zich ten volle kunt richten op uw kernactiviteiten en verzekerd bent van een correcte aanvraag.

 

Om u vast op weg te helpen worden hieronder drie subsidies die uw activiteiten/toekomstplannen de nodige financiële ‘boost’ kunnen geven. Uiteraard zijn er veel meer regelingen. Of het gaat om kosten voor (oudere) werknemers, schoner produceren, kennisoverdracht, technische of sociale innovaties en wellicht de stap naar het buitenland, vergeet niet om telkens na te gaan welke specifieke stimuleringsinstrumenten er gelden.

 

WBSO-subsidie (Loonkosten & Premiekorting)

 

Het doel van de WBSO-regeling is de stimulering van kennisvermeerdering binnen het Nederlandse bedrijfsleven t.b.v. productontwikkeling. De WBSO is feitelijk een fiscale lastenverlichting voor het inrichten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) door eigen personeel dat in Nederland wordt verloond. Deze subsidie geldt voor alle ondernemingen die afdrachtplichtig zijn van Loonbelasting of Inkomsten Belasting (zelfstandig ondernemers).

Subsidie kan worden verkregen voor de ontwikkeling van een voor de aanvrager technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur. Ook analyse van de technische haalbaarheid van een eigen ontwikkeling is subsidiabel.

 

Een WBSO-beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt voor 2011 50% van de aan een project toerekenbare loonsom tot € 220.000. Daarboven geldt een afdekkingspercentage van 18%. Voor zelfstandige ondernemers kent de WBSO een zogenaamde verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedroeg in 2010 € 12.031,- of € 18.048,-. Voor 2011 worden deze bedragen verhoogd volgens een indexatie. Om in aanmerking te komen dient een zelfstandige in 2011 ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden.

Door op deze link te klikken kunt u een korte WBSO-test doorlopen en direct zien of uw ontwikkelingen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren, middels een extra belastingaftrek. Het gaat om een aftrek ter hoogte van 44% van het geïnvesteerde bedrag. Het bedrag aan toerekenbare investeringen moet minimaal € 2.200, - en mag maximaal € 15.000, - bedragen per kalenderjaar.

Subsidiabel binnen EIA zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst. U kunt deze Energielijst bekijken via de volgende link www.senternovem.nl/eia. Het betreft generiek omschreven bedrijfsmiddelen die voldoen aan een bepaalde energiebesparingnorm. Daarnaast kent het EIA het energieadvies. Energieadviezen die verband houden met de investering mogen worden meegenomen indien zijn aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Prepare2start (Subsidie voor starter op de buitenlandse markt)

 

Subsidie kan worden verkregen door een ondernemer die wil gaan exporteren naar een land waar hij nog niet of slechts in beperkte mate actief is. Samen met een adviseur internationale handel van een Kamer van Koophandel, Syntens of een deelnemende ondernemersorganisatie wordt een zogenaamd internationaliseringsplan opgesteld, gericht op mogelijkheden van inkoop, productie, samenwerking en verkoop op internationale markten. De kosten van het advies en de begeleiding van de adviseur bij het opstellen en uitvoeren van het plan komen voor rekening van EVD. Het plan wordt beoordeeld door de EVD.

 

De bijdrage is 50% van de gemaakte kosten tot maximaal € 11.500, -. Het internationaliseringsplan moet binnen 18 maanden na de subsidieverlening worden uitgevoerd. Kosten voortvloeiend uit verplichtingen die voor de indiening van de aanvraag zijn aangegaan, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Let op: EIA-% is in 2011 verlaagd van 44% naar 41,5%. Verder is het maximum bedrag dat in een jaar aan EIA gemeld mag worden EUR 116 miljoen. Behalve losse investeringen is het ook mogelijk om een pakket aan maatregelen te melden, wanneer met dat pakket het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw met twee stappen verbeterd of label B bereikt.

Zie verder: www.agentschapnl.nl/eia

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 136 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept