loading
Ga naar inhoud
ikwileenltd
Verberg

Domeinnamen of merken opnemen in voorraad

vraag

19 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Mmmm. interessante vraag. Als je domeinnamen registreert met als bedoeling om ze later weer te verkopen (dus als een soort domeinhandelaar), is dat in principe voorraad. Het is geen fysiek product en diensten kan je moeilijk in voorraad hebben, maar ik denk dat dit een twijfelgeval (en discussiepunt) is!

 

Merken in voorraad lijkt mij niet mogelijk.


Edwin

Bratpack internetdiensten & internet marketing

www.bratpack.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Merken in voorraad lijkt mij niet mogelijk.

Waarom een merk niet en een domeinnaam wel? Ik ben geen accountant of administrateur, maar bij mijn weten kun je alles wat in het handelsverkeer een waarde vertegenwoordigt in beginsel opnemen als voorraad. Wel lijkt mij van belang de vraag of het aanhouden van een voorraad past bij de aard van je bedrijfsvoering. Ik kan mij althans voorstellen dat de fiscus vragen zal stellen als op de balans een voorraad staat opgenomen, terwijl het aanhouden van voorraden niet past bij de aard van de onderneming. Inderdaad een interessante vraag voor de expert-members.

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Waarom domeinnamen wel: deze zijn op eenvoudige wijze te waarderen (10,= registratiekosten, leveren tegenwoordig bijna nooit meer dan een paar honderd euro op).

 

Waarom merken niet: merken moet je bedenken, ontwerpen en beschrijven. Deze handelingen kosten je tijd, en tijd kan je níet in je voorraad opnemen. Daarnaast zal ieder merk wat je bedenkt vrijwel geen waarde hebben, omdat er nog geen bedrijf of dienst aan gekoppeld is. Daarbij is het waarderen van merken (bij overnames wordt dit veelal uitbetaald in goodwill) altijd al een discussiepunt geweest.

 

Mocht het zo zijn dat je merken op voorraad kunt houden en derhalve de kosten daarvan in kan boeken, dan ga ik direct aan de slag om een stuk of 100 merken te bedenken. Scheelt lekker in de winstcijfers! ;)


Edwin

Bratpack internetdiensten & internet marketing

www.bratpack.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Waarom merken niet: merken moet je bedenken, ontwerpen en beschrijven. Deze handelingen kosten je tijd, en tijd kan je níet in je voorraad opnemen.

Hier lijkt nog weinig verschil met de domeinnaam.

Daarnaast zal ieder merk wat je bedenkt vrijwel geen waarde hebben, omdat er nog geen bedrijf of dienst aan gekoppeld is. Daarbij is het waarderen van merken (bij overnames wordt dit veelal uitbetaald in goodwill) altijd al een discussiepunt geweest.

Goed punt, maar wat als het gaat om een bestaand merk? Deze vertegenwoordigen wel degelijk een waarde, ookal is dat goodwill. Neem Unilever die de afgelopen jaren een groot aantal van haar A-merken heeft afgestoten. Het lijkt mij vreemd als deze in het geheel niet op de balans zijn opgenomen. Ik neem aan dat dit niet als voorraad zal zijn, maar inderdaad onder de goodwill. Toch kan ik mij voorstellen dat voor iemand die echt zijn beroep of bedrijf maakt van het in- en verkopen van merken het geoorloofd is om een merk onder de voorraad op de balans op te nemen en niet onder de goodwill.

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Waarom merken niet: merken moet je bedenken, ontwerpen en beschrijven. Deze handelingen kosten je tijd, en tijd kan je níet in je voorraad opnemen.

 

Dat klopt niet helemaal. Domeinnamen moet je ook bedenken, voordat je ze gaat registreren. En voor een merk moet je registratiekosten betalen (ik geloof dat het iets van 240 euro is) aan het Benelux-Merkenbureau. Inderdaad is het moeilijk om de waarde van een merk te bepalen als er al een zekere naamsbekendheid is opgebouwd, maar wellicht kan dan de inkoopsprijs worden gehanteerd.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Is je merk pas een merk als het geregistreerd is? Of is een "ongeregistreerd merk" alleen maar een handelsnaam, dus geen merk?

 

Waarderen tegen inkoopsprijs (oftewel registratiekosten) zou de vergelijking met de domeinnamen weer mogelijk kunnen maken...

 

Iemand een duidelijk antwoord op deze vraag!?


Edwin

Bratpack internetdiensten & internet marketing

www.bratpack.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik zou eerlijkgezegd niet weten waarom niet. Het zijn verhandelbare producten van waarde, ook al kan die waarde lastig te bepalen zijn. Vergelijk het met (ander) intellectueel eigendom: Dat wordt toch ook gezien als een asset?

 

Waarderen tegen inkoopsprijs (oftewel registratiekosten) zou de vergelijking met de domeinnamen weer mogelijk kunnen maken...

 

Maar of dat een goed idee is betwijfel ik. Voorraad moet je toch waarderen op de waarde die het op dat moment heeft, dus wanneer je het zou verkopen. Als je een onbruikbaar merk voor veel kosten hebt laten registreren, is het nog steeds onbruikbaar (en dus niets waard).

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Oke, maar hoe bepaal je de waarde van een merk? Het is zo goed als onmogelijk om dat op een voor de fiscus aanvaardbare wijze te doen. Opnemen in de voorraad tegen inkoopsprijs is toch veel makkelijker? Dat snappen de belastingambtenaren waarschijnlijk wel.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb het maar even opgezocht met Google (toegegeven, ik was in eerste instantie te lui om dit te doen).

 

De balanspost OHW valt net als de balansposten Vorderingen en Liquide Middelen onder de Vlottende Activa. Veel bedrijven met een niet-fysieke voorraad gebruiken deze post. Een bekend voorbeeld is het accountantskantoor Ernst & Young, zoals te lezen valt in hun laatste jaarverslag.

 

Daarmee lijkt mijn vraag beantwoord: ja, het is mogelijk om domeinnamen en merken op te nemen in de balans. Om vervelende vragen van de fiscus e.a. te voorkomen kan dit het beste gebeuren tegen de inkoopprijs.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoe je wilt waarderen is ook maar net wat je toekomstvisie is op belastingtarieven en hoe hard je cash nodig hebt... fiscaal kun je deze posten anders verwerken dan dat je bijvoorbeeld in de jaarrekening voor banken e.d. doet... (daar is het weer een stukje activa, en dus aan de andere kant van de balans een stukje eigen vermogen)

 

Verwacht je dat belastingtarieven gaan stijgen en heb je geen geld nodig (ofwel heb je geld over) neem ze dan (fiscaal) op tegen een zo hoog mogelijke waarde die je hard kunt maken naar de fiscus (inkoopwaarde of indien hoger aantoonbare marktwaarde)

 

Verwacht je dat belastingtarieven gaan dalen en/of heb je snel geld nodig, neem ze dan (fiscaal) op tegen een zo laag mogelijke waarde die je kunt verdedigen, kortom: neem ze niet op ;-)


Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Okay, dat je merken & domeinnamen op je balans kúnt opnemen was reeds duidelijk. Immers, alles wat de onderneming bezit hoort op de balans te staan, dus dat was een inkoppertje!

 

Blijft de vraag wáár je dit zou moeten plaatsen:

- OHW is volgens mij de post waar je aan het einde van een periode lopende projecten onderbrengt. Als je voor een klant een merk aan het maken bent, zou dat hier dus gewaardeerd kunnen worden tegen de prijs die je met de klant afgesproken hebt. Immers, deze prijs is direct de waarde.

- Goodwill kan je nooit en te nimmer zelf op je balans zetten. Dit kan alleen door bedrijven & merken te kopen.

- Kom je toch weer terug bij de voorraad (valt overigens ook onder de vlottende activa) waar ze moeten gaan staan.

 

De wijze van waardering zou ik zeer voorzichtig mee omgaan, omdat je jezelf anders rijk zou kunnen rekenen. Tevens is het volgens mij zo dat je eigen balans en de fiscale balans zowieso verschillen. Wellicht kan je hierover meer info vinden op dit forum of op www.belastingdienst.nl!

 

Ben nu wel benieuwd wat Maarten.it gaat doen... ;)


Edwin

Bratpack internetdiensten & internet marketing

www.bratpack.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk dat de 'juiste' plaats afhankelijk is van de manier waarop je de domeinen en merken gebruikt... is het inkopen en verkopen (verder niet) dan is het duidelijk voorraad (handelsvoorraad).

 

Heb je daarentegen een methode waarbij je eerst een meerwaarde opbouwt voor een merk of domein, dan zou je het weer onder onderhanden werk moeten plaatsen.

 

Overigens HOEFT de fiscale jaarrekening niet af te wijken van de bedrijfseconomische, zo lang je je bedrijfseconomische waarderings grondslagen baseerd op wat fiscaal toegestaan is...


Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hmm, ja.

 

Stel dat ik alleen maar domeinnamen en merken inkoop en vervolgens weer verkoop. Ik koop ze dan in bij het Benelux-Merkenbureau (ik bedenk de merken), en verkoop ze weer nadat ze geregistreerd zijn. In principe doe ik dan wel wat voor het product: ik zorg ervoor dat het merk een bepaalde waarde krijgt. Maar ik ben er niet voortdurend mee bezig (het registreren van een merk duurt ongeveer een jaar en tot het moment dat ik het heb verkocht doe ik er niets meer mee).

 

Daarom is het misschien toch verstandig om de merken en domeinnamen gewoon op te nemen in de voorraad, in plaats van OHW. De post OHW lijkt mij meer geschikt voor lopende projecten, etc.

 

Houden we het op de voorraad?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Geachte belangstellende,

 

Wellicht enigszins laat geef ik U mijn visie.

Hieronder vindt U een citaat uit mijn scriptie ‘Waardering van onderhanden werk in de inkomstenbelasting 2004’

 

Met vriendelijke groet,

Jasper

Het criterium voor het onderscheid tussen onderhanden werken en voorraden ligt in het feit of de productie al dan niet in opdracht van de afnemer geschiedt. Indien en voorzover de afnemer een contractuele relatie met de opdrachtgever aangaat, voordat deze feitelijk met de productie start, is het onderhanden werk. Dat de grens soms moeilijk is te trekken, tussen enerzijds het voorraad begrip en anderzijds onderhanden werk, blijkt onder meer uit een recent gewezen arrest Een belanghebbende die zich bezighoud met onder meer projectbouw heeft zogenoemde strategische gronden in eigen beheer. Het gerechtshof Arnhem is van mening toegedaan dat het hier gaat om onderhanden werk.

“De Hoge Raad overweegt uit de door het Hof vastgestelde feiten blijkt dat de strategische gronden niet worden aangeschaft dan wel worden bewerkt in opdracht van afnemers. In een dergelijk geval moet worden aangenomen dat de gronden niet moeten worden aangemerkt als onderhanden werk, doch als voorraad.”

In dit licht bezien is de discussie – waarnaar ik paragraaf 3.1 refereerde - gebezigd op higherlevel, eenvoudig te beantwoorden. Uitgaande van het standpunt van de Hoge Raad dienen de ‘domeinnamen’ als voorraad te worden aangemerkt. Indien en voorzover ze niet worden aangeschaft dan wel worden ‘bewerkt’ in opdracht van afnemers.

 

De voetnoot VERWIJZING vervalt helaas.

 

H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht, supplement 368,

Deventer: Gouda Quint 2004. 3.2.18D onder a.

 

HR 09 juli 2004, 39799, LJN: AQ0115. Het gaat om aanslag in de vennootschapsbelasting maar de problematiek is naar mijns inziens eveneens van toepassing op de inkomstenbelasting.

 

Hof Arnhem 22 mei 2003, 01/00025, LJN: AG0213

 

© 2005 – Student

Universiteit Maastricht

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben het niet erg met je eens dat deze zaak ook voor de inkomstenbelasting geldt....

Daar maakt het namelijk niet uit...Voor de inkomstenbelasting is de W&V rekening belangrijk en niet de samenstelling van de balans.

 


Egbert Punter

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 15 leden online en 144 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké