Jump to content
mhogevee

Concurrentiebeding in contract

Recommended Posts

Hallo,

 

Ik ben, als freelance consultant, benaderd door een eindklant waar ik tot eind vorig jaar werkzaamheden heb verricht met het verzoek terug te keren voor een nieuwe opdracht.

Ik heb daar wel oren naar, maar wil niet meer via de tussenpartij werken die mij daar destijds voor heeft ingehuurd.

Dit vanwege het zeer slechte betalingsgedrag van de tussenpartij.

 

Om te kijken of het juridisch een probleem zou kunnen zijn als ik me via een andere tussenpartij laat aanbieden heb ik de inhuurovereenkomst gepakt die ik destijds heb ondertekend.

Met betrekking tot concurrentiebeding staat daar het volgende in vermeld:

 

"opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van het contract van deze overeenkomst, gedurende de periode van 6 maanden, geen werkzaamheden te verrichten voor de klant van opdrachtgever anders dan na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. uitzondering is als door opdrachtnemer kan worden bewezen dat er reeds een relatie is tussen eindpartij en opdrachtnemer."

 

Wat ze hiermee bedoelen is volgens mij dat ik na afloop van de overeenkomst gedurende de periode van 6 maanden geen werkzaamheden mag verrichten voor de klant, maar dat is niet wat er staat: er staat 2 leer het woord gedurende en nergens na afloop van.

 

Wie kan mij vertellen of de inhoud van deze tekst juridisch in orde is mocht de opdrachtgever daar problemen over maken?

 

Hartelijk dank alvast.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik lees 'gedurende de looptijd van het contract', betreft het hier de looptijd van de eerdere opdracht? In dat geval is het concurrentiebeding niet meer van toepassing, lijkt me. Is het - zoals jij vermoedt - anders bedoeld, dan is het mijns inziens te onduidelijk beschreven om geldig te kunnen zijn. Juist relatie- en concurrentiebedingen dienen zeer nauwkeurig te zijn beschreven in een overeenkomst.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat ze hiermee bedoelen is volgens mij dat ik na afloop van de overeenkomst gedurende de periode van 6 maanden geen werkzaamheden mag verrichten voor de klant

 

Dan zou er wel staan "......na afloop van de overeenkomst, aansluitend gedurende een periode van 6 maanden......".

 

"opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van het contract van deze overeenkomst, gedurende de periode van 6 maanden,

 

Ik lees hierin, dat zolang de overeenkomst loopt, er een periode van 6 maanden is dat je geen zaken met zijn klanten mag doen. En als er twijfel is, meen ik dat non-concurrentiebedingen restrictief uitgelegd worden (maar daar twijfel ik over)?


http://serverwizards.nl --> servermanagement en internetfaciliteiten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor beide reacties.

 

Wat de looptijd van het contract betreft:

De overeenkomst treedt in werking per 1 juni 2010 en wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar na ondertekening

Verderop staat:

Deze overeenkomst en eventuele deelovereenkomsten kunnen met onmiddeliijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindidg indien:

...- De in te zetten medewerker zijn feitelijke werkzaamheden geheel of gedeeltelijk beëindigt;

 

De werkzaamheden zijn december vorig jaar beëindigd.

 

Wat de zaken nog wat complexer maakt is dat zijn klant niet de eindklant is, maar weer een tussenpartij en dat ik nu via een andere tussenpartij bij die eindklant wil een opdracht wil gaan vervullen...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat de zaken nog wat complexer maakt is dat zijn klant niet de eindklant is, maar weer een tussenpartij en dat ik nu via een andere tussenpartij bij die eindklant wil een opdracht wil gaan vervullen...
Dan lijkt het mij een vrij kansloos beding, te wazig en over teveel schijven. Een beding als dit dient specifiek tussen opdrachtgever en - nemer te worden aangegaan.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Deze overeenkomst en eventuele deelovereenkomsten kunnen met onmiddeliijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindidg indien:

...- De in te zetten medewerker zijn feitelijke werkzaamheden geheel of gedeeltelijk beëindigt;

 

Dat moet de overeenkomst dus wel nog specifiek beëindigd zijn (gaat niet automatisch bij het stoppen van de werkzaamheden).


http://serverwizards.nl --> servermanagement en internetfaciliteiten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Deze overeenkomst en eventuele deelovereenkomsten kunnen met onmiddeliijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindidg indien:

...- De in te zetten medewerker zijn feitelijke werkzaamheden geheel of gedeeltelijk beëindigt;

 

Dat moet de overeenkomst dus wel nog specifiek beëindigd zijn (gaat niet automatisch bij het stoppen van de werkzaamheden).

Dat kun je niet opmaken uit wat hier gegeven is. Misschien is er nog wel een bepaling die zegt dat de overeenkomst automatisch eindigt als de opdracht is afgewerkt.

 

Hoe dan ook blijft het allemaal onduidelijk en vaag en dat doet vermoeden dat de tussenpartij een amateuristische club is.


]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er gaat een vergaand beperkende werking uit van een concurrentiebeding, dus zijn er strenge eisen aan gesteld, met name aan de bekendheid - en instemming - met (de inhoud van) het beding. Je dient dus genoegzaam te zijn geïnformeerd welke verplichtingen jij op je neemt door met het concurrentiebeding in te stemmen. Als jouw verhaal klopt, dus dat het volstrekt onduidelijk is welke verplichtingen zijn aangegaan c.q. waar jij al dan niet mee hebt ingestemd, is het beding haast per definitie nietig.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het concurentiebeding zal in de rechtzaal nooit stand houden wanneer je aangeeft dat het je carriere in weg zit..

Tenminste dit is mij ooit verteld..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het concurentiebeding zal in de rechtzaal nooit stand houden wanneer je aangeeft dat het je carriere in weg zit..

Tenminste dit is mij ooit verteld..

Dat is - voor werknemers - in zijn algemeenheid een goed richtsnoer, hoewel het zeker geen wet van Meden en Perzen is. Maar dan ook alleen voor een concurrentiebeding. Het beding waar dit over gaat is geen concurrentiebeding, maar een relatiebeding.

 

TS is daarnaast geen werknemer, maar ondernemer en bij een beding tussen twee ondernemers zal de rechter de tekst van het contract uit gaan leggen zoals partijen dit bedoeld hebben. TS heeft zelf al duidelijk aangegeven wat de bedoeling van het beding is: 6 maanden niet met de klant aan de haal gaan. Mijn inschatting is dat TS er zeker niet op moet vertrouwen dat een rechter hem wel gelijk zal geven.


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept