Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  

Bij ziekte niet kunnen presteren, is dat overmacht of in gebreke zijn?

Aanbevolen berichten

Ik ga voor een opdracht een paar maanden in het buitenland werken.

Vliegticket, woning, vervoer wordt allemaal betaald door de opdrachtgever.

 

Wat als ik onverhoopt ziek wordt en niet (op locatie) kan werken. Ik heb hier geen verzekering voor afgesloten.

Ik heb een contract gekregen van de opdrachtgever en daarin kan ik niet vinden wat er gebeurd als ik onverhoopt niet op locatie kan werken. Kan er dan alsnog schadevergoeding op mij verhaald worden? Omdat het project vertraging kan oplopen. Kan dit als overmacht worden aangerekend? Of geldt dit alleen voor natuurrampen en aanslagen?

 

Als ik op tijd aan het project wil beginnen dan moet het contract dinsdag rond zijn.

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Is er een mogelijkheid dat je werk - tussentijds - kan worden overgedragen aan een ander?

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik ben al een maand in gesprek met de opdrachtgever. En ik denk dat als ik het tijdig aangeef ze een back up kunnen regelen, maar dan ben ik wel de totale opdracht kwijt denk ik.

 

Mij gaat het erom dat ze de vliegticket voor me betalen en als ik dan toch niet kan komen of misschien vertraagd dan kost het hun ook geld.

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Je zal hierover goede afspraken moeten maken met de opdrachtgever, omdat het risico van ziek zijn al vrij stel bij jou neergelegd wordt. Zie bijvoorbeeld onderstaande uitspraak.

 

 

Van Dijk, Warner-Gorter, De Vries

 

Wetingang: BW art. 6:74; BW art. 6:75

Essentie

Toerekenbare tekortkoming oogarts.

 

Samenvatting

Hoewel er geen sprake is van een verwijtbare nalatigheid van de arts, wordt de mislukking van de operatie aan hem toegerekend.

 

Partijen

A.A. Dekker, te Emmeloord, eiseres, proc. mr. H. de Hek,

tegen

J.A. Siersema, te Kampen, gedaagde, proc. mr. C.M.G. Vermeulen, adv. mr. J. Meyst-Michels te Rotterdam.

 

(…)

1.1

Eiseres heeft zich in de loop van 1988 in verband met staar aan het rechteroog onder behandeling gesteld van gedaagde, die als oogarts verbonden was aan het Dokter J.H. Jansenziekenhuis te Emmeloord.

Op 8 nov. 1988 werd eiseres door gedaagde geopereerd in bovenvermeld ziekenhuis. Het betrof een lensextractie met inplantlens aan het rechteroog.

Aanvankelijk verliep de operatie normaal, maar toen de lens (een claw-lens) in de voorste oogkamer was, werd gedaagde plotseling duizelig. Hij werd overvallen door een flauwte, die hem noodzaakte de operatie enige tijd te onderbreken.

Na een tijdspanne van vijftien tot twintig minuten heeft gedaagde de operatie afgemaakt. Hij heeft de kunstlens, die gedurende die periode in de lege voorste oogkamer had gelegen, met onzekere handen gefixeerd. De wond werd slordig gehecht.

1.2

Eiseres heeft een hersteloperatie ondergaan, uitgevoerd door Dr. Worst. Deze heeft steunstangen aangebracht ter ondersteuning van claw-lens.

1.3

Uit een oogheelkundig onderzoek, verricht door Prof. dr. G.M. Bleeker, waarvan op 8 juli 1989 rapport is uitgebracht ten behoeve van Knight Schippers assuradeuren, blijkt kortgezegd het volgende:

Het cornea endotheel is beschadigd, waarschijnlijk doordat de kunstlens tegen de achterzijde van het hoornvlies heeft gelegen.

De beeldvorming van het rechteroog is gestoord.

Eiseres heeft last van schitterende lichteffecten in het rechteroog, terwijl de gezichtsscherpte bedroevend genoemd mag worden. Het rechteroog stoort bovendien de goede beeldvorming van het linkeroog.

Prof. Bleeker wijt de schadelijke effecten aan het gezichtsvermogen aan het mislukken van de operatie op 8 november 1988. Er bestaat geen reden om aan te nemen dat de operatie slecht zou zijn afgelopen wanneer geen plotselinge uitval van de oogarts was opgetreden, aldus rapporteur.

Standpunt eiseres

2

Eiseres stelt gedaagde aansprakelijk voor de door haar geleden schade zowel materieel als immaterieel.

(…)

Standpunt gedaagde

3

Gedaagde ontkent aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van het mislukken van de oogoperatie, nu in casu geen sprake is van verwijtbare nalatigheid.

(…)

Beoordeling van het geschil

4

Kernpunt van het geschil tussen partijen is de vraag of de schadelijke gevolgen van de oogoperatie van eiseres aan gedaagde dienen te worden toegerekend, dan wel een beroep op overmacht dient te worden gehonoreerd.

(…)

4.2

Het feit dat prof. Bleeker in zijn rapport tot de conclusie komt dat in casu geen sprake is van verwijtbare nalatigheid aan de kant van gedaagde impliceert naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat de handelwijze van gedaagde hem rechtens niet zou kunnen worden toegerekend.

Al dient te worden toegegeven dat menselijkerwijs aan gedaagde bezwaarlijk een verwijt kan worden gemaakt van zijn gedragingen in de onderhavige situatie, toch dient in aanmerking te worden genomen dat de mislukking van de door hem uitgevoerde oogoperatie te wijten is aan bijzondere omstandigheden die geheel aan zijn kant zijn opgetreden. Er is gesteld noch gebleken dat er enige omstandigheid in de gesteldheid van eiseres aanwezig was, die tot de schadelijke effecten aan het gezichtsvermogen kan hebben bijgedragen.

De vraag is derhalve aan de orde in hoeverre een specifieke risicofactor, opgetreden in de persoon van de behandelend medicus, een beperking vormt op de werking van het begrip overmacht, waarop gedaagde een beroep doet.

Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval sprake van een zodanige bijzondere omstandigheid (een flauwte), opgetreden aan de zijde van de medicus tijdens zijn beroepsuitoefening, dat de gevolgen daarvan naar in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.

Immers bedacht dient te worden dat zich een bijzondere situatie van tegenspoed kan voordoen, waaraan de medicus weliswaar geen schuld heeft, maar die hem desalniettemin niet behoort te ontheffen van zijn aansprakelijkheid tegenover anderen, jegens wie hij tengevolge van die tegenspoed in gebreke is gebleven een behoorlijke prestatie te verrichten (zie ook Langemeijer: De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, p. 74 e.v. en NBW de art. 6:74 en 75).

De rechtbank acht het dan ook redelijk dat gedaagde aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van de mislukking van de oogoperatie.

 

 

 

 

 


]

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Dank voor de aanvullende uitleg.

 

Ik heb dit bij de opdrachtgever neergelegd. Omdat er geen clausules over schadevergoedingen staan in geval van ziekte wordt ik ook niet aansprakelijk gesteld. Mocht ik niet kunnen werken dan wordt het contract beeindigd.

Deel op social media


Link naar bericht
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Log in om dit te volgen  

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  Groeien doe je met ondernemers onder elkaar:

  ✓     Stel jouw ondernemersvragen

  ✓     Deel jouw antwoorden

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     Op jouw moment

  ✓     Altijd gebaseerd op relevantie, inhoud en vakmanschap

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké