Jump to content
c0redump
Verberg

faillissementsverzoek - ben ik wel partij?

vraag

Beste HL mensen,

 

Ik hoop dat iemand mij wat duidelijkheid kan geven over een oproep welke ik binnenkreeg van de rechtbank aangaande het verzoek van mijn faillissement.

De zaak ligt als volgt:

Een paar jaar geleden werkte ik als freelancer voor een bedrijf(een V.O.F.) welke een opdracht is aangegaan met een ander bedrijf om samen een project neer te zetten. Beide bedrijven zouden voor 50% deelnemen. Het bedrijf waar ik voor freelancde bracht de uitvoer van het project in en de andere partij een som geld. Dit staat letterlijk in het contract. De eigenaren van de beide bedrijven hebben het contract getekend, en ik heb namens de V.O.F waar ik freelancewerkzaamheden voor verrichte ook getekend.

 

Inmiddels een paar jaar verder is het project nooit goed van de grond gekomen. Het bleek moeilijker, verkeerd ingeschat, duurder, etc. De V.O.F. is uiteraard van mening dat zij veel meer werk hebben gedaan dan betaald is, en het andere bedrijf is van mening dat zij veel te veel betaald heeft en zij willen de volledige som terug. Hier is nooit een rechtszaak over geweest, hun advocaat heeft zonder aankondiging een faillissementsverzoek neergelegd bij de rechtbank. Het vreemde nu echter is dat dit verzoek, vooralsnog, met de volledige som tot mij gericht is. Ik moet dus verschijnen voor de rechtbank, wordt mogelijk failliet verklaard en de eigenaren van de V.O.F., welke al niet meer bestaat, hebben nog niks te horen gekregen.

 

Nu hoop ik dat iemand mij iets van zekerheid kan geven over mijn kansen. Zoals in het contract staat zijn de partijen in de overeenkomst de 2 bedrijven. Ik tekende namens 1 van die bedrijven maar was geen vennoot. Mijns inziens kan er dus nooit een vordering bij mij neergelegd worden, immers, een normaal personeelslid mag ook tekenen namens zijn werkgever. Ik werk al lang niet meer voor deze V.O.F..

 

Ten 2de is nooit beslist of de vordering terecht is, namelijk, beide partijen zijn van mening dat ze alles juist gedaan hadden, het project is alleen geflopt. Is het dan niet eerst een zaak een uitspraak te doen over wie van beide partijen gelijk heeft?

 

En tot slot, er zijn altijd meerdere schuldeisers nodig voor een faillissement. In het verzoek staat "Het is de STICHTING bekend dat andere schuldeisers onbetaald gelaten zijn". Ik neem aan dat ze dit gokken, want ik weet echt niet welke schuldeisers dit zouden zijn.

 

Al met al wordt ik er behoorlijk zenuwachtig van en zoek ik naar een beetje zekerheid. Kan iemand met ervaring en expertise hier eventueel een beetje van mijn onzekerheid weghalen? Zou mijn weekend en de weken tot de zitting een stuk dragelijker maken.

 

[titel aangepast - mod]

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Ja, tuurlijk. Wordt ook aan gewerkt, maar ik zou het fijn vinden als ik van meerdere kanten, ipv alleen een eigen advocaat, wat geruststellende informatie zou krijgen.

 

Wat heb je aan geruststellende informatie? Voor ons bijna niet mogelijk om hier een oordeel over te vellen zonder inzage in alle documenten die er zijn.

 

Zoals Ruben zegt, neem zsm een advocaat in de arm. Wel zou ik ,mocht de zitting doorgang vinden, met je gemeente contact opnemen om een verzoekschrift op te laten stellen voor toelating WSNP. Dit zorgt er in ieder geval voor dat je ,mocht de rechter niet overtuigd zijn op dat moment met de summiere info die hij wellicht krijgt ivm het korte tijdsbestek, dat je niet failliet wordt verklaard. De gemeente krijgt dan een aantal maanden de tijd om het verzoekschrift verder af te ronden en er wordt dan een WSNP zitting gepland. Tijdens deze periode kan je uiteraard samen met je advocaat verdere stappen ondernemen of hem meer tijd geven om het een en ander uit te zoeken.

 

Danny

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Veel meer informatie is er niet. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel:

Kan je failliet verklaart worden omdat je handelde namens een bedrijf waar je destijds voor werkte terwijl het contract, op basis waarvan het verzoek is gedaan, tussen 2 partijen is overeengekomen waar je zelf geen deel van uitmaakte, maar dus wel voor werkte?

Eigenlijk niet eens voor werkte, maar freelancewerkzaamheden voor verrichte. Ik heb het contracht getekend, maar in de overeenkomst staat duidelijk dat het een overeenkomst is tussen de 2 bedrijven, en niet tussen 2 bedrijven en een freelancer.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nee, jouw vraag is niet heel simpel. Iemand heeft jouw faillissement aangevraagd. Over twee weken sta je voor de rechter en dan zijn er voor de rechter maar twee dingen belangrijk: Ben je in de toestand opgehouden te betalen en is het redelijk aan te nemen dat er meerdere schuldeisers onbetaald zijn gebleven? Ja en ja => dus failliet.

 

Jouw handtekening staat blijkbaar onder die overeenkomst. Dat is alles wat wij weten. Het hele voortraject is ons onbekend. Waarom tekenen jij een overeenkomst waar je geen partij in bent? Is dat niet wat vreemd? Er is gewoon veel meer aan de hand dan je tot nu toe wilt / kunt vertellen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nee, dat is niet alles wat je weet. Wat ik vertel is dat het een overeenkomst betreft waarin staat dat deze gesloten is tussen bedrijf X en bedrijf Y. Ik werkte voor onderneming X en handelde namens die onderneming. Ik had verder geen aandeel in die onderneming en was ook geen vennoot, maar onderneming X had mij gevraagd de opdracht waar te nemen en toe te zien op de implementatie. Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat mijn handtekening hier niet voor nodig was, maar het contract is opgesteld door het andere bedrijf(Y) en nu ik erover nadenk, denk ik niet dat zij wisten dat ik geen vennoot was. Dus stel, ik formuleer mijn vraag iets anders, bedrijf Y was in de veronderstelling dat ik vennoot was van de VOF. Heeft mij gevraagd te tekenen, ik heb dit in mijn naïviteit gedaan, en nu willen ze geld van me zien. En gelet op het feit dat er in het contract heel resoluut staat dat het een overeenkomst betreft tussen bedrijf X en bedrijf Y, wat kan ik dan verwachten.

 

En natuurlijk ook nog: Er zijn geen andere schuldeisers. Ik heb 100% zeker weten geen schulden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ruben zegt het helemaal juist: je loopt een groot risico dat de rechter je echt serieus failliet gaat verklaren. De tip van Danny moet je echt volgen - zijn pad volgen kan je echt uitstel verlenen als het faillissement wordt uitgesproken.

 

Ik neem aan dat je niet tekenbevoegd was voor de VOF te tekenen (had dan in het handelsregister opgenomen moeten worden). Kijk eens terug in de overeenkomst van opdracht die je toentertijd gesloten hebt met de VOF. Staat daar in dat jij gemachtigd bent om voor deze vennootschap rechtshandelingen te plegen (zoals het aangaan van overeenkomsten namens de VOF)? In dat geval heb je in ieder geval enige argumentatie voor de rechter.

 

Het probleem waar jij tegenaan loopt is dat je denkt voor derden een overeenkomst te hebben gesloten. Maar jouw handtekening staat eronder. Zonder machtiging van de derde kan dat er op neer komen dat jij de overeenkomst bent aangegaan (ook al staat er iets heel anders in die overeenkomst). Dan kan het terecht zijn dat de mensen van de VOF niet aangesproken worden. Zij zijn dan wel hoofdelijk aansprakelijk, maar enkel voor de rechtshandelingen die zij gepleegd hebben. Als de tegenpartij van mening is dat jij de overeenkomst aangegaan bent ben jij dus de partij die aangesproken dient te worden.

 

Jij geeft in jouw post aan dat werknemers ook voor hun werkgever kunnen tekenen. Dit kan dus niet, tenzij zij tekenbevoegd zijn. Deze tekenbevoegdheid is opgenomen in het handelsregister. Deze tekenbevoegdheid kan voor alles zijn, maar ook beperkt zijn (dus bijvoorbeeld tot een bedrag van € 10.000,00 of alleen voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten). Is deze tekenbevoegdheid er niet, dan sluiten werknemers een overeenkomst af op eigen naam omdat hun handtekening er onder staat. Meestal merk je daar niets van, omdat er netjes betaald wordt is er geen conflict en lost het probleem zichzelf op. Maar als het fout gaat dan kan de werkgever stellen dat hij de overeenkomst niet is aangegaan en dat de werknemer aangesproken dient te worden. (Daarom wordt er zoveel getekend met de letters p.o. of i.o. voor de handtekening van de werknemer.)

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jij was dus niet tekenbevoegd, dus kunnen partijen zich beroepen op nietigheid van de overeenkomst. Blijft voor mij de vraag staan: Wat doet jouw pootafdruk onder dat papier als alle tekenbevoegden al hadden getekend?

 

Bedrijf A VOF gaat een overeenkomst aan met Bedrijf B BV. Onder de overeenkomst staan de volgende handtekeningen:

 

Vennoot 1 Bedrijf A VOF Directeur Bedrijf B BV

Vennoot 2 Bedrijf A VOF

 

Freelancer voor Bedrijf A VOF (jij dus)

 

Begrijp ik het zo goed?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jij was dus niet tekenbevoegd, dus kunnen partijen zich beroepen op nietigheid van de overeenkomst. Blijft voor mij de vraag staan: Wat doet jouw pootafdruk onder dat papier als alle tekenbevoegden al hadden getekend?

 

Bedrijf A VOF gaat een overeenkomst aan met Bedrijf B BV. Onder de overeenkomst staan de volgende handtekeningen:

 

Vennoot 1 Bedrijf A VOF Directeur Bedrijf B BV

Vennoot 2 Bedrijf A VOF

 

Freelancer voor Bedrijf A VOF (jij dus)

 

Begrijp ik het zo goed?

 

 

Dag Ruben,

 

Ik ben bang dat het nog veel erger is... zoals ik het lees staan de handtekeningen van de vennoten van de VOF (als ze beiden volledig tekenbevoegdheid hebben volstaat volgens mij één handtekening) niet eens op de overeenkomst...

 

Wat overigens wel weer een grappige strategie zou kunnen geven: wie heeft er getekend voor de BV en was deze persoon tekenbevoegd? Nog een stukje huiswerk voor jou, c0redump ;D

 

Dennis


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jij was dus niet tekenbevoegd, dus kunnen partijen zich beroepen op nietigheid van de overeenkomst. Blijft voor mij de vraag staan: Wat doet jouw pootafdruk onder dat papier als alle tekenbevoegden al hadden getekend?

 

Bedrijf A VOF gaat een overeenkomst aan met Bedrijf B BV. Onder de overeenkomst staan de volgende handtekeningen:

 

Vennoot 1 Bedrijf A VOF Directeur Bedrijf B BV

Vennoot 2 Bedrijf A VOF

 

Freelancer voor Bedrijf A VOF (jij dus)

 

Begrijp ik het zo goed?

 

Helemaal correct. En ik heb in mijn naïviteit meegetekend omdat mijn naam er stond. Heel eerlijk gezegd heb ik me nooit afgevraagd of dat handig was of niet, ik heb er namelijk niet bij stilgestaan dat bedrijf A en bedrijf B wel is mot met elkaar zouden kunnen krijgen. En de reden dat bedrijf B mij heeft gevraagd om te tekenen is denk ik omdat ze in de veronderstelling waren dat ik vennoot was van bedrijf A. Dus, das heel stom geweest, maar wel de situatie. Maar beide vennoten van bedrijf A hebben dus ook getekend.

 

Overigens vergeten jullie het punt dat ik geen andere schuldeisers heb. In het verzoek staat van wel, maar er worden er geen genoemd. Is dit niet genoeg om het verzoek af te wijzen?

 

En natuurlijk ook het feit dat ik niet verkeer in een status van "ophouden te betalen" omdat de twee partijen gewoon een geschil hebben wat mijns inziens eerst door een rechter uitgesproken moet worden om te bepalen of er überhaupt betaald moet worden. Zou een rechter die 2 feiten gewoon negeren?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Mail nou gewoon die stukken aan Ruben en neeM een advocaat!! Je kan wel stukken tekst blijven posten en vragen naar mooie antwoorden maar die zijn er niet.

 

Of neem gewoon het risico en kijk wat de rechter doet.....

 

Danny

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Overigens vergeten jullie het punt dat ik geen andere schuldeisers heb. In het verzoek staat van wel, maar er worden er geen genoemd. Is dit niet genoeg om het verzoek af te wijzen?

Je advocaat heeft je toch wel uitgelegd dat pas op de zitting het bestaan van andere - overigens niet opeisbare - schulden aannemelijk moet worden gemaakt?

 

Let op: het is dus niet zo dat een andere schuldeiser expliciet 'steun' aan het faillissementsverzoek hoeft te verlenen. Het enkele bestaan van andere schulden is voldoende.

 

En voor de rest: je hebt getekend, dus de faillissementsrechter zal in redelijkheid kunnen stellen dat jij voor nakoming aangesproken kunt worden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Inmiddels heb ik 2 advocaten gesproken. Eentje puur vrijblijvend, en de ander om mij te vertegenwoordigen. Gelukkig zijn ze een stuk positiever dan jullie. De rechtbank schijnt niet heel erg vrijgevig te zijn wat betreft faillissementsverklaringen. Het is dus niet zo dat iedereen zo maar ieder ander falliet kan laten verklaren alleen omdat ie weet dat die persoon een hypotheek heeft bijvoorbeeld. Een hypotheker welke ik maandelijks netjes de hypotheekrente betaal zal er natuurlijk ook niet zo blij mee zijn als ik falliet wordt verklaard.

 

En ja, mijn advocaat heeft me verteld dat de tegenpartij pas tijdens de zitting hoeft te vertellen welke andere schuldeisers er zijn. Maar de kans dat er een schuldeiser is die zich nooit aan mij kenbaar gemaakt heeft lijkt me onwaarschijnlijk. Bovendien krijg ik na de zitting een week de tijd om deze te betalen, of te bewijzen dat ze ongegrond zijn. De advocaat die mij dit vertelde treedt ook regelmatig op als curator in faillissementszaken voor dezelfde rechtbank, dus ik ga ervan uit dat ze weet waar ze het over heeft.

 

Hier komt nog bovenop dat er, zoals ik zei, nooit een rechtzaak is geweest waarin besloten is dat bedrijf X een gegronde vordering heeft op bedrijf Y(waar ik voor freelancde). En de zaak gaat nu niet daar om, maar om mijn faillissement, wat weer wel gebaseerd is op die vordering, waarvan dus nooit uitgesproken is dat ie terecht is.

 

En tot slot, mijn handtekening staat er, maar in het contract staat expliciet dat bedrijft Y factureert aan bedrijf X, en dat bedrijf X betaalt aan bedrijf Y. Volgens beide advocaten is het daarom raar dat bedrijf X de vordering niet bij bedrijf Y, maar bij mij neerlegt, ongeacht mijn handtekening.

 

Zodra de uitspraak geweest is zal ik deze met het forum delen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En tot slot, mijn handtekening staat er, maar in het contract staat expliciet dat bedrijft Y factureert aan bedrijf X, en dat bedrijf X betaalt aan bedrijf Y. Volgens beide advocaten is het daarom raar dat bedrijf X de vordering niet bij bedrijf Y, maar bij mij neerlegt, ongeacht mijn handtekening.

 

En juist om dit zinnetje draait het dus. Iets wat wij niet weten, daarom vroeg ik je om het even te mailen. Dan had ik je dat antwoord ook veel eerder kunnen geven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ah, excuus. Ik dacht dat ik dat juist in mijn eerste post al had beschreven.

 

Mijn advocaat leek het geen goed idee om officiele stukken naar onbekende mensen te sturen. Ik zie wel dat je een goede staat van dienst hebt op dit forum, maar heb deze raad toch opgevolgd.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mijn advocaat leek het geen goed idee om officiele stukken naar onbekende mensen te sturen. Ik zie wel dat je een goede staat van dienst hebt op dit forum, maar heb deze raad toch opgevolgd.

 

natuurlijk niet, zo heeft hij meer werk en kan hij hogere facturen schrijven;-)

Als je naar Ruben stuurt of hier op forum plaatst krijg je gratis advies en verdient hij minder aan jou.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ah, excuus. Ik dacht dat ik dat juist in mijn eerste post al had beschreven.

Het probleem is nu net dat het 'beschrijven' per definitie een 'interpreteren' in zich heeft..

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 47 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept