Jump to content
AnnevdD

vertrek van een vennoot

Recommended Posts

Ik zit in een vof met drie vennoten. Eén van de collega's is vorig jaar vertrokken. Het eigen vermogen van onze VOF hebben we altijd als gezamenlijk eigendom gezien (ieder had 1/3 dus). De vertrekkende collega laat 1/6 achter in de VOF en wil 1/6 uitbetaald krijgen.

Hoe regel je zoiets in de belasting aangifte? Als het eigen vermogen aan het begin van het jaar 30 was (3 vennoten elk 10) en aan het eind van het jaar 25 (2 vennoten elk 12,5). Hoe voorkom je dat bij de blijvers 2,5 als winst (vermogenstoename) wordt gezien? En hoe voer je die 5 die de vertrekker meekrijgt op?

 

Ik hoop op wat duidelijkheid in deze materie.

 

vast bedankt

Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Annete,

 

Bij de bepaling van de eindstand is van belang om datum uittreden van de vennoot te weten. (Is hij ook daadwerkelijk per die datum uitgeschreven bij de KvK? En zijn de formaliteiten geregeled rekening houdend met een firmacontract als die er is) De vennoot zal ook nog tot die periode mee doen in de winst en vervolgens zal er voor een stakingsbalans opgesteld moeten worden.

 

Als de waarde gelijk is aan het kapitaal dan zal 1/6 deel van zijn kapitaal worden afgeboekt en de resterende 1/6 deel zal omgezet worden in een lening (leningovereenkomst opgesteld?) Hiermee veranderd zijn kapitaal naar nihil.

 

Succes ermee, :)

 

Richard Overweg

(mod edit, link wederom verwijderd)

 

Ps. Wellicht verstandig om een goede accountant of fiscalist te raadplegen om te checken of de juiste weg wordt bewandeld en of alle formaliteiten zijn afgehandeld en of ook de juiste fiscale faciliteiten worden aangeboord voor jullie.


Leeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel Richard.

 

De onderlinge zakelijke aspecten zijn geen probleem. Formele overeenkomsten hebben we niet en ook niet nodig. Over de verdeling van de winst etc kunnen we goede afspraken maken. Mijn enige vragen zijn:

1. hoe moet ik (en mijn collega) in de belasting aangifte verwerken dat mijn aandeel in het vermogen gestegen is. Het is nl niet de bedoeling dat het door de fiscus belast wordt als inkomsten, er is in het verleden al inkomstenbelasting over betaald.

(terwijl dit dit jaar geen extra inkomen is en er al inkomstenbelasting over betaald is))

2. hoe/waar geef ik bij de belastingaangifte aan dat de vertrekker een deel van het gezamenlijke vermogen meekrijgt, dus hoe boek ik dat voor de fiscus af?

 

Het gaat om bedragen van enkele honderden tot een paar duizend euro, dus probeer ik het liefst eerst zonder accountant of fiscalist. ;)

 

Kan jij of iemand anders me verder helpen?

Vast mijn dank

Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je zegt dat de vertrekkende vennoot 1/6 "achterlaat" in de onderneming. Hoe moet dit opgevat worden? Als een schenking of een lening?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan betekent dit dat zijn aandeel in de laatste winstverdeling ook anders komt te liggen, immers hij maakt geen aanspraak op dit deel van het geld.

 

Dan worden de stappen:

1) herrekenen winstverdeling

2) hij kan dat andere 1/6 deel opeisen (zijn eigen vermogen wordt 0,-)

3) jullie eigen vermogens worden navenant hoger.

 

Succes,

Fred

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel Fred

 

De winst verdeling is al geregeld en uitgekeerd.

Die 1/6 die hij meeneemt wordt in de loop van dit jaar uitbetaald, ik wil dat als een vordering op de balans ultimo 2010 zetten.

 

Ons vermogen wordt hoger, dat klopt

Maar als ik dat invul bij mijn belasting opgave dan wordt mijn Saldo fiscalewinstberekening ook hoger. Kan ik dat voorkomen? Hoe?

 

Ik denk dat ik die 1/6 die we van de vertrekker krijgen ook uit het ondernemingsvermogen kan halen, maar een prive onttrekking verhoogt ook het saldo fiscale winstberekening.

Of is daar een andere manier voor?

 

Groeten

Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites

De winst verdeling is al geregeld en uitgekeerd.

Die 1/6 die hij meeneemt wordt in de loop van dit jaar uitbetaald, ik wil dat als een vordering op de balans ultimo 2010 zetten.

Lijkt me correct

 

Ons vermogen wordt hoger, dat klopt

Maar als ik dat invul bij mijn belasting opgave dan wordt mijn Saldo fiscalewinstberekening ook hoger. Kan ik dat voorkomen? Hoe?

 

Ik denk dat ik die 1/6 die we van de vertrekker krijgen ook uit het ondernemingsvermogen kan halen, maar een prive onttrekking verhoogt ook het saldo fiscale winstberekening.

Of is daar een andere manier voor?

Hoe zou je dat willen voorkomen? Er moet uiteraard wel afgerekend worden over de winst die de vertrekkende vennoot aan jullie overdoet. Zijn winst wordt lager, dus per saldo is de cirkel rond lijkt me. Een andere manier is er niet behalve dan dat je het moet gaan beschouwen als een privéschenking maar dan praat je over een totaal andere constructie met veel haken en ogen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ons vermogen wordt hoger, dat klopt

Maar als ik dat invul bij mijn belasting opgave dan wordt mijn Saldo fiscalewinstberekening ook hoger. Kan ik dat voorkomen? Hoe?

 

Ik denk dat ik die 1/6 die we van de vertrekker krijgen ook uit het ondernemingsvermogen kan halen, maar een prive onttrekking verhoogt ook het saldo fiscale winstberekening.

Of is daar een andere manier voor?

Hoe zou je dat willen voorkomen? Er moet uiteraard wel afgerekend worden over de winst die de vertrekkende vennoot aan jullie overdoet. Zijn winst wordt lager, dus per saldo is de cirkel rond lijkt me. Een andere manier is er niet behalve dan dat je het moet gaan beschouwen als een privéschenking maar dan praat je over een totaal andere constructie met veel haken en ogen.

 

 

Als ik het goed begrepen heb dan is daar al belasting over betaald door de collega die nu is vertrokken. Het is winst die in vorige jaren is gemaakt en toegevoegd aan het eigen vermogen. Die winst wordt belast, of je die nu uitkeert als winstdeling of niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laat ik het omdraaien: is het terecht dat de vertrekkende vennoot net zoveel belasting (heeft) betaald als jullie, maar uiteindelijk minder overhoudt?

 

Je redenering dat er al over afgerekend is klopt in die zin dat er niet nog een keer belasting over betaald hoeft te worden, maar het gaat hier om de verdeling van het vermogen. Het vermogen is onlosmakelijk verbonden met de behaalde resultaten.

 

Beter kan ik het niet uitleggen, misschien dat iemand anders dat kan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laat ik het omdraaien: is het terecht dat de vertrekkende vennoot net zoveel belasting (heeft) betaald als jullie, maar uiteindelijk minder overhoudt?

 

Ja, dat is terecht. Het klinkt raar, maar klopt wel. Het gebeurt ook met volledige instemming van de partners. Het heeft te maken met de interne informele structuur die we hadden.

 

Je redenering dat er al over afgerekend is klopt in die zin dat er niet nog een keer belasting over betaald hoeft te worden, maar het gaat hier om de verdeling van het vermogen. Het vermogen is onlosmakelijk verbonden met de behaalde resultaten.

 

Beter kan ik het niet uitleggen, misschien dat iemand anders dat kan?

 

Hartelijk dank. Je legt het wel goed uit. Ik blijf het moeilijk vinden maar ik denk dat in het fiscale systeem je vermogensgroei inderdaad altijd met winst moet verbinden/gelijkschakelen. Dat wilde ik niet omdat het alleen om een onderlinge verdeling van het totale vermogen ging. Daardoor stond ik op het verkeerde been.

 

Ik neem aan dat dat ook betekent dat het "doorgeven van vermogen" wat ik wilde doen, buiten de onderneming moet gebeuren. Dus eerst dat deel aan de vertrekker uitbetalen ten laste van het eigen vermogen van de onderneming, dan maakt de vertrekker het over aan de blijvende collega's die dat dan weer in de onderneming kunnen storten ten gunste van het eigen vermogen.

Klopt dat?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat in jouw geval dat laatste zal moeten om het inderdaad "glad" te krijgen. Let wel op want het schenken van vermogen in de privesfeer heeft ook - zoals ik eerder opmerkte - haken en ogen als het boven bepaalde grenzen uit komt.

 

Ik blijf er bij dat het veel eenvoudiger zou zijn om de winst te herrekenen. Scheelt ook overboeken van bedragen.

 

Wat ik me nog afvraag: is er helemaal geen activa aanwezig in de onderneming? Meestal komt daarvan de commerciele waarde niet overeen met de fiscale waarde. Denk aan waarde inventaris, voorraden etc. Ik heb geen idee natuurlijk of dat er is en wil me nergens mee bemoeien maar ik zie meestal dat er nog een afrekening op dat vlak plaats vindt naast de verdeling van het aanwezige kapitaal/winstverdeling.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Anne,

 

De situatie is dat jullie een v.o.f. hadden met 3 firmanten en dat 1 firmant uittreedt. Voor een goed begrip is het van belang om te weten dat voor de inkomstenbelasting elke firmant als subjectieve ondernemer wordt gezien. Er wordt als het ware door de v.o.f. "heengekeken" en elke firmant heeft zijn eigen onderneming. Elke firmant heeft ook zijn eigen kapitaalrekening op de balans van de v.o.f.

 

De uittredende firmant staakt dus zijn onderneming. De boekhoudkundige waarde van zijn aandeel in de v.o.f. blijkt uit zijn kapitaalrekening. Dit bedrag wordt eventueel vermeerderd met stille en fiscale reserves.

 

Nu neemt de uittredende firmant blijkbaar genoegen met de helft van zijn aandeel. Hij heeft dus een stakingsverlies. Er vanuit gaande dat er zakelijk is gehandeld, nemen jullie zijn aandeel in de v.o.f. voor de helft over. Dit moet je als zodanig dan ook boekhoudkundig verwerken.

 

Het vermogen van de v.o.f. daalt dus - uitgaande van jouw voorbeeld - van 30 naar 25. Het verlies van 5 boek je naar rato af op het aandeel in de activa die je van de uittredende firmant hebt overgenomen. Er is dus helemaal geen sprake van vermogenswinst bij de blijvende firmanten, maar van een stakingsverlies bij de vertrekkende firmant.

 

Een andere oplossing is dat de uittredende firmant zijn aandeel in de v.o.f. geruisloos doorschuift naar de 2 overblijvende firmanten. In dat geval mag hij geen (fiscaal) verlies in aanmerking nemen en nemen de overblijvende firmanten zijn aandeel tegen boekwaarde over. Het vermogen van de v.o.f. blijft dan gelijk. Als voorwaarden gelden wel dat alle firmanten hierom bij de aangifte verzoeken en dat de uittredende firmant ten minste 3 jaar firmant in de v.o.f. is geweest. Je kunt dan toch gewoon de helft van de boekwaarde uitkeren aan de uittredende firmant, maar dit gebeurt dan "buiten de boeken om". De uittredende firmant wordt dan wel benadeeld, omdat hij zijn verlies niet kan nemen en zou daarvoor eventueel door de voortzettende firmanten gecompenseerd moeten worden.

 

Denk bij het uitreden van een firmant ook aan de gevolgen van investeringsaftrek/desinvesteringsbijtellingen.

 

Odeon

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk, zo mooi had ik het natuurlijk niet kunnen opschrijven. En bovenal steekhoudender dan mijn analyse...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fred en Odeon hartelijk dank.

 

Dankzij jullie opmerkingen begrijp ik de situatie t.a.v. de belasting nu een stuk beter. Het gaat bij ons eigenlijk om een soort geruisloze doorschuiving, begrijp ik nu. Maar door allerlei omstandigheden (we hebben het wat informeel opgezet) werkt dat bij ons niet precies zo. Maar ik kan de gedachtegang wel overnemen en op onze eigen manier zo invullen dat zowel de vennoten als de fiscus krijgen wat hen toekomt.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdragen en vooral Fred voor zijn geduld met mij. Klasse!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept