Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Hans van den Bergh

Kan naïef handelen op enig moment als te kwader trouw worden geïnterpreteerd?

Recommended Posts

Als de partner daadwerkelijk uit naïviteit gehandeld had zou je partner weliswaar geschrokken zijn, maar persoonlijk naar een oplossing hebben willen zoeken, lijkt mij.

 

Je hebt zelf genoeg inspanning geleverd om te trachten het op te lossen.

 

Hoe vervelend en teleurstellend dit ook is: je hebt m.i. wel een antwoord.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Op de website staat ook vermeld 'dat een handelsnaam is van <... B.V.>, overigens is het daarbij gepubliceerde KvK-nummer weer van één van de andere B.V.'s. (Geeft al een raar 'smaakje.')

.

 

Een kleine aanvulling nog, misschien een ander ook al gezegd maar dit is een beetje vreemd maar kan ook een ingeslopen fout zijn of gewoon visueel slecht geplaatst? Ik heb merknamen ook appart van activiteiten ...


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Op de website staat ook vermeld 'dat een handelsnaam is van <... B.V.>, overigens is het daarbij gepubliceerde KvK-nummer weer van één van de andere B.V.'s. (Geeft al een raar 'smaakje.')

.

 

Een kleine aanvulling nog, misschien een ander ook al gezegd maar dit is een beetje vreemd maar kan ook een ingeslopen fout zijn of gewoon visueel slecht geplaatst? Ik heb merknamen ook appart van activiteiten ...

 

Sorry, ik begrijp je vraag even niet.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Weer even een update:

 

Nu ben ik in afwachting van de brief van hun advocaat, die heeft mij voor 1 september een inhoudelijke reactie beloofd, maar inmiddels wordt de website van mijn merknaam letterlijk en exact gekopieerd in websites met een ander merk. Ik heb meteen maar screenshots gemaakt, want in de tekst van de nieuwe websites staat doodleuk nog mijn merknaam vermeld, logisch: het is één op één gekopieerd.

 

Eerst het merk ingepikt, nu de exacte propositie gekopieerd naar een andere handelsnaam en vervolgens doodleuk op dezelfde voet verdergaan en mijn merk dus dan volledig afgebroken? Saillant detail: het nieuwe merk is in dezelfde regio al jaren in gebruik voor dezelfde activiteiten...

 

Ter vergelijking: je neemt een Coca Cola fles, giet er bruin zoetig sap in en plakt er vervolgens een Pepsi sticker op... Zowel Coco Cola als Pepsi zullen je dan ritueel slachten, vermoed ik...

 

Hoop dat die advocaat snel schrijft, want ik ga nu inderdaad met scherp schieten.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Heb je alvast iemand gevonden met wie je kan optrekken in deze zaak. Nou is er immers een tweede ondernemer het slachtoffer van deze beunhazen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Heb je alvast iemand gevonden met wie je kan optrekken in deze zaak. Nou is er immers een tweede ondernemer het slachtoffer van deze beunhazen.

 

Inderdaad, goed idee. Heb inmiddels contact gezocht met de houder van de 'nieuwe' handelsnaam. Is inderdaad niet blij met de situatie en heeft mij verzocht de zaak even op de mail te zetten.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik hoop dat dit de laatste update mag zijn, ik houd het zo kort mogelijk:

 

26 augustus jl. ontving ik dan de verwachte brief van de jurist namens de tegenpartij, die echter bol stond van uit zijn verband gerukte citaten uit onderlinge e-mailcorrespondentie van destijds, (verzonnen) vorderingen van onbetaalde voorschotnota's en sommaties.

 

Dit dwong mij ertoe om heel precies uit te zoeken en na te gaan waar die vorderingen mogelijk op waren gebaseerd en waar ik inhoudelijk de stellingen in de brief kon ontkrachten.

 

Gelukkig kon ik e-mail correspondentie overleggen waarmee inderdaad het nodige viel te weerleggen en ik kon - o.a. gesteund door de Handelsnaamwet en het Benelux Verdrag voor Intellectueel Eigendom - de bal vervolgens op een aantal punten terugspelen.

 

Eén voorbeeldje:

In de brief stond op pagina 2 dat de tegenpartij mij indertijd opdracht had gegeven het (beeld)merk te registreren, op pagina 3 stond echter dat ik die registratie te kwader trouw had verricht zonder toestemming en / of medeweten van de tegenpartij. Een tegenstrijdigheid in het verhaal die mij dus op een presenteerblaadje werd aangereikt en wat eigenlijk alle andere vorderingen ontkrachtte en wat dus een belangrijke basis bood voor mijn verweer.

 

Sindsdien speelde er nog wat gekrakeel d.m.v. correspondentie tussen - de jurist van - de tegenpartij en ondergetekende, met name bleef men staan op het feit dat ik alle rechten diende over te dragen en hiervan de kosten voor rekening te nemen, onder dreiging van te treffen rechtsmaatregelen.

 

Dat heb ik stelselmatig geweigerd en gebaseerd op de van toepassing zijnde wetgeving heb ik op een gegeven moment maar eens gedreigd met het indienen van een verzoek tot veroordeling en met een stevige tegenvordering.

 

In reactie daarop heb ik - na eerst nog wat tegenstribbelen van hun jurist - vanmorgen dan zowaar een persoonlijk e-mailbericht van de tegenpartij mogen ontvangen, waarin de tegenpartij zelf letterlijk stelt, dat hij 'het juridische steekspel wil laten voor wat het is' en dat het hem 'niet meer dan normaal lijkt dat hij mij de gemaakte kosten voor (beeld)merkregistratie en afkoop van licentierechten en merkoverdracht betaalt.'

 

Iets wat ik natuurlijk alleen maar kan beamen... Het voorstel daartoe wacht ik nog even af...

 

Tot zover de update.

 

Succès en groet,

 

Hans

 

P.S.:

Mag ik ten slotte even met nadruk opmerken en hier even uitlichten dat ik achter de schermen, zeker in de beginfase van het juridische steekspel, geweldig ben gesteund door StevenK. Hij heeft mij - geheel vanuit de door ons gedeelde 'HL Taskforce'-visie - spontaan aangeboden belangeloos de heen en weer gaande correspondentie te beoordelen en mij hierop te adviseren, zodat ik in staat was mijn positie te bepalen en daarop effectief mijn 'tegenspel' kon baseren. Top! Ik plaats er in een ander topic nog een reus voor uiteraard. :)


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans, hoe lullig het ook allemaal voor je is, ik begrijp de handelwijze van de andere partijen wel. Want jouw gezamenlijke brainstormsessie leverde o.a. ooit de perfecte handelsnaam op en het eerste wat jij doet is deze op jouw naam laten registreren. Vervolgens laat je de ander lekker zijn gang gaan en die weet er ook zonder jou zowaar al een leuke business van te maken. En nu je weer in de gelegenheid bent om actief te participeren, wrijf je de ander onder de neus dat het officieel jouw merk is en schrijf je dat "jij" het zaakje nu wel even verder gaat uitrollen. Dat komt op mij nogal egoistisch, egocentrisch en blaaskakerig over.

 

Als jij werkelijk van grote waarde bent voor de anderen, dan zou ik hen daar vooral van proberen te overtuigen. En tegelijkertijd zou ik dan volmondig erkennen dat de anderen ook van zeer grote waarde zijn en dat jullie allemaal gebaat zijn bij een goede samenwerking. Zo'n insteek lijkt me heel wat vruchtbaarder dan op je strepen gaan staan en een potje gaan zwartepieten.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans, hoe lullig het ook allemaal voor je is, ik begrijp de handelwijze van de andere partijen wel. Want jouw gezamenlijke brainstormsessie leverde o.a. ooit de perfecte handelsnaam op en het eerste wat jij doet is deze op jouw naam laten registreren. Vervolgens laat je de ander lekker zijn gang gaan en die weet er ook zonder jou zowaar al een leuke business van te maken. En nu je weer in de gelegenheid bent om actief te participeren, wrijf je de ander onder de neus dat het officieel jouw merk is en schrijf je dat "jij" het zaakje nu wel even verder gaat uitrollen. Dat komt op mij nogal egoistisch, egocentrisch en blaaskakerig over.

 

>:( Nou, nou, nou, zeg! Je hebt het discussiepunt blijkbaar helemaal gemist of slecht gelezen! De voormalig zakenpartner en ik hebben die propositie samen in markt gezet, waarna ik door gezondheidsproblemen tijdelijk moest afhaken, de zakenpartner heeft deze propositie eigenhandig (zonder mij erin te kennen, alsof hij daar het alleenrecht in had, niet dus) ingebracht in een andere onderneming. Toen ik hem slechts om uitleg vroeg, kreeg ik namens hem een jurist op mijn nek, waarbij hij zelfs beweerde dat de merkregistratie in zijn opdracht was geschied.

 

Ach, ik ga dat ook allemaal niet meer uitleggen, want het staat volgens mij goed verwoord in diverse voorgaande posts. Zelfs de tegenpartij erkent nu dat hij mij dan op z'n minst moet afkopen voor de kosten en investeringen die ik heb gemaakt. Dat is inmiddels dan ook al onderling overeengekomen. (toevallig afgelopen weekend)

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans, ik was er niet bij, dus ik moet het doen met de wijze waarop jij de situatie hebt beschreven. En die maakt op mij nu eenmaal de indruk die ik heb beschreven. En ook al strookt dat volgens jou helemaal niet met de feiten, mijn indruk verandert er niet door. Het is nu eenmaal de toon die de muziek maakt. Dus wil je mensen voor je winnen (en echt wat bereiken), laat je ego dan niet de toon bepalen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans, ik was er niet bij, dus ik moet het doen met de wijze waarop jij de situatie hebt beschreven. En die maakt op mij nu eenmaal de indruk die ik heb beschreven. En ook al strookt dat volgens jou helemaal niet met de feiten, mijn indruk verandert er niet door. Het is nu eenmaal de toon die de muziek maakt. Dus wil je mensen voor je winnen (en echt wat bereiken), laat je ego dan niet de toon bepalen.

 

@Jantax,

Wellicht speelt je eigen ego in je reacties ook een aardige rol. :)

Je reacties missen volgens mij het nodige inlevingsvermogen in de situatie gezien vanuit Hans zijn perspectief.

Een wat algemenere conclusie dan zwart-wit lijkt mij hier wel op zijn plaats, evenals een meer zakelijke benadering.

 

Hoe je het ook opvat, zakelijk gezien heeft Hans een paar sterke troeven in zijn hand, de vraag is niet een analyse van zijn motivatie waarom hij de kaarten moet spelen, zijn vraag is hoe hij het beste gebruik kan maken van deze sterke kaarten. ;)

 

Misschien is het zakelijk gezien wel beter om niet verder samen te werken, maar zijn beschermde handelsnaam op een andere manier te gebruiken voor een beter rendement. :)

De manier van handelen van zijn partners lijkt mij geen echt stabiele basis voor een samenwerkingsverband, je geeft ze hiermee ook meer tijd en mogelijkheden hun zaakjes juridisch beter af te dekken.

 

Hans zijn topic, Hans zijn vraag, niet ten gunste van zijn partners maar van hemzelf begrijp ik uit zijn verhaal.

Kwestie van begrijpend lezen en inlevingsvermogen. :)

 

Groetjes,

Adlasko

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adlasko, Hans startte zijn topic met het - weliswaar in de vorm van een vraag - beschuldigen van zijn voormalige zakenpartner van naiviteit en kwader trouw. Dat is niet niks. Dat vraagt om een uitleg die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Die heeft Hans in mijn ogen niet gegeven.

 

Sterker nog, zijn uitleg wekt bij mij de indruk dat de handelwijze van diens voormalige zakenpartner eerder een weinig fraaie maar logische tegenreactie is op de manier waarop hij zich door Hans behandeld voelde (een behandeling in de trant van: "Ook al zijn we zakenpartners en heb je in mijn afwezigheid op bepaalde punten goed werk verricht, uiteindelijk maak ik hier nog steeds de dienst uit, want alle merkrechten e.d. staan op mijn naam. Bovendien ben jij veel te naief om de boel te leiden.").

 

Misschien ben ik de enige die deze indruk krijgt van Hans zijn verhaal, is mijn indruk volkomen onterecht en gebaseerd op mijn mogelijk slecht ontwikkelde inlevingsvermogen. Maar misschien ook niet.

 

Hoe het ook zij, voor een nette oplossing van een dergelijke zaak lijkt het mij van groot belang ook oog te hebben voor de toon waarop partijen elkaar tot dan toe hebben aangesproken. Want met een toon die onvoldoende getuigt van respect voor de ander bereik je in het zakelijk leven nu eenmaal bijzonder weinig. Anders dan jij kennelijk van mening bent Adlasko, vind ik dat dit dus wel degelijk hoort bij een zakelijke benadering van de zaak. En volgens mij heeft dat in dit geval ook tot een snelle oplossing geleid.

 

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als topicstarter waardeer ik alle input zoals die gegeven is, uiteraard leest ieder individu de teksten door een eigen bril en baseert daar de eigen indruk op. Dan is het maar de vraag of de één het begrijpelijk heeft beschreven of dat de ander het gewoon anders begrijpt.

 

@ Jantax: De feiten liggen inderdaad anders (ik vroeg de partner alleen maar - uitputtend - naar diens bedoelingen en heb hem verzocht een voorstel te doen om de situatie op te lossen, echter, zonder hierop een antwoord te krijgen, kreeg ik een juridisch steekspel op mijn nek.) Laat ik één voorbeeld proberen:

Stel dat hij en ik elk wat geld hadden uitgegeven aan kantoorinventaris in het kader van de samenwerking en de prichting van de toko, hij heeft het bureau betaald en ik de computer. Maar op een gegeven moment gaat hij achter mijn rug om met iemand anders het bureau en de computer gebruiken, en tegelijkertijd mij het gebruik ervan ontzeggen, dan is het toch logisch dat ik mijn investering in de computer terugvraag? In de kern is dat wat er speelde...

 

Nu is hij inmiddels tot inkeer gekomen en ziet dat nu ook in, en we hebben een deal gesloten dat hij mijn investering afkoopt en hij krijgt het alleenrecht op het merk, de domeinnamen etc...

 

Wat mij betreft, onder enorme dankzegging aan eenieder die hierop input heeft gegeven, is alles er nu wel over gezegd en mag hier een slotje op.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 249 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept