Jump to content
ondernemen31

EZ omzetten naar BV per 1 mei. Is er een stappenplan/ waar moet ik aan denken?

Recommended Posts

Beste forumlezers en beantwoorders,

 

Over een paar dagen is het 1 mei en dan wil ik mijn EZ met terugwerkende kracht per 1/1//2011 omzetten naar een BV. Mijn boekhouders heeft de stukken inmiddels bij een accountant liggen en er wordt bekeken of een en ander ruisend of geruisloos omgezet moet worden. Ik heb mijn boekhouder een paar keer gevraagd om een stappenplan met dingen die nog geregeld moeten worden die door onervarenheid in deze kwestie door mijn hoofd blijven spelen. Hij is druk en er komt mondjesmaat informatie. Voor de datum 1 mei is overigens gekozen omdat het 1 keer een jaarrekening opstellen scheelt. Misschien zijn er experts die ervaring hebben en dingen op een rijtje kunnen zetten? Kan de opgerichte BV bijvoorbeeld na 1 mei doorgegeven worden aan de KVK? Moet ik voor de oprichting naar een notaris en moet dat voor 1 mei of mag dat ook na 1 mei?

Ik denk dat met de antwoorden ook weer nieuwe vragen zullen verrijzen!

 

mod-edit:titel verduidelijkt

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag ondernemen31

 

Er is uiteraard een stappenplan, maar laat ik eerst eens ingaan op de wens om voor 1 mei met terugwerkende kracht naar 1-1 in te brengen. Bij ruisende inbreng bestaat maar 3 maanden terugwerkende kracht, zodat dan een intentieverklaring voor 1 april bij de fiscus geregistreerd had moeten worden. Is dat wel gebeurd? Zo nee, dan kun je nu alleen nog geruisloos inbrengen naar 1-1-2011.

 

Het stappenplan is in grote lijnen als volgt:

 

1. nagaan of een BV wel zinvol is! Advies inwinnen en bij ja, beoordelen of er ruisend of geruisloos ingebracht wordt of dat je kunt volstaan met een oprichting in contanten, gevolgd door een activa/passiva transactie. Wordt het een inbreng dan volgt:

2. intentieverklaring (waarin staat dat je de intentie hebt om je EMZ in te brengen in een BV) opstellen, tekenen en laten registreren bij de fiscus.

3. invullen aanvraagformulieren verklaring van geen bezwaar (formulier A, B (en bij een holdingconstructie) C en bijlage 1). Dit opsturen naar de notaris. De notaris maakt de concept aktes en mailt die jou ter controle.

4. Een AA of RA accountant stelt de inbrengbeschrijving en inbrengbalansen op naar de datum van inbreng. Die cijfers mogen bij het passeren van de akte bij de notaris maximaal 5 maanden oud zijn. Let op en denk aan mogelijke goodwill!

5. Die beschrijving teken jij en gaat vervolgens met een accountantsverklaring naar de notaris.

6. Notaris richt de BV's op en maakt de aktes van inbreng en schrijft de BV's in bij de KvK.

7. overeenkomsten tussen de BV(’s) en de DGA (arbeid, pensioen, management, rekening courant overeenkomsten);

8. aanmelding bij de fiscus inclusief (eventueel) aanvragen fiscale eenheden voor de VPB en OB.

9. vaststelling gebruikelijk loon en voorbeloning (inkomen tussen einde EMZ en de feitelijke oprichting van de BV) DGA;

10. aanpassingen in de administratie wegens het overgaan van EMZ naar BV, omzetten bankrekeningen.

11. de IB aangifte over het jaar van inbreng laten invullen ivm de stakingswinst en mogelijke stakingslijfrente.

12. (bij geruisloze inbreng) akkoord aanvragen voor de inbreng bij de fiscus!!

 

Als dit niet minstens uitgevoerd wordt, dan is het geen compleet plaatje en zul je naderhand nog zelf achter dingen aan moeten gaan.

 

Zie ook mijn column over dit onderwerp.

 

Succes en groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Joost,

 

Tsjonge, dank voor je uitgebreide uitleg. Ik ga de stappen nog eens rustig doorlezen. Stap 1 is trouwens een duidelijke beslissing geweest in mijn geval. Betreffende stap 4, de jaarrekening ligt nu bij de accountant met als doel alles te realiseren binnen 5 maanden, zodat er straks niet nog een extra jaarrekening hoeft te worden opgemaakt. Desalniettemin lijkt een en ander voor een leek nogal krap om nog te realiseren....

 

Nogmaals veel dank voor je reactie. Mochten er vragen opkomen dan stel ik ze gewoon weer in deze draad!

 

Groeten,

 

Ondernemen31

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Graag gedaan.

 

Mbt de intentieverklaring: is die al wel geregistreerd bij de fiscus voor 1 april?

 

Vraag gerust verder.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Joost,

 

Niet dat ik weet. Maar wellicht heeft mijn boekhouder dat gedaan. Uit jouw vraag begrijp ik dat het had gemoeten voor 1 april. Ik ga 'm zo even bellen....

 

Nogmaals veel dank!

 

Groeten,

 

Ondernemen31

Share this post


Link to post
Share on other sites

moet jouw handtekening op staan, dus je had er wel weet van moeten hebben.

 

Uiteraard kun je de inbreng ook nog een maand opschuiven door alsnog de intentieverklaring voor 1 mei te laten registreren. Dat verandert alleen de inbrengdatum naar 1-2-2011 en heeft niet als gevolg dat een nieuwe jaarrekening opgemaakt moet worden.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik had al zo'n idee...(van die handtekening). Is nog niet gebeurd en het gaat als het goed is zoals je verder beschrijft. Echter wel een ander dingetje. Waren we in eerste instantie uitgegaan van een minimum gebruikelijk loon van +- 40000 euro voor de dga, de accountant heeft de boekhouder erop gewezen dat de fiscus steeds meer kijkt naar wat er de afgelopen jaren werkelijk binnen de onderneming voor een winst is gerealiseerd (in mijn geval tussen de 80.000 en 110.000). Ook het privegebruik is daarin meengenomen, waarbij zichbaar is dat er veel is opgenomen (naar privespaarrekening wegens meer rente, dus wel weer eventueel direct bruikbaar binnen de onderneming, maar toch....). Dit maakt het fiscale plaatje wellicht toch weer anders. Heb jij daar toevallig ook ervaring mee? En welke bedrag moet ik bedenken voor waar ze wel akkoord mee zouden kunnen gaan (puur voor de fiscale berkening)

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag ondernemen31

 

Dat adviseurs heel makkelijk 41K als DGA loon aanhouden om het voordeel van een BV te bepleiten, kom ik helaas te vaak tegen. Door dat salaris laag te houden, blijft in beginsel veel winst in de BV achter, waarover op dat moment slechts 20% VPB betaald moet worden (vergelijk 52% IB). Dan lijkt een BV wel heel snel voordelig.

 

In die opzet zit ten eerste een appels en peren verhaal en ten tweede is 41K DGA loon bij 80-110K winst wel erg zuinig en dus misleidend.

 

1. appels en peren omdat in de vergelijking met de belastingdruk bij de EMZ wel alle winst belast wordt en bij de BV gedaan wordt alsof slechts 20% VPB betaald hoeft te worden. Dat is natuurlijk krom. Want alle winst die in de BV achterblijft zal ook ooit naar privé moeten als dividend ad 25% Box 2 IB. Zolang je zonder dat dividend kunt, geniet je wel een rentevoordeel, maar dat is geen reden om toekomstig dividend meteen maar buiten de vergelijking te houden.

 

2. DGA-loon bij 80-110K winst zal liggen tussen 56K en 77K ingeval je een BV alleen drijft en de omzet afhankelijk is van jouw arbeid. Zie ook mijn column over het DGA loon hier.

 

Een winst van 80-110 is ook erg mager om te kunnen stellen dat een BV voordeliger is dan een EMZ. Of had je nog andere redenen om een BV te willen?

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Joost,

 

Wederom dank voor je verhelderende antwoorden. In de berekening heb ik zeker rekening gehouden met 25% dividend belasting om er een eerlijk vergelijk (BV vs EMZ) van te maken. Dat kwam met een DGA inkomen van +-40 K ongveer gelijk uit, tussen BV en EMZ. Maar de insteek om BV te worden om het belastingdvoordeel was er niét... het is puur risicospreiding: pensioenopbouw en bescherming opgebouwd privevermogen. Tevens wil ik de mogelijkheid hebben om onder de Holding, naast de bestaande BV, straks meerdere BV's te hangen. Nu zal de winst in 2011 wellicht naar 125 K gaan, een DGA inkomen van 77K maakt een BV zo op het eerste gezicht buitensporig ongunstig, of zie ik het verkeerd?

Ik heb je column gelezen over loon.

 

■ 3.

70% van de managementfee die de holding BV ontvangt. Dit is de zogenaamde afroommethode (met dank aan de Hoge Raad) die nog wel eens toegepast wordt bij BV’s waarin de omzet volledig afhankelijk is van de inspanningen van de DGA (veelal eenmans-BV’s of -holdingstructuren).

■ Ad 3: veel kleine professionals die werken vanuit een Holding constructie (of ook met 1 BV) met zichzelf als enige ‘omzetgenerator’ kunnen nog wel eens te maken krijgen met de afroommethode. Het fictief loon wordt dan gesteld op 70% van de managementfee of winst die de (holding) BV ontvangt. Daarbij wordt ook gekeken naar de zakelijkheid van de fee om te zorgen dat de fee niet erg laag is t.o.v. de winst van de dochter BV. Deze grap komt van de Hoge Raad. Gelukkig komen we herhaling van die opvatting niet al te vaak tegen.

 

Begrijp ik hieruit dat je bijvoorbeeld bij 110K ook zou kunnen proberen op een gebruikelijk loon te gaan zitten van bv 56K? Daarbij aanvoerend dat ik (tja hoe bewijs je dat) ongeveer 3,5 - 4 dagen in de week werk?

 

Groeten,

Ondernemen31

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij een ruisende inbreng per 1 februari moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat je januari nog in de IB mee moet nemen - dan moeten er dus toch tussentijdse cijfers worden opgesteld. Bij een geruisloze inbreng heb je nog een paar maanden voor de intentieverklaring.

 

Als pensioen een van je doelstellingen is, dan moet je er wel rekening mee houden dat de opbouw gerelateerd is aan je salaris. Een laag salaris levert een laag pensioen op.

 

Afroommethode komt niet zoveel voor. Een deeltijdpercentage als tegenargument daarbij aanvoeren heeft weinig nut: dat betekent alleen maar dat de fiscus je uurloon verhoogt, zodat het jaarloon toch die 70% blijft. De achtergrond achter de afroommethode is immers dat je met persoonlijke arbeid hoge resultaten behaalt, die derhalve een hoog loon rechtvaardigen. Als je minder werkt, betekent dat dus dat je relatief meer zou moeten verdienen - dat deeltijdpercentage zit dus al verwerkt in de afroommethode.

 

Ook zonder afroommethode is het salaris onder omstandigheden hoger te stellen dan 41k. Bijvoorbeeld op grond van marktomstandigheden, salaris van werknemers, etc. Staat of valt met de feiten.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Ronaldinho,

 

Dank je voor je goede inbreng. De boekhouder reageert al met lichte paniek op al mijn vragen en tegenwerpingen (dankzij Joost). Deeltijdpercentage bracht hij ook al aan het voetlicht, ik zal je argument dat dit het uurloon verhoogt ook eens voor het voetlicht brengen.

 

Groeten, Ondernemen31

Share this post


Link to post
Share on other sites

De afroommethode is inderdaad niet al te gangbaar. Zoals zo vaak geldt dat als je laat zien aan de fiscus dat je rekening houdt met het fictief loon (denk 60K bij 110K winst) dat ze er dan waarschijnlijk geen last van zult hebben.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Posters (all),

 

Het ontgaat me even waarom een eenvoudige vraag gevolgd wordt door een ingewikkelde discussie over holdings, winstverdeling, pensioen bv's en meer van soortgelijke (voorbarige) topics.

 

Het leek er even op dat Ondernemer31, de eerste poster, in een dag tijd van een relatief kleine eenmanszaak opeens een bv heeft met diverse dochters en miljoenen omzet.

 

De kern van de oorspronkelijke vraag was: hoe?

 

De relevante wedervraag lijkt nog niet gesteld te zijn: waarom wil je dit?

 

Persoonlijk bespeur ik geen fiscale, juridische en persoonlijke voordelen in de geposte items.

 

Wel bespeur ik toekomstplannen en vooral vooruitzichten die op wat langere termijn een BV rechtvaardigen.

 

Of beter gezegd, zouden kunnen rechtvaardigen.

 

In het onderhavige geval zou ik eigenlijk alleen maar willen stellen dat Ondernemer31 pas een BV dient op te richten als hij 18.000 euro kan storten op een bankrekening en de kostbare, lange en ingewikkelde procedure van inbreng kan voorkomen.

 

Die "kale" BV is dan een besloten vennootschap die gehandhaafd kan worden naast de eenmanszaak.

 

En zo kan langzamerhand en zonder risico (en rompslomp) de BV vorm gaan krijgen.

 

Dit heeft menig voordeel, waarvan ik er enkele noem.

 

A - Feitelijk realiseer je de BV die in de toekomst holding BV zal worden, waardoor je op later tijdstip misschien makkelijker een eenmanszaak in een dochter BV kan inbrengen, of zelfs verkopen aan de holding (indien fiscaal voordelig).

 

Geleidelijke inbreng, waarbij je de voordelen van een eenmanszaak (betere aftrek) kan uitmelken, TOTDAT een BV meer voordelen zal gaan bieden...............terwijl je in de tussentijd toch in meer of minder mate gebruik kan maken van de fiscale voordelen die een BV kan bieden.

 

B - Besparing kosten en een aanzienlijk aantal stappen.

 

C - Overhevelen van winst van eenmanszaak naar BV is mogelijk middels beperkte facturering door BV aan eenmanszaak, inzake diensten die door de BV geleverd worden.

 

(Opmerking: na het perfect maken van de BV dient er toch echt wel wat tastbaars aan producten, intellectuele eigendom of activa ingebracht te zijn, maar dat kan prima tegen kostprijs en daarvoor is dan niet per se een verklaring van een RA nodig)

 

Overhevelen van winsten met facturen is aan te bevelen overigens, aangezien op deze wijze bepaalde winsten tegen VpB tarief belast zullen worden en hetzelfde bedrag aan kosten tegen het hogere IB tarief gedragen (lees: afrrekbaar) zullen zijn.

 

Al met al kan er een fiscale leverage (i.e. winst) ontstaan DOOR inbreng en niet NA inbreng (zie daarover meer bij mijn opmerkingen in een later onderdeel " Opmerkingen" ).

 

Hiermee haal je gewoon meer uit de fiscale voordelen van de BV, nog voordat de BV lonend zou zijn bij de gewone rekenmethoden, die toch echt vereisen dat je ongeveer 150K plus aan (fiscale) winst dient te hebben.

 

D - Gebrek aan fiscale risico's

 

De fiscus kan nooit weigeren om je fictief loon te beperken tot 1 of 2 dagdelen per week, indien je tegelijkertijd de eenmanszaak aanhoudt en daarmee door de fiscus dus geacht zal worden in hoofdzaak werkzaam te zijn bij de eenmanszaak en niet de BV.

 

Mocht de inspecteur der belastingen daarover tevens uitspraak gedaan hebben (gewoon vragen in het kader van "nee heb je, ja kunnen ze niet weigeren"), dan is er onbetwistbare fiscale zekerheid inzake loon uit de BV.

 

Bovendien is er bij een beperkte fictieve dienstbetrekking (bijv bij een DGA) nooit een discussie over de hoogte van het fictieve loon, aangezien je aantoonbaar het merendeel van de tijd in de eenmanszaak werkt.

 

En dat voorkomt dus ook dat het fictieve loon uit de BV, indien deze winst maakt door bijvoorbeeld intellectueel eigendom te verhuren (dus geen arbeid !!!), ter discussie komt te staan en verhoogd zal worden bij beschikking van de fiscus.

 

En mocht de fiscus nu echt een probleem maken achteraf, dan breng je achteraf de eenmanszaak (of de restanten daarvan) gewoon nog in bij de BV: er moet dan wel heel wat fout zijn gegaan als de fiscus gegrond bezwaar kan aanvoeren.

 

E - Flexibiliteit

 

En mochten je werkzaamheden alsnog in vogelvlucht aanzienlijke winsten gaan opleveren, dan is dat prachtig.

 

In een dergelijk geval heb je dan al een BV waarin een kleine winst is opgebouwd (en waaruit bijvoorbeeld pensioen opgebouwd kan worden) en kan deze (opgerichte) BV dan naar eigen inzicht holding of pensioen BV worden.

 

De werkzaamheden kan je dan gewoon inbrengen in een nader op te richten werkmaatschappij (oprichting door de holding dus), waarna jij na oprichting gewoonweg opdrachten/werkzaamheden in de werkmij kan inbrengen of uitvoeren.

 

En natuurlijk, dan heb je alles bereikt waarover je nu op voorhand nadenkt: een holding/pensioen BV met daarin alle waardevolle elementen en daaronder een werkmaatschappij/dochter, waarin werkzaamheden verricht worden en waarmee risico's uit hoofde van werkzaamheden afgeschermd zijn.

 

Flexibiliteit is vereist, aangezien je pas rechtvormen en vennootschappen wil oprichten indien dat nodig is.

 

Maak geen ingewikkelde constructies vooraf, maar zorg er vooral voor dat je timing klopt en pas de kosten maakt en procedures volgt op de momenten dat er echt een daadwerklijke gegronde reden voor is.

 

Eigenlijk is het antwoord op vele van je vragen: TIMING! (en vooral geduld)

 

In ieder geval is het antwoord NIET: hagel schieten (en dat is oprichting van een BV in vele gevallen, indien het voordeel daarvan op voorhand niet evident is).

 

F - Opmerkingen

 

Adviseurs en accountants denken vaak in gangbare oplossingen en dat is ook meer dan normaal.

 

Daarmee vergelijken ze vaak "appels en peren": BV en eenmanszaak bijvoorbeeld.

 

De vergelijking is ook vaak statisch en niet dynamisch: "wat als je NU eens een BV zou hebben?"

 

Vreemde vraag, want de overgang HOEFT er niet direct te zijn en kan geleidelijk.

 

Een voorbeeld volgt hieronder.

 

Meeste partijen stellen vaste criteria en/of speciefieke redenen voor het hebben van een BV en daarbij wordt vaak gesproken over deelnemingsvrijstelling.

 

Dat is in essentie voorkoming van dubbele belasting, wat dus inhoudt dat je alsnog een (1) maal belasting betaalt.

 

Dat is een recht, dus niet een voordeel dat alleen aan een BV gebonden is: dus ook geen zuiver argument pro BV.

 

Neem nou een factuur, die vanuit je BV aan je eenmanszaak verzonden wordt.

 

Elke euro op de factuur levert omzet op bij de BV die tegen het lage VpB tarief belast wordt, terwijl de factuur voor je eenmanszaak kosten zijn die de winst verlagen en daarme de belastingheffing tegen het hoge IB tarief aanzienlijk drukt.

 

Een euro op een factuur levert je dus geld op, in fiscale zin 25 cent per euro (bij benadering): 50 cent opbrengsten (bij benadering in de eenmanszaak) tegen 25 cent kosten (bij benadering in de BV).

 

Toch, dit kan niet zomaar...........dus pas op. Maar het kan wel.

 

En de adviserende partijen zeggen dan: maar dat doe je toch ook door de eenmanszaak middels inbreng in de rechtsvorm van Besloten Vennootschap om te zetten?

 

Nee en Ja.

 

Ja alleen voor de periode waarin de eenmanszaak met terugwerkende kracht in de BV wordt ingebracht en die is beperkt.

 

Nee voor toekomstige winsten/omzet (daarin mis je de aftrek van kosten bij de eenmanszaak, welke ophoudt met bestaan na inbreng in een BV).

 

Nee in vele andere opzichten: ook hier dien je te beseffen dat de wetgever met inbreng in een BV vooral beoogt om de fiscale reserves over te hevelen (geruisloze inbreng) of daarover af te rekenen (ruisende inbreng), om vervolgens op WINSTEN (en niet reserves) een ander fiscaal regime toe te passen.

 

Blijkbaar is soms het verschil in reserves en vermogen (winsten uit het verleden) enerzijds en anderzijds winsten per heden of in de toekomst niet geheel duidelijk of meegenomen in de standaard argumenten en berekeningen pro BV.

 

Dit wordt wat ingewikkeld (maar ik vertel er graag meer over), maar de kern moge duidelijk zijn.

 

Eigenlijk dien je je gewoon af te vragen of geleidelijke re-allocatie van winsten en vermogen niet verstandiger is dan eenmalige re-allocatie door een andere rechtsvorm aan te nemen..........en dat wordt te vaak vergeten.

 

Dit even terzijde natuurlijk, aangezien je de bijbehorende vragen (nog) niet gesteld hebt.

 

Het moge wel duidelijk zijn dat de relevantie van de eenmanszaak niet zonder meer verdwijnt indien een BV aantrekkelijk is.

 

G - Samenvatting

 

Eigenlijk kan je gewoon stellen dat alles op zijn tijd pas aan de orde dient te komen.

 

En, als je toevallig 18.000 kan storten, doe dat dan en richt een BV op via de eenvoudige weg (ik sla gemakshalve even wat stappen over om het kort te houden na het relaas hierboven):

1 - conceptstatuten

2 - inschrijving van de BV i.o. in de KvK

3 - openen rekening en storten 18.000 euro

4 - opvragen bankverklaring

5 - perfect maken van de BV bij de notaris

6 - aan de fiscus mededelen dat je part-time werkt in de BV en aan de fiscus vragen hoe hoog zij het fictief loon stellen

 

Als je de 18.000 niet hebt, dan kan je altijd de moelijke procedures van inbreng overwegen.

 

Maar echt, als je de 18000 niet vrij beschikbaar hebt, dan lijkt het me ook onverstandig om 2 tot 8K uit te geven aan notaris, registeraccountants en andere partijen (wat een lage schatting is overigens).

 

Hoe dan ook, handhaaf de eenmanszaak zolang je daar nog baat bij hebt..

 

En dat is er altijd, ongeacht de vraag of je een holding met werkmij overweegt of niet.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Posters (all),

 

Het ontgaat me even waarom een eenvoudige vraag gevolgd wordt door een ingewikkelde discussie over holdings, winstverdeling, pensioen bv's en meer van soortgelijke (voorbarige) topics.

 

Het leek er even op dat Ondernemer31, de eerste poster, in een dag tijd van een relatief kleine eenmanszaak opeens een bv heeft met diverse dochters en miljoenen omzet.

 

Mis ik iets? Er wordt toch echt vrij eenvoudig antwoord gegeven op de vragen van TS, die zelf aangeeft wat het doel is van de omzetting. Weliswaar staat die informatie in verschillende berichten van zijn hand, maar ik heb niet de indruk dat er hier iets ingewikkelder gemaakt wordt dan het is.

 

De mogelijkheid die je zelf aangeeft, lijkt me niet direct een oplossing voor de redenen die TS aangeeft om op een BV over te stappen. Nog los van de vraag of die mogelijkheid wel zoveel voordeliger is, als je alle bijkomende administratieve lasten (extra boekhouding, extra aangiften, etc.) daarbij in aanmerking neemt.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De mogelijkheid die je zelf aangeeft, lijkt me niet direct een oplossing voor de redenen die TS aangeeft om op een BV over te stappen. Nog los van de vraag of die mogelijkheid wel zoveel voordeliger is, als je alle bijkomende administratieve lasten (extra boekhouding, extra aangiften, etc.) daarbij in aanmerking neemt.

 

Ronaldinho,

 

Dat is de kern van het betoog ook: ik vraag me echt af waar de voordelen zitten van een BV op dit moment.

 

Al kan de BV voordelig zijn, er is nog altijd sprake van ondernemerschap: een voordeel (fiscaal) van een paar duizend euro weegt soms gewoon niet op tegen de uren die daarvoor gemaakt moet worden.

 

En natuurlijk, voor zover men nu een BV wil oprichten (even los van de vraag of het lonend is): daarvoor is door Joost een excellente uiteenzetting gegeven van te ondernemen stappen.

 

MvG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik mis in de post van Admiraal zijn zienswijze op het aantal opdrachtgevers van de eenmanszaak in relatie tot het DGA loon voor de verrichte arbeid in de BV.

 

Je geeft aan dat je beide ondernemingen naast elkaar kunt hebben (akkoord) en dat de BV facturen gaat sturen aan de EMZ. Ergo: er wordt arbeid verricht in de BV. Ergo: gebruikelijk loon DGA.

 

Daarbij is de lijn tussen het over en weer factureren dun. Welk zakelijk belang heeft de BV erbij om zijn DGA niet gewoon in te zetten voor arbeid, maar in plaats daarvan de EMZ van diezelfde DGA daarvoor te gebruiken?

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Joost,

 

Facturen over en weer is alleen een zinvol iets indien de op te richten en/of opgerichte BV een aantal tastbare assets bevat die geexploiteerd kunnen worden.

 

Het is derhalve van belang dat er een strikte scheiding is tussen eigendom en exploitatie van eigendom (voor zover al mogelijk)

 

Eigendom is hier eigendom van de BV, hetgeen inhoudt dat er sprake dient te zijn van inbreng van tangible assets in de BV, bijvoorbeeld exploitatierechten, merknamen, concepten, inventaris, auto, etc etc.

 

Deze verhuren aan de eenmanszaak (i.e. een werkmaatschappij in de vorm van eenmanszaak, tot nader orde) kan geschieden via factuur aan diezelfde eenmanszaak.

 

Op geen enkele wijze is het verstandig om jezelf (al dan niet als DGA) te verhuren aan de eenmanszaak, al moge dat duidelijk zijn.

 

Kortom, er ligt geen arbeid ten grondslag aan de door de BV te verzenden facturen.

 

Indien arbeid dus op geen enkele wijze voorkomt in of op facturen, dan is er sprake van een dun (fictief) dienstverband bij de BV (al dan niet als DGA) en kan daarmee voorkomen worden dat het fictief loon volledig in aanmerking genomen dient te worden, met dien verstande dat het fictief loon nimmer op nul gesteld zal worden, aangezien er in de BV toch management werkzaamheden verricht zullen moeten worden (of beter gezegd: aanwezig geacht zullen worden door de fiscus).

 

Daarmee zijn overigens niet alle van je vragen beantwoord, maar wel veel.

 

Een van de vragen betrof het aantal opdrachtgevers van de eenmanszaak: deze blijft min of meer gelijk, aangezien werkzaamheden en dus het verhuur van arbeid via de eenmanszaak zal geschieden, zolang dat aantrekkelijk geacht kan worden (fiscaal bezien).

 

Het grote voordeel zit met name in het verhuur van activa middels facturen aan de eenmanszaak.

 

Met andere woorden, nog voordat het vanuit inkomensperspectief aantrekkelijk is om een BV te hebben, kan de BV aantrekkelijk worden om vermogen op te bouwen (reservepot) en/of pensioen in te parkeren.

 

In essentie is de bottleneck bij de beantwoording van de vraag of een BV al dan niet te rechtvaardigen is, veelal gerelateerd aan de verschillen van fiscale behandeling van arbeidsgerelateerd inkomen van de aandeelhouder van de BV.

 

Daar zet je met scheiding van vermogen (in de BV) en winst uit arbeid (in de eenmanszaak) een " streep" door.

 

Het moet ook aangevuld worden met de volgende gedachte:

 

" elke vorm van winst is belast en vermogen muteert dus telkens met winst minus de hap die de fiscus uit hoofde van winstbelasting (in welke vorm dan ook) er uit neemt"

 

Goed, hap is wat oneerbiedig gezegd, maar de aanwas van vermogen kent een " zaagtand" principe indien je op lange termijn een lijn uitstippelt.

 

Elke reductie in vermogensaanwas is onwenselijk voor de ondernemer, maar in Nederland is de "hap" gewoon business-as-usual en niet gemakkelijk te ontkomen, behalve dan door exotische constructies die weinig relevant zijn (en nimmer zullen zijn).

 

Derhalve: de hap dient zo minimaal mogelijk te zijn, reden waarom vermogensaanwas via winst in een BV altijd welkom is, aangezien daar het lagere VpB tarief gehanteerd zal worden.

 

Dat is ook de reden waarom er gesproken wordt over pensioen BV's en deelnemingsvrijstelling (holding/werkmij constructies) die in de kern veelal de achterliggende gedachte bij de overgang naar BV zijn.

 

Kortom, het komt allemaal neer op scheiding van vermogen (geaccumuleerde winst) en realisatie van winst.

 

Natuurlijk is de rechtvaardiging van die scheiding een ander verhaal: de uiteindelijke belasting van winst uit aanmerkelijk belang (bij verkoop of staking van de BV waarin winsten als vermogen geaccumuleerd zijn).

 

MvG

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Joost,

 

Facturen over en weer is alleen een zinvol iets indien de op te richten en/of opgerichte BV een aantal tastbare assets bevat die geexploiteerd kunnen worden.

 

Je maakt er wel een erg lange uitleg van ;). Wees gerust, ik volg je gedachtegang prima. Maar je maakt wel een aantal aannames waar ondernemen31 wellicht helemaal niet aan toekomt. Je gaat er van uit dat er activa zijn die overdraagbaar zijn aan de BV en vervolgens door de BV verhuurd kunnen worden aan de EMZ. Als daar geen mogelijkheid toe is, dan strandt het daar al.

 

Als daar wel de mogelijkheid voor is, dan ontstaat de vraag: hoe komt de BV aan het vermogen om de activa van de EMZ over te nemen? Alles in rekening courant met de aandeelhouder? Dan heeft de DGA een vordering op de BV en komt de TBS regeling om de hoek.

 

En verder: Loopt de EMZ aan tegen stille reserves die afgerekend moeten worden (stakingswinst in de IB)? Probleem met de BTW vrijstelling bij bedrijfsoverdracht mist haar werking wellicht (in jouw opzet zal er wel BTW berekend moeten worden over de verkochte activa). De lagere kosten van de opzet van de BV zullen deels opgaan in de kosten voor een dubbele boekhouding en fiscale aangiften en niet in de laatste plaats de mogelijke kosten om dit te moeten verdedigen richting de fiscus.

 

Er zit vanwege de voorgaande opmerkingen echt wel een reden achter de inbreng ineens ipv uitgesteld via een stapsgewijze activa/passiva overdracht.

 

Uiteraard staat dit los van de vraag van ondernemen31, maar het is wel relevant.

 

groet

Joost

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Joost,

 

Dat klopt helemaal wat je daar stelt, maar dit is een rekensom (geleidelijk versus ineens) die veelal achterwege wordt gelaten.

 

Natuurlijk is er veelal niet de mogelijkheid of het vermogen om zoiets te doen.

 

Echter, verdediging richting de fiscus is veelal niet nodig, aangezien de beste verdediging alsnog bestaat uit het alsnog ineens inbrengen van de eenmanszaak in de BV, indien de fiscus formele bezwaren aantekent.

 

De kosten van dubbele boekhouding zijn in dergelijke eenvoudige gevallen van facturen vaak te verwaarlozen (tenzij je daarvoor ook naar een externe partij moet).

 

Het belangrijkste punt is daarentegen wel dat inbreng ineens vaak een vreemde situatie wordt: inbreng als storting op aandelenkapitaal, al dan niet vergezeld door bijstorting in contanten OF een boeking van agio.

 

In geval van agio is er dan het voordeel van een hogere kostprijs van de aandelen (interessant bij verkoop van aandelen van de BV of staking van de BV), maar het nadeel dat de meerwaarde (agio) niet zomaar te onttrekken is aan de BV.

 

Geleidelijke inbreng daarentegen kan in sommige gevallen boekingen op de Rekening courant van de aandeelhouder mogelijk maken, waardoor een eventuele meerwaarde niet als agio maar als vordering op de BV vrij te onttrekken is.

 

Soms erg handig.

 

Bovendien is het zo dat bij inbreng ineens er vaak een lagere waarde van inbreng ontstaat, dan bij geleidelijke inbreng mogelijk zou zijn.

 

Geleidelijke inbreng kan op lange termijn het voordeel hebben dat de waarde van de BV bij staking of verkoop hoger is.

 

De overweging in deze dient dan gewoon te zijn: afrekenen (en dus minder waarde inbrengen) versus geruisloos inbrengen (en eventuele meerwaarde in agio vastleggen) versus geleidelijke inbreng (en eventuele meerwaarde via rekening courant verhoudingen geleidelijk beschikbaar maken).

 

In het kort, het is niet de keuze tussen geruisloos of ruisende inbreng: geleidelijke inbreng kan een hybride vorm mogelijk maken waarbij je meer controle over de in te brengen waarde hebt.

 

Hoe dan ook, er dient wel de gelegenheid te zijn.........en daarvan is in vele gevallen weinig sprake.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe dan ook, er dient wel de gelegenheid te zijn.........en daarvan is in vele gevallen weinig sprake.

 

Dat ben ik helemaal met je eens. De geleidelijke inbreng vergt wel een exact verhaal en goed passen en meten, maar blijkt vaak een ondergeschoven kindje te zijn.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag ondernemen31

 

Er is uiteraard een stappenplan, maar laat ik eerst eens ingaan op de wens om voor 1 mei met terugwerkende kracht naar 1-1 in te brengen. Bij ruisende inbreng bestaat maar 3 maanden terugwerkende kracht, zodat dan een intentieverklaring voor 1 april bij de fiscus geregistreerd had moeten worden. Is dat wel gebeurd? Zo nee, dan kun je nu alleen nog geruisloos inbrengen naar 1-1-2011.

 

Het stappenplan is in grote lijnen als volgt:

 

1. nagaan of een BV wel zinvol is! Advies inwinnen en bij ja, beoordelen of er ruisend of geruisloos ingebracht wordt of dat je kunt volstaan met een oprichting in contanten, gevolgd door een activa/passiva transactie. Wordt het een inbreng dan volgt:

2. intentieverklaring (waarin staat dat je de intentie hebt om je EMZ in te brengen in een BV) opstellen, tekenen en laten registreren bij de fiscus.

3. invullen aanvraagformulieren verklaring van geen bezwaar (formulier A, B (en bij een holdingconstructie) C en bijlage 1). Dit opsturen naar de notaris. De notaris maakt de concept aktes en mailt die jou ter controle.

4. Een AA of RA accountant stelt de inbrengbeschrijving en inbrengbalansen op naar de datum van inbreng. Die cijfers mogen bij het passeren van de akte bij de notaris maximaal 5 maanden oud zijn. Let op en denk aan mogelijke goodwill!

5. Die beschrijving teken jij en gaat vervolgens met een accountantsverklaring naar de notaris.

6. Notaris richt de BV's op en maakt de aktes van inbreng en schrijft de BV's in bij de KvK.

7. overeenkomsten tussen de BV(’s) en de DGA (arbeid, pensioen, management, rekening courant overeenkomsten);

8. aanmelding bij de fiscus inclusief (eventueel) aanvragen fiscale eenheden voor de VPB en OB.

9. vaststelling gebruikelijk loon en voorbeloning (inkomen tussen einde EMZ en de feitelijke oprichting van de BV) DGA;

10. aanpassingen in de administratie wegens het overgaan van EMZ naar BV, omzetten bankrekeningen.

11. de IB aangifte over het jaar van inbreng laten invullen ivm de stakingswinst en mogelijke stakingslijfrente.

12. (bij geruisloze inbreng) akkoord aanvragen voor de inbreng bij de fiscus!!

 

Als dit niet minstens uitgevoerd wordt, dan is het geen compleet plaatje en zul je naderhand nog zelf achter dingen aan moeten gaan.

 

Zie ook mijn column over dit onderwerp.

 

Succes en groet

Joost

 

Naar aanleiding van dit stappenplan heb ik een aantal vragen van praktische aard waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.

 

- Is het aanmelden bij de fiscus via het geleideformulier voorovereenkomst voldoende? Zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/geleideformulier_voorovereenkomst_of_intentieverklaring

- Moet de goodwill berekend worden in de inbrengbeschrijving?

- Ik wil mijn VOF inbrengen in een BV per 1-1-2015. Kan ik dan de cijfers per 31-12-2014 als inbrengbeschrijving hanteren?

 

Met vriendelijke groet,

 

cvdberg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag cvdberg

 

Gaat het om geruisloze of ruisende inbreng?

 

Groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Joost,

 

Dat is inderdaad wel handig om te vermelden, excuus. Het gaat om geruisloze inbreng.

 

Groet cvdberg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan wordt het plaatje anders (er is sowieso al e.e.a. gewijzigd sinds oktober 2012: verklaring van geen bezwaar is afgeschaft en er is geen accountant meer nodig):

 

Kort samengevat kan ik het volgende opsommen: optimale tijdstip van de inbreng bepalen, intentieverklaring insturen naar fiscus, berekening van de hoogte van het aandelenkapitaal, creditering berekenen, beschikking geruisloze inbreng bij fiscus aanvragen, controleren of aan alle standaardvoorwaarden is voldaan, opstelling van stakingsbalans en inbrengbalansen, opstellen inbrengbeschrijving, opstellen van lijfrenteovereenkomst (tbv omzetting FOR) en niet onbelangrijk, dit alles correct verwerken in de IB en VPB-aangifte over het jaar waarin ingebracht is.

 

Dan je vragen:

 

- Is het aanmelden bij de fiscus via het geleideformulier voorovereenkomst voldoende? Zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programma...

Als je daarmee bedoelt dat je dan ook een voorovereenkomst ingevuld hebt en die meestuurt, ja. Zorg wel dat je eerst zeker weet dat het gekozen tijdstip optimaal is.

 

- Moet de goodwill berekend worden in de inbrengbeschrijving?

Bij een geruisloze inbreng komen stille reserves en goodwill juist niet tot uiting in de fiscale balans van de BV! Commercieel kun je dat wel doen, waarna je de cijfers van de BV elk jaar moet corrigeren omdat de goodwill fiscaal niet aftrekbaar is. Tevens neem je dan een belastinglatentie op. Let er ook op dat je het aandelenkapitaal van de BV correct berekent.

 

 

- Ik wil mijn VOF inbrengen in een BV per 1-1-2015. Kan ik dan de cijfers per 31-12-2014 als inbrengbeschrijving hanteren?

 

Ja dat kan, mits de inbreng bij de notaris geschiedt voor 1 juli 2015. De cijfers mogen nl. niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

groet

Joost

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept