loading
Ga naar inhoud
kans8
Verberg

Balans niet in evenwicht

vraag

Wat feiten:

In 2011 neemt mijn holding BV een deelneming in BV A, in die BV A zit een goodwill die mijn holding BV een positieve herwaarderingsreserve oplevert.

De aankoop van de aandelen/deelneming zorgt tevens voor een positief resultaat als financiële vaste activa. Bovenop de aankoopprijs waardeer ik het resultaat van de aandelenaankoop wat zorgt voor de boekwaarde van de deelneming.

In dat zelfde jaar 2011 wordt overigens wel verlies geleden door BV A.

In 2012 wordt er een flink verlies geleden doordat het veel minder gaat met de BV en de volledige Goodwill naar € 0,- wordt bijgesteld.

 

Als kleine holding BV wil ik nu mijn balans gaan opstellen voor 2012 maar ik loop vast op de onderdelen Financiële Vaste Activa en Eigen Vermogen.

 

1. Naar mijn mening daalt mijn EV per 31/12/12 met de volledige herwaarderingsreserve die ik in 2011 nog “verdiende” maar die in 2012 geheel verdampt.

Bovendien daalt het EV omdat ik ook mijn deel in het verlies van BV A als overige reserve in mindering van mijn Holding EV dien te brengen. Hierdoor wordt EV overigens negatief.

2. Naar mijn mening dient Financiële Vaste Activa bijgesteld te worden naar 0/nihil. Het verlies van de deelneming (mijn deel) dien ik in mindering te brengen op de waarde van de FVA van 31/12/11. Dit verlies is groter dan de huidige boekwaarde van de FVA en zodoende wil ik de huidige boekwaarde van de deelneming op 0 zetten.

 

Wanneer ik daarnaast de rest van de activa en passiva onderdelen toevoeg (redelijk eenvoudig) dan raakt mijn balans niet in evenwicht. Zeg maar rustig zeer uit evenwicht.

 

Zie ik iets over het hoofd? Hanteer ik verkeerde uitgangspunten? Is meer info nodig, laat gerust weten. Dank voor uw hulp.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

In 2011 neemt mijn holding BV een deelneming in BV A, in die BV A zit een goodwill die mijn holding BV een positieve herwaarderingsreserve oplevert.

 

Dag kans8

 

Kun je ons uitleggen waarom de goodwill in BV A leidt tot een herwaarderingsreserve in jouw BV?

Ik volg je nl. niet helemaal. Je koopt aandelen in BV A, waar die goodwill al inzit neem ik aan. De koopsom daarvoor is, ongeacht de nominale waarde per aandeel, de waarde van de deelneming zoals jij die activeert op jouw balans.

 

Waar komt dan die herwaarderingsreserve vandaan?

 

groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

mmm. Dit heeft vorig jaar mijn accountant zo opgenomen.

mijn holding heeft in 2011 een deelname gekocht en de andere BV heeft datzelfde jaar iets eerder dan ik een belang genomen waarbij agioreserve is ontstaan. Volgens de door mijn accountant opgestelde jaarrekening is zo de herwaarderingsreserve in mijn BV ontstaan door de goodwill in BV A, zo staat het omschreven in de jaarrekening van 2011.

was dat onzin van mijn (ex)accountant?

groet en bedankt

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Of dat onzin is, valt moeilijk te zeggen zo.

Wat was dat belang dat BV A nam en waarom is daarbij goodwill ontstaan?

 

Had jij soms al overeenstemming over de koopsom van jouw aandelen voordat BV A een belang in een andere partij kocht?

 

gr. Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

aha, daar zit het in. Ik had al overeenstemming over de koopsom voordat de andere partij een belang in BV A nam.

Het belang van de derde partij, laat ik die even partij B noemen, werd 40%.

Kun je nu ook wat meer met mijn eerste vraagstelling of heb je meer info nodig?

groet

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ok, dat verklaart die vraag. Maar dan is het zonder getallen lastig om te zien waar het verschil zit.

Bovendien is verlies van een deelneming niet aftrekbaar voor jouw BV als het belang groter is dan 5%.

 

Want hoe heb je het verlies van de deelneming nu verwerkt?

 

Gr. Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

verlies als volgt verwerkt:

 

Ten eerste het verlies van de deelneming afgetrokken van mijn beperkte winst uit mijn Holding BV. Hierna blijft netto resultaat over dat in de min zit. Dit bedrag gaat naar de overige reserve.

 

Hierna pak ik het EV van 31/12/11

-/- overige reserve (een minus van 2011 en een minus van 2012)

-/- de volledige herwaarderingsreserve (die ik jaar daarvoor nog toevoegde aan EV)

______________________________________________

Resultaat = EV 2012 dat in de min komt.

 

 

Hiernaast heb ik de Financiële VA volledig naar nihil gebracht. Deze stond in 2011 nog op de aanschafwaarde van de aandelen + het resultaat dat ik behaalde met de aankoop. Echter het verlies (mijn deel) van de deelneming was in 2012 groter dan de boekwaarde van 31/12/11, vandaar naar nihil.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

poeh, ik kan er zonder inzage in je jaarcijfers nog steeds geen kaas van maken zo.

Tenzij je die openbaar wilt plaatsen met fictieve getallen gaat het denk ik niet lukken zo.

 

gr. Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

EV 2011         +53

Overige reserve 2012      -74 (verlies holding BV incl. verlies deelneming in BV A)

Herwaarderingsreserve   -83 (vorig jaar was ditzelfde bedrag “geplust”)

EV 2012         -104

 

Financiële VA 2011      +50 (aankoopprijs deelneming in BV A+ resultaat van aankoop)

Resultaat deelneming BV A 2012   > 50

Boekwaarde 2012      nihil/0

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Herwaarderingsreserve   -83 (vorig jaar was ditzelfde bedrag “geplust”)

 

Ik denk dat je even wat uurtjes moet inkopen bij een fiscalist/boekhouder die dit snapt.

 

Ik quote dit stukje even omdat ik al niet begrijp waarom je de HWR negatief op de balans zet. Als die vorig jaar op +83 en hij neemt nu af met 83 dan zou die op nul moeten staan op je balans..


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Klopt. HWR heb ik op nihil gezet. Ik heb in mijn voorbeeld getoond hoe ik aan EV2012 kom vandaar dat je een - voor de HWR ziet staan (+83 van 2011 -/- 83 van 2012;)

 

Financiële VA heb ik ook op nihil gezet.

 

Meer info nodig?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Joost,

 

Ik heb nog even rustig de cijfers doorgenomen.

 

Wanneer ik de HWR gewoon waardeer op de waarde van 2011 EN aan de activa zijde de waarde van de deelneming (financiële VA) waardeer tegen "waarde 2011 - verlies van 2012" dan wordt de deelneming negatief EN is de balans in evenwicht (nadat ik alle andere posten aan activa en passiva zijde heb toegevoegd).

 

Mag ik een deelneming negatief waarderen op de balans? Of dien ik dat op een andere wijze op te nemen?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Vaak wordt een negatieve deelneming of op nul gezet op de balans of gepresenteerd als voorziening deelneming aan de passiva kant.

 

In dat laatste geval dus de deelneming aan de activa zijde niet opnemen, maar bij de overige voorzieningen het bedrag zonder minteken opnemen uiteraard


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ok.

De deelneming zet ik aan de activa zijde op 0 en aan de passiva zijde neem ik een voorziening op ter waarde van het negatieve bedrag. Dit is de boekwaarde van vorig jaar minus het verlies van dit jaar. Ik laat uiteraard het minteken dat voor het negatieve resultaat staat weg.

 

Verder laat ik aan de passiva zijde de HWR staan op de waarde waar deze vorig jaar ook stond.

Dat zou 'm dan moeten zijn toch? De balans is dan in evenwicht.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa               -

Materiële vaste activa         4.994

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen               23.941

Liquide middelen               14.511

 

Totaal activazijde               43.446

 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal               18.000

Herwaarderingsreserve               73.413

Overige reserve               -122.893

 

Voorzieningen               36.447

 

LANGLOPENDE SCHULDEN            29.357

 

KORTLOPENDE SCHULDEN            9.122

 

Totaal passivazijde               43.446

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

akkoord. En nu staat alleen die herwaarderingsreserve er nog terwijl in de dochter die goodwill afgeboekt is.

Dan zou de HWR dus nog vrij moeten vallen in de W&V als resultaat!

 

groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Joost,

Ik zie in jaarrekening Verlies/Winst van vorig jaar (opgesteld door accountant) dat de gehele HWR (in 1x) al vorig boekjaar vrijgevallen is.

Op dat moment was overigens de goodwill in de dochter nog niet afgewaardeerd.

groet

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

nee, dat klopt dat is in 2011 gebeurd.

mijn vraag is puur informatief. Mag je een HWR op ieder willekeurig moment laten vrijvallen? Dat is eigenlijk de vraag. Die had ik beter direct zo kunnen stellen ;)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

nee, dat klopt dat is in 2011 gebeurd.

mijn vraag is puur informatief. Mag je een HWR op ieder willekeurig moment laten vrijvallen? Dat is eigenlijk de vraag. Die had ik beter direct zo kunnen stellen ;)

 

Willekeurig is inderdaad niet aan de orde. Vrijval is o.a. verplicht als

- het activum waarvoor de reserve gevormd is, in waarde daalt (zoals hier);

- de HWR wordt omgezet in kapitaal;

 

groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 3 leden online en 72 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké