Jump to content
Annedien Hoen

[Artikel] Startende ZZP’ers betalen straks inschrijfgeld

Recommended Posts

De discussie ging en gaat niet over een paar centen per individu: het gaat erom dat er miljoenen worden binnengeharkt op deze manier. Het was niet voor niks afgeschaft. Zo kan je weer opnieuw beginnen.

Het gaat dus niet om het bedrag maar om het principe.

 

Alleen de jaarlijkse bijdrage is afgeschaft en dat is natuurlijk prima. KVK is eigenlijk de burgerlijke stand van ondernemend Nederland.

 

Voor de registratie in de GBA bij de gemeente hoef je jaarlijks toch ook niet te betalen om ingeschreven te blijven staan?

 

Zelf kan ik er prima mee leven dat als ik een nieuw bedrijf wil inschrijven hier wat voor moet betalen. Vind wat dat betreft de KVK hierin selfsupporting zou moeten zijn. Anders draaien de belastingbetalers er voor op.

 

Van het voorjaar mijn vof voorzien van 2 nieuwe bedrijfsactiviteiten en de wijziging koste me niks. Heb er bijna een uur gezeten en betaalde alleen voor het nieuwe uittreksel 11 euro. :) Maar volgens mij kan de kachel daar niet van roken :P

 

Dus werkzaamheden bij nieuwe inschrijvingen of wijzigingen mogen wat mij betreft gewoon in rekening gebracht worden. Wij als ondernemers werken toch ook niet voor nop. ;)

 

Link to post
Share on other sites

Ben het eens met HenkH, maar zijn vergelijking met het GBA gaat niet helemaal op. Immers elke burger moet ingeschreven staan. Daar is dus geen keuze in. Overigens zou het voor het GBA ook niet uitmaken of je wel of niet zou moeten betalen. Immers daar elke burger zich moet inschrijven maakt het niet uit of je bij inschrijving zou moeten betalen of dat het gratis zou zijn (en dus via de belastingen betaald werd) in beide gevallen zou het er op neer komen dat alle burgers samen dan zouden betalen voor de kosten die alle burgers samen ook veroorzaken. Dit gaat niet op voor ondernemers, immers het is een vrij keuze om wel of geen onderneming te starten. Principieel zou het dan ook niet logisch zijn om iedereen mee te later betalen aan de vrij keus van een minderheid.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Inderdaad gaat de vergelijking met de GBA niet helemaal op omdat beide een andere doelgroep bedienen. Bij beide is inschrijving verplicht alleen ondernemers kiezen "vrijwillig" om iets te beginnen. Ik doelde eigenlijk meer op hun functie van het vastleggen van gegevens. En het feit dat je voor een uittreksel bij beide een x bedrag betaalt.

 

Uitgaande dat uittreksels verstrekken kostendekkend moet zijn voor beide, zal de KVK niet kunnen rondkomen van deze opbrengst alleen. Gemeente heeft ook andere diensten die betaald moeten worden.

 

Je kan er over discussiëren of ook de KVK haar diensten gratis moet aanbieden. Zelf vind ik van niet (hooguit voor verenigingen of stichtingen) Als er een dienst verricht wordt kan daar best voor betaald worden. Een jaarlijkse bijdrage alleen omdat je ingeschreven staat is onzinnig.

 

En met het wegvallen van vestigingseisen en vakbekwaamheidseisen in de jaren 90 is de drempel om in te schrijven een stuk lager geworden. Niet dat dit weer terug moet maar een kleine drempel van 50 euro vind ik zelf prima.

 

Het voorkomt wellicht dat op een regenachtige middag er horden mensen zich bij de KVK willen inschrijven omdat ze een webwinkel willen starten en zonder inschrijving niet serieus genomen worden bij groothandels. ;)

 

 

Link to post
Share on other sites

Hmm.... we komen nu op een precair terrein..... ben je nu een autoritaire ondernemer of een democratische?

 

In mijn optiek kan alleen de autoritaire ondernemer succesvol zijn. De meest succesvolle ondernemer is echter ook nog eens in staat om zichzelf "af te splitsen" in een autoritair deel en een democratisch deel. Tijd voor een nieuw topic met Annedien geloof ik. ;)

Link to post
Share on other sites

Ben het eens met HenkH, maar zijn vergelijking met het GBA gaat niet helemaal op. Immers elke burger moet ingeschreven staan. Daar is dus geen keuze in. Overigens zou het voor het GBA ook niet uitmaken of je wel of niet zou moeten betalen. Immers daar elke burger zich moet inschrijven maakt het niet uit of je bij inschrijving zou moeten betalen of dat het gratis zou zijn (en dus via de belastingen betaald werd) in beide gevallen zou het er op neer komen dat alle burgers samen dan zouden betalen voor de kosten die alle burgers samen ook veroorzaken. Dit gaat niet op voor ondernemers, immers het is een vrij keuze om wel of geen onderneming te starten. Principieel zou het dan ook niet logisch zijn om iedereen mee te later betalen aan de vrij keus van een minderheid.

Dan zouden werknemers dus ook inschrijfgeld moeten betalen om zich te laten registreren als werknemer, want het is ook een keuze om werknemer te worden, en daarbij ook gescreend worden of ze frauduleuze constructies aan het inrichten zijn en of ze wel weten waar ze aan beginnen als werknemer, en de maatschappij niet onnodig veel geld gaan kosten.

 

Link to post
Share on other sites

Het lijkt erop dat Annedien het in principe dus door ons allemaal wil later meenetalen.

 

Dat ik niet vind dat de starter zou moeten betalen voor een screening betekent niet dat ik de kosten ergens anders wil laten ophoesten. Ik stel de hele procedure ter discussie, niet wie iets moet betalen.

De KvK heeft blijkbaar ineens een bijkomende (zelfbedachte) verantwoordelijkheid en die moeten ze kunnen nemen zonder ineens een nieuwe kostenpost te introduceren, terwijl ze als instituut al zo grandioos afkalven.

En waarom zouden mensen niet zelf mogen leren dat ze niet geschikt zijn als ondernemer? Waarom dat pad al voor ze afsnijden? De betutteling. De KvK stelt zich op als 'de baas van ondernemen', waar ze een administratieve, educatieve en stimulerende functie zouden moeten hebben. Uit betrouwbare bron weet ik bijvoorbeeld dat de KvK wel heel erg veel kennis heeft op het gebied van export en daar ook een belangrijke rol in vervult.

 

Wat is dat trouwens met dat over mij praten in de 3e persoon en dan veel te ongenuanceerde samenvattingen (zeg maar gerust: onjuiste samenvattingen) van mijn klacht te maken? Spreek je je gehoor toe ofzo?

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Wat een onzin. Niemand hoeft zich te laten registeren als werknemer dus is het argument niet van toepassing.

 

Als je als argument gebruikt dat je inschrijven bij de gemeente gratis moet zijn omdat het verplicht is en iets vrijwilligs dus belast mag worden dan kan je stellen dat je ook vrijwillig werknemer bent en je daar dus ook voor belast zou mogen worden, met wat voor reden dan ook ter bescherming van de economie, de welvaart, de rechtvaardigheid. Een screening door een psychiater of je niet een persoonlijkheidsstoornis hebt waardoor je onheuse hypotheken ontwikkelt en verkoopt bijvoorbeeld, dat zou de maatschappij een hoop geld gescheeld hebben.

Daarmee zeg ik dat het op zich inhoudelijk wel een interessant gegeven is om aspirant ondernemers te screenen op motieven en geschiktheid, maar dat de totstandkoming van de procedure daarvoor niet deugt.

Dat je je niet hoeft te registreren als werknemer wil niet zeggen dat het onzin is wat ik zeg. Die logica klopt niet.

 

Wat het weerspiegelt is de notie dat werknemer zijn 'default' is, een vanzelfsprekendheid, en dat ondernemen daarvan afwijkt en dat je die ondernemendheid met van alles moet belasten. Bestraffen, eigenlijk.

 

Ik zou wel willen weten hoeveel ongeschikte ondernemers nu zijn doorgelaten (en dan meegerekend dat er onherroepelijk ondernemers falen omdat het systeem nu eenmaal zo is ingericht, dus falen als ondernemer is voor een deel gewoon statistiek, een gevolg van hoe dit monetaire systeem is ingericht) die dan worden verhinderd deel te nemen als ondernemer, en hoeveel onheuse constructies je weet te verhinderen, want een beetje constructiefraudeur lacht zich helemaal rot om die broekies die bij de KvK zitten, in hun KvK uniform, met nul ervaring met ondernemen, laat staan een fatsoenlijk potje witteboordencriminaliteit.

Reken maar dat die mensen iets uitstralen waar een niet als politieagent, psycholoog/psychiater of hulpverlener opgeleide professional geen verweer tegen heeft en reken maar dat de KvK werknemer braaf de inschrijving gaat zitten voltooien.

 

 

Link to post
Share on other sites

Niet dat dit weer terug moet maar een kleine drempel van 50 euro vind ik zelf prima.

 

50 euro is geen drempel voor een debiel om zich als een debiel te gedragen.

Als dat zou was zouden er geen mensen zijn die voor duizenden euro's motorcrossmaterialen kopen en bossen en dassenburchten aan gort rijden elk weekend.

Of voor miljarden aan straaljagers om andere mensen kapot te schieten.

 

Waarom niet een "sandbox"-inschrijving ontwikkelen waarin je in samenspraak met de Belastingdienst en andere instanties een aspirant-ondernemer een jaar laat proberen of ondernemerschap wat is. Waarom moet iedereen 'het al kunnen' op het moment dat ze het gaan doen, waarom is ondernemen niet iets wat je ook kunt leren, onder begeleiding, met toevoeging van de opgedane kennis en wijsheid van eeuwen ondernemerschap in Nederland. Waarom maken ze er niet werk van om dát te ontsluiten, in plaats van iedereen die stupide regeltjes op te leggen?

Waarom mensen die misschien naïef zijn en daardoor zonder hulp inderdaad stralend ten onder gaan als ze het gaan proberen helpen om karakter, vernuft en ervaring op te doen?

 

De old boys van KvK passen niet meer bij het paradigma van deze tijd, daarom. Je ziet bij wel meer organisaties dit soort zwanenzang-dadendrang, ze weten dat ze ten dode opgeschreven zijn en daarom komen ze met van die rare fratsen op de proppen.

 

Ik zeg: bitcoin ;)

Link to post
Share on other sites

Misschien mis ik iets, maar volgens mij gaat het bij de 50 euro die de KvK weer in rekening gaat brengen niet om screening maar domweg om de kosten voor de registatie te dekken. Een echte screening vindt niet plaats, behalve dan de screening die de KvK altijd al (hoorde) uit te voeren, hetgeen hoofdzakelijk betrekking heeft op de juistheid van gegevens en bevoegdheden.

Bij de inschrijving bij de gemeente ligt de situatie heel anders. Daar iedereen zich verplicht moet inschrijven betekend dat automatisch dat de kosten ook door iedereen wordt gedragen, ongeacht of dat via een directe bijdrage zou gaan of via de belastingen. Ik zeg dus helemaal niet dat inschrijving bij de gemeente gratis moet zijn,immers dat kan het per definitie niet zijn omdat iedereen er linksom of rechtsom toch voor betaald.

De kosten voor registratie van een onderneming mogen wat mij betreft gewoon op de ondernemer worden verhaald en zouden niet op de gemeenschap afgewenteld moeten worden. Mocht de KvK kosten voor screening in rekening willen brengen, dan zou ik daar heel anders over denken. Ten eerste zou dan duidelijk moeten vastliggen welke bevoegdheden en op basis van welke criteria de KvK inschrijving zou kunnen weigeren (anders dan al kan op de huidige gronden)


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Je mist inderdaad iets, de KvK gaat mensen die zich willen inschrijven screenen en de kosten voor dat gesprek moeten deels worden opgehoest door wie zich inschrijft, "eigen bijdrage" noemen ze dat.

 

Doel van deze gesprekken is startende ZZP’ers duidelijk te wijzen op de risico’s van ondernemen en het signaleren van schijnconstructies. De kosten die daar mee gemoeid zijn moeten deels betaald worden uit een eigen bijdrage tot een maximum van € 50,-

Bron

 

Het "gratis" inschrijven bij de gemeente is inderdaad een sigaar uit eigen doos.

Het "gratis" inschrijven bij de KvK nu dus ook.

Het zichzelf benoemen als poortwachter en daar op jaarbasis miljoenen mee verdienen, dat is wat ik bezwaarlijk vind.

Daarnaast, als je als ondernemer wilt gaan deelnemen aan het economisch verkeer moet je ingeschreven staan bij de KvK, dus hoe vrijblijvend is dat.

 

Daarnaast, als er nu eenmaal sprake is van oplichting en al wat dies meer zij, waar is de KvK dan?

En hoeveel aangiftes van oplichting worden opgevolgd door de politie? (Antwoord: niet zo veel).

Hoeveel van die figuren kunnen jarenlang hun gang gaan?

Ondertussen kunnen de IKEA's en Apple's van deze wereld lekker in Nederland gevestigd zijn en nauwelijks belasting betalen.

 

Anderzijds, als je het helemaal doorberekent is alles gratis, planeet Aarde brengt alles voort. Het is maar net wie waar gaat staan met een winkeltje, land claimt en met geweld beschermt, gedachtengoed opeist, deponeert en met straffen kan beschermen en daardoor kan profiteren. Wat dat betreft is ondernemen een wonderlijke activiteit.

 

Experimentje.

Google op "directeur Kamer van Koophandel" en tel de blauwe pakken met rode stropdas (macht-pak) en grijze haren:

 

 

Link to post
Share on other sites

Ha, dat verduidelijkt. Kosten betalen voor inschrijving heb ik geen moeite mee, ben er voorstander van dat de ondernemer dat betaald en niet de gemeenschap. Echter kosten betalen voor een een-op-een gesprek om mij te wijzen op risico's en allerlei andere zaken, daar zit ik niet op te wachten en wil daar ook niet voor betalen. Kan mij goed voorstellen dat er aspirant ondernemers zijn voor wie zo'n gesprek wel zinvol/nuttig kan zijn, maar waarom moet een andere ondernemer die daar geen behoefte of toegevoegde waarde aan heeft, daar dan ook voor betalen. Weer typisch zo'n one-size-fits-all benadering van de politiek en een stelletje ambtenaren.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Het lijkt erop dat Annedien het in principe dus door ons allemaal wil later meenetalen.

 

Dat ik niet vind dat de starter zou moeten betalen voor een screening betekent niet dat ik de kosten ergens anders wil laten ophoesten. Ik stel de hele procedure ter discussie, niet wie iets moet betalen.

De KvK heeft blijkbaar ineens een bijkomende (zelfbedachte) verantwoordelijkheid en die moeten ze kunnen nemen zonder ineens een nieuwe kostenpost te introduceren, terwijl ze als instituut al zo grandioos afkalven.

En waarom zouden mensen niet zelf mogen leren dat ze niet geschikt zijn als ondernemer? Waarom dat pad al voor ze afsnijden? De betutteling. De KvK stelt zich op als 'de baas van ondernemen', waar ze een administratieve, educatieve en stimulerende functie zouden moeten hebben. Uit betrouwbare bron weet ik bijvoorbeeld dat de KvK wel heel erg veel kennis heeft op het gebied van export en daar ook een belangrijke rol in vervult.

 

Wat is dat trouwens met dat over mij praten in de 3e persoon en dan veel te ongenuanceerde samenvattingen (zeg maar gerust: onjuiste samenvattingen) van mijn klacht te maken? Spreek je je gehoor toe ofzo?

 

 

 

Ik probeer juist heel vriendelijk en begrijpend te zijn. Ik zou het jammer vinden als ik je zou kwetsen. Kort door de bocht kan ik soms wel zijn, maar dit was samenvattend.

Link to post
Share on other sites
Waarom niet een "sandbox"-inschrijving ontwikkelen waarin je in samenspraak met de Belastingdienst en andere instanties een aspirant-ondernemer een jaar laat proberen of ondernemerschap wat is. Waarom moet iedereen 'het al kunnen' op het moment dat ze het gaan doen, waarom is ondernemen niet iets wat je ook kunt leren, onder begeleiding, met toevoeging van de opgedane kennis en wijsheid van eeuwen ondernemerschap in Nederland. Waarom maken ze er niet werk van om dát te ontsluiten, in plaats van iedereen die stupide regeltjes op te leggen?

 

Wat mij betreft zo min mogelijk regelgeving om wel of niet te starten als ondernemer. En de KVK gewoon terug naar de basis: Het voeren van een handelsregister waar alle bedrijven en hun verantwoordelijken terug te vinden zijn. Gewoon omdat je af en toe wil kunnen controleren met wie je zaken doet.

 

En de hele discussie van gratis??? Grote onzin. Wij als ondernemers werken ook niet gratis. Dus bij inschrijving gewoon een factuurtje voor de gemaakte kosten. en verder alleen betalen voor wijzigingen. of uittreksels. Maar geen jaarlijkse bijdrage voor alleen een inschrijving.

 

tot zover mijn laatste centen in deze discussie. ;)

 

 

Link to post
Share on other sites

Waarom niet een "sandbox"-inschrijving ontwikkelen waarin je in samenspraak met de Belastingdienst en andere instanties een aspirant-ondernemer een jaar laat proberen of ondernemerschap wat is. Waarom moet iedereen 'het al kunnen' op het moment dat ze het gaan doen, waarom is ondernemen niet iets wat je ook kunt leren, onder begeleiding, met toevoeging van de opgedane kennis en wijsheid van eeuwen ondernemerschap in Nederland. Waarom maken ze er niet werk van om dát te ontsluiten, in plaats van iedereen die stupide regeltjes op te leggen?

 

Een van de redenen is dat een ondernemer die meent nog niet over voldoende kennis en/of vaardigheden te beschikken een hele markt aan coaches, begeleiders, adviseurs en oud-ondernemers kan vragen/inhuren om hem of haar te helpen. Alsjeblieft, laat de overheid cq de KvK zich daar niet mee bemoeien. Dat leidt alleen maar tot onnodig hoge kostenen weinig resultaat.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Ik ben vóór inschrijfgeld om de kosten van de inschrijving te dekken.

 

Misschien zien jullie het als red tape burden maar ik zou het ook niet vreemd vinden wanneer men voor het eerst een inschrijving doet bij de KVK, dat er dan een soort assessment of risicoprofiel ingevuld dient te worden die de belangrijkste zaken tackeled. Op deze manier wordt iedereen gedwongen over de belangrijkste zaken na te denken. De meeste van ons kunnen dat assessment zo invullen, maar diegene die dat niet kunnen worden gedwongen over bepaalde zaken nog eens extra goed na te denken. Na invullen komen dan automatisch de puntjes waar de ondernemer in kwestie nog eens extra naar zou kunnen kijken.

 

Uiteraard niet vrijblijvend want diegene die alles denken te weten schieten er gewoon tussendoor.

 

Zomaar even een hersenspinsel (ben benieuwd wat ik nu over me heen krijg) ;)

Link to post
Share on other sites
ik zou het ook niet vreemd vinden wanneer men voor het eerst een inschrijving doet bij de KVK, dat er dan een soort assessment of risicoprofiel ingevuld dient te worden die de belangrijkste zaken tackeled. Op deze manier wordt iedereen gedwongen over de belangrijkste zaken na te denken.

 

Lijkt misschien een sympathiek idee maar is het naar mijn mening niet. Ten eerste zou ik het voor mijzelf een zinloze verspilling van mijn tijd en geld vinden en dat geldt vrijwel zeker voor vele andere ervaren ondernemers idem.

Belangrijker is echter het volgende: Het is nu eenmaal niet mogelijk om een test te ontwikkelen die 100% zekerheid biedt of iemand wel of niet een succesvol ondernemer zou kunnen zijn. Dus je krijgt een situatie waarbij je soms mensen afwijst die, indien ze wel hadden kunnen starten zeer succesvol zouden zijn geworden. Punt daarbij is dat juist die mensen die "out of the box" denken weliswaar inderdaad vaak niet succesvol zijn. Maar degenen van die groep die dat wel zijn vaak ook direct uitzonderljk succesvol zijn en soms hele nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Het filter dat jij voorstelt is dan een kwestie van het kind met het badwater weggooien.

Ten slotte, ook mislukken hoort bij het leven en een mislukte onderneming betekend voor veel mensen juist een geweldige leerweg die ze met alle boeken en adviezen van de wereld niet hadden meegekregen. Velen beginnen later opnieuw en slagen dan wel.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Ik heb het ook niet over een test die zou meten of je wel/niet succesvol zou zijn als ondernemer, maar puur een vragenlijst voor mensen die willen gaan ondernemen laten nadenken over bepaalde zaken. Dit zijn dan zaken die verschillen met het werknemerschap (hoe denk je dat pensioen is geregeld, etc.). Je wordt dus ook niet afgewezen, maar indien je sommige vragen op een bepaalde manier beantwoord krijg je hierover tips. Dan is het aan diegene om daar even verder in te duiken.

 

Ervaren ondernemens krijgen er dus ook niet mee te maken, maar slechts diegene die zich voor het allereerst inschrijven bij de KVK. Ik bedoel het dan ook niet om de ondernemer zelf te beschermen, maar meer de anderen die ze kunnen duperen door overhaast zonder uitzoekwerk ergens aan beginnen.

 

Het was maar een gedachtengang die ik kreeg bij het lezen van dit topic, heb er dus niet heel uitgebreid over nagedacht maar ik zou zoiets niet eens heel raar vinden en mits goed uitgewerkt juist toejuichen.

Link to post
Share on other sites

Om de kwaliteit op te krikken zou je wel een verplichting kunnen invoeren dat de aspirant ondernemer borg kan staan voor het risico. Dat borg staan kan dan met een verzekering en/of een gestort kapitaal, dat voor dat risico beschikbaar moet blijven. Op die manier verhoog je het bewustzijn van de aspirant ondernemer en zorg je er ook voor dat je 95% van de louche figuren uitfiltert.

Link to post
Share on other sites

Om de kwaliteit op te krikken zou je wel een verplichting kunnen invoeren dat de aspirant ondernemer borg kan staan voor het risico. Dat borg staan kan dan met een verzekering en/of een gestort kapitaal, dat voor dat risico beschikbaar moet blijven. Op die manier verhoog je het bewustzijn van de aspirant ondernemer en zorg je er ook voor dat je 95% van de louche figuren uitfiltert.

 

Pfff.... Peter. Nog meer regels en garanties. De essentie van ondernemerschap is toch dat je zelf je broek moet ophouden en zelf de keuzes moet maken? Dus hoe zeer ik voorstander ben van ondernemers die hun risico's zelf kunnen dragen, of dit anders verzekeren, ben ik er nog meer voorstander van om dit vooral geen verplichting te maken. Niet meer regels, maar minder!

 

 

Link to post
Share on other sites

Hoi Norbert.

 

Meer regels is idd niet gewenst. Ik zit ook niet aan bescherming van de aspirant te denken maar aan bescherming van klanten. Sommige ondernemers laten een spoor aan slachtoffers na.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 50 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept