Jump to content
mves

Nederbelg, Binnenlands belastingplichtig, bvba starten

Recommended Posts

Beste lezer,

 

.. Ik hoop dit bericht in de juiste groep geplaatst te hebben...

 

Als Nederbelg ben ik binnenlands belastingplichtig (ik betaal belasting in Nederland maar woon in Belgie). Ik heb een BV in Nederland en ben dus DGA. Echter wil ik in Belgie een BVBA starten zonder dat mijn keuzerecht om belasting in Nederland te betalen in gevaar komt. Want zodra ik belasting in Belgie moet betalen vervalt het keuzerecht en treedt de terugploegregeling in werking.

 

Mijn vrouw is Vlaams en betaalt belasting in Belgie. Zij is dus in Belgie in loondienst.

 

Ik dacht het zo op te lossen. Als ik samen met mijn vrouw een bvba start. Ik als onbezoldigd vennoot en mijn vrouw werkend vennoot. Mijn vrouw geniet dan wel inkomsten uit de bvba.

 

Kan ik op deze manier een bedrijf starten in Belgie zonder dat mijn keuzerecht in gevaar komt?

 

Mvg.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Mves,

 

Je woont in België en werkt in Nederland. Je bent dus in België (binnenlandse) belastingplichtig voor je wereldinkomen en krijgt een voorkoming dubbele belasting voor je inkomen dat in Nederland is belast. Dat je in België (binnenlands) belastingplichtig bent. blijkt onder andere uit het feit dat je in België aangifte personenbelasting moet doen en wordt aangeslagen voor de gemeentebelasting.

 

In Nederland ben je een buitenlandse belastingplichtige die opteert voor binnenlandse belastingplicht. Dat is dus iets anders dan binnenlandse belastingplicht, want die is alleen weggelegd voor ingezetenen van Nederland.

 

Je kunt dus gewoon in België een BVBA starten en toch blijven opteren voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. De inkomsten uit België zijn dan vrijgesteld in Nederland.

 

(PS Op basis van recente jurisprudentie kun je ook de hypotheekrente in Nl aftrekken, als je niet opteert voor binnenlandse belastingplicht. In de fiscale vakliteratuur wordt dan ook de verwachting uitgesproken dat de keuzeregeling er op termijn aan zal gaan.)

 

Er doemt wellicht wel een probleem op met de sociale verzekeringen. Nu ben je waarschijnlijk sociaal verzekerd in Nederland, maar als je een bedrijf in België opstart, zou dat wel eens België kunnen worden. Dit betekent dan bv dat je geen AOW-rechten meer opbouwt.

 

Odeon

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

(PS Op basis van recente jurisprudentie kun je ook de hypotheekrente in Nl aftrekken, als je niet opteert voor binnenlandse belastingplicht. In de fiscale vakliteratuur wordt dan ook de verwachting uitgesproken dat de keuzeregeling er op termijn aan zal gaan.)

 

Bedoel je nu dat als je geen inkomstenbelasting afdraagt in NL (=niet opteren voor binnenlandse belastingplicht) je toch hypotheekrente kan aftrekken? Wat zijn dan de exacte voorwaarden?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Jenson,

 

Nu geldt als voorwaarde dat buitenlanders die in Nederland werken alleen de hypotheekrente ten laste van hun Nederlands inkomen kunnen aftrekken, als ze opteren voor binnenlandse belastingplicht. Nadeel van opteren is de terugploegregeling (op zijn Engels: claw back). De claw back houdt in dat indien een buitenlander niet langer opteert voor binnenlandse belastingplicht de aftrekposten gedurende de optieperiode worden teruggenomen. Dat is niet leuk :-\.

 

Rechtbank Breda vindt de keuzeregeling disproportioneel en staat ook aftrek toe als niet wordt ge-opteerd voor binnenlandse belastingplicht. Als voorwaarde stelt de Rechtbank wel dat de belastingplichtige ten minste 90% van zijn inkomen in Nederland verdient.

 

Om terug te komen op je vraag: Je moet uiteraard wel inkomstenbelasting in Nederland verschuldigd zijn, anders valt er niets af te trekken ;).

 

Ter verduidelijking:

http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/AG33736

 

Odeon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kunt dus gewoon in België een BVBA starten en toch blijven opteren voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. De inkomsten uit België zijn dan vrijgesteld in Nederland.

 

Hoi Odeon,

 

Dank voor jouw antwoord.

 

Dus daarmee vervalt het keuzerecht niet en ga je ook belasting in Belgie betalen? Dus dan betaal ik zowel belasting in Belgie als Nederland voor het deel dat in elk land apart verdiend wordt. Ik dacht dat het keuzerecht zou vervallen zodra je inkomsten hebt uit een ander land met de claw back tot gevolg.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee, het keuzerecht komt niet te vervallen als je ook in een ander land inkomsten hebt.

 

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je wellicht niet meer verzekerd bent in Nederland voor de sociale verzekeringen. Dit houdt in dat je in Nl dan ook geen premies volksverzekeringen meer hoeft af te dragen Dit kan er toe leiden dat je effectief ook minder belasting terugkrijgt van de hypotheekrente. In België wordt je dan aangeslagen voor de RSVZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Dus blijf ik volledig belasting betalen in Nederland, ook over mijn inkomsten uit Belgie, maar zal sociale lasten gaan betalen in Belgie.

 

Of zou ik daar vrijstelling voor kunnen krijgen omdat ik verzekerd ben in Nederland?

 

Overigens als ik sociale lasten in Belgie betaal krijg ik recht op een staatspensioen. Maakt dat het verlies van de AOW weer goed?

 

Het doel is natuurlijk dat ik in Belgie kan ondernemen/investeren zonder dat de terugploegregeling in werking treedt of andere niet in verhouding staande belastingen op m'n dak krijg.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee mves, NL mag geen belasting heffen over het deel van je inkomsten (uit tegenwoordige arbeid) uit België, alleen over het deel uit Nederland.

 

Voor wat betreft de sociale lasten: als jij onbezoldigd zaakvoerder/vennoot bent, zoals je zelf aangeeft, trek jij dus geen inkomen uit je BVBA. Je hoeft in dat geval dus ook geen sociale lasten in B af te dragen. Dus jouw constructie zoals je zelf aangeeft (met je vrouw) levert jouw geen fiscale belemmeringen uit NL op.

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank Pipofiasco, dan ben ik gerustgesteld en kan ik ook ondernemen in Belgie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept