Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Tiptop

Bemiddelingsbureau weigert betaling

Recommended Posts

Dag allemaal,

 

Gisteren heb ik een half uur met een jurist via 't Kvk gebeld, over mijn juridische vraag, maar sinds ik vandaag wél mijn contract voor mij liggen..... hoop ik via deze weg meer juridisch informatie in te kunnen winnen.

 

 

Tijdelijke opdrachten neem ik aan op gebied van projectmanagement, als zelfstandig. Vaak doe ik dit dan via bemiddelingsbureaus. Het bureau waar ik het nu mee te maken heb, werkte ik vijf maanden voor. Mijn tweede opdrachtovereenkomst liep af op 31 maart 2011. Na een week vakantie in april heb ik met hen gebeld. Zij moesten nog één en ander uitzoeken. Ik kon gewoon blijven werken en natuurlijk werd ik gewoon uitbetaald.

 

Wat blijkt nu, zij ontvingen van de eind klant, een niet rechtsgeldig opdrachtovereenkomst. Dit ging allemaal buiten mij op.

 

Waar het nu op neer komt is dat ik weken later nog steeds geen idee had van wat zich afspeelde. Maar al wel bekend met de houding van het bemiddelingsbureau ten opzichte van ZZP’ers; risico's die zijn voor de ondernemer. Maar dan ook alle risico's het liefst.

 

Dan heb ik het eind april gewoon gehad en stuur een mail of zij mijn opdracht willen legaliseren, liefst met een einddata en aangeven onder welke voorwaarde. Een week later nog geen reactie. Het is al wel bekend dat zij plannen hadden om over te gaan naar een interne medewerker, één waarmee mijn opdracht zou komen te vervallen. Wanneer zij zou gaan beginnen was niet bekend, Ik ben opgestapt.

 

Nu weigert het bemiddelingsbureau de factuur van de door mij, honderd gewerkte uren uit te betalen. Schadevergoeding noemen zij dit en enige overige schade zullen zij ook op mij proberen te verhalen.

 

Nu lees ik mijn contract en hierin staat de volgende regel opgenomen;

 

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in per 3 februari 2011 en geldt voor de duur van het project, maar eindigt in ieder geval van rechtswege op 31 maart 2011.

 

Is het vertrouwen op een wonder of staat ook de wet achter mij in deze?

 

Alvast bedankt,

TT'tje

 

[titel aangepast - mod]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Tiptop,

 

De term "bemiddelingsbureau" is wat ongelukkig. Wat ik namelijk begrijp is dat jij steeds werkt voor dit bureau en niet rechtstreeks voor de uiteindelijke opdrachtgever. Jij had dus een overeenkomst met het "bemiddelingsbureau" tot en met 31 maart en voor na die tijd is mondeling een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. Jij bent deze overeenkomst nagekomen (jij hebt immers gewerkt) en het "bemiddelingsbureau" niet, want dat weigert jou te betalen. In beginsel staat de uiteindelijke opdrachtgever buiten deze overeenkomst en is de ongeldige overeenkomst tussen deze opdrachtgever en het "bemiddelingsbureau" geheel niet jouw risico. Dit is alleen anders als expliciet is afgesproken dat hiervan wel sprake is.

 

Waar het nu allemaal om draait is de bewijslast. Als jij kunt aantonen dat jij gewoon gewerkt hebt, dan zal een rechter het bestaan van een mondelinge overeenkomst al snel aannemen. Het "bemiddelingsbureau" zal dan moeten bewijzen dat er een beding was waarin staat dat de risico's ten aanzien van de uiteindelijke opdrachtgever bij jou liggen. Kan het "bemiddelingsbureau" dat?

 

Met vriendelijke groet,

Johan


]

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Waar het nu allemaal om draait is de bewijslast. Als jij kunt aantonen dat jij gewoon gewerkt hebt, dan zal een rechter het bestaan van een mondelinge overeenkomst al snel aannemen. Het "bemiddelingsbureau" zal dan moeten bewijzen dat er een beding was waarin staat dat de risico's ten aanzien van de uiteindelijke opdrachtgever bij jou liggen. Kan het "bemiddelingsbureau" dat?

 

 

Hi Johan,

 

Dank je voor de reactie, wat fijn!

 

Nu in reactie op jouw vraag, de eindklant is inderdaad niet mijn opdrachtgever. Er spelen twee contracten;

Mijn opdrachtgever sluit een contract af met hen klant, c.q. de eindklant en mijn werkplek.

Ik sluit een contract af met mijn opdrachtgever, die verlening heb ik vervolgens niet gekregen, maar wel doorgewerkt.

 

 

En ja, er staat een clausule in het vorige contract dat ik aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. Maar ook

Deze overeenkomst gaat in per 3 februari 2011 en geldt voor de duur van het project, maar eindigt in ieder geval van rechtswege op 31 maart 2011.

 

Overigens heeft de eindklant, mijn uren geaccordeerd in een urensysteem en daarmee bevestigd dat ik de uren gewerkt heb. Dat is hier ook niet de kwestie, de kwestie is de vraag of ik zonder contract en na twee schriftelijke verzoeken naar een contract, op een willekeurige dag kan opstappen.... en alsnog mijn factuur betaald krijg!

 

Zij willen mij namelijk "in gebreke stellen" om de reden dat ik ben opgestapt en klaarblijkelijk een opzeggingstermijn zou hebben, daar ik weer ben opgestapt omdat ik maar niets op papier of toegezegd kreeg.

 

Groeten,

Tt'tje

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat een bluf van het "bemiddelingsbureau"!

 

Ze stellen jou in gebreke terwijl ze zelf eerst weigeren schriftelijk te bevestigen dat er sprake is van een overeenkomst.

Daar weet een rechter denk ik wel raad mee. Die zal eerst vaststellen dat er sprake is van een overeenkomst (dat blijkt namelijk uit veel zaken en ook uit de ingebreke stelling) en vervolgens zal de rechter (denk ik) vaststellen dat jij rechtmatig de overeenkomst hebt opgezegd omdat jij telkens maar geen bevestiging kreeg.

 

Klein probleempunt hier is dat jij niet de formele route hebt behandeld om de overeenkomst te ontbinden, maar ik kan me goed voorstellen dat een rechter daar in dit geval begrip voor heeft omdat jouw opdrachtgever het bestaan van deze overeenkomst steeds in het ongewisse heeft gelaten.

 

En dan de schade die jij zou moeten betalen: in beginsel gaan bij een vervolgovereenkomst alle bepalingen van de vorige overeenkomst mee over. Dat zal de rechter ook wel vaststellen, maar hij zal (denk ik) vervolgens de toepassing van deze bepalingen onredelijk vinden ook al weer vanwege het niet willen bevestigen van de overeenkomst door jouw opdrachtgever.

 

Wellicht dat een ander er anders over denkt. Ik heb geen artikelen en jurisprudentie opgezocht. Bovenstaande is het eerste wat mijn rechtsgevoel mij zegt.


]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat een bluf van het "bemiddelingsbureau"!

 

Eerlijk gezegd was dat de reactie waar ik op hoopte. Het is een behoorlijke bluf. Maar feit is dat zij het mij voorlopig misschien moeilijk kunnen maken. Misschien schrijf ik, want ik laat mij nooit als calimero behandelen.

 

Dat het voorgaande contract dan mee gaat is meestal wel het geval, dan zou ik wel contractbreuk hebben gepleegd, gezien ik mij daarmee niet aan het opzegtermijn gehouden heb. Maar gok nog steeds op die ene zin in het contract onder "Duur van de overeenkomst". Feit is namelijk dat zij mij geen toezegging hebben gedaan, dus kun je ook niet echt spreken van een mondelinge overeenkomst en nog eens schriftelijk benadrukt dat ik geen idee heb onder welke voorwaarden ik werk.

 

Al met al, denk ik toch dat ik sterk sta. Hoop dat hier meer reacties op komen. Johan, jij nogmaals bedankt!

 

Ttje

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat mij verbaast in dit verhaal is het feit dat je weet dat dit bureau de risico's van een opdracht zoveel mogelijk bij jou als opdrachtnemer neerlegt en dat je in die omstandigheden naar eigen zeggen weken wacht met het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de status van je opdracht.

 

Als ik het goed lees betrof het een verlenging van een bestaande opdracht. In de meeste gevallen stelt dat niet zoveel voor. Zelfde voorwaarden, zelfde tarief, nieuwe einddatum. Dus wat was er niet rechtsgeldig aan de opdracht van de eindklant waardoor het formaliseren daarvan weken zou moeten duren? Heb je het ooit met de eindklant gehad over die onduidelijkheid en zo ja, wat was zijn reactie?

 

Als ik even advocaat van de duivel speel, dan was het bureau aan het onderhandelen met de eindklant over de verlenging. In afwachting daarvan hebben ze jou gevraagd om onder dezelfde condities de opdracht voort te zetten. Het bureau is vervolgens onhandig c.q. slordig in de communicatie naar jou toe, maar verder gewoon van plan de overeenkomsten rond te krijgen (zowel met de eindklant als met jou). Vervolgens stap jij op, wat voor alle partijen een verrassing is en waarbij ik me voor kan stellen dat dit tussen het bureau en de eindklant voor een vervelende situatie zorgt.

 

De eindklant heeft de intentie gehad om de overeenkomst te verlengen, waarbij er wellicht iets is misgegaan. Het bureau had ook de intentie om jou daarvoor in te zetten, want ze hebben jou mondeling de verlenging meegedeeld en je op geen enkele manier "tegengehouden". Jij bent aan het werk gegaan en de afnemer heeft dit geaccepteerd. Dat lijkt me voldoende basis om aan te nemen dat er een overeenkomst is. En aangezien het om een verlenging gaat, mogen alle partijen er in mijn optiek dan van uitgaan dat zonder aanvullende afspraken de condities uit de oorspronkelijke overeenkomst van toepassing zijn. Dus ook de opzeggingsclausule.

 

Dus zou ik zeggen - let wel, nog steeds als advocaat van de duivel - dat je wel de lusten hebt willen verkrijgen van deze verlenging, maar niet de daarbij behorende lasten hebt geaccepteerd. Op zijn minst had je aan alle partijen duidelijk moeten maken dat de voortdurende onzekerheid voor jou onacceptabel was en een ultimatum moeten stellen met voorwaarden en consequenties. Want op het moment dat je nu bent opgestapt, was er nog geen enkele reden om aan te nemen dat de overeenkomst er niet alsnog zou komen of dat je niet zou worden betaald voor de gemaakte uren.

 

Het lijkt mij hoog tijd voor een goed gesprek ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Want op het moment dat je nu bent opgestapt, was er nog geen enkele reden om aan te nemen dat de overeenkomst er niet alsnog zou komen of dat je niet zou worden betaald voor de gemaakte uren.

 

Bijna, op moment dat ik opstapte heb ik natuurlijk al twee keer gemaild met het verzoek om meer duidelijkheid. Toen onderschepte ik een email waarin stond aangegeven dat het intern ingevuld zal gaan worden. Ik zonder contract, wilde alleen weten binnen welke periode en of dit bevestigd kon worden, bijvoorbeeld als einddata op een contract. Dan kan ik namelijk ook gewoon lekker verder.

 

In praktijk betekent dit dat mij is gevraagd om "gewoon" door te werken, terwijl de omstandigheden er helemaal niet naar waren. De eindklant was namelijk nog in beraad over wat zij zou gaan doen. Bijvoorbeeld één van haar eigen medewerkers, met een contract voor onbepaalde tijd, in te zetten.

 

De conclusie dat ik voor de lusten ging, is wellicht voorbarig. Mijn instelling was om de opdracht netjes af te ronden. Maar dit leek alsof ik voor een uitzendbureau werkte en daar heb ik als ondernemer natuurlijk niet voor gekozen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het lijkt mij hoog tijd voor een goed gesprek ...

 

Ps. Als ik overigens ook maar het idee had dat het nog iets zou uitmaken, was ik wel een gesprek aan gegaan, maar denk dat de verhoudingen daar te scheef voor zijn komen te staan.

 

Bedankt voor je inbreng, John ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 77 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept