Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
RomanNorbakov

Is de verkoopprijs aandelen: "geld en finale kwijting'?

Recommended Posts

Beste Experts,

 

 

Ik heb overal gezocht ook op deze site, maar ik kan geen sluitend antwoord vinden. Het komt erop neer: is een kwijtgescholden lening bij een finale kwijting ten tijde van een aandelenverkoop te zien als onderdeel van de verkoopprijs? Ook als dit niet expliciet is genoemd in de notariële akte van overdracht. En mag de constructie waardoor de lening is ontstaan.?

 

Ik zou graag jullie mening willen horen. Voor mij en kennelijk voor mijn boekhouder is het een hersenkraker. Zij stelt het niet te weten en dat ook zij het moet uitzoeken. Ik vind op de interwebs wel artikelen waarin staat dat een kwijtgescholden lening dient te worden belast (al dan niet prive of als winst), maar niets dat vergelijkbaar is met mijn geval. Als volgt.

 

 

1. In 2007 wil ik aandelen kopen in een exploitatieBV.

2. Ik richt hiertoe een holding op, daar zit natuurlijk geen geld in.

3. In de aanloop naar de aankoop (49%) heb ik prive veel facturen e.d. betaald voor de exploitatieBV.

 

De exploitatieBV kreeg een financiering (ik heb getekend in prive en ben medehoofdelijk aansprakelijk). Een deel ervan, 25.000 euro is naar mij in prive gegaan als lening met de bedoeling op een later tijdstip te verrekenen hetgeen ik had voorgeschoten.

 

Kortom:

 

1. ik heb nu (los van evt verrekeningen) een schuld van 25.000 euro aan de exploitatieBV.

2. Ik stort het geld van de lening, 25K, op rekening van mijn holding.

3. Ook breng ik alle voorgeschoten bedragen in mijn holding tbv die exploitatieBV.

4. Ik sluit een driehoeksovereenkomst, waarbij mijn holding de lening aanvaardt tbv (4% rente) de exploitatieBV, de ExploitatieBV is natuurlijk akkoord. Een verrekening volgt eventueel later.

5.Ikzelf heb dan een RC met mijn holding en de holding met de explotatieBV.

 

Feitelijk:

 

1. Er is via de RC een en ander verrekend.

2. De lening is echter blijven staan, tegen wat aflossing en 4% rente.

3. Ik heb net vanuit mijn holding de aandelen van de exploitatieBV verkocht .

4. De notariële akte stelt: overnamesom van 75.000 euro via rekening notaris, alsook finale kwijting over en weer.

 

Kortom: de 25.000 euro (nu met rente circa 21.000) wordt kwijtgescholden.

 

Nu heeft dit de situatie kennelijk erg ingewikkeld gemaakt. Iets dat destijds in het moment niet zo leek.

Mijn boekhouder denkt nu dat de eerdere constructie waarschijnlijk toch niet mogelijk is, nu de lening (als een soort deel van de verkoopdeal) is kwijtgescholden. Zij denkt dat door de verkoop een oneigenlijk belastingvoordeel is behaald met het kwijtschelden van die lening en dat e.e.a. toch dient te worden belast als wint o.i.d.

Deel I:

Mijn vraag is dat echt zo? Is die constructie toch niet goed? Ik heb wel vanaf het begin een overeenkoms met mijn holdingt, al is het soort van met mijzelf. Of mijn holding nu een verplichting heeft naar mij of naar exploitatieBV, dat is toch hetzelfde nu het geld in de holding zelf zit?

 

Deel II:

Is het zo dat er nu een extra belastingvoordeel is? Het had ook zo kunnen zijn dat de aandelen werden overgekocht voor een prijs van 75K plus kosten lening en dat de lening nog had moeten worden terugbetaald. Er verandert toch niets dan? Het is nu alleen niet zo expliciet genoemd. Nu is het voor de verkoopprijs van 75K plus finale kwijting.

 

Voor mij is dit erg ingewikkeld allemaal. Ik hoop natuurlijk niet dat ik dadelijk die lening prive moet boeken oid en dat ik box 1 terecht komt voor de inkomstenbelasting.

 

Het is een lang verhaal en ik hoop toch dat iemand zijn licht kan laten schijnen over de kwestie. Misschien maken we het wel ingewikkelder dan noodzakelijk. Ik hoor graag een 'expertopinion'.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roman

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alles staat of valt met wat er nu echt gebeurd (of bedoeld) is.

 

- Jij hebt bedragen voorgeschoten tbv E (ExploitatieBV). Daarmee heb je een vordering op E gekregen van PM.

- Je hebt H opgericht met een aandelenkapitaal van 18k, dit geld is vooralsnog spoorloos verdwenen.

- Je hebt 25k geleend van E, die deels verrekend zal worden met jouw vordering op E.

- Je maakt 25k over naar H. Lening? (informeel) Kapitaal? Aflossing van een lening?

- Je brengt je vordering van PM op E in in H. (informeel) Kapitaal? Verkoop (cessie)? Ter aflossing?

- Ergens heeft H kennelijk een keer aandelen gekocht in E (mogelijk met het door E uitgeleende geld, wat indruist tegen wat bepalingen uit boek 2 van het burgerlijk wetboek, een vennootschap mag namelijk slechts zijn eigen overname financieren voorzover er vrij uitkeerbare reserves zijn).

- Er is een overeenkomst over een lening, maar ik heb geen flauw idee wat daar in is afgesproken - heeft H jouw schuld aan E overgenomen? Zo ja, wat is de tegenprestatie?

- H heeft aandelen E verkocht. Waarop ziet de finale kwijting? Alleen op de aandelen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, of ook op alle andere verhoudingen tussen H en E? Zijn er nog rechtstreekse verhoudingen tussen jou en E? Vallen die er ook onder? Gaan de vorderingen en schulden tussen H en E over naar de nieuwe aandeelhouder (E is immers zelf geen partij bij de aandelenoverdracht). Vinden er kwijtscheldingen aan of door E plaats?

 

De situatie is nog niet echt helder. Indien er sprake is van kwijtschelding, dan ontstaat er kwijtscheldingswinst. Die is doorgaans belast, tenzij er een beroep op de kwijtscheldingswinstfaciliteit gedaan kan worden. Logischer is echter dat de kwijtschelding plaatsvindt vanuit aandeelhoudersperspectief (afhankelijk van wie wat kwijtscheld: een kapitaalstorting of een dividenduitkering). Voordat een antwoord gegeven kan worden, moet eerst duidelijk zijn wie nu wat te vorderen heeft (gehad) van wie en wat er allemaal onder de verkoopovereenkomst valt.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Ronaldinho,

 

Bedankt voor jouw bericht.Ik begrijp dat mij verhaal veel vragen oproept. Ik probeer het wat beter onder woorden te brengen.

 

-   Holding is opgericht door volstorting vanuit prive naar bank. Dat geld blijft staan en staat los van de besproken lening.

-   Ik wil een deel van E (49%) overnemen. Ik regel de financiering voor het plan met E. Ik sta zelf mede-borg en ik geef zelfs tbv de financier een hypotheekrecht op mijn huis.

-   In de aanloop naar de overname doe ik veel uitgaven tbv E.Die wil ik uiteindelijk verrekenen.

 

-   Van de financiering van E. krijg ik een deel als een lening betaald 25K. Daarvoor is er een overeenkomst met mij gemaakt.

-   Het geld van die lening uit E breng ik echter ook onder in mijn holding. Ik laat de vordering op mij dus overzetten als een vordering op de holding. Daarvan is een overeenkomst. Ik val er tussenuit aangezien het geld van de lening nu in de holding zit ten gunste van E.

-   Dan neemt mijn holding de aandelen over. Het volstorten financier ik overigens weer zelf, ten gunste van mijn holding (ik heb dan een vordering op mijn holding).

-   Ik ontvang als tegenprestatie van mijn holding naast de vordering 4% rente.TBV de borgstelling overigens niets. Mijn holding krijgt geen tegenprestatie van mij, aangezien het geld van die lening naar haar is gegaan. De volledige 25K staat daar dus op de bank en niet bij mij!

 

Verkoop volgt, 75K plus finale kwijting.

 

De finale kwijting houdt in:

 

kwijting van alle verhoudingen (dus inclusief de lening van de holding t.g.v. E) tussen de verkopende partij en verkrijgende partij en tussen verkopende partij en E. Kwijting van alle verhoudingen met mij als privepersoon, tussen E en mij. Volgens mij dus vanuit aandeelhoudersperspectief alsook vanuit E.

 

De verkoopovereenkomst stelt tevens dat eventuele aanspraken op vergoeding, kosten e.d., hoe die ook mogen ontstaan of zijn ontstaan, voor rekening komen van de koper (niet voor rekening van E natuurlijk).

 

Het bedrag van de lening was aanvankelijk bedoeld ter verrekening van een en ander. Gemakshalve opgetuigd als lening. Dat is er echter nooit van gekomen en de lening is in de boeken blijven staan. De RC verhouding vanuit de holding was zodanig dat de holding feitelijk veel had te verrekenen met E.

 

Kortom: laat het om circa 15K euro gaan dat mijn holding nog te vorderen had van E. De finale kwijting (kwijt schelding over en weer) had het doel in een keer alles met elkaar weg te strepen.

 

Alleen, het gaat er nu dus om of het deel van de kwijtschelding moet worden gezien als A. onderdeel van de overnamesom (verschil tussen lening en voorgeschoten bedragen) met het aanvankelijke verhaal dat B. de ‘lening’ eerst naar mij is gegaan als privepersoon. En C. dat ik dus dat bedrag van het kwijtschelden van die lening moet zien als inkomsten die dienen te worden belast in box 1.

 

Eigenlijk heb ik dus dezelfde vraag al die jij stelt. Is er sprake van kwijtscheldingswinst voor mijn holding of is het een deel van de (voor de onbelaste) verkoopsom of komt het voor mijn eigen rekening, doordat ik het niet zo had kunnen regelen in de eerste plaats?!

 

En ja, dit was de laatste keer dat ik zo’n avontuur aanga, want geloof me het boekhoudkundige aspect alleen al is het al niet waard. Dat even schuiven met geld omdat er tijdnood is, raad ik niemand aan. Ik hoop dat je wat met het verhaal kan.

 

Graag hoor ik nog van je. Alvast bedankt!

 

Groet,

 

Roman Norman Norbakov

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ik er zo uit opmaak, is dat er bij jou privé niets gebeurt - je hebt alleen een rechtstreekse verhouding met je eigen holding, niet (meer) met E en al helemaal niet met de koper. Jijzelf had immers niets meer te vorderen of te betalen aan E, dat was allemaal overgedragen aan de holding.

 

Wel stond je nog borg voor E, ik neem aan dat die borgstelling inmiddels met goedkeuring van de bank is beëindigd? De bank is immers geen partij bij de overname en zou anders nog steeds bij jou terecht kunnen.

 

Voor de holding leidt het prijsgeven van de vordering op E niet tot een aftrekbaar verlies. Het prijsgeven vindt plaats vanuit aandeelhoudersmotieven (immers onderdeel van de verkoopovereenkomst). Ik neem aan dat de vordering gewoon voor de nominale waarde op de balans van de holding stond?

 

Bij E is er sprake van een informele kapitaalstorting (omzetting van de schuld in infokap), waarbij geen winst wordt gerealiseerd.

 

Althans, zo zou ik het op basis van de gegeven informatie beoordelen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Ronaldinho,

 

Dat klopt, alles is overgedragen aan de holding en liep via de holding.Ik stond privé wel borg voor E. En idd de borgstelling is nog niet beëindigd (pas in april 2012), maar wordt in risico opgevangen door een andere constructie met de koper.

 

Ja, de vordering en schuld stond voor nominale waarde op de balans. Wat bedoel je met die kapitaalstorting waarbij geen winst wordt gerealiseerd? Je bedoelt, geen winst voor mijn holding? Dan zou het onbelast zijn als onderdeel van de verkoopprijs en hoef ik niet te vrezen voor een aanslag privé? Met 'aftrekbaar verlies' bedoel je dat je wel kunt verrekenen ( betaalde posten met lening) om zo 'dubbele aftrek' te voorkomen. Dus voor komen dat EN bedrag wordt afgetrokken bij het resultaat EN dat de 'opgegeven' lening volledig wordt gezien als verkoopprijs?

 

Ik citeer de akte: "De koopprijs, inclusief nabetaling voor de aandelen bedraagt 75K..... Partijen verklaren dat, bij aanvullende overeenkomst, bijstelling van de koopprijs zal plaatsvinden.

 

Ik citeer de aanvullende overeenkomst: "Partijen (dus ook E en mijn holding en mij en koper etc) verklaren voor het overige niets te vorderen te hebben in welke hoedanigheid ook en verlenen elkaar volledige kwijting".

 

Vanuit BDO accountants (acc van E, niet van mijn holding) is een lijst gemaakt met de vervallen posten over en weer. Holding en E dus. De lening zat daarbij en de voor E. betaalde posten van mijn holding. Maar ja, de ontstane zorg was natuurlijk dat je weliswaar iets op papier kan zetten, maar dat de fiscus dit wellicht anders ziet.

 

Ik weet dat mijn verhaal verder gaat dan de gebruikelijke vraagstelling, extra dank daarom voor jouw antwoord. Ik probeer altijd het naadje van de kous te achterhalen, om zo niet het idee te hebben dat ik niet precies begrijp wat er in mijn bedrijf afspeelt...

 

Thanks,

 

Roman

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 135 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept