Jump to content
simron

Aanbrengbonus in de vorm van een product: afschrijven als bedrijfsmiddel?

Recommended Posts

Ik wil graag een aanbrengbonus gaan schenken aan iemand die een opdracht heeft aangedragen. Ik zit te denken aan een geldbedrag of een product. Wanneer ik een geldbedrag geef, is dit simpelweg een kostenpost. Maar wat nou als ik bv een laptop twv. bv. € 750,- schenk? Wanneer ik een laptop zakelijk koop, moet ik deze in een paar jaar afschrijven. Maar wat als ik een laptop schenk? Kan ik deze in het jaar van schenken volledig als kostenpost opnemen of moet ik rekening houden met een andere regeling?

 

Aanvullende vraag: moet degene die de schenking ontvangt (geldbedrag danwel product) dit ook opgegeven als inkomsten bij de aangifte?

 

Alvast enorm bedankt,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Simron,

 

De aanbrengbonus is geen schenking in juridische zin maar een beloning voor geleverde diensten. In principe is deze belast bij de aanbrenger (als resultaat overige werkzaamheid), maar in plaats van een bonus kun je ook een relatiegeschenk geven en dan hoeft de aanbrenger geen belasting betalen. Relatiegeschenken zijn echter gedeeltelijk aftrekbaar (73,5%).

 

Een relatiegeschenk is geen bedrijfsmiddel en je brengt het relatiegeschenk dus in 1 keer ten laste van je winst.

 

Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Odeon: bedankt voor de uitleg. Dus eigenlijk is het gunstiger voor de ontvanger als wij een bonussystematiek hanteren waarbij niet wordt gewerkt met een geldelijke beloning, maar met een (relatie-)geschenk? Is er nog een maximale waarde waar ik rekening mee moet houden? Ik kan me voorstellen dat er naarmate de opdracht meer waard is, de waarde van het geschenk ook hoger is, een relatie tussen beiden lijkt me wel reëel.

 

Hoe administreer ik dit? Moet ik bijhouden wie welk geschenk heeft ontvangen? Ik heb wel 's eerder kleinigheden aan opdrachtgevers gegeven zoals bv 'n dvd, maar ik heb geen exacte administratie bijgehouden wie welk geschenk heeft ontvangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nattetas: in dit geval betreft het een particulier. Zij heeft een lead gegeven die erg waardevol bleek te zijn.

 

Maakt het veel uit of ik een aanbrengbonus schenk aan een particulier of bedrijf?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nattetas: in dit geval betreft het een particulier. Zij heeft een lead gegeven die erg waardevol bleek te zijn.

 

Maakt het veel uit of ik een aanbrengbonus schenk aan een particulier of bedrijf?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Simron,

 

Denk ook aan de btw-aspecten.

 

Stel dat je aantoonbaar kunt maken dat het gaat om een relatiegeschenk, houd er dan rekening mee dat hier voor de btw een maximum aan is gesteld. De btw op de aankoop van het geschenk (de laptop) is voor jou in de normale aangifte aftrekbaar, maar je zult deze btw aan het eind van het jaar, in je laatste aangifte, moeten bijtellen op grond van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA). De aftrek wordt slechts beperkt indien het totaal aan relatiegeschenken per persoon (ontvanger) per jaar een bedrag van €227,- overschrijdt (en dat is hier het geval). Geen btw-aftrek over deze laptop dus. Het totale bedrag inclusief btw (in jouw voorbeeld 750) is, zoals Odeon al schrijft, in de inkomstenbelasting voor 73,5% aftrekbaar. Een relatiegeschenk heeft dus voornamelijk voor jou nadelen, omdat 750 aan contanten voor jou volledig aftrekbaar is en slechts voor de ontvanger voordelen.

 

Houd vooralsnog wel rekening met de mogelijkheid dat de Belastingdienst dit niet ziet als een relatiegeschenk, maar als een vergoeding voor geleverde diensten. In dat geval is de 750 bij de ontvanger altijd belast als resultaat in de IB, en mogelijk ook nog met btw (hierin zit het verschil tussen een particulier en een bedrijf).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ivandeneijnde: als ik in contanten geef, dan is het dus wel volledig aftrekbaar? Als het wordt gezien als vergoeding voor geleverde diensten, moet ik er dan ook later nog loonheffing e.d. over betalen?

 

Een bedrag voor een geschenk tot aan €227,- mag dus. Nog even nagezocht, als het een levering aan een particulier betreft, mag er ook geen btw afgetrokken worden. En ik lees ook van alles over eindheffingen e.d.

 

Ik denk dat her toch een vergoeding in contanten gaat worden, enige nadeel voor de ontvanger is dat deze het moet opgeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. De betaling in contacten kan zonder btw toch? Het is immers een gift aan een niet-ondernemer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat hangt er vanaf, de transactie kan twee kanten op:

 

1. Een vergoeding voor geleverde diensten

1a. In contanten

1b. In de vorm van een laptop

2. Een (relatie)geschenk/gift

2a. In contanten

2b. In de vorm van een laptop

 

Kenmerkend voor een gift zoals bedoeld in 2a is het ontbreken van een tegenprestatie. Zie de slotopmerking in mijn vorige post, indien er aantoonbaar een tegenprestatie is verricht, is een 2a-gift m.i. niet mogelijk. Datzelfde geldt eigenlijk voor een relatiegeschenk, al kan daar nog wel enige speling in zitten. Zo worden ook relatiegeschenken uitgedeeld aan relaties die mogelijk in de toekomst werk op kunnen leveren, dus ik zie niet in waarom dit achteraf dan niet zou mogen. Is er wel een tegenprestatie, dan val je in categorie 1a of 1b. Hieronder zal ik de gevolgen voor btw en ib proberen weer te geven.

 

BTW

1a. Deze vergoeding behandel je hetzelfde als de betaling van iedere andere factuur die je binnen krijgt, de eventuele btw die erop zit kun je in beginsel als inkoop btw in aftrek nemen. Mogelijk zit er echter geen btw op deze betaling, omdat de afzender niet op regelmatige basis deelneemt aan het economisch verkeer en niet over een btw-nummer beschikt.

1b. De inkoop btw op de laptop mag je niet in aftrek nemen, omdat je het product niet als zodanig voor je eigen bedrijf gaat gebruiken.

2a. N.v.t., tegenover een gift staat geen tegenprestatie, dus er drukt geen btw op deze vergoeding.

2b. De inkoop btw (indien aanwezig) is niet aftrekbaar vanwege de BUA-grens (€ 227 per relatie per jaar).

 

IB

1a. Vergoeding voor een prestatie, na eventuele aftrek btw is het volledige bedrag aftrekbaar als zakelijke (inkoop)kosten.

1b. Vergoeding voor een prestatie, het volledige bedrag is aftrekbaar al zakelijke (inkoop)kosten.

2a. Tegenover de vergoeding staat geen prestatie, het gaat om een gift. Giften vanuit een eenmanszaken volgen het regime van de particuliere gift (drempel 1% van het inkomen).

2b. Kosten laptop exclusief of inclusief btw voor 73,5% aftrekbaar als relatiegeschenk.

 

Indien door de aandrager geen btw in rekening wordt gebracht, beperkt je beslissing je tot de gevolgen voor de inkomstenbelasting, waar optie 1a of 1b voor jou het beste uitkomt. In beide gevallen moet de aandrager de contanten of de waarde van de laptop aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden (IB). Dat hoeft in de gevallen 2a en 2b weliswaar niet, maar dat kost je wel meer dan 1a en 1b. Laat ik niet vergeten te vermelden dat het misschien lijkt alsof er een keuze tussen 1 en 2 mogelijk is, maar dat is niet het geval. Indien er een aantoonbare tegenprestatie is, val je automatisch in categorie 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept