• 0

Parallel import

Beste members,

 

Ik heb in de planning een handel te beginnen in een amerikaans nagellak en dan met name van merk X. Ik heb de prijslijst van de nederlandse importeur van merk X bemachtigd, zodat ik weet tegen welke voorwaarden en prijzen geleverd kunnen worden. Deze prijzen zijn echter fors hoger dan de prijzen in Amerika. Als ik gebruik zou maken van de import vanuit Amerika overtreed ik de regels tav parallel import, dus ben ik op zoek gegaan naar andere leveranciers in Europa.

 

Bij de nederlandse importeur van merk X kan ik de nagellak voor €5,95 ex btw inkopen. In Polen heb ik echter een leverancier gevonden welke de nagellak (the real deal, geen fake) kan leveren voor €4,90. Kassa dus.

 

Nu is het geval dat de importeur van merk X een vaste consumentenverkoopprijs van €12,95 over het hele land hanteert en dit tevens van haar afnemers verlangt. Ik kan hier dus zeer concurrerend tegenover staan met mijn inkoopprijs. Laten we zeggen een verkoopprijs van €9,95. De nederlandse importeur van merk X staat echter bekend een zeer agressief beleid te voeren tegen afnemers welke een verkoopprijs onder de €12,95 hanteren. Ik zal dus door merk X op het matje geroepen gaan worden.

 

Hierdoor wil ik graag weten of ik hier echt geen problemen mee ga krijgen. Bijvoorbeeld, wat als mijn leverancier de lak heeft ingekocht in de USA. Heb ik dan ook een probleem? Of is dit voor rekening van mijn leverancier? Ik heb natuurlijk in Europa ingekocht. Daarnaast loop ik tegen de mogelijkheid dat merk X mijn leverancier zal verplichten te stoppen aan mij te leveren.

 

Enerzijds zou ik een webshop willen starten, maar wellicht is het verstandig om 1 grote partij in te kopen en deze tegen een zeer gunstige prijs door te leveren aan een grote nederlandse consumentenketen?

 

Zou graag wat reactie ontvangen met waar ik tegenaan kan gaan lopen.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Onderstaande staat trouwens nadrukkelijk op de website van merk X:

 

Selectieve distributie

Merk X is een professioneel merk dat uitsluitend in salons wordt gebruikt. Merk X producten worden geproduceerd voor de exclusieve verkoop en distributie in salons, waar het gebruik en de verkoop van de producten begeleid wordt door deskundig advies van professionals op het gebied van hand- en nagelverzorging. Voor de verkoop van Merk X producten hanteert Merk X een selectief distributiesysteem, waarbij distributeurs worden aangesteld voor specifieke territoria. Een beperkt deel van het Merk X assortiment wordt ook in geselecteerde winkels verkocht aan consumenten.

Het is niet toegestaan om Merk X producten te verhandelen via andere kanalen dan via de door Merk x Products Inc. aangestelde exclusieve distributeurs en goedgekeurde verkooppunten. Daarnaast is ongeoorloofde parallel import van Merk X producten niet toegestaan dan wel het verder verhandelen van parallel geïmporteerde Merk X producten. Onder ongeoorloofde parallel import wordt verstaan het verhandelen van Merk X producten die niet door Merk X Products Inc. of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht.

Merk X Products Europe behoudt zich het recht voor om op te treden tegen actieve verkoop van (parallel geïmporteerde) Merk X producten via Internet (zoals maar niet beperkt tot websites als www.marktplaats.nl) voor commerciële doeleinden.

Link naar reactie
 • 0

voer voor de juristen dus. :-\

 

Wel vind ik het verschil tussen de Nederlandse en Poolse importeur erg weinig. Zou denken dat je het in Polen toch met een groter prijsverschil in zou kunnen kopen. Is die poolse prijs een standaard opgave of heb je er al over onderhandeld.

 

Zelf kan ik nu producten in Duitsland inkopen welke bij 30% goedkoper zijn dan bij Nederlandse importeurs. :)

 

maar ja dat zijn wel artikelen met een beduidend minder luxe uitstraling ;D.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie antwoorden.

 

Prijs is nog voor onderhandeling, maar geen idee hoeveel ruimte hier nog in zit. Maar even van deze prijzen uit gaan dus.

 

Wat betreft de exlusieve distributie, hoe zit dit? Kun je hier gewoon lak aan hebben zolang je maar binnen Europa inkoopt?

 

Link naar reactie
 • 0
Wat betreft de exlusieve distributie, hoe zit dit? Kun je hier gewoon lak aan hebben zolang je maar binnen Europa inkoopt?

 

Geen idee. De artikelen die ik uit Duitsland haal zijn in Europa zelf geproduceerd. Dan speelt dat niet. (denk ik) Ik ben er in ieder geval nog niet op aangesproken. :)

 

Maar de nagellak van jou komt uit Amerika. Alleen lijkt het mij dat als je dit bij een officieel kanaal in Europa inkoopt dat ze Jou daar niet op kunnen aanspreken, hooguit dat ze maatregelen nemen tegen dat kanaal in Polen.

 

de vraag is heb jij als kleine speler zin en de middelen om die blaffende advocaten van zo'n grote partij te bestrijden?

 

Link naar reactie
 • 0

Punt één moet je nagaan of die Poolse distributeur het product met toestemming van de merkhouder op de Europese markt brengt. Is er een andere groothandel in Polen of een merkvertegenwoordiger?

 

Het vraagstuk van selectieve distributie kan een rol spelen, maar daar is veel jurisprudentie over te vinden. En gespecialiseerde advocaten. Is het in Amerika ook alleen selectief te krijgen? Elders in Europa? Of is dat alleen in Nederland het geval?

 

Volgens mij is het wichtigmacherei en concurrentiebeperking.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

Zie anders deze uitspraak

 

5. Een systeem van selectieve of exclusieve distributie kan dus een met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verenigbare concurrentiefactor vormen, wanneer vaststaat dat de eigenschappen van de betrokken produkten, voor het behoud van de kwaliteit en ter verzekering van het juiste gebruik ervan, tot de invoering van een dergelijk systeem dwingen, en bij de keuze van de wederverkopers objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd met betrekking tot de vakbekwaamheid van de wederverkoper, zijn personeel en de inrichting van zijn bedrijf, en deze voorwaarden uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast.

 

Dat gaat niet op voor een distributiestelsel voor kosmetische produkten dat de distributie voorbehoudt aan officina-apothekers. Het criterium voor toelating tot het distributienet heeft een kwantitatief karakter, aangezien voor de toegang tot het beroep van officina-apotheker in het merendeel van de betrokken Lid-Staten een numerus clausus geldt; het is immers van weinig belang, of de beperking van het aantal distributiepunten het gevolg is van een reeds bestaande regeling dan wel uitsluitend afhankelijk is van de wil van de fabrikant, althans wanneer deze laatste niet vreemd was aan de vastgestelde beperking van het aantal verkooppunten. Voorts is het vereiste van de hoedanigheid van officina-apotheker in het geheel niet nodig voor de distributie van kosmetische produkten en staat het niet in verhouding tot het ermee nagestreefde doel, aangezien die produkten niet met geneesmiddelen kunnen worden gelijkgesteld en kunnen worden vervangen door overeenkomstige produkten, die via andere kanalen kunnen worden gedistribueerd.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Waarom zo'n je zo'n mooi merk (het is echt niet moeilijk om te vinden waar je het over hebt) willen degraderen door een lagere prijs te vragen? Men zorgt er vanuit het merk net voor dat iedereen een mooie marge kan hebben en die wil jij voor al je collega's kapot maken. Op zo'n manier gaat de waarde van je product achteruit. Ik zit in de zelfde branche en weet dus ook dat het merk absoluut geen internet verkoop wil. Maak het je zelf niet moeilijk. Zelfs al zou het met één of ander achterpoortje mogen, zij hebben een veel langere adem dan jij.

Link naar reactie
 • 0

Punt één moet je nagaan of die Poolse distributeur het product met toestemming van de merkhouder op de Europese markt brengt. Is er een andere groothandel in Polen of een merkvertegenwoordiger?

 

Het vraagstuk van selectieve distributie kan een rol spelen, maar daar is veel jurisprudentie over te vinden. En gespecialiseerde advocaten. Is het in Amerika ook alleen selectief te krijgen? Elders in Europa? Of is dat alleen in Nederland het geval?

 

Volgens mij is het wichtigmacherei en concurrentiebeperking.

 

Ik heb nog even de voorwaarden van merk X (nederlandse importeur) doorgelezen en hierin staat als volgt:

 

"Merk X Europe is door producent en merkhouder Merk X Products Inc., gevestigd te New York

(Verenigde Staten van Amerika) aangesteld als de exclusieve distributeur van producten

van het merk Merk X in Europa."

 

Denk dat ik hierdoor niet erg sterk sta of wel?

 

Wat betreft de selectieve distributie in de Verenigde Staten kan ik niets over vinden.

 

Ik zal mijn Poolse leverancier vragen hoe zij hier zelf in staan en of zij als selectief distributeur zijn aangesteld..

Link naar reactie
 • 0

Ik heb nog even de voorwaarden van merk X (nederlandse importeur) doorgelezen en hierin staat als volgt:

 

Wat zij zeggen doet er niet zoveel toe. Jij hebt niets te maken met een overeenkomst tussen twee partijen, en die overeenkomst geldt ook niet voor jou. Jij hebt alleen te maken met de wet en zijn toepassing. Als je deze deal maakt en een blafbrief krijgt dan is relevant:

 

- dat het product dat jij inkoopt in Polen met toestemming van de merkhouder binnen Europa op de markt is gebracht;

- dat er geen noodzaak is voor selectieve distributie,

 

bijvoorbeeld omdat het merk in omringende landen of in de thuismarkt (Amerika) gewoon bij de drogist te koop is of omdat er geen enkele reden is expertise van de verkoper te verlangen, met andere woorden: het is een smoes om de prijs kunstmatig hoog te houden. (Zie ook de reactie van Elke!)

 

Lees de info via die links nou eens.

 

Als je een snel en makkelijk antwoord op dit foum verwacht, ga je straks echt problemen krijgen wanneer de blafbrieven binnenkomen. Als je wil knokken moet je je voorbereiden.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Wat betreft de selectieve distributie in de Verenigde Staten kan ik niets over vinden.

 

Wordt het alleen bij nagelstudios verkocht of ook in winkels en webshops?

 

Ik zal mijn Poolse leverancier vragen hoe zij hier zelf in staan en of zij als selectief distributeur zijn aangesteld..

 

Polen zit al een tijdje in de EU dus die groothandel weet waarschijnlijk wel hoe de wind waait. Als jij beschuldigd wordt van parallelimport van buiten de EU (of verkoop van namaak) moet je zonodig in de rechtbank kunnen aantonen dat je een product ingekocht hebt bij een groothandel die het product met instemming van de merkhouder in Europa op de markt brengt. De rechter moet kunnen constateren dat dat klopt, niet de vertegenwoordiger in Nederland. Je ziet soms notariële verklaringen als wederverkopers hun bron willen beschermen tegen boze collega groothandels. De merkhouder kan het soms niks schelen. Die verkoopt immers meer.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Oh, nog wat. Als de Nederlandse importeur geen merkhouder is (zoek dat even uit bij het merkenregister) kunnen ze alleen optreden in samenwerking met de werkelijke merkhouder. Op zich hebben ze dan geen poot om op te staan. Dat geblaf op hun website dient vooral om eigen wederverkopers te weerhouden van verkoop online. Het heeft geen derdenwerking. Net zomin als hun overeenkomst tot exclusieve vertegenwoordiging dat heeft.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

En nog wat anders. Als de verkoper beweert dat het merkrecht uitgeput is omdat producten in Europa op de markt gebracht zijn met toestemming van de merkhouder, dan moet de verkoper daarvoor met bewijs komen, tenzij aangetoond kan worden dat de merkhouder probeert zijn nationale markten te beschermen. Zie deze zaak.

 

De bewijslast ligt in dit geval dus (waarschijnlijk) bij de Nederlandse distributeur!

 

3.5 Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat, indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het merkrecht, zij in beginsel zal moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (vgl. BenGH 8 december 1999, zaak A98/1, Jur. 1999, p. 12, NJ 2000, 182). Een vergelijkbare regel van bewijslastverdeling uit het Duitse recht werd in HvJEG 8 april 2003, zaak C-244/00, Jur. 2003, p. I-2051, in overeenstemming geacht met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder met de artikelen 5 en 7 van de eerste Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988).

 

De vereisten van de onder meer in art. 28 EG en art. 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

 

 

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Oh, nog wat. Als de Nederlandse importeur geen merkhouder is (zoek dat even uit bij het merkenregister) kunnen ze alleen optreden in samenwerking met de werkelijke merkhouder. Op zich hebben ze dan geen poot om op te staan. Dat geblaf op hun website dient vooral om eigen wederverkopers te weerhouden van verkoop online. Het heeft geen derdenwerking. Net zomin als hun overeenkomst tot exclusieve vertegenwoordiging dat heeft.

 

Ik heb dit nog even opgezocht. Het merk is geregistreerd in het merkregister.

Link naar reactie
 • 0

Wat betreft de selectieve distributie in de Verenigde Staten kan ik niets over vinden.

 

Wordt het alleen bij nagelstudios verkocht of ook in winkels en webshops?

 

Ik zal mijn Poolse leverancier vragen hoe zij hier zelf in staan en of zij als selectief distributeur zijn aangesteld..

 

Polen zit al een tijdje in de EU dus die groothandel weet waarschijnlijk wel hoe de wind waait. Als jij beschuldigd wordt van parallelimport van buiten de EU (of verkoop van namaak) moet je zonodig in de rechtbank kunnen aantonen dat je een product ingekocht hebt bij een groothandel die het product met instemming van de merkhouder in Europa op de markt brengt. De rechter moet kunnen constateren dat dat klopt, niet de vertegenwoordiger in Nederland. Je ziet soms notariële verklaringen als wederverkopers hun bron willen beschermen tegen boze collega groothandels. De merkhouder kan het soms niks schelen. Die verkoopt immers meer.

 

De nagellak wordt in de USA zowel in nagelstudio's, fysieke winkels als online webshops verkocht. Bijvoorbeeld Amazon wordt het ook verkocht.

 

Ik ben er echter achtergekomen dat mijn Poolse leverancier de nagellak importeert vanuit de USA. Zij hebben zelf ook een winkel in de USA. Hoe zit dit nu met de parallele import? Kan het zijn dat ze hier een slimme constructie in hebben zitten doordat hun winkel ook in de USA zit of moeten zij nog steeds het akkoord van merk X USA hebben?

 

Ik heb de leverancier over goedkeuring van merk X USA gemaild, maar nog geen reactie.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb dit nog even opgezocht. Het merk is geregistreerd in het merkregister.

 

We zijn er bijna. Op naam van de groothandel of op naam van de producent in de VS?

 

In de VS is er blijkbaar geen noodzaak om het product te laten verkopen door deskundige nail-stylisten. Dat versterkt jouw positie, want selectieve distributie om de markt te reguleren en de prijs hoog te houden is niet toegestaan. Dat die Poolse groothandel het product uit Amerika importeert maakt niks uit. Dat lijkt me nogal wiedes als het in de VS gemaakt wordt. Wat telt is of hij het met toestemming van de merkhouder binnen de EU op de markt brengt.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

De vraag is wat voor overeenkomst heeft het Poolse bedrijf met de merkenrecht houder? Dat zij importeren is dus duidelijk. De vraag is echter doen zij dit met toestemming van de merkenrecht houder ja of nee? En zo ja mogen zij dan vervolgens aansluitend in Polen verkopen? Of hebben ze ook toestemming om het aan andere landen te verkopen? Nu zou je zeggen dat maakt toch niet zo veel uit want het is dan toch "legaal" in de EU en daar hebben wij vrijheid van handel. Echter heb je wel kans dat de merkenrecht houder oplegt dat zij dat niet meer aan jouw mogen verkopen en als ze dat toch doen zij geen producten meer geleverd krijgen?

In dat geval heb je dus kans dat binnen een korte periode jouw aanvoer stopt en heel je plan in duigen valt!

 

Maarten Versluis

 

Logic4l B.V.

Logic4l Transport Solutions

http://www.logic4l.com

Link naar reactie
 • 0

De vraag is wat voor overeenkomst heeft het Poolse bedrijf met de merkenrecht houder? Dat zij importeren is dus duidelijk. De vraag is echter doen zij dit met toestemming van de merkenrecht houder ja of nee? En zo ja mogen zij dan vervolgens aansluitend in Polen verkopen? Of hebben ze ook toestemming om het aan andere landen te verkopen? Nu zou je zeggen dat maakt toch niet zo veel uit want het is dan toch "legaal" in de EU en daar hebben wij vrijheid van handel. Echter heb je wel kans dat de merkenrecht houder oplegt dat zij dat niet meer aan jouw mogen verkopen en als ze dat toch doen zij geen producten meer geleverd krijgen?

 

Bijna goed. Als het met toestemming van de merkhouder ergens in de EER verkocht wordt, mag het overal verkocht worden. Merkrecht uitgeput. De beperkingen die ikv selectieve distributie opgelegd worden, zijn vaak tegen het mededingingsrecht.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

En wat nou als er een exclusieve deal is voor de import/distributie in Polen tussen Merk X USA en bedrijf in Polen?

Dan vrees ik toch dat het snel afgelopen is met de leveringen. Dat hier nog wat tegen te doen is moet dan blijken maar daar zal je dan zelf een flinke juridische weg voor moeten bewandelen. Als je dan in de tussen tijd niet geleverd krijgt dan blijft dat een vervelend verhaal.

 

Maarten Versluis

 

Logic4l B.V.

Logic4l Transport Solutions

http://www.logic4l.com

Link naar reactie
 • 0

 

Ja, dat kan als Merk X zijn zaakjes op orde heeft en zijn distributors goed controleert. Dat is op basis van overeenkomsten onderling, niet op basis van de wet. Topicstarter heeft een distributor gevonden die wil verkopen, dus die overeenkomsten gaan hem niet aan. Niet direct althans. Dat de merkeigenaar daarna welicht gaat reageren, is mogelijk. Maar op de thuismarkt is ook geen sprake van exclusieve distributie, dus je kan de reactie niet voorspellen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 101 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.