Ga naar inhoud
 • 0

Van eenmanszaak (echtgenoot) naar VOF hoe dan met mijn WW?

Mijn man is half 2011 gestart met een eenmanszaak waar ik ook ik meewerk als meewerkend partner. Er zijn nog geen salaris mogelijkheden, die komen wel het komende jaar. Mijn man werkt nog 32 uur bij een werkgever. Ik ben per 1-1 2012 uit dienst bij mijn vorige werkgever, voor die uren vraag ik een WW uitkering aan. We willen misschien de eenmanszaak omzetten naar een VOF, ik heb daar over twee vragen:

- heeft dat nut, wat zijn voor en nadelen?

- heeft die omzetting effect op mijn evt WW? (ik heb nog geen contact gehad met het UWV)

 

Ik hoop dat iemand verheldering kan geven...

 

GR Elisa

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Elisa,

 

om een beter antwoord te krijgen op je vraag, even een paar aanvullende vragen:

 

- hoe veel uur werk je ongeveer per week in de zaak van je man (nu)

- wat zijn je taken

- wat voor is het

- hoeveel uur per week werk je in loondienst

- wat voor werk doe je in loondienst

- hoeveel uur verwacht je per week in de zaak van je man te gaan werken in 2012

 

Welkom op HL trouwens.

Link naar reactie
 • 0

Zo dat is snel!

in antwoord op je vragen:

- de afgelopen periode ong. 30 uur per week

- ik doe de admin en sta op de kraam (we hebben 4 markten met dierbenodigheden)

- Ik werkte 28 uur, ik heb tot 1-1-12 betaald verlof

- ik was projectleider ict

- ik denk dat dat ongeveer net zoveel zal zijn als u ong. 30 tot 35 uur.

 

Groeten Elisa

Link naar reactie
 • 0

Er kunnen nog wat omstandigheden meespelen die van invloed zijn maar ik zal trachten een mogelijk scenario te schetsen. (Het is echter geen zwart-wit situatie).

 

Wanneer je een behoorlijke periode (ruim een half jaar) al werkzaamheden in het bedrijf van je man uitoefent, langs een loonfunctie van 28 uur en je raakt die loonfunctie kwijt, dan kan het UWV besluiten om die werkzaamheden in dat bedrijf buiten beschouwing te laten (vrij te laten). In deze situatie zou een 25 à 30 uur redelijk kunnen zijn (ik ga er dan vanuit dat bepaalde werkzaamheden 's avonds plaatsvinden en op zaterdag).

 

Dan is het nog even een vraag hoe lang die ww gaat duren en of je ook echt een nieuwe andere baan wil of dat je op termijn volledig voor het eigen bedrijf wil gaan.

 

Stel dat je 12 maanden ww hebt en je wil volledig voor het eigen bedrijf gaan. Als ik het zo lees zijn de inkomsten (de winst die resteert als je van de omzet de onkosten en inkoop hebt afgehaald) nog bescheiden. Dan zou je simpelweg de zaak eerst voort kunnen zetten in de eenmanszaak van je man. Mocht je boven je vrijgestelde uren gaan uitkomen dan meld je die bij het UWV. Die uren worden dan in mindering gebracht op je WW-uitkering. Het voordeel is dat je het papierwerk zo eenvoudig, simpel en dus ook goedkoop houdt.

 

Pas als de verwachte winsten echt op een hoger niveau gaan komen in 2012 (30 a 40.000 euro) zou ik een ander scenario overwegen. Dan zou er ook een noodzaak ontstaan om beduidend meer uren in het bedrijf te gaan werken. Een vof zou dan een mogelijkheid kunnen zijn (of 2 eenmanszaken langs elkaar) , waarschijnlijk is het korten van gewerkte uren in dat geval ook voordeliger als het werken met de startersperiode van de WW.

Link naar reactie
 • 0

Goede middag Elisams.

 

Ik adviseer je om de mogelijkheden goed met het UWV door te nemen.

En een eventuele toestemming om bij je man actief te zijn schriftelijk vast te laten leggen.

Je bent immers niet volledig beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dit heeft in het verleden voor heel wat problemen gezorgd.

 

Achteraf claimt het UWV dan de ontvangen WW terug met daarbij nog de mogelijkheid dat het je verweten wordt fraude te hebben gepleegd !

 

Een V.O.F. is fiscaal aantrekkelijk en daarbij is maar één administratie nodig terwijl er bij twee eenmanszaken er ook twee administraties noodzakelijk zijn.

 

Ik wens je succes met de onderneming dan is immers de WW niet belangrijk meer.

Link naar reactie
 • 0

Je bent immers niet volledig beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dit heeft in het verleden voor heel wat problemen gezorgd.

 

 

Ik ben het helmaal eens dat je dit goed moet bespreken met het UWV. Ik ben het niet eens me de geciteerde opmerking, en ik adviseer Elisams om dit niet zo met het UWV te bespreken.

 

[*]het is niet noodzakelijk om volledig beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, het UWV gaat enkel over de zohenaqmde verloren uren, de beschikbaarheidseis beperkt zich tot de genoemde 28 uur;

[*]het idee is juist dat in de laatste 6 maanden al een vast aantal uren is gewerkt naast de baan in loondienst en dat deze werkzaamheden de beschikbaarheid dus bewezen niet beïnvloeden (de nevenwerkzaamheden zijn niet in conflict gekomen met het loondienst verband;

[*]er is dus geen reden voor het UWV om hier niet mee in te stemmen, onder streng voorbehoud dat TS beschikbaar is voor 28 uur in de week en ook actief zoekt naar een nieuwe werkgever (sollicitatieplicht);

[*]als je recht op WW wilt blijven behouden benadruk dan dat je gewoon voor de verloren uren beachikbaar bent;

[*]zoals Ad (starterscoach) al aangaf: het aanral uren die in de ondeneming gestopt kunnen worden zonder invloed te hebben op de WW zijn afhankelijk van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de onderrneming gedurende de 6 maanden voorgaand aan de datum van werkloosheid.

 

 

Een V.O.F. is fiscaal aantrekkelijk en daarbij is maar één administratie nodig terwijl er bij twee eenmanszaken er ook twee administraties noodzakelijk zijn.

 

 

In deze situatue met de uren die jij in de onderneming stopt zou de keuze voor een VoF zeer logisch zijn. Je laat namelijk een fors aftrekpost liggen (meer dan € 10.000,00) als jij geen aangifte doet als ondernemer maar als meewerkend echtgenoot...

 

Ik wens je succes met de onderneming dan is immers de WW niet belangrijk meer.

 

iden!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie uitgebreide antwoorden. Ik heb vanaf september betaald verlof, ik heb dus niet meer bij mijn werkgever gewerkt na een ziekt periode van 17 januari tot 13 september. Ik werk vaak de vrijdag en de zaterdag en de avonden Niet op de dagen dat ik bij mijn werkgever aanwezig had moeten zijn.

 

Volgens het UWV heb ik recht op 21 mnd uitkering, ik hoop dat niet nodig te hebben. Ik weet nog iet defeinitief of ik een WW krijg, ze mogen daar 6 of 8 weken de tijd voor nemen. Ik moet nog naar hen toe voor een gesprek.

Mijn insteek zal zijn:

- ik ben beschikbaar voor werk naast mijn werkzaamheden bij mijn man

- ik leg afspraken met UWV op papier vast

- Ik zou graag een kleine baan er naast willen, maar als de zaak heel goed gaat lopen dan stap ik er bij in en maken we er een VoF van.

- ga ik meer uren werken dan leg ik dat voor bij het UWV.

 

Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is, toch?

Link naar reactie
 • 1

Mijn insteek zal zijn:

- ik ben beschikbaar voor werk naast mijn werkzaamheden bij mijn man

 

 

Wil je de WW zeker stellen dan zou ik dit nooit zo stellen. Uitgangspunt moet zijn: ik ben beschikbaar voor de arbeidsmarkt, voor de uren die ik in loondienst verloren heb. Ga geen mitsen en maren en andere voorbehouden maken.

 

 

- ik leg afspraken met UWV op papier vast

 

 

Altijd goed. Spreek met je werkcoach af dat ook het UWV deze afspraken op papier naar jou toe vastlegd.

 

 

- Ik zou graag een kleine baan er naast willen, maar als de zaak heel goed gaat lopen dan stap ik er bij in en maken we er een VoF van.

 

 

En dit zou ik dus voor mij houden. Dat je dit wilt is prima, maar ik zou het niet bij het UWV in de groep gooien. Jij bent gewoon beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Als je ergens een baan vindt voor 16 uur wordt er gewoon 16 uur gekort op je WW en ga je hard op zoek naar een baan voor de resterende 12 uur.

 

 

- ga ik meer uren werken dan leg ik dat voor bij het UWV.

 

 

Meer uren dan wat?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

oke,

dus heel sec houden.... met die meer uren bedoel ik als er meer uren gaan zitten in het werk bij mijn man dan dan meld ik dat. dat moet toch?

 

Hoe zit het dan met de regel als je bezig bent met een eigen zaak je geen sollicitatie plicht hebt? is dat alleen als ZZP of eenmanszaak, geld dat ok als je met je man in een VOF zit of meewerkend partner bent? Een collega melde mij dit gister, zij is ook weg bij de zelfde werkgever en is zo met behoud van uitkering als ZZP aan de slag.

Link naar reactie
 • 0

Goede morgen Elismans,

 

Op het gevaar af dat men gaat denken dat ik hier mijn gelijk wens te halen wil ik toch nog even reageren op deze discussie.

 

Dennis van Dijk heeft vermoedelijk meer recente ervaring met het UWV dan ik.

Hij wordt immers "beloont" met een reus voor zijn antwoord op je vragen.

 

Mijn ervaringen gaan wat verder terug in het verleden, waarbij mondeling duidelijke afspraken gemaakt zijn met het UWV.

Dit betrof ook afspraken m.b.t. het starten van een eenmanszaak naast een WW uitkering.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een claim en veroordeling voor fraude.

 

Wat mij met name stoort in de antwoorden van Dennis van Dijk is dat je niet open en eerlijk mag zijn naar het UWV toe.

Wellicht dat hieraan toch enige risico's verbonden zijn die ik nu niet kan overzien.

 

Mijn insteek zou zijn: Ben eerlijk en duidelijk dan kan er achteraf nooit gezegd worden dat je frauduleus gehandeld hebt.

 

Nogmaals succes.

Link naar reactie
 • 0

Ik denk niet dat Dennis bedoelt dat je informatie achter moet houden voor het UWV, maar dat je duidelijk onderscheid moet maken tussen feiten en toekomstverwachtingen. Over feiten bestaat geen twijfel: gewoon melden. Toekomstverwachtingen zou ik voorzichtig mee zijn, omdat die in veel gevallen niet uitkomen. Het is toch vervelend als je er dan wel op wordt afgerekend.

 

In dit geval vraag ik me overigens af of het goed gaat met de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Als ik het goed begrijp, heeft Elisa al enige tijd niet meer feitelijk voor haar werkgever gewerkt. Dan bestaat de kans dat het UWV stelt dat de werkzaamheden niet naast elkaar hebben plaatsgevonden en de activiteiten voor de onderneming dus in de plaats komen van de dienstbetrekking. Ik weet niet of er in deze situatie mogelijkheden zijn om met behoud van uitkering te starten? Immers, je kunt je afvragen in hoeverre er sprake is van starten.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Ik snap dat ze dat kunnen zien als "al bezig zijn" ik ben 13 sept uit de ziektewet gekomen en door een verstoorde arbeidsrelatie niet weer aan het werk gegaan. In het mediation traject heb ik een salaris bedongen tot 1-1-12. Ik ben zelf aan de slag gegaan met mijn "re-integratie" door mijn man te helpen. Per 1 januari is de bedoeling dat ik mijn eigen markten draaien. We hebben afgelopen week een vergunning gekregen om te starten per januari in Moordrecht. In die zin start ik zelf wel.

 

Ik heb het afgelopen jaar hard nodig gehad om er weer boven op te komen, een door stress ontstane hartritme stoornis (operatie in januari 11) en een burn out....

 

De andere variatie is dat ik me gewoon beschikbaar stel voor werk... en de rest achterwege laat (hen dus niet op de hoogte breng van de zaak van mijn man. Ik ga gewoon solliciteren. Maar hou me ook bezig met de zaak van mijn man... Ik krijg daar geen geld uit dus dat kan de uitkering niet in de weg zitten.

 

Wat ingewikkeld allemaal...

Link naar reactie
 • 0

Je was me voor Ronaldinho :)

 

Ten eerste wil ik benadrukken dat ik hier met naam en toenaam voor iedereen vindbaar op het forum sta. Het gaat niet alleen tegen mijn professionaliteit en integriteit in om mensen aan te zetten om onwaarheden te verkondigen, het zou ook nog eens mijn goede naam kunnen schaden als ik dat hier zou doen. Ik zal nog maar eens duidelijk opschrijven: ik zou nooit of te nimmer iemand adviseren om onwaarheden te verkondigen.

 

In mijn optiek is het UWV een uitvoeringsorgaan (zit ook in de naam) en zijn ze onder meer belast met het uitvoeren van de werkloosheidswet. Er zijn daarin een aantal stappen:

 

- heeft de werknemer recht op WW (wekeneis);

- zo ja, hoe lang heeft de werkgever recht op WW (jareneis);

- hoe groot is het aantal uren dat de werknemer verliest;

- wat is het dagloon dat aan deze uren gekoppeld is.

 

Op basis hiervan wordt bepaald of er een uitkering toegekend kan worden. Dan zijn er nog een aantal opties die hierbij een rol kunenn spelen:

 

- waren er nevenactiviteiten;

- wat was de omvang van de nevenactiviteiten in het afgelopen half jaar;

- als de nevenactiviteiten kwalificeren hebben deze geen invloed op de omvang van de WW (in uren).

 

Deze gegevens zijn nodig om het recht op WW vast te stellen en over te gaan tot betaling. Bij het recht op WW horen ook eisen, waaronder de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en het uitvoeren van een aantal sollicitatieactiviteiten per maand. Er wordt getoetst of je je aan deze verplichtingen houdt, wijk je daarin af dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. Dat is in de basis de hele procedure.

 

Het enige wat ik stel is dat je je aan deze regels moet houden. Dus wees beschikbaar voor de arbeidsmarkt, ga op zoek naar een baan voor minimaal het aantal uren dat je verloren hebt en houd je aan de sollicitatieactiviteiten. Nogmaals, ik zou nooit advisren om hiervan af te wijken.

 

Anders wordt het op het punt van de verwachtingen en persoonlijke aannames:

 

[*]"ik ben beschikbaar voor werk naast mijn werkzaamheden bij mijn man" - dit is niet het uitgangspunt van de WW, je moet gewoon beschikbaar zijn, dat is ook mijn advies om uit te dragen (en uit de solliciatatieactiviteiten van TS zal blijken dat die beschikbaarheid er inderdaad is) en dit zou ik dan ook communiceren naar het UWV toe;

[*]"Ik zou graag een kleine baan er naast willen, maar als de zaak heel goed gaat lopen dan stap ik er bij in en maken we er een VoF van." - wederom heel mooi dat ze dat zou willen, maar dit is niet relevant voor het UWV. Waar het om gaat is de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en het objectieve criterium daarvoor tweeledig: ingeschreven staat als werkzoekend en de sollcitatieactiviteiten.

 

Nogmaals, op geen enkele wijze zal ik ooit adviseren om niet eerlijk te zijn. Ik adviseer wel om feitelijk te blijven en niet meer informatie te geven dan noodzakelijk is of waarom gevraagd wordt. Zoals TS al zelf aangeeft, mochten er wijzigingen zijn die van invloed zijn voor de hoogte van de uitkering dan zullen die vanzelfsprekend doorgegeven (moeten) worden aan het UWV.

 

Je moet het voor de uitvoerder gewoon niet moeilijker maken dan het is, dat is mijn advies.

 

Dennis

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Ik kan de adviezen van Dennis alleen maar onderschrijven. Ik snap alleen wel dat het voor Elisa wat ingewikkeld word.

 

Om het hopelijk weer wat te vereenvoudigen en in het verlengde van het advies van Dennis. Praat alleen met het UWV over wat je nu concreet gaat doen en niet met wat voor ideetjes en plannetjes je allemaal rondloopt.

 

Dus voor nu.

- Ik ben per 1-1-2012 werkloos en dit is de regeling die ik met mijn werkgever heb getroffen (waarschijnlijk al gebeurd)

- Mijn man heeft een eigen bedrijf en daar help ik mee, en uiteraard vertel je globaal wat je doet en hoeveel uur dat was en in welke period

- Ik ga een baan zoeken want ik kan dat combineren met de werkzaamheden voor mijn man (beschikbaarheid)

 

Dit zijn de feiten zoals ze nu liggen (als ik het goed heb) en op basis waarvan de toekenning van uitkering moeten worden beoordeeld en de aanvullende voorwaarden vastgelegd vanwege de nevenactiviteiten bij je man. want dat is de feitelijke situatie per 1-1-2012.

 

 

Dan de "toekomstscenario's "

Als jij een kleine parttime baan en verder blijft alles hetzelfde dan hou je in principe recht op ww voor de uren dat je nog werkeloos bent (behalve als je minder als 5 uur werkloos blijft dan vervalt je ww) maar je moet dan nog steeds naar een 2e parttime baan solliciteren om je ww recht te behouden. En op dat moment kun je ook zeggen, nog een baan erbij zoeken zie ik niet zitten dus ik stop met solliciteren en zie af van mijn recht op WW op dit moment. Dan stopt je ww en leef je dus van de parttime baan en de inkomsten uit de zaak van je man.

 

Jullie andere plan van de VOF, pas als concreet is dat je een vof wilt gaan oprichten omdat het goed loopt dan ga je opnieuw met het UWV praten hoe dat dan werkt, mogelijk verlies je dan je recht op ww omdat je ondernemer word, maar mogelijk kan je er nog wel gebruik van maken omdat je de activiteiten er al naast deed. Maar dat is pas van belang als het aan de orde is en moet dan meewegen in de beslissing, het maakt nu het verhaal ingewikkeld terwijl het niet concreet aan de orde is bij de start van de WW.

Dit onderwerp dus lekker parkeren voor nu totdat je eenmaal in de WW zit en dan is een gesprek aanvragen wat precies de consequenties zijn en op basis van de uitkomst van dat gesprek ga je dan kijken of je een VOF wilt starten en zo ja per wanneer dan.

 

Bij het UWV moet je inderdaad zorgen dat je verhaal helder en éénduidig is want anders gaan ze van alles beoordelen wat nog niet concreet aan de orde is en met een beetje timing knip het gewoon op in 3 behapbare situaties die ieder op zich niet heel ingewikkeld zijn. Dus eerst je recht op ww zeker stellen en dan pas andere scenario's bespreken

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 149 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...