Ga naar inhoud
 • 0

vennoot uitkopen

Junior     10 1

Dag allen,

 

Ik heb al veel gezocht en gelezen op deze site. Hier heb ik veel van geleerd, dank hiervoor.

 

Graag zou ik advies willen hebben over het volgende:

Mijn compagnon en ik hebben een VOF in webshops. We zitten er 50/50 in en hebben het standaard KvK VOF contract getekend.

 

Als geestelijk vader van het idee en het bedrijf steek er echt al mijn ziel en zaligheid in. Mijn compagnon niet; is gewoon geen ondernemer en doet ook minder dan 50%. Dit is lastig juridisch te bewijzen. We hebben hierover de laatste jaren al een aantal gesprekken gehad, maar dit heeft weinig geholpen. Gister een gesprek gehad dat ik klaar ben van de manier van ondernemen en dat ik er klaar mee ben. Of ik koop haar uit, of zij koopt mij uit. Hierna hebben we geen contact meer gehad en zij zou gaan nadenken.

 

Dan nu wat getallen.

We bestaan sinds 2010 waarbij we in 2011 pas echt gingen draaien

2011: 150k omzet winst 30k

2012 140k omzet winst 10k (verwacht)

 

De outlook is wat somberder; meer concurrentie, economisch gaat het niet goed. De winst volgens jaar zal wel wat hoger zijn dan dit jaar (ivm wat grote investeringen zonder afschrijving) en is dan denk ik 15-20k.

 

We hebben er beide 15k ingeinvesteerd.

Voorraad + bank gelden etc is op dit moment 70k. In mijn optiek is dit de fysieke waarde van het bedrijf.

 

Waar ik erg benieuwd naar ben is wat een normale prijs volgens jullie is;

- is dat de helft van de voorraad enzo: 35k

- is dat de rekening courant 15k inleg + 15k winst 2011 en 5k winst 2012

- 3x de gemiddelde winst als bedrijfswaarde gedeeld door 2= 35k

 

Ik weet dat alles op 35k uitkomt.

 

Wat zouden jullie logisch vinden?

Omdat het mijn idee is, wil ik me eigenlijk niet laten uitkopen. Tevens vind ik dat zij niet eens recht heeft op alle winsten omdat ik echt meer heb gedaan.

 

Dank je!

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     3,6k 307

Beste Simon,

 

Je stelt een niet te beantwoorden vraag - in ieder geval niet te beantwoorden zonder de hele casus te kennen. Je moet bij en VoF twee zaken goed splitsen: de inleg van jouw vennoot en de waarde van het bedrijf.

 

De inleg van de vennoot is eenvoudig te bepalen: dat is het bedrag dat op haar kapitaalrekening geboekt staat. Dit is het bedrqg dat zij in her bedrijf gestopt heeft (€ 15k) vermeerderd met de winsten (t/m 2011 € 15k) verminderd met wat ze heeft onttrokken (niet gespecificeerd). Dit geld is van haar en als zij uit de vnnootschap treedt moet dat aan haar betaald worden.

 

Los daarvan staat de waarde van het bedrijf - dit is totaal iets anders dan het bovenstaande. De waarde van het bedrijf dient apart bepaald te worden en beantwoord eigenlijk de vraag wat een ander op dit moment zou betalen om zich in het bedrijf in te kopen of, beter gezegd, het bedrijf over te nemen. Het bedrag dat daar uit komt moet de basis zijn voor de uitkoop. Hier komt veel bij kijken en dat is iets waar jullie beslist hulp bij nodig hebben.

 

Jij kunt € 35k een mooi bedrag vinden, maar of jouw vennoot daar net zo over denkt... Onthoud: een VoF is een zakelijk huwelijk en scheiden doet altijd pijn. Laat je hierin professioneel bijstaan.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Indien het model vof contract van de Kamer van Koophandel (ongewijzigd) is gebruikt, kan de wijze van verdeling tussen de vennoten in dat model contract gevonden worden.

Indien jullie niet meer met elkaar verder willen, kan de vof beëindigd worden door een gezamenlijk besluit (artikel 13 sub a), of door opzegging van de een aan de ander (artikel 13 sub b jo. artikel 3).

De wijze van verdeling bij het beëindigen van de vof kan worden gevonden in artikel 14 (liquidatie).

Indien een vennoot uittreedt en de andere het bedrijf wilt voortzetten, kan de wijze van voortzetting gevonden worden in artikel 15 van het model vof contract.

Let op: als jullie met zijn tweeën zijn en jij wilt verder gaan, dan ga jij niet verder met de vof zelf, want voor een vof zijn minimaal twee vennoten nodig. Je kunt dan wel het bedrijf van de vof voortzetten. Dit staat omschreven in artikel 15.

 

 


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     3,6k 307

Indien het model vof contract van de Kamer van Koophandel (ongewijzigd) is gebruikt, kan de wijze van verdeling tussen de vennoten in dat model contract gevonden worden.

Indien jullie niet meer met elkaar verder willen, kan de vof beëindigd worden door een gezamenlijk besluit (artikel 13 sub a), of door opzegging van de een aan de ander (artikel 13 sub b jo. artikel 3).

De wijze van verdeling bij het beëindigen van de vof kan worden gevonden in artikel 14 (liquidatie).

Indien een vennoot uittreedt en de andere het bedrijf wilt voortzetten, kan de wijze van voortzetting gevonden worden in artikel 15 van het model vof contract.

Let op: als jullie met zijn tweeën zijn en jij wilt verder gaan, dan ga jij niet verder met de vof zelf, want voor een vof zijn minimaal twee vennoten nodig. Je kunt dan wel het bedrijf van de vof voortzetten. Dit staat omschreven in artikel 15.

 

Naast deze prima uiteenzetting van Saskia wil ik hier nog aan toevoegen dat fiscaal gezien de vof staakt als een vennoot uittreedt (ook als er dan nog meerdere vennoten resteren) - er ontstaat dus een fiscaal afrekenmoment als jij of jouw vennoot uittreedt, houd hier rekening mee.

 

@Saskia: ik ben het met je eens dat de standaardovereenkomst goede handvatten biedt, maar voorziet het ook in de situatie waarin één der vennoten voor het blok gezet wordt? Als vennoot 2 geen behoefte heeft om uit te treden maar feitelijk niet anders kan vanwege de houding van de compagnon ontstaat er dan niet een situatie waar onderhandelngsruimte in zit met betrekking tot de vergoeding, anders dan de bepalingen uit het modelcontract? De omschreven situatie is IMHO heel anders dan de situatie dat een vennoot "er geen zin meer in heeft". Of sla ik de plank nu mis?


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 1

Dag allen,

 

Dank voor het meedenken.

We hebben nog nooit iets aan de VOF onttrokken.

 

Wat er dan blijft staan is volgens mij:

Inleg + winst 2011 en winst 2012

 

Punt is inderdaad dat er zeer uitgebreide artikelen in het contract staan.

Iedere vennoot mag de vennootschap door opzeggen beëindigen. Dit is wel mijn doel, maar ik wil het bedrijf daarna voortzetten.

 

Er staat ook nog een artikel in het VOF contract 'indien een der vennoten zijn recht op onmiddellijke ontbinding inroept omdat vanwege het feit dat de andere vennoot een of meerdere bepaling niet nakomt'

Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar bewijs het maar.

 

Al met al wacht ik nog op een reactie van haar. Eind volgende week hebben we in ieder geval weer een afspraak, dus ik ben benieuwd wat er uitkomt. Wellicht ziet zij ook in dat het voor beide partijen beter is de VOF op te heffen en dat ik verder ga.

 

Ik houd jullie op de hoogte.

 

grt

Link naar reactie
 • 2
Legend     557 26

@ Dennis: voor de goede orde, al maakt het niet zoveel uit, ik heb niet gesteld dat het modelcontract goede handvatten biedt. Ik heb enkel aangegeven wat er in het model vof contract van de kamer van koophandel staat, nu Simon aangaf dat dat model vof contract is gebruikt. (Ik vind het raadzamer dat vof contracten door de vennoten meer worden gespecificeerd, met name de concrete afspraken onderling, zodat bij niet nakoming makkelijker actie ondernomen kan worden.)

 

De situatie dat een vennoot door de andere vennoot 'voor het blok' gezet wordt, doet op zich niet af aan de contractuele bevoegdheid van iedere vennoot om op te zeggen. Artikel 3 van het model vof contract bepaalt dat iedere vennoot mag opzeggen.

 

Als Simon het vof contract wilt opzeggen omdat hij van mening is dat zijn vennoot zich minder inzet voor het bedrijf dan hij, dan staat hem dat vrij op basis van het contract. Hij mag opzeggen. Dat betekent evenwel nog niet dat Simon kan beslissen dat zijn vennoot moet 'uittreden' (zijn vennoot 'voor het blok zetten') en Simon het bedrijf van de vof kan voortzetten. Het model vof contract geeft in artikel 15 de situaties waarin welke vennoot het recht heeft op voortzetting indien gewenst.

Artikel 15 lid 1 sub a in combinatie met artikel 3 leidt er eerder toe dat de vennoot mag beslissen het bedrijf voort te zetten als Simon het vof contract opzegt zonder dat voldoende vaststaat dat de vennoot in strijd heeft gehandeld met het contract.

 

Als de vennoot arbeidsongeschikt is en verder ook is voldaan aan artikel 12 lid 6 en Simon zegt het contract op op basis van artikel 12 lid 6, dan mag Simon beslissen het bedrijf voort te zetten. Dat lijkt hier echter niet het geval te zijn.

 

Als Simon het recht wilt hebben om de vennoot te laten 'uittreden' (vof te beëindigen) en zelf het bedrijf voort te zetten, dan zal Simon gebruik moeten maken van artikel 13 sub d en het vof contract (onmiddellijk) moeten ontbinden. Dat zou kunnen als de vennoot een of meer van de bepalingen van het vof contract overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt, en dit voldoende ernstig is om de ontbinding te rechtvaardigen. Simon zal dan toch (als hij het bedrijf wilt voortzetten en niet wilt dat de vennoot dat doet) moeten aantonen althans voldoende moeten onderbouwen in welke regels van het vof contract de vennoot te kort schiet, op welke manier, en hoe erg dat is. Als bijvoorbeeld tussen beiden is overeengekomen – conform artikel 7 – dat beide vennoten evenveel werk verrichten en Simon kan aantonen dat de vennoot zich hieraan niet houdt maar aanzienlijk minder werkt en omzet genereert, dan zou dat een reden voor ontbinding kunnen zijn, die de voortzetting van het bedrijf door Simon zou kunnen rechtvaardigen. Het is de vraag of dat ook meteen onmiddellijke ontbinding rechtvaardigt. Als de niet nakoming niet voldoende ernstig is voor onmiddellijke ontbinding, zou eerst aanmaning en ingebrekestelling moeten plaatsvinden, met termijn voor herstel, etc etc, voordat ontbinding zou kunnen plaatsvinden.)

 

Overigens bepaalt de wet voor de maatschap en dus ook voor de vof (de vof is een bijzondere vorm van een maatschap) dat een opzegging die is gedaan in strijd met de redelijkheid en de billijkheid vernietigbaar is. Als Simon dus het vof contract opzegt terwijl dat echt enorm onredelijk zou zijn, dan zou de vennoot de opzegging achteraf kunnen vernietigen.

 

Dus kort door de bocht: opzegging kan (in beginsel) altijd, maar de opzeggende partij heeft (lang) niet altijd het recht op voortzetting van het bedrijf.

 

Ten aanzien van de verdeling bij beëindiging van de vof (en evt. voortzetting van het bedrijf door een vennoot) nog het volgende:

 

Nu het vof contract een overeenkomst is tussen (in dit geval) twee partijen en het dus regelend recht is en geen dwingend recht (zoals soms in een wet gevonden kan worden), kunnen partijen gerust afwijken van de regeling in het vof contract, of waar het vof contract iets niet (voldoende) regelt, het contract aanvullen. Ook hier speelt echter weer de redelijkheid en billijkheid een rol, net zoals dat het geval is bij andere overeenkomsten. Partijen zullen het wel eens moeten worden met elkaar over de afwijkingen / aanvullingen van het vof contract, en dit schriftelijk vastleggen.

Er kan zeker onderhandelingsruimte bestaan. Zeker als Simon bij / na opzegging bijvoorbeeld geen recht zou hebben op voortzetting van het bedrijf van de vof maar dit wel graag wilt, en de vennoot eigenlijk niet gelukkig is met de opzegging van Simon en dus ook niet met het einde van de vof. In bijvoorbeeld zo’n geval (of in andere gevallen) kan in onderhandeling een andere verdeling gevonden worden, mits beide partijen ermee instemmen.

 

Hoe meer bewijs / onderbouwing voorhanden is, des te meer zal er mogelijk zijn in een onderhandeling.


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 1
Legend     1,3k 178

Je hebt alle formele uitleg hierboven uitgebreid en goed ondergebouwd gehad en als jullie er strakjes onderling uit zijn, is het absoluut van belang om de ontbinding op de juiste wijze te laten verlopen.

 

In de praktijk betreft het naar mijn mening nog een 'klein' bedrijf en zijn adviseurs voor waardering, juristen voor issues rondom het contract en andere deskundigen al snel duurder dan de 'waarde' van jullie vof.

 

Naar mijn mening draaien dit soort zaken om communicatie en proberen om het voor beide partijen zo snel mogelijk op een redelijke manier af te handelen. Dit kan inhouden dat jij misschien nu wat meer water bij de wijn moet doen zodat jij straks verder kunt, of dat je haar misschien id toekomst nog wat betaalt als zij ervan overtuigd is dat ze precies de 'buit' misloopt door nu te vertrekken. Ik lees trouwens ook webshops (meervoud) dus misschien is het ook wel een optie om de shops te verdelen?

 

Geheel afhankelijk van waar zij strakjes mee gaat komen, kun jij een voorstel bedenken. Het belangrijkste is om te weten wat haar motiveert en wat voor haar belangrijk is.

 

Ik heb vrij regelmatig te maken met conflicten tussen vennoten omtrent prijs bij uittreden etcetera en puntje bij paaltje komt het er vaak op neer dat mensen te hard zijn id onderhandelingen, daardoor verstrijkt de tijd, gaat het slechter met de bedrijven en aan het eind is iedereen slechter af. Vandaar mijn advies: liever sneller en iets meer water bij de wijn dan een ellenlang traject.

 

Ben benieuwd hoe het verloopt!

Link naar reactie
 • 1
Legend     466 17

Ik ben het helemaal eens met het verhaal van Manon, ik heb dezelfde ervaringen gehad bij dergelijke situaties.

 

Je kunt overwegen om een onpartijdige persoon bij een bijeenkomst te betrekken (dit zou jullie accountant kunnen zijn, welke ook inzicht heeft in de balans). Dit om het gesprek te leiden, objectiveren en ervoor te zorgen dat er voor beide partijen aanvaarbare uitkomst uit voortvloeit en om eventuele afspraken vast te leggen.

 

Zoals Dennis reeds terecht vermeld betekent het voor de uittredende vennoot dat deze zijn/haar onderneming staakt.

Als jullie begin 2010 begonnen zijn, zou je indien fiscaal wenselijk het ontbindingsmoment zo kunnen plannen (bv begin 2013) dat eventuele fiscale claims kunnen worden doorgeschoven naar de voortzetter. De onderneming moet dan ten minste 36 maanden gezamenlijk zijn gedreven. Naast dat dit fiscaal voordeliger kan zijn, is dit soms ook eenvoudiger.

Link naar reactie
 • 1
Junior     10 1

Dag Allen,

 

Wel zo netjes om de uitkomst nog even te delen.

 

Per 1 januari wordt de VOF ontbonden.

Al met al is het allemaal best meegevallen.

 

Het willen ontbinden van de VOF kwam als verrassing. Na lang nadenken begreep ze wel waarom en vond ze ook dat ik degene diende te zijn die de onderneming zou voortzetten. Dit leek mij een goed plan, maar hing af van de prijs.

 

We zijn overeengekomen dat in de huidige markt het betalen van veel goodwill niet logisch is. We hebben een balans gemaakt (nog geen eindbalans; dat is per 31-12). Bekeken wat het bedrijf waard is aan banktegoed en voorraad en dit gedeeld door 2. Hierbij nog een klein percentage goodwill afgesproken waarbij het ook voor haar duidelijk is dat als we in december ver boven verwachting verkopen het in theorie ook zo kan zijn dat de goodwill verandert in badwill.

 

Bedankt voor alle tips; papieren zijn vorige week getekend.

 

groet!

Link naar reactie
 • 0
Legend     466 17

Mooi dat het zo goed is verlopen

 

Hierbij nog een klein percentage goodwill afgesproken waarbij het ook voor haar duidelijk is dat als we in december ver boven verwachting verkopen het in theorie ook zo kan zijn dat de goodwill verandert in badwill.

 

Dit snap ik eigenlijk weer niet, als jullie boven verwachting verkopen neemt de goodwill af ?

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 1

Haha, goed punt!

 

We hebben van de waarde een percentage gepakt. Dit is dus een absoluut getal geworden.

Mochten we in December veel harder groeien dan dat we verwachten, dan stijgt de waarde van het bedrijf harder dan gepland en zou dit hoger kunnen zijn dan de uitkoopsom --> vandaar badwill.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 168 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.