Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Jantax

Idee voor fiscale maatregel voor groei klein bedrijf

Recommended Posts

Tijdens het douchen vanochtend kwam bij mij het volgende idee op:

 

Geef elke ZZP'er die iemand voor tenminste 1 jaar in dienst neemt een korting op zijn eigen inkomstenbelasting ter grootte van 19% van het salaris van de werknemer, zij het met een maximum van € 6.365 (19% over IB-schijf 1). De kosten van deze maatregel worden mede gefinancierd door de zelfstandigenaftrek (ZA) te versoberen en mede-afhankelijk te maken van het aantal opdrachtgevers dat iemand heeft (bij 3 grote, of 1 hele grote en bijvoorbeeld 10 hele kleintjes een ZA van maar € 2.000).

 

Ik zie de volgende voordelen:

1. Er komen meer werklozen aan het werk, dus hoeven er minder uitkeringen te worden betaald.

2. ZZP'ers met groeiambities worden beloond voor hun inspanningen om deze te realiseren m.b.v. personeel.

3. Het gaat om een korting op de door de ZZp'er verschuldigde inkomstenbelasting, dus als het inkomen van de ZZP'er door het aannemen van personeel erg laag wordt of zelfs negatief, kost het de NL-schatkist vrijwel geen geld.

4. Quasi ondernemers, dus de verkapte werknemers die jaar in jaar uit langdurig voor maar een paar grote opdrachtgevers werken, profiteren niet meer bovenmatig veel van faciliteiten die bedoeld zijn voor échte ondernemers.

5. ZZP'ers die meer bezig zijn met het binnenharken van zoveel mogelijk ondernemersvoordeeltjes, dan met ondernemen en dus zeer weinig verdienen, worden gestimuleerd om weer werknemer te worden, bijvoorbeeld bij ZZP'ers die willen groeien via personeel.

6. Een hoogwaardiger kleinbedrijf, dat minder bestaat uit quasiondernemers en fiscaal-infuus-krabbelaars.

 

Goed plan?

 

Oh ja, het voordeel gaat gelden voor alle bedrijven met vestigingen en werknemers in NL. Dus elk bedrijf met tenminste 2 werkenden in NL, waarvan tenminste 1 werknemer met een contract van tenminste 1 jaar, daarvan geniet 1 eigenaar voortaan een IB-voordeel van maximaal € 6.365.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cool! Een van de meest riskante stappen is het aannemen van personeel in het groei proces. Als je daar de risico's wat lager maakt en het tegelijkertijd wat interessanter maakt is de kans dat een ZZP'er waar we er meer en meer van krijgen een ondernemer wordt een stuk groter. Wat ik ook sterk vind is dat je het aantal ZZP'ers stimuleert om af te nemen als ze een werknemersfunctie vervullen verkapt als bedrijf.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een ZZP-er met personeel is geen ZZP-er. ZZP = Zelfstandige zonder personeel.

 

Verder proef ik een beetje uit het stukje dat ZZP-ers een ongewenst randverschijnsel zijn dat zoveel mogelijk bestreden moet worden. Termen als quasi-ondernemer en fiscaal-infuus-krabbelaar zijn niet echt vleiend.

 

De meeste ZZP-ers die ik ken:

- willen niet in het keurslijf van een vast dienstverband en

- juist bewust geen personeel in dienst.

 

Wat is daar mis mee?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jan: de kern van je idee is naar mijn idee: i.p.v. belastingverlagende maatregelen krijg je een budget wat je aan werkgelegenheid dient te besteden.

 

Is dat niet handiger te realiseren in de Vennootschapsbelasting?

Tevens hoeven die bedrijven veelal de stap wel/geen werkgever niet meer te maken.

Daarnaast zit de arbeidsmarkt lastig in elkaar. Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd. Bedrijven willen intelligente gezonde hollandse mutifunctioneel inzetbare HBO-ers van 25 jaar in dienst nemen en de werkzoekenden zijn 45+, on- of laaggeschoold, met een eenzijdige werkervaring, een slechte rug, opkomende depressies etc.

Ik zie het dus meer als een oplossing voor het midden- of grootbedrijf (vanaf 50 man personeel). Die dan i.p.v. extra belastingbesparing een "gratis" personeelslid hebben (Wajonger, WSW-er, WAO-er,WIA-er, oudere WW-ers).

 

Ik zie dit in de IB-sfeer niet zo zitten. (Ik deel de mening van Odeon.) Ik kan me vergissen maar ik meen dat vanuit beleidsoogpunt de zelfstandigenaftrek deels ook een compensatie vormt voor allerlei niet-aftrekbare kosten. In feite dus een forfaitaire kostenaftrek.

 

Daarnaast werken veel ZZP-ers vanuit huis. Ze zijn dus ook niet ingericht op personeel (denk daarnaast aan ARBO).

 

En je overige sneren richting de ZZP-er kan ik moeilijk rijmen met het gegeven dat je zelf ook een ZZP-er bent. Volgens mij noemden ze een fiscalist tot voor kort nog gewoon "vrije beroepsuitoefenaar". Iets meer respect voor ZZP-ers zou je passen of zie jijzelf als een über-ondernemer?

 

Misschien voortaan 's ochtends een rustgevend bad nemen? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

4. Quasi ondernemers, dus de verkapte werknemers die jaar in jaar uit langdurig voor maar een paar grote opdrachtgevers werken, profiteren niet meer bovenmatig veel van faciliteiten die bedoeld zijn voor échte ondernemers.

5. ZZP'ers die meer bezig zijn met het binnenharken van zoveel mogelijk ondernemersvoordeeltjes, dan met ondernemen en dus zeer weinig verdienen, worden gestimuleerd om weer werknemer te worden, bijvoorbeeld bij ZZP'ers die willen groeien via personeel.

6. Een hoogwaardiger kleinbedrijf, dat minder bestaat uit quasiondernemers en fiscaal-infuus-krabbelaars.

 

 

Goede suggestie, alleen snap ik de agressie tegen zzp'ers niet. Het is geen keuze van de ondernemer, maar een gevolg van de manier waarop de markt gestructureerd is. De opkomst van zzp'ers wordt zeker ook gestimuleerd door een marktstructuur waarin werkgevers zoeken naar flexibiliteit. Er is sprake van ondernemersrisico, dus waarom mogen zzp'ers niet profiteren van ondernemersvoordelen? De suggestie dat een ondernemer alleen ondernemer is als hij vele kleine klanten bedient, is een beetje misplaatst. Bovendien zijn er ook grote ondernemingen die slechts voor een paar opdrachtgevers werken: contract manufacturers bijvoorbeeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eerlijk gezegd dat Nederland inderdaad te ver doorslaat met ondernemers (laat ik het zo zeggen).

 

Ondernemer zijn wordt zeer zeker fiscaal aantrekkelijk gemaakt, waardoor (bijv op aandringen van de "vorige" baas) veel mensen deze stap hebben genomen. Echter een zelfstander zijn, of daarwerkelijk zelfstandig zijn, zijn 2 aparte zaken. Het zelfde geld voor ondernemen en ondernemer zijn.

Bij een baas zat je zeg maar in een gespreid bedje, hoefde je maar een deel van het geheel te doen. Echter als ondernemer (of ZZP-er) wordt er veel meer van je gevraagd.

Hoeveel ZZP-ers hebben daadwerkelijk ervaring met acquisitie?

Ja, maar dat is niet nodig zolang ik nog werk van mijn vorige baas krijg. Zolang ja!!!!!!!

 

Gevolgen van ZZP-ers en bijv webshops zijn dat er her en der grote prijsconcurrentie plaats vindt.

Met alle gevolgen van dien.

 

Dus als kleine ondernemer moet je de dingen waar je slecht in bent proberen op te vangen. Hetzij door samenwerken, hetzij door mensen in dienst te nemen. Als dat fiscaal aantrekkelijk gemaakt wordt, waarom niet?

 


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allen dank voor jullie reacties.

 

@odeon, dat wat je zegt te proeven: dat ik ZZP'ers een ongewenst randverschijnsel zou vinden, klopt niet. Ik ben nota bene zelf ZZP'er! Bovendien gun ik elke ZZP'er zijn eigen ambitieniveau en manier van werken en nog meer dat hij probeert te profiteren van zoveel mogelijk fiscale voordelen. Sterker nog: daar help ik hem/haar graag bij! Dus Twabla van mijn kant is er van agressie tegen ZZP'ers geen enkele sprake.

 

Ik vind het alleen nogal overdreven om elke ZZP'er dezelfde faciliteiten te geven, ongeacht de verschillende ondernemersrisico's die men loopt en vind het ronduit idioot om een systeem te hanteren dat marginale ondernemers op kosten van de gemeenschap zodanig bevoordeelt, dat die niet gestimuleerd worden om prestaties te verrichten van meer dan een marginale betekenis. Vergelijk je dat met kleine ondernemers die willen groeien en daarmee voor extra werkgelegenheid en welvaart voor ons allen zorgen, dan concludeer ik dat die er wel erg bekaaid van af komen. De uitspraak: "Ik wens je veel personeel!" is er in NL niet voor niets en die is niet voor niets cynisch bedoeld.

 

Vandaar mijn idee om de boel wat meer in evenwicht te brengen. Mijns inziens niet alleen een fair idee richting alle ondernemers ("loon" naar werken), maar ook een prima manier om groei te bevorderen binnen dat deel van het MKB dat hiervoor zijn nek relatief het meest moet uitsteken.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind het alleen nogal overdreven om elke ZZP'er dezelfde faciliteiten te geven, ongeacht de verschillende ondernemersrisico's die men loopt en vind het ronduit idioot om een systeem te hanteren dat marginale ondernemers op kosten van de gemeenschap zodanig bevoordeelt, dat die niet gestimuleerd worden om prestaties te verrichten van meer dan een marginale betekenis.

Simpel voorbeeld voor jou Jan, wellicht kan dit je op andere gedachten brengen.

 

Werknemer Henk Janssen die op zijn 19e bij Philips de poort in is gelopen en na 37 jaar trouwe dienst wordt bedankt voor zijn inzet, komt op zijn 56e in de WW. Opleiding 0,0 en een eenzijdige werkervaring. Gelukkig krijgt hij nog 38 maanden WW. Alleen geldt dat niet voor de diverse extraatjes die hij had toen hij werkte. Tsja, daar zit je dan. Iedere 4 weken komt er € 1.231,00 binnen. Hij heeft 1 talent: hij heeft zichzelf gitaar leren spelen. Met zijn 56e voelt hij zich veel te jong om niks te doen. Dus hij besluit zelfstandig gitaarles te geven. Dat slaat goed aan in zijn dichtbevolkte volkswijk. Hij draait een brutowinst van 25.000 en betaald hierover een paar duizend euro ib. Zo heeft hij weer een redelijk inkomen en kan nog een paar centen bijsparen voor zijn pensioen. Ook draagt hij jaarlijks 3.000 euro BTW af en hij betaald braaf zijn ZVW-premie. Na 1 jaar is hij volledig uit de WW.

 

Ga eens uitrekenen wat deze man de samenleving bespaart en wat hij aan welzijn voor zijn wijk oplevert.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Starterscoach, ik snap niet wat je met jouw voorbeeld probeert duidelijk te maken. Want Henk geeft vast aan veel mensen gitaarles en is dus geen quasi ondernemer. Bovendien verdient hij daarmee zo te zien nog een heel aardig inkomen, dus ik zie hem niet als fiscaal-infuus-krabbelaar. Sterker nog: als Henk de smaak goed te pakken heeft gekregen, zijn muziekles instituut gaat uitbreiden en een werknemer aanneemt, gun ik hem van harte een korting op zijn eigen IB.

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 19 leden online en 399 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept