Ga naar inhoud
 • 0

Huurcontract winkelruimte opzeggen

Junior     6 0

Goedemorgen,

 

Ik heb een huurcontract afgesloten voor 2 jaar. Ik wil door omstandigheden stoppen met de huur van de winkelruimte. Ik heb vorige maand aangegeven dat ik de huur per 31-12-2012 wil opzeggen. Nu wordt mij verteld dat ik vastzit aan de huur tot 31-05-2013.

 

Ik heb het kopje "duur" uit het huurcontract en de reactie van de verhuurder hieronder geplaatst.

 

Artikel 2   Duur

 

2.1   Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van , ingaande op 01-06-2011 en derhalve eindigende op 01-06-2012

 

2.2   Deze overeenkomst geldt derhalve als overeenkomst voor bepaalde tijd, zijnde twee jaar of korter (als bedoeld in artikel 7:301 BW), en eindigt van rechtswege op de hierboven in 2.1 genoemde datum. Opzegging van de overeenkomst door 1 van partijen om beeindiging daarvan te bewerkstelligen, is niet vereist.

 

2.3   De beeindiging van rechtswege van deze overeenkomst als bedoeld in artikel 2.2 treedt enkel niet in, indien partijen uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de in artikel 2.1 genoemde einddatum schriftelijk en onvoorwaardelijk onder alsdan te bepalen condities een nieuwe overeenkomst zijn aangegaan, dan wel voortzetting van deze overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen. 1 van die voorwaarden zal in voorkomend geval in ieder geval zijn dat bij voortzetting van het gebruik van de Unit door Deelnemer, een duur van de overeenkomst zal worden overeengekomen welke aansluit bij de duur van de hoofdhuurovereenkomst van de .......... met de eigenaar/verhuurder van de .......... Een nieuwe overeenkomst zal in voorkomend geval – indien wettelijk vereist – tevens de goedkeuring van de bevoegde kantonrechter behoeven, welke goedkeuring in dat geval door de ............ en de Deelnemer gezamenlijk zal worden verzocht.

 

Ik heb de volgende reactie gekregen:

 

Helaas heb je nagelaten om het contract voor 01-06-2012 (het aflopen van het oude contract) op te zeggen. In dat geval wordt het contract stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, volgens het Burgerlijk wetboek art 271. Mocht je dit betwisten, dan val je in de huur 5 jaar plus 5 jaar, het zgn. ROZ model.

De afgelopen maanden (na het aflopen van het oude contract) zijn de huurpenningen steeds maandelijks betaald, waardoor je nog steeds een unit bij ons huurt en dus ook akkoord bent gegaan met bovenstaande.

 

Ik kan dit nergens uit het huurcontract halen en vraag mij dus ook af of dit terecht is.

 

Alvast bedankt voor de reacties.

 

Sander

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

7 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     2,9k 5 421

Als de verhuurder stelt dat je akkoord bent gegaan met verlenging door gewoon te betalen, dan klopt dat. Je had tijdig op moeten zeggen. Door na de kortlopende proefperiode van twee jaar of korter de huur niet op te zeggen bij een winkelpand, wordt het contract inderdaad stilzwijgend verlengd tot een overeenkomst voor vijf jaar, minus de proefperiode.

 

De regels zijn streng want van een ondernemer wordt verwacht deze regels te kennen; consumenten genieten meer bescherming. Consumenten kunnen stilzwijgende verlenging voor geregelde leveringen zelfs per maand opzeggen (Wet Van Dam), maar dat geldt niet voor huur en ook niet voor ondernemers.

 

Doorbetalen tot 31-05-2013 is dus zeker niet onredelijk, want eigenlijk zou je er in totaal 5 jaar aan vast zitten.


Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Ik ga ervanuit dat zoiets in een contract vermeld staat.

 

Deze overeenkomst geldt derhalve als overeenkomst voor bepaalde tijd, zijnde twee jaar of korter (als bedoeld in artikel 7:301 BW), en eindigt van rechtswege op de hierboven in 2.1 genoemde datum. Opzegging van de overeenkomst door 1 van partijen om beeindiging daarvan te bewerkstelligen, is niet vereist.

 

Als dit er staat is dat toch duidelijk?

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 105

De wet helpt je een stukje op weg. Het gaat fout op het moment dat je blijft zitten aan het einde van de huurperiode.

 

Artikel 7:230 BW:

Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruikt van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de overeenkomst, ongeacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, voor onbepaalde tijd verlengd.

 

Artikel 7:228 lid 2 BW:

Een huur voor onbepaalde tijd aangegaan of voor onbepaalde tijd verlengd eindigt door opzegging. Heeft de huur betrekking op een onroerende zaak die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte is, dan dient de opzegging te geschieden tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand.

 

Een winkelruimte is 'bedrijfsruimte', uitgaande van een voor publiek toegankelijke ruimte.

Dan moeten we verder kijken:

 

Artikel 7:292 BW (van toepassing op bedrijfsruimte)

De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur.

 

Wellicht wordt het verhaal met iets meer feiten iets anders, maar zoals ik het zie zit je er 5 jaar aan vast en kom je er dus redelijk makkelijk vanaf met een verlenging van een jaar.


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     81 10

Zoals door een aantal personen inmiddels al is medegedeeld lijkt opzegging in dit geval niet meer mogelijk. Gezien het bepaalde in de huurovereenkomst en de wet sluit ik mij hierbij aan.

 

Ik heb een huurcontract afgesloten voor 2 jaar. Ik wil door omstandigheden stoppen met de huur van de winkelruimte.

 

Een ander mogelijkheid ligt echter besloten in artikel 6:258 BW.

 

"De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en bilijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten."

 

Aan de ontbinding kan zelfs terug werkende kracht worden verleend.

 

Nu TS zegt dat hij wegens omstandigheden wil stoppen lijkt de weg van artikel 6:258 BW open te staan. Het is echter geheel afhankelijk van de zwaarwegendheid van die omstandigheden of de overeenkomst eventueel ontbonden zou kunnen worden.

 

Om dit te bepalen zal TS eerst duidelijkheid moeten verschaffen over de betekenis van "wegens omstandigheden", zoals TS die voor ogen heeft.


www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Een verzoek tot ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden (dus omstandigheden waarmee geen rekening zijn gehouden in de huurovereenkomst) "die niet voor rekening van de opzeggende partij komen, en die zo ernstig van aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst instandhouding van de overeenkomst (...) niet mag verwachten." Zie hier voor meer toelichting: http://books.google.nl/books?id=_n5AS_hGKJAC&pg=PA159&dq=ontbinding+huur+bedrijfsruimte+%22onvoorziene+omstandigheden%22&hl=en&sa=X&ei=Du3AUIW3KKqN0wXp-ICwBg&ved=0CD8Q6AEwBg#v=onepage&q=ontbinding%20huur%20bedrijfsruimte%20%22onvoorziene%20omstandigheden%22&f=false


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  1 lid, 52 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.