Ga naar inhoud
 • 0

'Nieuw sociaal vangnet zzp'er nodig'

HILVERSUM - Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten gelijke rechten en plichten krijgen als werknemers in loondienst. Daarvoor moet een nieuw sociaal vangnet komen.

 

Daarvoor pleitte Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zaterdagavond in het programma Nieuwsuur.

Bron: nu.nl

Het getal van 60% van de zelfstandigen die onder het minimuminkomen verdient vond ik eigenlijk wel schokkend, alleen ben ik er nog niet over uit of ik dit een goed idee vind. Morgen misschien meer... ;)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Gast Verwijderd account

Dat is inderdaad schokkend!

 

Ik vraag me wel eens af of er een situatie kan ontstaan, of reeds is ontstaan, dat wanneer iedereen van dezelfde koek eet er eigenlijk alleen maar kruimeltjes overblijven?

 

Ik bedoel met deze metafoor dat er in de markt slechts een bepaalde hoeveelheid vraag is en er teveel aanbieders zijn waardoor eigenlijk niemand meer iets verdiend. Oververzadiging. Het feit dat er een sociaal vangnet nodig blijkt spreekt voor zich.

 

Is marktwerking nu écht wel zo'n zaligmakend idee..... Joost?

Link naar reactie
 • 0

UIt het artikel in nu.nl:

 

''Ik vind dat we dit structureel moeten aanpakken'', aldus Grapperhaus.

''Zorg voor een overkoepelend criterium: of je nu in dienstverband of als zelfstandige werkt, je draagt verplicht bij aan verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of inkomensverlies. En daar kun je dus ook aanspraak op maken als je je werk kwijtraakt.''

 

Dat is het grote probleem, waar veel ZZPers tegen aanlopen. Ze betalen wel veel belasting en sociale premies, maar krijgen er vaak niks voor terug.

 

Maar ook gewone werknemers, die werkloos raken, hebben jarenlang belasting en sociale premies betaald. Als zij hun baan kwijtraken krijgen ze na de WW periode geen cent bijstand indien ze meer dan € 5555,- spaargeld bezitten of samenwonen met een echtgenote die nog wat bij verdient.

 

Ik denk dat het een goed idee zou zijn als wij het Singaporese model zouden overnemen: Iedere werknemer of ZZPer betaalt niet torenhoge sociale premies en pensioenen, maar moet verplicht een gedeelte van zijn inkomen op een geblokkeerde rekening storten. Dat geld is en blijft van hemzelf en kan hij later alleen in tijden van nood aanspreken. Ik heb Nederlandse expats gekend, die daar erg tevreden over waren, en het een eerlijk systeem vinden.

Hier betalen mensen jarenlang pensioenpremies, en die worden vaak, zonder dat ze er iets over te zeggen hebben, belegd. Die zijn dan terecht boos als hun pensioen niks meer waard is geworden.

 

Paul

 

 

Link naar reactie
 • 0

UIt het artikel in nu.nl:

 

"Zorg voor een overkoepelend criterium: of je nu in dienstverband of als zelfstandige werkt, je draagt verplicht bij aan verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of inkomensverlies. En daar kun je dus ook aanspraak op maken als je je werk kwijtraakt."

Ik vraag mij af hoeveel zzp'ers in de problemen komen als ze van dat karige inkomen ook nog eens die extra verzekeringspremies moeten gaan betalen ...

Link naar reactie
 • 0

Als ZZP-ers minder dan €25000,- verdienen en ze moeten verplicht premie betalen dan verdienen ze nog minder. En wat is de grens, en wie bepaald wanneer ze er gebruik van kunnen maken?

Het is steeds weer het loondienst concept waar we allemaal aan moeten geloven volgens ambtenaren en “loondienst” wetenschappers. Per slot verdienen zij hun geld daaraan.

 

Een verplichte verzekering is geen verzekering maar belasting. Alles gewoon vrij laten. ZZP-ers hebben gekozen om juist zelfstandig daarover te beslissen en over meerdere zaken. Ze nemen daarvoor het grote O-risico. Dat zou niet beperkt moeten worden en juist meer vrij worden gelaten.

 

Wanneer er een vangnet is, gaat met onverantwoorde risico’s nemen en schulden maken, met in het achterhoofd: “Ik word toch geholpen” . >;(. Ja hierdoor leefde het zuidelijk deel van de Eurozone toch ook mee. Met ook nog het onverantwoordelijke gedrag van het noordelijk deel die deze leningen verschaft hebben, en dan nog zonder dat de landen hiervoor een verzekeringspremie hebben hoeven te betalen. Sorry, ik dwaalde off-topic. :-[

 

Ik heb, dacht ik, laatst ook vernomen dat er plannen zijn om het Philips personeel geen loonsverhoging meer te geven maar bonussen, om de persoonlijke inzet aan te moedigen. Dit wordt dus oorlog onder het personeel. Als men op prestatie wil belonen, dan geldt mijn stelling: Zet iedereen als ZZP-er (freelancer e.a.) in de maatschappij. Dan zal ieder steeds moeten onderhandelen over zijn aanstelling en inkomen voor een opdracht of werktijdsduur. En natuurlijk vrije verzekeringen.

 

Link naar reactie
 • 0

Vooral door dit zinnetje ben ik er tegen: "En daar kun je dus ook aanspraak op maken als je je werk kwijtraakt."

 

Hoe kun je beoordelen of het niet eigen schuld is dat iemand niet genoeg geld kan verdienen met eigen zaak? Stel ik had 'n videotheek en die loopt al lange tijd niet meer door de opkomst van 'on demand movie', dan is het toch mijn eigen verantwoordelijkheid op tijd andere bron van inkomsten te zoeken? Als iedere ondernemer er aanspraak op kan maken zou iemand het dus ook ondanks 'eigen gepruts' mogen krijgen.

 

Stel we betalen evenveel belastingen als gewone werknemers met enige verschil dat wij er minder rechten voor terug krijgen, dan mag er op zich wel wat veranderd worden. Maar ik heb het idee dat we best veel aftrekposten krijgen wat ons veel belasting bespaart. Het is je eigen verantwoordelijkheid genoeg reserves te hebben.

Link naar reactie
 • 1

Poeh, alsjeblieft geen verplichte verzekeringen voor zelfstandigen! Tegen arbeidsongeschiktheid & ziekte kan je jezelf prima verzekeren. Met 'werkloosheid' moet je rekening houden, maar ach, zelfs als werknemer met een vast contract ben je op het moment niet bijzonder zeker.

 

De extra onzekerheid die je hebt als ondernemer valt best te compenseren met het feit dat je als zelfstandige in principe een hoger inkomen hebt en minder belasting betaalt dan als je hetzelfde werk in loondienst doet.. het verschil onder de streep is je buffer voor mindere tijden.

 

En dat nog even los van de vraag hoe je bij een zelfstandige iets als 'werkloosheid' kan toetsen.. ik zie 't al gebeuren, ik ga mezelf omscholen tot luchtbeddentester en dan bij meneer Grapperhaus aankloppen dat er maar geen opdrachten binnen te halen zijn ;D

 

Neemt niet weg dat er volgens mij aardig wat mensen zijn die op het moment starten als ondernemer zonder zich te beseffen wat er op dit vlak allemaal bij komt kijken. Een grote rode waarschuwingssticker op het KvK inschrijfformulier zou opzich niet onterecht zijn, en misschien dat zelfs een opt-out systeem voor sociale verzekeringen bij ZZPers te verdedigen is. Maar geen verplichtingen!

Link naar reactie
 • 0

In mijn beleving werden er door overheid en bedrijfsleven mogelijkheden geschapen en promotie gemaakt om als ZZP-er aan de slag te gaan. Als eerste is het heersende bedrijfsleven de dupe geweest dat deze golf de markt bestormde doordat er een prijzenslag is aangewakkerd die het gezonde bedrijfsleven beslist niet ambieerde (dit mede doordat veel ZZP'ers redelijk netto rekenen en onder het prijsnivo van een werknemer of uitzendkracht uit komen, met alle gevolgen van dien) en ten tweede is de ZZP'er de dupe doordat er onvoldoende inkomen over blijft.

(bovenstaand is natuurlijk erg generaliserend, dat weet ik maar anders kom je nergens in mijn optiek)

 

Bij de start dient de ZZP'er vervolgens alles te weten zien te komen over het zelfstandig ondernemerschap, hij gaat een psychisch proces door want een "échte" ondernemer denkt over het algemeen anders dan een "echte" werknemer. (gevaarlijke zinsnede) Begripsverwarring al om. Welke inhoud hebben de "begrippen" ondernemer - zelfstandige - werkgever - werknemer inmiddels nog in het bedrijfsleven en in hoeverre zijn wij afgedreven van de inhoud?

 

Uiteindelijk komt door deze ondernemingsvorm een batterij aan problemen los en die moet vervolgens weer opgelost worden met behulp van allerlei pleisters. Grandioos dat er natuurlijk gezocht wordt naar oplossingen maar menig gezin is inmiddels huis en haard kwijt, financieel finaal aan de grond, kinderen zijn de dupe van de spanningen in huis welke door dat rotgeld tot stand is gekomen en ga zo maar door. Menig ZZP'er en kleine zelfstandige is door dit inmiddels gescheiden, helemaal opgebrand, heeft zelfmoord gepleegd of wat dan ook. Natuurlijk zijn er ook ZZP'ers die slagen en waar inmiddels de sky de limit is....

Op deze laatsten heeft men in den beginne wellicht gehoopt met het promoten van de ZZP'er echter was deze groep wellicht sowieso zelfstandig geworden doordat juist iets meer skills aanwezig waren.

 

We hebben in NL de AOW. Die staat helemaal los van het feit of je M of V bent, groot of klein, dik of dun, veel hebt verdient of weinig. Het heeft er mee te maken hoe lang je in dit landje woont of gewoond hebt. Een AOW berekenen is derhalve een redelijk makkelijke opgave. (aantal jaren x percentage x volledige AOW)

 

Waarom zoiets niet invoeren voor een ondernemer? Ieder volledig jaar dat je zelfstandig bent krijg je punten in je dossier, laten we het "ZelfstandigenKarma" (ZK) noemen ;D. Criteria zijn natuurlijk belangrijk, zoals inkomen, aantal personeelsleden, bedrijfshygiëne en dergelijke welke allemaal onderhevig zijn aan bepaalde wegingen. Heb je een gezonde bedrijfshygiëne dan krijg je "reuzen". Malafide praktijken worden beloond met een "kneus". (hierbij ruimte overlatend voor wat geouwehoer over reuzen en kneuzen, negatief karma en dergelijke) ;)

 

Dit ZK zou het ook mogelijk kunnen maken om als zelfstandige met bijvoorbeeld 2 afgeronde boekjaren, of 5 magere jaren waarvan de laatste een verliesjaar is, een huis te kopen omdat de staat een bepaalde garantie (vangnet) beschikbaar stelt. De huizenmarkt krijgt hier ook weer een gezonde(re) impuls door. Het staat momenteel nog in schril contrast met elkaar. Drie jaar zelfstandig (met goede cijfers over 2 volledige boekjaren) vs werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De zelfstandige moet zich nog een jaar bewijzen terwijl de werknemer bijna direct een woning kan kopen echter gaat men er aan voorbij dat deze werknemer de woning alleen maar kopen doordat de zelfstandige zijn nek uit steekt en hier ook nog eens risico mee loopt. Chapeau!

 

Bij een verplichte staking, faillissement of beëindiging kan de overheid, aan de hand van het ZK van de zelfstandige, een VZO-uitkering (Voormalig Zelfstandig Ondernemer) toekennen door middel van bijvoorbeeld: ZK x percentage x norm.

Link naar reactie
 • 0

En niemand die het verband ziet tussen dit soort megalomane wetgeving en de ondergang van Griekenland?

 

Om de zoveel tijd komt een of andere door de overheid gefinancierde 'denktank' met soortelijke voorstellen, een vangnet voor ondernemers. Ga je navraag doen bij die instanties (en dat doe ik ook daadwerkelijk) dan blijkt bijvoorbeeld dat er in de betreffende raad geen enkele zelfstandig ondernemer zit (managers van multinationals zijn geen ondernemers!) en tevens dat ZELFSTANDIGE ondernemers hier niet over geraadpleegd zijn.

 

Nog steeds zit de overheid en de adviesclubjes vol met mensen die denken dat de gemiddelde burger een idioot is die niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Omdat deze adviseurs zelf geen ondernemer zijn, angstig worden bij het idee zelfstandig te zijn en volledig verantwoordelijk voor je eigen inkomen, redeneren zij dat ondernemers een zelfstandigen verzekering bij een terugval in inkomen nodig hebben.

 

Teveel denken zij in eenheidsworsten die zij denken dat wij allemaal zijn, en te weinig zien zij dat de bevolking uit een mix van allerlei soorten mensen bestaat die ieder hun eigen behoeften hebben.

 

Als er een soortgelijk voorstel daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen betekent dat niet alleen dat zelfstandig ondernemerschap ineens veel duurder is geworden en daardoor het aantal starters dramatisch zal dalen door de hoge aanloopkosten van een verzekering (nee aub geen startersuitstel gedurende een bepaalde periode) maar ook dat al snel blijkt dat er grootschalig misbruik gemaakt gaat worden van alweer een systeem dat mensen de eigen verantwoordelijkheid afneemt.

 

Het lijkt er juist op dat op veel plaatsen in de wereld de samenleving roept om zelf de verantwoordelijkheid te mogen dragen voor het eigen leven. Dat er daarvoor bepaalde vangnetten moeten blijven is duidelijk maar zoals het nu gaat blijven overheden aangevoerd door bejaarde denkers bezig de samenleving zoveel mogelijk te beperken in de bewegingsvrijheid zoals dieren in een dierentuin worden gekooid om ze vast te kunnen houden.

Link naar reactie
 • 0

Het is je eigen verantwoordelijkheid genoeg reserves te hebben.

Hallo Sandra, ik denk dat het iets genuanceerder ligt dan dat ene regeltje. Natuurlijk ben ik met je eens dat er eigen verantwoordelijkheid is echter er kunnen zich ook omstandigheden voor doen waardoor de reserves ineens volledig weg zijn.

Voorbeeld: Je reserve staat net op de verkeerde bank en je krijgt maar 1 ton ipv de 3 ton reservering na het faillissement van betreffende bank. (een reply met: "risicospreiding hoort ook bij verantwoordelijkheden" zou ik wel ver gevonden vinden.)

Link naar reactie
 • 0

Voorbeeld: Je reserve staat net op de verkeerde bank en je krijgt maar 1 ton ipv de 3 ton reservering na het faillissement van betreffende bank. (een reply met: "risicospreiding hoort ook bij verantwoordelijkheden" zou ik wel ver gevonden vinden.)

 

Iemand die bezig is met het verzamelen van reserves is echt niet zo dom om alles op een bank te zetten.

Bij dat type zekerheid hoort immers geen gespeculeer met je eigen reserves omdat je ergens een kwart procent meer rente krijgt.

 

Het onderschrijft mijn pleidooi dat je zelf de reele mogelijkheid moet krijgen om de schaapjes op het droge te hebben en te houden De overheid blijkt als het om vermogensbeheer gaat ook een gat in de hand te hebben. Hetzij in de vorm van financieel wanbeleid hetzij door op veel te grote voet te leven.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Hebben we niet al eens zoiets gehad, dat jammerlijk is gefaald? De WAZ ?

 

Het feit dat de man iets met arbeidsrecht doet, zegt mij eigenlijk al genoeg: vanuit het arbeidsrecht worden werknemers en werkgevers bekeken. De ondernemer, of hem je nu zzp-er of ondernemer noemt, is nu net *geen* ondernemer.

 

En dat mensen niet met geld om kunnen gaan kom je zowel bij ondernemers als bij niet-ondernemers tegen. Met een nieuwe paarse krokodil los je dat echt niet.

Link naar reactie
 • 0

In mijn beleving werden er door overheid en bedrijfsleven mogelijkheden geschapen en promotie gemaakt om als ZZP-er aan de slag te gaan.

Natuurlijk, want voor ZZP'ers zijn ze niet gebonden aan CAO's... ;)

Is dat vangnet er min of meer al niet? De BBZ regeling? En dan met nog meer regelingen komen? Lijkt me dan wat onnodig.

BBZ is bijstandnivo - dat is weliswaar een vangnet voor uiterste nood, maar het is erg lastig om van 900 euro per maand (11.000 per jaar) rond te komen. Het is dus totaal niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een WW-uitkering.

 

Aan de andere kant betalen ZZP'ers op het moment ook geen WW-premie, dus als er iets soortgelijks bij zou komen zou die premie ook verplicht afgedragen moeten worden. Lekker laten zoals het is, dus.

Link naar reactie
 • 0

Even ter info over Ferdinand:

 

Zijn vader, Frits Grapperhaus werd in 1967 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-De Jong. Hij kreeg van minister Witteveen de ruimte voor persoonlijk resoluut optreden. Hij voerde de BTW :'( en het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting :'( in en lanceerde de zelfstandigenaftrek :).

 

Dat laatste is bevorderend maar het wordt helaas nu ook een vast bedrag in 2012 (€ 7280) en niet meer hoger voor lage inkomens(winst). Dus wellicht namens Frits † : “Sorry, voor de lage inkomens” :-[

 

Link naar reactie
 • 0

Er is een concept in de markt dat een oplossing biedt. Binnen dit concept kunnen ondernemers, via een constructie, aanspraak maken op het sociale vangnet.

 

Beste StudioFonkel,

 

Er zijn diverse aanbieders van dit soort concepten, die op Higherlevel al veel langer bekend en besproken zijn met hun voor- en nadelen. Los van discussie over nut en noodzaak: het is in ieder geval geen "nieuw sociaal vangnet", het is niet meer of minder dan je als ondernemer kwalificeren als werknemer van je eigen BV waarbinnen je - door een constructie - ontslagen kan worden en dus recht houd op de voorzieningen als werknemer, met alle bijbehorende (en uitvoerig op HL toegelichte) voor- én nadelen, en kosten.

 

Eén opmerking wil ik nog wel even aanhalen uit je (wegens zelfpromotie door een andere mod verwijderde) eerste post:

Voor ondernemers zijn er weinig aantrekkelijke opties op verzekeringsgebied: óf u kiest voor een dure verzekering óf voor het lopen van een groot risico. Beide niet bepaald ideaal.

 

Dit is een verkeerde of op z'n minst onvolledige voorstelling van zaken . De kosten van het zelf betalen van de publieke werknemersverzekeringen is voor veel ondernemers (met name die actief zijn in ICT of zakelijke dienstverlening) flink duurder dan private verzekering.

 

Bovendien is deze verkapte werknemersdekking een lappendeken van verzuimverzekering, WIA dekking, WGA gat en WGA excedent dekking waarbij je - als je niet oppast - bij arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt door meerdere partijen en op basis van afwijkende criteria. En op een losse WGA gat of WGA excedent dekking voor 1 persoon is gewoon medische selectie van toepassing: ook dat voordeel ten opzichte van een volledig private verzekering vervalt dus al

 

Ook hebben steeds meer verzekeraars grote moeite met het verzekeren van het loondoorbetalingsrisico van de eerste 2 jaar binnen dit soort constructies: er is namelijk alleen een papieren "gezagsverhouding" waardoor de prikkels tot en met name de sancties die een werkgever normaal kan opleggen bij niet medewerken aan reïntegratie inspanningen, ontbreekt.

 

De Declarabele Uren BV / BV-ik / Uniforce / voorheen ZZP Oké en alle daarop lijkende constructies bieden een oplossing voor de VAR problematiek bij zeer langlopende trajecten bij 1 grote opdrachtgever. Ook is het interessant voor zekerheidszoekers die hun WW rechten overeind willen houden (hoewel die rechten zelf steeds verder worden uitgehold), maar een oplossing voor "dure" private verzekeringen biedt het niet: daarvoor is de dekking van het publieke vangnet te duur en te beperkt, en zal altijd aanvullende private verzekering (met medische selectie) nodig blijven voor een goede toereikende dekking.

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

De reden dat ik ondernemer en zzp'er ben is eenvoudig: ik bepaal zelf wel wat ik wil en wat ik doe. Daar hoort ook bij dat ik zelf al dan niet een "sociaal vangnet" regel. Anders was ik wel gewoon in loondienst.

 

en sommige freelancers kiezen er bewust voor om via een constructie formeel werknemer te blijven/worden om zo geen problemen te krijgen met opdrachtgever/verkapt dienstverband bij zeer langdurige projecten en/of om WW rechten te behouden. Allemaal prima wat mij betreft, alleen moet je je dan natuurlijk geen ondernemer gaan noemen.

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

 

Oh jee, het is weer proefballonnetjes tijd : verplichte verzekering en pensioen ook voor ZZP-ers

 

En natuurlijk komt bij al dat mooie zoet (met "verlaagde solidariteit", een mooi nieuw eufemisme voor "niet niet" ) ook een beetje zuur, zoals het afschaffen van de zelfstandigenaftrek voor ZZP-ers

 

Fijn Harry, bedankt! ;)

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

Iedereen die ondernemer wordt kiest ervoor om zelf keuzes te maken.

 

Persoonlijk zit ik dan ook niet op dit soort verplichte verzekeringen te wachten, en ik denk dat dat voor de meesten geldt dat ze dit niet willen verplichten.

 

Zoals het voorstel nu in dit artikel ligt, is het dubbelop: EN verzekering verplicht gaan betalen, EN je zelfstandigenaftrek inleveren....

 

En dan wil de overheid ook het ondernemerschap stimuleren? Ik denk juist dat dit veel mensen er van weerhoud om te starten.

Link naar reactie
 • 0

Oh jee, het is weer proefballonnetjes tijd : verplichte verzekering en pensioen ook voor ZZP-ers

 

Het is weer herfst, dus tijd voor de halfjaarlijkse ouwe koe in de proefballon:

 

Het stelsel van sociale zekerheid moet op de schop. Iedereen die werkt moet verzekerd zijn tegen werkloosheid en ziekte, verplicht een aanvullend pensioen opbouwen en geld krijgen voor scholing. Dus ook de 1,2 miljoen zzp'ers.

Bron: Volkskrant

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 155 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...