Jump to content
Guest Columnbot

Wereldmunt opnemen in SI stelsel.

Recommended Posts

Guest Columnbot

De gewichtseenheid Kilogram is een van de zeven eenheden van het SI stelsel. Over de gehele wereld staat daardoor vast wat iets ten opzichte van die Kilogram weegt. Je kunt dus ongezien aan de andere kant van de wereld iets kopen en je weet precies het gewicht van de goederen als het bij je wordt bezorgd. Dit geldt ook voor de andere zaken die van belang zijn en waar eenheden voor zijn vastgesteld zoals de lengtemaat Meter en de tijdsmaat Seconde.

 

Echter de belangrijkste eenheid ter wereld, namelijk die voor de Waarde van goederen is niet vastgelegd. Deze waarde wordt nu uitgedrukt in de muntsoort van landen welke een steeds wisselende koers kan varen. Alles afhankelijk van de stemmingen van individuele anonieme personen die dan \"de markt\" vormen.

 

Stel dat dit met de andere eenheden ook zo zou zijn. Een kilo suiker is bij de ene kruidenier goedkoper maar je krijgt er wel tien procent minder. De kilometeraanduiding op het ANWB bord naar Leeuwarden is maar 30% van de werkelijkheid, of twee keer zoveel. De reis naar Rome kan twee uur duren maar ook twee dagen, het een en ander afhankelijk van hoe de seconde op dat moment in de markt ligt.

Er zouden de grootste ruzies ontstaan en het zou kunnen ontaarden in oorlogen. Om deze reden is er altijd de behoefte geweest om eenheden goed te definiëren, zodat waar ook ter wereld het duidelijk is wat je met elkaar hebt afgesproken. Waarom dit met de eenheid van waarde tot op heden nog niet is gebeurd is dus eigenlijk onbegrijpelijk. Zou er teveel verdiend kunnen worden aan het ontbreken van eenheid van waarde? Zou het stukje duidelijkheid dat er met eenheid op dit gebied zou kunnen ontstaan niet hele verdienstromen kunnen opdrogen? Zou dat dan de reden zijn dat er zelfs niet over gepraat wordt? Zou de kracht van de mensen achter het in stand houden van deze onduidelijkheid dan zo groot kunnen zijn, dat de gewone man die op alle mogelijke manieren de dupe is van deze onduidelijkheid, er via zijn politieke vertegenwoordigers niet in slaagt de onduidelijkheid weg te nemen. Wat zijn dat voor krachten en vallen deze niet eenvoudig te pareren door simpelweg een achtste eenheid: de eenheid van waarde in het SI stelsel in te voeren. Wat houdt ons eigenlijk tegen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leuke materie Herman. Helaas zal dit niet gaan lukken. In het verleden lag de waarde van een nationale munt vast aan de waarde goud, die dat land als borg in reserve hield. Dat was o.a. voor de VS niet meer op te brengen en daarna heeft men een wazige constructie met het BNP als garantie-basis ingevoerd. Helaas zijn daardoor de heren economen veel flexibeler geworden en ligt manipulatie en fraude op de loer. Gewoon weer aan goud of aan een ander waardevolle stof koppelen lijkt me de beste optie.

Een tweede reden waarom het niet gaat lukken, is dat de heren politici het in nog geen 100 jaar onderhandelen zal lukken om hier overeenstemming over te bereiken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb bij wiskunde altijd geleerd dat zolang er maar 1 onbekende is elke vergelijking op te lossen. ;D

 

Verder kan ik me wel vinden in de mening van PJ dus ik vrees dat we voorlopig niet veel verder komen als de Big Mac-index voor het vergelijken van waarden en de onder- en overweging

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inderdaad een leuke gedachte waar ik het gedeeltelijk met P.J. eens ben.

Wat in het Si stelsel past zijn in feite bestaande grootheden in de natuur.

Lengte , tijd, gewicht (massa), temperatuur, hoeveelheid stof, stroomsterkte, lichtsterkte. Volgens mij zullen er nog meer zijn die wij (nog) niet kennen. Bijvoorbeeld “levenssterkte”.

 

Zonder een van deze bestaat het heelal niet.

 

Voor het gemak hebben wat zelfbewuste levensvormen daar standaarden aan gekoppeld om afspraken mee te maken. Aan deze afspraken kun je niet modderen, omdat ze ergens een fysische koppeling houden. Bijvoorbeeld lengte is niet alleen de meter in Parijs, maar was ook het zoveelste deel van de aardomtrek.

 

Maar de grootheid “waarde” is geen natuurlijke grootheid. Je kunt het nergens tegenkomen 8).

Zonder “waarde” blijft alles in het heelal gewoon doorgaan.

 

Waar zou je met afspraken de “waarde” aan kunnen koppelen? Aan goud? Als je geen goud nodig hebt is het ook niets waard, dan kun je het nog beter koppelen aan zuurstof. Dat hebben we allemaal direct nodig om te leven. Jammer voor de economen is zuurstof helaas in de aardse atmosfeer (nog) vrij verkrijgbaar :P. Dus dat werkt ook niet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zie eigenlijk meer in een minmum economische bestaanswaarde per mens. Een waarde waarin zowel het respect tussen mensen onderling en het minimum economisch recht van elke mens staat gebeiteld. Daar hebben alle mensen wat aan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, en wat vind je ervan om gewoon alles gratis te maken. Maar dan ook alles voor niks, voor noppes.

Geen ruilhandel. Gewoon alles voor niks doen. Zou dat kunnen? Dus de Euro koppelen aan NIETS.

Zijn de Grieken misschien heel erg blij mee ;)

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, en wat vind je ervan om gewoon alles gratis te maken. Maar dan ook alles voor niks, voor noppes.

Geen ruilhandel. Gewoon alles voor niks doen. Zou dat kunnen? Dus de Euro koppelen aan NIETS.

Zijn de Grieken misschien heel erg blij mee ;)

 

 

 

 

Dat is geen optie, want dat zou de mensen een inspiratie ontnemen. Het gaat me om de hordes die met "nul" moeten beginnen en toevallig in een verkeerd werelddeel zijn geboren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Let wel, ik heb ook niets tegen de Grieken en hun leefwijze. Dat het daar volgens de rest van Europa verkeerd gaat is voornamelijk de schuld aan de EU oprichters zelf. In Nederland dus Kok en Zalm, niet? Ik vraag me ook af waarom bijvoorbeeld de goed opgeleide Nijenrode economen toentertijd geen goed beeld en toekomst model konden voorleggen dat sommige culturen nu eenmaal niet bij elkaar passen.

 

Maar om terug te komen op het topic. De wereldmunt(en) is nu gekoppeld aan NIETS.

Elk munt is dus niets waard. Conclusie we doen dus alles al voor niks.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De waarde eenheid koppelen aan goud is al vaker geprobeerd, maar is even zo vaak weer verlaten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_van_Bretton_Woods

Ik denk dat natuurkundigen en economen tesamen best wel een formule kunnen vinden dat tot een waarde eenheid kan leiden die standvastiger is dan goud of een ander metaal. Ik denk daarbij zonder de wijsheid in pacht te hebben aan een mix van noodzakelijke levensbehoeften zoals schoon drinkwater, graan, brandstof etc.

Hier valt best een eenheid uit te destilleren, die dan vastgelegd kan worden. (Eigenlijk toch een soort Bic Mac index.)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het weer column pruimentijd? Proberen de subjectieve betekenis van waarde gelijk te stellen aan de objectieve betekenis is onzin. De waarde van een aansteker voor een holbewoner is enorm*), een aansteker kost mij nu 0,25 euro. Toch passen zijn slippers maat 43 (26.7 cm) mij nog steeds.

 

*) laat staan als die holbewoner het vuur nog niet uitgevonden had.

Share this post


Link to post
Share on other sites

een mix van noodzakelijke levensbehoeften zoals schoon drinkwater, graan, brandstof

Vroeger was 'olie'/brandstof een onafhankelijke grondstof, maar met de komst van biobrandstof is er de keuze ontstaan. Tegenwoordig is er dus de keuze tussen 'een dag eten of 10km rijden'. Schoon drinkwater is ook 'eenvoudig' te maken met behulp van energie (op allerlei manieren). Daarnaast is locatie ook een belangrijke factor (een liter drinkwater in NL is minder waard dan in de saraha)

 

Wiskundig is er hiermee theoretisch een model te ontwikkelen waarin alles van waarde mee te nemen en daarmee een 'atomaire' waarde te bepalen. Echter is deze zo wisselend dat elke gebeurtenis impact heeft op de waarde. (Of dat nu een door droogte mislukte oogst is of het opleveren van een nieuwe spoorweg waardoor afstand een lagere factor wordt). Onze huidige economische modellen zijn nog maar benaderingen, dit zou nog een stap verder gaan.

 

Als je zou gaan werken met onze bestaande monetaire middelen (€'s, $'s, goud, ...) dan zou je een soort wereldmunt 'X' kunnen maken, waarbij je van $ -> 'X' kunt en van 'X' -> € en van 'X' -> goud. Echter creëer je dan een nieuwe set wisselkoersen die niets anders zijn dan een tussenstap tov onze huidige wisselkoersen. De waarde komt dan weer aan op 'vraag en aanbod' en ben je weer terug bij de 'markt'.

(En er ontstaat pas een vraag naar iets als mensen er geld mee kunnen verdienen)

 

Ik hou het voor nu maar bij de Big Mac Index, voor de fun, zoals die hoort:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Mac-index

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het weer column pruimentijd? Proberen de subjectieve betekenis van waarde gelijk te stellen aan de objectieve betekenis is onzin. De waarde van een aansteker voor een holbewoner is enorm*), een aansteker kost mij nu 0,25 euro. Toch passen zijn slippers maat 43 (26.7 cm) mij nog steeds.

 

*) laat staan als die holbewoner het vuur nog niet uitgevonden had.

 

Ook tijd is een belevenis van de individuele mens. Een dag gaat langer voor je gevoel of korter afhankelijk van het plezier van het moment. En toch hebben we er een objectieve eenheid voor waar we aan kunnen refereren. Ditzelfde geldt voor afstand en andere grootheden. Dus of het nu pruimentijd is of niet, ik denk dat onze wetenschappers er wel iets op kunnen bedenken. Het is alleen de vraag of het belang ervan wel wordt ingezien of wordt gewenst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik begrijp helemaal niet waar dit heen moet. Er is helemaal geen nood aan een vastgelegde eenheid van waarde.

De waarde van iets is enkel en alleen bepaald door wat iemand er voor wil betalen. Als niemand appels lust, zijn appels ook helemaal niets waard. In de theoretische perfectie, wordt de waarde bepaald door de hoeveelheid vraag die er is bij een bepaalde aangeboden hoeveelheid. Verandert de vraag of verandert het aanbod, dan verandert de waarde van iets. Wisselkoersen zijn in feite het resultaat van een macro economisch spel van vraag en aanbod, een spel waarin de waarde van een specifieke munt wordt bepaald.

 

De big mac index is een heel mooi principe, en kan vaak aantonen dat wisselkoersen iets te hoog of te laag staan. De big mac index kent echter ook zijn foutjes. De Noorse kroon zou bijvoorbeeld sterk overgewaardeerd zijn. Waar echter geen rekening mee wordt gehouden, is dat de meer Noordelijke landen de nadruk leggen op het belasten van consumptie en niet op arbeid. Maw: Een Noor zal meer kronen nodig hebben voor zijn big mac, maar hij zal er ook meer verdiend hebben. Komt hij naar Belgie of Nederland, dan zal zijn consumptie veel goedkoper zijn, en zijn munt overgewaardeerd lijken.

 

Ik denk dat wij heel tevreden mogen zijn dat het Bretton Woods systeem niet meer bestaat, al was het natuurlijk een uitstekende actie tegen de voortdurende devaluaties tijdens de jaren '30. Met de dollar als interventiemunt is het de rest van de wereld die destijds heel wat van de Amerikaans deficits heeft 'gesponsord'. Men drukte dollars bij die de andere nationale banken netjes dienden op te nemen in hun reserves om hun munt te beschermen. Het was pas onder Nixon dat er terug zwevende wisselkoersen kwamen en de dollar netjes gedevalueerd werd. Minder dan een jaar later was er binnen de europese gemeenschap al een akkoord om tussen te komen vanaf afwijkingen van 2.25 procent. De BeNeLux ging zelfs tot 1.5procent.

Met de huidige wisselkoersen mogen we dus heel tevreden zijn, de fluctuatiemarges worden kunstmatig vrij klein gehouden dmv zogenaamde vastgebonden wisselkoersen. Ook het IMF voert op dat vlak een correct beleid door toe te zien op correcte wisselkoerssystemen. Voor wie zich als ondernemer dan nog beter wil indekken tegen wisselkoersrisico's, zijn er voldoende financiele producten verkrijgbaar. Hoewel speculanten dikwijls een negatieve connotatie krijgen, zijn zij wel essentieel voor die financiele producten (Long en Short op valuta) die ondernemers kunnen beschermen tegen dergelijke risico's.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toch vind ik het een nobel streven van Herman, om eens te onderzoeken of er paal en perk te stellen is aan zijn opgesomde verdenkingen in de column. Hiermee kan ik me ook vinden. Maar ik vrees dat we eraan gebonden zijn. Inderdaad door de grote belangen van velen en financiële instellingen. Zie het economisch verweer van de vorige post.

Dit heb ik zojuist ook gevonden. Er zijn er dus meerderen die ergens met iets NIEUWS bezig zijn.

De BITCOIN.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De oplossing die je voorstelt is slecht doordacht, blijkt alleen al uit de korte lengte van de column.

 

Kun je het probleem wat je ziet wat beter beschrijven?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De oplossing die je voorstelt is slecht doordacht, blijkt alleen al uit de korte lengte van de column.

 

Kun je het probleem wat je ziet wat beter beschrijven?

Het enige wat ik zie is dat er geen eenheid is waar we ons aan vast kunnen houden als het om de eenheid van waarde voor het berekenen van goederen of diensten gaat. Het enige wat we nu hebben zijn munten met een dagwaarde welke bepaald wordt door "de markt"

Als ik nu iets verkoop of koop met levering in de toekomst weet ik het gewicht, tijdsduur, lengte , breedte en nog vele faktoren meer, omdat die ergens vastliggen. Als ik dan de prijs wil berekenen, kan ik dat niet echt omdat de eenheid waar ik mee reken niet vastligt. Die wordt bepaald door mij onbekende personen en met geen enkel te voorspellen algoritme. Mijn vraag is dus of hier niet een eenheid voor te definieren valt die we op kunnen nemen in het SI stelsel en waarom dit nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Ik ben overigens blij dat de lengte van een column niet bepalend is voor de kwalitteit ervan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het enige wat ik zie is dat er geen eenheid is waar we ons aan vast kunnen houden als het om de eenheid van waarde voor het berekenen van goederen of diensten gaat. Het enige wat we nu hebben zijn munten met een dagwaarde welke bepaald wordt door "de markt" Als ik nu iets verkoop of koop met levering in de toekomst weet ik het gewicht, tijdsduur, lengte , breedte en nog vele faktoren meer, omdat die ergens vastliggen. Als ik dan de prijs wil berekenen, kan ik dat niet echt omdat de eenheid waar ik mee reken niet vastligt. Die wordt bepaald door mij onbekende personen en met geen enkel te voorspellen algoritme.

 

Ik ben geen econoom, Fixed exchange rate denk ik aan, vind ik er een beetje op lijken, als ik je beschrijving lees.

 

Mijn vraag is dus of hier niet een eenheid voor te definieren valt die we op kunnen nemen in het SI stelsel en waarom dit nog niet heeft plaatsgevonden.

 

De waarde van iets is variabel, zoals al eerder geschreven. Dus wat je vraagt lijkt me onmogelijk.

 

Wat ik me kan bedenken wat misschien in de buurt zou kunnen komen is een algoritme te bedenken wat, gegeven de input (een kilo appelen, een iPhone) altijd dezelfde output zou geven ongeacht waar en wanneer de koper zich bevindt (Egypte 5.000.000 bc; Asteroid B-612, 10.000 ad)

 

Ik geef het je te doen ;)

 

Ik denk dat je te snel gaat: je hebt een oplossing bedacht voordat je het probleem nog helder hebt. Het probleem wat je nu beschrijft vind ik niet erg dringend.

 

Ik ben overigens blij dat de lengte van een column niet bepalend is voor de kwalitteit ervan.

 

Je kunt geen biografie schrijven in twee woorden, je kunt de theorie van de speciale relativiteit niet uitleggen in 10 letters.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En je kunt zelfs een dagritme verstoren met een post.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

"De waarde van iets is variabel, zoals al eerder geschreven. Dus wat je vraagt lijkt me onmogelijk. "

 

Dat de waarde variabel is lijkt me logisch en is ook het probleem niet. Het gaat erom als je die waarde wil vaststellen dat je dit met een door iedereen gekende eenheid doet. En die eenheid vaststellen daar gaat het me om.

De reistijd met de trein of de fiets naar een bepaalde bestemming varieert ook. Maar we hebben wel de seconde om hem in uit te drukken. Iedereen weet dan wat je bedoelt en kan dit verifieren.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan je nu wat beter volgen.

 

Reden waarom we hier nog geen SI-eenheid voor hebben: een meter is overal hetzelfde en objectief te meten met een meetlat. Ik ken nog geen betrouwbaar meetinstrument om ditzelfde te doen voor "waarde".

 

Je zou een meetinstrument kunnen ontwikkelen om de waarde van iets voor iemand te meten, net zo als je de bloeddruk kunt meten. Daarmee kun je echter ook niet de berekeningen uitvoeren die je wilde, althans, dat moet je dan voor iedere persoon en voor elk tijdstip apart doen (net voor en na het drinken van een glas water).

 

Je zou ook een gemiddelde kunnen nemen van de gemeten "waarde" voor een groep mensen, in een bepaalde regio en periode, en zo je doelen vaststellen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Reden waarom we hier nog geen SI-eenheid voor hebben: een meter is overal hetzelfde en objectief te meten met een meetlat. Ik ken nog geen betrouwbaar meetinstrument om ditzelfde te doen voor "waarde"."

 

En dat is nu wat ik me met mijn column probeerde te zeggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En dat is nu wat ik me met mijn column probeerde te zeggen.

 

In de column en in de discussie erna zeg je wel wat anders :)

 

Dit meetinstrument is wat mij betreft ook erg moeilijk te maken: het moet gedachtes kunnen lezen en vervolgens simulaties uitvoeren over hoeveel satisfactie er plaatsvindt bij de verschillende stimuli/producten/dingen/ervaringen.

 

Makkelijker is het vanuit bestaande modellen in de psychologie en sociologie te redeneren: iedereen heeft behoefte aan gezondheid, liefde, eten, huisvesting, reizen, enz. Hoe verder de huidige situatie is verwijderd van de ideale situatie, hoe hoger de waarde van iets is.

 

Praktischer is het dus na te gaan welke behoeftes er bestaan, en deze proberen te vervullen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En dat doen ondernemers juist elke dag!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept