Jump to content
rexpontius
Verberg

Blijfpremie laten storten naar stamrechtbv --> ondernemingsactiviteiten starten

vraag

Uit het antwoord op mijn eerdere vraag (zie https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=35037) begrijp ik dat ik de blijfpremie niet met stamrechtvrijstelling kan laten storten in de stamrecht BV.

 

Nu vroeg ik mij af, is het niet mogelijk dat ik mijn werkgever een factuur stuur ten hoogte van de bruto blijfpremie, vanuit mijn stamrecht BV.

 

Ik ben voornemens nog dit jaar ondernemingsactiviteiten te starten vanuit de stamrecht BV, en dan zou het een leuk startkapitaal kunnen zijn.

 

Als dit mogelijk is, moet ik dan vennootschapsbelasting afdragen voor het bedrag van de blijfpremie?

 

Alvast dank weer voor alle feedback.

Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Creatief.

 

Maar waarvoor zou die nota gestuurd moeten worden?

Wat heeft de stamrecht-B.V. gedaan voor jouw werkgever?

 

 


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou dat niet doen. De blijfpremie is reeds verdiend als inkomen uit dienstbetrekking. Zelfs al zou je BV dit factureren aan je werkgever, dan kan de fiscus alsnog stellen dat dit persoonlijk inkomen uit arbeid is geweest en naheffen bij je werkgever.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De blijfpremie is nog niet uitgekeerd o.i.d., dus ik zie niet hoe de fiscus zou moeten bepalen dat het inkomen is uit dienstbetrekking?

 

Of kunnen ze dit baseren op het feit dat ik nu (nog) in loondienst ben bij mijn werkgever?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Even creatief meedenken.

 

Zou het een mogelijkheid zijn dat het dienstverband word beeindigd middels vaststellingsovereenkomst en dat onderdeel van die overeenkomst is dat de WN afziet van zijn recht retentiepremie. En dat verderop in de overeenkomst ivm het eindigen van het dienstverband een ontslagvergoeding word overeengekomen die even groot is als de retentiepremie. Feitelijk geef je het ene recht op om een ander recht te verkrijgen. Juridisch niets mis mee volgens mij, fiscaal durf ik niet te zeggen..

 

Volgens mij is zo'n vaststellingsovereenkomst vormvrij. Het zal misschien wat zorgvuldig formuleren vragen maar op zich is een ontslagvergoeding die (waarschijnlijk) boven de kantonrechtersformule ligt ook niet raar voor iemand met een dergelijke positie waarin ook een retentie premie word geboden.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je eigen werkgever factureren voor interimdiensten gaat waarschijnlijk niet niet. Ook bij een 'ontslag' en daarna indiensttreding zal de fiscus je niet als ondernemer aanmerken (geen VAR etc.) en dit als een verkapt dienstverband zien. Zelfs al zou dit niet het geval zijn, dan nog zou de BV het grootste deel van de fee moeten uitbetalen als DGA salaris (zie ook het artikel van Joost hierover) en zit je dus met hetzelfde probleem.

 

Een 'echt' ontslag, inclusief ontslagvergoeding zou uiteraard wel kunnen maar dan moet duidelijk worden gemaakt dat het dus geen vrijwillig vertrek is en de vergoeding gebaseerd is op te derven inkomsten. Dit is juridisch en fiscaal wel vorm te geven maar de dag erop weer in loondienst gaan zal wat argwaan kunnen wekken uiteraard. Dan zul je moeten kunnen onderbouwen dat je eerst ook echt ontslagen bent en dat beide partijen na korte termijn tot de conclusie zijn gekomen dat het beter is om toch weer samen verder te gaan. Hierbij verlies je wel de reeds opgebouwde dienstjaren (en dus recht op ontslagvergoeding) als je in de toekomst alsnog zou moeten vertrekken. Bij het nu gebruik maken van de retentiepremie behoud je de dienstjaren wel. De vraag is of dit erg is aangezien je er wellicht nog niet al te lang werkt.

 

Belangrijk is dan om dit traject ook daadwerkelijk als ontslag en herintreding te kunnen classificeren bij de fiscus, iets wat mij persoonlijk vrij lastig lijkt, zeker indien de baan waarschijnlijk wel van je vergt dat je volledig blijft functioneren gedurende deze afwikkeling. En de vraag zal blijven of de werkgever een dergelijk zeer-glad-ijs-traject wel in wil gaan, enkel om een fiscaal voordeel te kunnen behalen voor de werknemer.

 

Het grote voordeel dat je hebt is dat je al een Stamrecht BV hebt momenteel en je dit hele traject (inclusief alle kosten) niet speciaal hoeft op te starten voor de kleine kans dat dit fiscaal akkoord is. Je zou de uitvoer als bovenstaand kunnen proberen maar rekening kunnen houden dat de inspecteur het stamrecht afkeurt. In het slechtste geval is de uitkering dus direct belast (was ie toch al) en verlies je je dienstjaren, in het gunstigste (maar wellicht onwaarschijnlijke) geval wordt de vergoeding als stamrecht goedgekeurd.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik wil aan Marnix' verhaal wel toevoegen dat áls je dit probeert en je krijgt het deksel op de neus, dat de fiscus de naheffing loonbelasting bij je werkgever neerlegt. Dat kan de fiscus doen tegen brutering van de retentiebonus! Oftewel: er wordt vanuit gegaan dat de bonus netto ontvangen is en dus voor de loonheffing gebruteerd moet worden.

 

Als de werkgever claimt de loonbelasting op jou te verhalen (dus niet op je BV) dan zal brutering wellicht achterwege blijven. Maar dan nog zou een boete van 50 of 25% wegens opzet of grove schuld zeker wel aan de orde zijn.

 

In mijn behoorlijk omvangrijke ervaring op dit gebied is het overigens zo dat vrijwel elke werkgever een vrijwaring wil van de fiscus voordat ze een brutobedrag storten in de BV van een personeelslid. De fiscus eist op haar beurt inzage in de totstandkoming van de ontslagvergoeding!

 

IMHO moet je gewoon geen gekunstel uithalen met bonussen die niet zien op de oplossing die je zoekt. Ik kan me ook niet voorstellen dat je werkgever mee wil werken aan deze opzet, die gewoon riekt naar misbruik van de wet. Niet eens in de zin van belastingontwijking, maar gewoon in de zin van misbruik van de geringe of lagere kans dat het ambtelijk apparaat in de gaten heeft wat je precies doet.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Mooi voorbeeld van het risico dat ik omschreven heb. Uit de link van rk:

Het geld dat DSB Bank aan Van Hanegem betaalde, werd aangemerkt als netto door AZ betaald loon aan de trainer.

Naheffing

 

De Belastingdienst heeft AZ vervolgens een naheffing opgelegd. De Alkmaarse voetbalclub legde zich daar niet bij neer en maakte bezwaar. De hoogte van de naheffing werd verlaagd, maar AZ moest alsnog betalen. Sinds 2005 probeerde de voetbalclub het bedrag te verhalen op Van Hanegem.

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 96 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept