loading
Ga naar inhoud
Jeff
Verberg

Aansprakelijkheid V.O.F naast eenmanszaak

vraag

All,

 

Ik zit met het volgende:

 

Ik wil een V.O.F. oprichten met een vriend die ernaast ook nog een eenmanszaak drijft.

Kan iemand mij vertellen in hoeverre het vermogen van de V.O.F. aangesproken kan worden voor schulden van zijn eenmanszaak?

 

Ik kan mij namelijk voorstellen dat de belastingdienst bijvoorbeeld bij het innen van achterstallige belastingen van de eenmanszaak het vermogen van de nieuwe V.O.F. zou kunnen aanspreken.

 

Dit zou m.i. theoretisch kunnen leiden tot een faillissement van de V.O.F.

 

Graag jullie reactie in deze.

 

Gr.

 

Jeff

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

17 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Een Vof heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen. Dit vermogen behoort, anders dan bij de éénmanszaak, niet tot het privé-vermogen van de firmanten. De afgescheiden vermogen is in eerste instantie bedoeld voor aanwending ten behoeve van de v.o.f.. Schuldeiser van de v.o.f. hebben verhaal op dit afgescheiden vermogen. Privé-schuldeisers kunnen niet zomaar verhaal zoeken op het vermogen van de v.o.f..


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Edward bedankt voor je reactie.

 

Maar een schuld van de eenmanszaak is toch een zakelijke schuld en geen privé schuld?

Ik ben er juist op beducht dat de zakelijke schuld van de eenmanszaak te verhalen is op het zakelijk afgescheiden vermogen van de V.O.F.

En zeker als de fiscus de schuldeiser van de eenmanszaak blijkt te zijn.

 

Graag reacties.

 

 

Groet,

 

Jeff.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Jeff,

 

De éénmanszaak kent geen afgescheiden vermogen, het onderscheid tussen zakelijk en privé bestaat bij de eenmanszaak niet. Dit is dus bij de v.o.f. anders. De fiscus kan een vordering hebben op jouw zakenpartner in verband met de inkomsten die hij/zij genoot uit de eenmanszaak. Jouw zakenpartner is privé aansprakelijk voor die vordering, niet de v.o.f. die jullie gezamelijk drijven.

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik wil hier graag verder op doorgaan:

 

Jouw zakenpartner is privé aansprakelijk voor die vordering, niet de v.o.f. die jullie gezamelijk drijven.

 

Stel iemand heeft een vordering op 1 van de zakenpartners en die moet uit alle hoeken en gaten geld gaan halen om zijn schuld te betalen. De schuldeiser kan geen beroep doen op het totale VOF vermogen, maar toch wel op het deel van het vermogen dat toebehoort aan die zakenpartner?

 

Dus stel een VOF heeft een eigen vermogen van 30.000 euro. Partner 1 heeft 20.000 euro tegoed en partner 2 heeft 10.000 euro in de VOF zitten. Nu is er een vordering prive van 40.000 euro op partner 2. De schuldeiser kan dan een beroep doen op die 10.000 euro uit de VOF toch? En partner 1 is ervoor verantwoordelijk dat die 10.000 ook betaald kan worden. Klopt dat?

 

Maar nu hebben we het alleen over de boekwaarde. Zal zo'n schuldeiser niet willen proberen de werkelijke (lees verkoop-) waarde van het "aandeel" van partner 2 proberen te krijgen? Dat zou het verhaal voor partner 1 namelijk veel moeilijker maken, aangezien je dan de situatie krijgt dat partner 1 eigenlijk partner 2 aan het uitkopen is.

 

Een beetje zoals bij een getrouwd stel dat in 2000 een eigen huis heeft gekocht voor 2 ton. Nu gaan scheiden en ieder recht hebben op de helft. Partner 1 wil in het huis blijven wonen en moet dan dus partner 2 "uitkopen". Alleen niet voor 1 ton, maar voor 1,25 ton want hetzelfde huis is inmiddels 2,5 ton waard.

 

Ik ben erg benieuwd hoe dit bij de VOF constructie werkt om zodoende de risico's beter te kunnen bepalen. Alvast bedankt voor de reactie.


Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nog even de gehele kwestie van aansprakelijkheid van vennoten in een vof, als stap 1:

 

www.kvk.nl zegt het volgende over die aansprakelijkheid:

 

"Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Iedere vennoot is voor 100% aansprakelijk met zijn privé-vermogen als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Ook als deze verplichtingen door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de VOF failliet gaat, de vennoten ook failliet gaan.

 

De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen. Het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen, is afgescheiden van hun privé-vermogen en mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming. Alleen schuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op het zakelijk vermogen. Als dit afgescheiden vermogen niet genoeg is om de schulden van de VOF te voldoen, dan kunnen deze zaakschuldeisers voor de gehele schuld bij het privé-vermogen van elk van de vennoten terecht.

 

Verhaal (verrekening) tussen de vennoten onderling is daarna vanzelfsprekend mogelijk. Privé-schuldeisers van een vennoot kunnen privé-schulden niet op het vermogen van de VOF of op het privé-vermogen van de andere vennoten verhalen. Gezien de ruime aansprakelijkheid van de vennoten met hun privé-vermogen kan het verstandig zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen."

 

Dus een crediteur van de vof moet eerst bij de vof aankloppen. Is het vof-vermogen niet voldoende, dan kan hij bij elk van de vennoten in de vof aankloppen (hoofdelijke aansprakelijkheid). Die zal/zullen moet(en) betalen. Vervolgens kunnen ze bij elkaar terecht zodat elk een gelijk deel heeft betaald uiteindelijk (regresrecht).

 

Maar een crediteur van een vennoot van de vof, is een crediteur van die vennoot in prive. Die crediteur kan niet bij de vof aankloppen noch bij een van de andere vennoten. Als die vennoot een eenmanszaak heeft, en de crediteur heeft een vordering 'op de eenmanszaak' van die vennoot, dan is dat hetzelfde als een vordering op die vennoot zelf. Want een eenmanszaak kent geen afgescheiden vermogen. (Kijk daarvoor ook maar op www.kvk.nl). Crediteuren van de mede-vennoot in prive (of van diens eenmanszaak) kunnen niet bij de vof aankloppen noch bij andere vennoten.

 

Een crediteur van een van de vennoten kan dus geen beroep doen op het vof vermogen, ook niet op 'het deel dat een vennoot daaruit tegoed zou hebben' (wat nog maar de vraag is, enkel omdat hij dat bedrag erin heeft gebracht), want het is een afgescheiden vermogen. Alles moet bij de vennoot zelf gehaald worden als het een prive schuld is (prive=een schuld die niet van de vof is).


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bedankt Saskia

 

Een crediteur van een van de vennoten kan dus geen beroep doen op het vof vermogen, ook niet op 'het deel dat een vennoot daaruit tegoed zou hebben' (wat nog maar de vraag is, enkel omdat hij dat bedrag erin heeft gebracht), want het is een afgescheiden vermogen. Alles moet bij de vennoot zelf gehaald worden als het een prive schuld is (prive=een schuld die niet van de vof is).

 

Dus een vennoot kan in privé failliet zijn gegaan, zonder dat dit gevolgen heeft voor de bestaande situatie van de VOF.

 

Zijn hierop uitzonderingen denkbaar? Want stel nu dat ik als prive persoon aan zie komen dat mijn eenmanszaak (en dus ik persoonlijk) failliet zou gaan en ik stort daarom al het geld dat ik nog heb in de VOF, dan zou de schuldeiser (prive) daar niet aan kunnen komen. Zulk gedrag is niet wenselijk en daar zal vast iets op verzonnen zijn. Dus in hoeverre is dit vermogen echt afgescheiden en onaantastbaar voor een privé schuldeiser?


Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het blijft een lastig verhaal en er moeten nog wel wat kanttekeningen worden geplaatst.

 

Om met het laatste casus van Welleke te beginnen. Deze actie zal al snel als paulianeuze handeling worden aangemerkt en derhalve vernietigd kunnen worden overeenkomstig artikel 45 en verder van boek 3 Burgerlijk Wetboek.

 

Voor wat betreft die priveschuldenaar. Zoals Saskia hiervoor al heeft toegelicht verhindert het afgescheiden vermogen van de vof dat de schuldeiser hierop verhaal kan halen. Ik merk hierbij op "in beginsel". Het is niet ondenkbaar dat het voorbestaan van de vof gevaar loopt met het faillissement van een vennoot in privé.

 

Zoals Saskia ook al heeft aangegeven. De vennoten brengen met hun inbreng een gemeenschappelijk vermogen tot stand dat aan hen gezamenlijk toebehoort. Dit vermogen dient als speciaal verhaalsobject voor crediteuren van de vof. Dit is het afgescheiden vermogen van de vof. Het afgescheiden vermogen is het geheel van eigen en vreemd vermogen. Bij de ontbinding van de vof dient moet een vereffening van het vermogen plaatsvinden. Dit kan niet eerder dan na voldoening van de schulden van de vof. De bezittingen die overblijven komen aan de vennoten toe en kunnen vervolgens worden verdeeld.

 

De schuldeiser die de vennoot in privé-schuldeisers heeft komen pas aan de beurt bij liquidatie van de vennootschap. Daarvoor moeten dus eerst alle schuldeisers van de vof zijn voldaan. Vervolgens kan de schuldeiser in privé vehaal halen op het deel dat aan de desbetreffende vennoot toekomt. Dus nimmer op de activa die aan de overige vennoten toekomt.

 

Echter: Houdt rekening met de vof overeenkomst. Wanneer hierin is bepaald dat een faillissement van de vennoot leidt tot ontbinding van de vof, dan komt het voortbestaan van de vof dus wel in gevaar als een vennoot in faillissement geraakt. Niet zelden worden dit soort clausules opgenomen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een curator van een vennoot bij de medevennoten zal aankloppen om proberen tot een regeling te komen.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dank je Edward, het leek me al dat tegen dat misbruik -gelukkig- wel iets op gevonden was.

 

Duidelijk is dat een faillissement van één van de vennoten in privé niet goed is voor de VOF, maar zeker niet hoeft te betekenen dat de VOF er ook echt schade van ondervindt. In beginsel zou het zelfs helemaal geen gevolgen hebben.

 

Maar nooit en te nimmer zal een medevennoot in privé geraakt worden door het privé faillisement van de andere vennoot?

 

Vat ik het zo goed samen?


Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Dank je Edward, het leek me al dat tegen dat misbruik -gelukkig- wel iets op gevonden was.

 

Duidelijk is dat een faillissement van één van de vennoten in privé niet goed is voor de VOF, maar zeker niet hoeft te betekenen dat de VOF er ook echt schade van ondervindt. In beginsel zou het zelfs helemaal geen gevolgen hebben.

 

Maar nooit en te nimmer zal een medevennoot in privé geraakt worden door het privé faillisement van de andere vennoot?

 

Vat ik het zo goed samen?

 

Helemaal


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Jeff ,

 

Risico afdekken is het verhaal...Wellicht kan je met je vriend samenwerken in een vof middels een op te richten BV ( = wel kostbaar) en moet je goed winst draaien wil dit rendabel zijn.

Buiten je vrouw vader/moeder of zoon/dochter zou ik niet zo gauw in een vof willen ondernemen want het vaak zolang goed als het goed gaat. Als het fout gaat zijn de rapen gaar en sta je meestal recht tegen over elkaar.

Met familie heb je nog een bepaalde band. Is er geen andere manier van samenwerking mogelijk?? Bijvoorbeeld middels een samenwerkingsovereenkomst voor een bepaalde periode?

 

Ed

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bovenstaande antwoord klopt niet. Cfm. 7A:1683 lid 4 wordt de VOF (Maatschap) ontbonden als één der vennoten failliet gaat. Het vermogen van de VOF wordt vereffend. Dan vindt uitdeling plaats. De overige vennoten kunnen er uiteraard voor kiezen om de VOF voort te zetten.

 

En dan zal de failliet zijn deel aan zijn crediteuren moeten uitkeren. Dus die bescherming van het afgescheiden vermogen is maar relatief. Je hoeft niet bang te zijn dat die crediteuren bij jou komen. Maar de VOF ploft dus wel, als er een vennoot failliet gaat. Dus "gewoon" door gaan kan niet.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Waarvan akte, maar de starter van dit topic heeft hier niets meer aan en als iedereen oude topics gaat laten herleven, dan wordt het een zooitje op het forum.

 

Vandaar het vriendelijke verzoek om te reageren op recente topics.

 

Modgroet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Beste Jan,

 

HL wordt door vrijwilligers gemodereerd. Als we moeten doen wat je suggereert hebben we daar een dagtaak aan. Dat kan gewoon niet. Vandaar dat we ervoor kiezen om oude topics liefst te laten rusten.

 

Dank en modgroet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 8 leden online en 82 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké