loading
Ga naar inhoud
Ed Creemers
Verberg

Deelnemingsvrijstelling bij investeringen door BV, via coöperatie, in andere BV.

vraag

Een oproep aan de knappe koppen, met enige fiscale kennis :)

 

Ik heb een BV van waaruit ik investeer ik een aantal start-ups op Symbid (crowdfunding, zie www.symbid.nl). Drie van die projecten zijn gecompleteerd.

 

In project A heeft de investeringscoöperatie een belang van 10% en mijn BV heeft daar weer 8,4% van. In project B heeft de investeringscoöperatie een belang van 10% en mijn BV heeft daar weer 9,64% van. In project C heeft de investeringscoöperatie een belang van 20% en mijn BV heeft daar weer 25,53% van. Geldt voor mijn BV voor alle drie de projecten de deelnemingsvrijstelling?

 

En nu we toch bezig zijn. Naast de investeringen via Symbid heeft mijn BV ook een rechtstreeks belang van 1% in project B. Hoe zit het daar met een eventuele deelnemingsvrijstelling?

 

Alvast hartelijk dank voor de input!

Link naar bericht
Delen op andere sites

15 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Helder, dan even de percentages:

 

Je schrijft bijv.

In project A heeft de investeringscoöperatie een belang van 10% en mijn BV heeft daar weer 8,4% van

 

De coop heeft dus 10% in project BV A. Waar heb jij dan 8,4% van (de coop?) en hoe ligt dat vast?

Of is jouw BV lid van de coop en participeer je daarnaast rechtstreeks in project BV A?

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De coöperatie heeft een aandelenbelang van 10% in de BV-A. Mijn eigen BV heeft een belang van 8,4% in de coöperatie.

 

Er is netjes een oprichtingsakte via de notaris gepasseerd voor de BV-A, waarin de coöperatie als aandeelhouder vermeld staat. En er is een oprichtingsakte via de notaris gepasseerd voor de coöperatie, waarin vermeld staat dat er een ledenregister bestaat. Het bestuur van de coöperatie houdt dit register bij en daarin staat ook hoeveel kapitaal door ieder lid is ingebracht (en dus ook het aantal eenheden dat daar aan gekoppeld is).

 

Daarnaast investeert mijn eigen BV ook nog eens rechtstreeks in de BV-A, maar daarvan was ik er al achter dat er geen deelnemingsvrijstelling van toepassing is, omdat mijn BV minder dan 5% (namelijk 1%) van de aandelen bezit.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Je bekijkt de DVS per deelname (directe belangen). Dus jouw BV is lid van de coop: dat is al deelnemingsvrijstelling (ongeacht het %):

 

artikel 13 lid 2 sub c VPB:

 

2. Van een deelneming is sprake indien de belastingplichtige:

 

c. lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag;

 

Als de cooperatie op haar beurt minstens 5% houdt in elke project BV dan is de DVS tussen de coop en die BV's ook van toepassing. Tussen jouw BV en de project BV's kijk je alleen naar de DVS indien jouw BV rechtstreeks participeert in de project BV's. Zonder directe deelname heeft de DVS namelijk geen zin (er valt dan namelijk nooit een resultaat van de project BV direct aan jouw holding toe te rekenen).

 

Of jouw 1% in BV A meetelt in de DVS durf ik zo niet te zeggen. We kennen in de VPB ook de begrippen verbonden lichaam (dan valt jouw 1% door het indirecte belang dat je via de coop in BV A houdt wellicht wel onder de DVS), beleggingsdeelneming (als voldaan is aan diverse eisen dan geldt de DVS niet omdat de deelneming louter te beschouwen is als een belegging).

 

Tot slot zijn er nog verschillen bij het houden van preferente aandelen of gewone aandelen naast aanwezige preferente aandelen. Veel situaties zijn als voorbeeld aangehaald in het besluit deelnemingsvrijstelling. Kan me voorstellen dat je daar niet doorheen wilt ploegen ;)

 

Zeker met de coop ertussen, directe en indirecte belangen, mogelijke preferenties en het mogelijke beleggingsoogmerk laat ik me niet over alles uit want ik wil geen verkeerde verwachtingen wekken bij je.

 

Ik neem aan dat je e.e.a. vraagt zodat de VPB-aangiften er straks correct uit gaan. Wellicht beter om bij een fiscalist met gedegen VPB kennis binnen te stappen en alle relevante documenten ter inzage te verstrekken.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Beste Joost,

 

Super bedankt voor je uitgebreide en duidelijke toelichting.

 

Dat er al sprake is van een deelneming als mijn BV lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag, had ik op de website van de belastingdienst teruggevonden. Ik vroeg me alleen af of het % er dan nog toe doet. Zoals jij stelt is dat niet het geval, maar is er sprake van een deelnemingsvrijstelling ongeacht het %.

 

Wat het stukje daarna betreft: Dan is het dus voor een coöperatie eigenlijk van belang om minimaal 5% van de aandelen in handen te hebben, zodat de deelnemingsvrijstelling ook voor de coöperatie van toepassing is? Als dit zo is, dan lijkt het me weinig zinvol om via crowdfunding deel te nemen aan projecten, waarbij de initiatiefnemer een belang van minder dan 5% biedt, omdat er dan door de coöperatie belasting verschuldigd is over verkoopwinsten van de aandelen en dividenden. Klopt dat?

 

Mijn rechtstreekse belang van 1% in BV A valt dan niet onder de deelnemingsvrijstelling. Hetgeen wel jammer is, als je uitgaat van een positieve ontwikkeling van de aandelen van BV A... Dat deel had ik dus misschien beter niet rechtstreeks kunnen doen, maar moeten toevoegen aan de coöperatie...

 

Hartelijke groet!

Ed

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het wordt nog veel onoverzichtelijker. Van de website van de belastingdienst komt het volgende stukje:

 

Wanneer is een deelneming een beleggingsdeelneming?

 

Of een deelneming als belegging moet worden beschouwd, hangt onder meer af van het oogmerk dat u hebt bij het houden van de deelneming. Als u streeft naar een rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht, wordt de deelneming als belegging aangehouden.

 

Er is geen beleggingsdeelneming als de onderneming van de deelneming in het verlengde ligt van uw eigen onderneming.

Ook bij een tophoudstermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij kan het zo zijn dat een belang niet als belegging wordt gehouden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de tophoudstermaatschappij op bestuurlijk, beleidsvormend en/of financieel terrein een wezenlijke functie vervult voor de bedrijfsuitoefening van een groep (verbonden lichamen).

 

Bepaalde deelnemingen worden altijd als een beleggingsdeelneming gezien, ongeacht het oogmerk waarmee zij worden gehouden.Dit heeft betrekking op deelnemingen waarvan:

 

de bezittingen in het algemeen grotendeels bestaan uit belangen in lichamen van minder dan 5%

de functie grotendeels die van groepsfinanciering is

 

Als ik dit lees, dan lijkt het er op dat elke deelneming door coöperaties zoals die op Symbid worden gevormd fiscaal gezien een "beleggingsdeelneming" is. Daarna zegt de website van de belastingdienst:

 

Kwalificerende beleggingsdeelneming

 

Van een kwalificerende beleggingsdeelneming is sprake als:

 

de deelneming onderworpen is aan een winstbelasting die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing (onderworpenheidstoets), of

de bezittingen van de deelneming doorgaans (on)middellijk voor minder dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen (bezittingentoets)

Voldoet de deelneming aan de onderworpenheidstoets of de bezittingentoets? Dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, ongeacht het oogmerk waarmee u de deelneming houdt.

 

Dus dan lijkt het me dat er niet alleen sprake is van een "beleggingsdeelneming", maar specifieker van een "kwalificerende beleggingsdeelneming". En als er sprake is van een "kwalificerende beleggingsdeelneming", dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Dus per saldo is dan de deelnemingsvrijstelling van toepassing bij deelnemingen van meer dan 5% én bij deelnemingen van minder dan 5%.

 

Iemand?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Dag Joost,

 

Aangezien het om crowdfunding via Symbid gaat, heb ik het verhaal ook op de Linkedin-groep van Symbid geplaatst. Dan kunnen de mensen van Symbid er naar kijken en reageren. Het is namelijk van belang voor iedereen die investeert via Symbid. Ik heb de suggestie gedaan om contact op te nemen met de belastingdienst en eventuele afspraken op papier te zetten, zodat daar op kan worden teruggevallen.

 

Zodra er inhoudelijke resultaten bekend zijn zal ik die aan deze discussie toevoegen.

 

Hartelijk dank voor het meedenken en vriendelijke groet!

Ed

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Ter informatie: Zojuist een tijdje aan de lijn gehangen met de belastingdienst. Ook daar komen ze er zo snel niet uit. Morgen wordt ik door iemand met verstand van zaken teruggebeld. Nader bericht volgt...

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Vanmorgen ben ik teruggebeld door mw. Kouwenhoven van de belastingdienst. Naar aanleiding van dat telefoongesprek heb ik een email naar haar verzonden, waarvan de inhoud hier beneden staat. De verwerkingstijd bij de belastingdienst bedraagt 6 tot 8 weken. Nader bericht volgt...

 

 

Geachte mevrouw Kouwenhoven,

 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist, stuur ik u dit bericht, inzake de deelnemingsvrijstelling.

 

Via mijn eigen BV, Inversam, investeer ik in een aantal startups via de website www.symbid.nl. Daarop staan initiatieven, die geld bij elkaar trachten te krijgen via crowdfunding. In ruil voor het geld, krijgen de (gezamenlijke) investeerders een aandeel in de BV van de intiatiefnemer.

 

Een aantal initiatieven is inmiddels gefinancierd, waarna er een Coöperatie U.A. is opgericht, waarin de gezamenlijke investeerders vertegenwoordigd worden. Daarnaast wordt er door de initiatiefnemer een B.V. opgericht, met een aantal aandeelhouders, waarvan de coöperatie er één is. In de bijlagen treft u de formele stukken aan van een van deze initiatieven, ter illustratie.

 

Mijn vragen m.b.t. de coöperatie zijn als volgt:

 

Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van 5% of meer heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op de coöperatie?

 

Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van minder dan 5% heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is? Deze vraag is vooral van belang voor eventuele toekomstige investeringen, want als er geen sprake zou zijn van een vrijstelling, dan is elk initiatief waarin een belang van minder dan 5% wordt geboden vanuit rendementsoogpunt niet langer interessant...

 

Mijn vragen m.b.t. mijn eigen BV zijn als volgt:

 

Wanneer mijn eigen BV een belang van 5% of meer in de coöperatie heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op mijn BV?

 

Wanneer mijn eigen BV een belang van minder dan 5% in de coöperatie heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is?

 

Of is het percentage niet van belang? Op www.belastingdienst.nl staat namelijk dat een "deelneming" in het algemeen geen deel uitmaakt van de belastbare winst (deelnemingsvrijstelling) en van een "deelneming" is sprake in een aantal gevallen, waaronder "...U bent lid van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag...".

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag van u.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, met hartelijke groet!

Ed Creemers

 

(mod edit, privégegevens verwijderd)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Daar ga je een vrij algemeen antwoord op terugkrijgen, waaraan je weinig zekerheid kunt ontlenen. Voor een goed oordeel (met name in verband met de beleggingsdeelneming) moeten namelijk alle financiële details bekend te zijn. Ik zet de antwoorden alvast hieronder neer. Uiteindelijk dient per belang te worden afgewogen of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zodat niet aan de hand van een of enkele voorbeelden kan worden aangenomen dat in alle gevallen de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Mijn vragen m.b.t. de coöperatie zijn als volgt:

Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van 5% of meer heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op de coöperatie?

Ja, tenzij de coöperatie is aan te merken als (niet-kwalificerende) beleggingsdeelneming, dan geldt de deelnemingsverrekening.

Wanneer de Coöperatie U.A. een belang van minder dan 5% heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is?

Nee. Om voor de deelnemingsvrijstelling in aanmerking te kunnen komen, moet er sprake zijn van een deelneming. Voor een belang in een vennootschap geldt daarbij het vereiste dat je voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder bent. Pas als dat het geval is, ga je kijken of deze deelneming als beleggingsdeelneming moet worden aangemerkt.

 

- Is het wel een deelneming, maar geen beleggingsdeelneming, dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing.

- Is het een beleggingsdeelneming, maar voldoet deze aan de voorwaarden (oogmerktoets, reële heffing of <50% laagbelaste, vrije beleggingen), dan is sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming en is alsnog de deelnemingsvrijstelling van toepassing.

- is het een beleggingsdeelneming, maar geen kwalificerende beleggingsdeelneming, dan is niet de deelnemingsvrijstelling, maar de deelnemingsverrekening van toepassing.

Mijn vragen m.b.t. mijn eigen BV zijn als volgt:

Wanneer mijn eigen BV een belang van 5% of meer in de coöperatie heeft, is de deelnemingsvrijstelling dan van toepassing op mijn BV?

Een door een BV gehouden lidmaatschapsrecht in een coöperatie is altijd een deelneming, ongeacht de omvang van het recht. Of daarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een (niet-kwalificerende) beleggingsdeelneming, zie hiervoor.

Wanneer mijn eigen BV een belang van minder dan 5% in de coöperatie heeft, is er dan sprake van een beleggingsdeelneming, waardoor de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing is?

De omvang van het belang in een coöperatie is niet relevant voor de vraag of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Wel kan een coöperatie als beleggingsdeelneming worden aangemerkt. Als dat dan een kwalificerende beleggingsdeelneming is, dan is de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing. Als het geen kwalificerende beleggingsdeelneming is, dan is niet de deelnemingsvrijstelling, maar de deelnemingsverrekening van toepassing.

 

Daarnaast heb je nog niet gevraagd of de meetrekregeling nu van toepassing is op het rechtstreekse belang in BV A. De meetrekregeling houdt (vrij vertaald) in dat jouw BV aandeelhouder is van BV A voor minder dan 5%, terwijl BV A met jouw BV is verbonden, of waarin een met jouw BV verbonden lichaam een deelneming heeft. Voor een dergelijke verbondenheid moet er sprake zijn van een belang van ten minste 1/3. In jouw situatie komt dat erop neer dat het 1%-belang van jouw BV in BV A als deelneming wordt aangemerkt als jouw BV een belang heeft van 1/3 in de Coöperatie en de coöp een belang van tenminste 5% in BV A.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bedankt Ronaldinho,

 

Het is nu een stukje duidelijker, maar nog niet helemaal. Mijn hoofd tolt nu met door elkaar lopende termen als:

 

- deelnemingsvrijstelleing

- kwalificerende beleggingsdeelneming

- niet-kwalificerende beleggingsdeelneming

- deelnemingsverrekening

- meetrekregeling

 

Inmiddels is men bij Symbid ook met de zaak bezig en ik verwacht dat zij op korte termijn met een duidelijke uitleg komen, aangezien dit voor élk initiatief dat op hun website "verkocht" wordt van belang is.

 

Voor de volledigheid zal ik in de volgende reactie de inhoud van de brief plaatsen, zoals ik die zojuist per post ontving.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De tekst, inclusief typefouten, van de Belastingdienst:

 

"...Geachte heer Creemers,

 

Uw email van 16-07-2013 geeft mij aanleiding u als volgt te berichten.

 

Vooroverleg wordt geboden om het voor belastingplichtigen mogelijk te maken de inspecteur onder wie zij ressorteren om een - individueel - standpunt te vragen over de fiscale gevolgen van hun voorgenomen handelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om op verzoek zijn visie op de rechtsgevolgen de geven. Van belastingplichtige mag worden verwacht dat hij voldoende voorbereidend werk heeft gedaan. Dit betekent dat het verzoek:

1. schriftelijk is ingediend,

 

1. een concrete casusbeschrijving bevat,

 

1. een analyse van het recht, en

 

1. een voorgestelde behandelwijze bevat.

 

Vooroverleg is dus een overleg tussen de inspecteur enerzijds en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger anderzijds, dat leidt tot een standpuntbepaling van de inspecteur over de wijze waarop het recht in een specifiek geval moet worden toegepast en waarmee wordt vooruitgelopen op de heffing of de uitvoering van andere aan de Belastingdienst opgedragen taken.

 

Vooroverleg is niet bedoeld om belastingplichtigen een gedetailleerde uitleg te geven van fiscale wet- en regelgeving. Voor dergelijke zaken kan belastingplichtige zich wenden tot een belastingadviseur of op een andere wijze de benodigde kennis vergaren.

 

De vragen die u in uw e-mail stelt over uw eigen BV zijn te algemeen van aard en bovendien zijn de gegevens te summier om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling.

 

Voor fiscaal relevante vraagstukken met betrekking tot de Coöperatie kunnen de bestuurders van dat lichaam zich wenden tot de inspecteur waaronder de Coöperatie ressorteert.

 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

 

Hoogachtend,

 

namens de inspecteur

 

mw. S.G.J.M. Kouwenhoven

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De fiscus is er ter uitvoering en handhaving van vaak complexe wetgeving. Daar hoort ook een voorlichtende functie bij. Jammer dat ze nu schuil gaan achter de verwijzing naar de lokale inspecteur, temeer daar je vraagt naar een uitleg van de wetgeving en niet naar een specifiek standpunt.

 

Rest je om de casus aan te brengen bij de lokale belastingdienst. Of het antwoord van Ronaldinho goed te lezen en met je tot nu toe vergaarde kennis een adviseur te raadplegen om de laatste vragen beantwoord te krijgen.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 13 leden online en 197 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké