loading
Ga naar inhoud
zuidvinder
Verberg

de doodstille vennoot

vraag

Meestal vind ik hier goede antwoorden, maar nu bleef ik zoeken vandaar mijn vragen.

 

In onze BV met drie gelijke partners is één in de loop der jaren teruggetreden als werknemer en directielid,

en zodoende , sinds vier jaar, een stille vennoot geworden.

 

Door een verpletterende vondst en dito uitwerking hebben de ander twee partners vorig jaar een bescheiden fortuin weten binnen te halen, in het licht waarvan alle volgende problemen beschouwd moeten worden als luxeproblemen.

 

Te weten: vooruitblikkend op de winstbestemming sloeg de jubelstemming ineens om. Onder de actieve partners blijkt de animo om de stille vennoot te laten delen in de extra opbrengsten gering.

 

Er werd geopperd een spectaculaire bonus te verlonen, of bijvoorbeeld het basissalaris van de twee werkzame partners structureel te verdriedubbelen. Dat zou de uit te keren winsten aanzienlijk drukken, en de fiscus is al snel akkoord omdat de belastingdruk op loon hoger is dan op winstuitkeringen.

 

De verwachting is echter dat bij presentatie van dit plan in de algemene vergadering de stille vennoot niet volledig stil zal blijven.

 

Bij het tellen van de drie stemmen is de kans tenslotte groot dat de meerderheid van de aandeelhouders warm voorstander is. De stille vennoot is dan door dit onrecht een dag met stomheid geslagen, maar zal vervolgens overwegen om de loonsverhogingen onwettig te laten verklaren.

 

Vraag 1 is dan ook: laat de rechter ons verloningsplan intakt ?

 

Uit deze situatie kwam weer eens pijnlijk naar voren dat de stille vennoot tijdig uitgekocht had moeten worden. In onze statuten staat hoe dat in zijn werk zou gaan: de stille vennoot moet zijn deel van de aandelen aan ons aanbieden, waarna we mogen proberen een prijs overeen te komen. Dat lukt vast niet, zodat drie, door de kantonrechter aangewezen experts een prijs mogen vaststellen. De kans dat wij die expert-prijs willen opbrengen is niet groot, waarna wij op het aanbod niet zullen ingaan. Vervolgens mag de stille vennoot dan, volgens de statuten, zijn aandelen aanbieden aan een derde, wellicht zelfs aan een concurrent.

 

Onze zorg gaat over de prijs waartegen die derde de aandelen dan zou mogen kopen. In onze statuten staat daarover niets vermeld, dus vermoeden wij dat de stille voor elke prijs die hem bevalt zijn aandelen aan een derde mag slijten, dus ook onder de expert-prijs, in welk geval wij opgezadeld worden met een verse stille vennoot, en vervolgens hetzelfde winstuitkeringsprobleem.

 

Zoals u begrijpt, is vraag 2 : Als wij niet afnemen tegen de expert-prijs, mag de stille vennoot zijn aandeel dan onder die prijs aanbieden aan een derde ? Of moet hij met die lagere prijs weer eerst langs ons ?

 

Voor het lezen alleen al dank ik u,

 

Zuidvinder

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

18 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Even een wedervraag:

 

Is er een aandeelhoudersovereenkomst en wat staat daarin over het vereiste aantal stemmen tav de beloning van bestuurders? En wat staat daarin tav de aanbiedingsplicht van aandelen? Wijkt dat af van de bepalingen in de statuten?

 

Overigens, stemmen over beloning bestuurder kan ook in de statuten staan.

 

Be benieuwd.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Er is geen aandeelhoudersovereenkomst. Voorzover ik de statuten begrijp wordt voor directiebeloning geen uitzondering gemaakt,. Ik verwacht dat de algemene (aandeelhouders-) vergadering daarover besluit, met, zoals gezegd, onze overweldigende meerderheid en support voor het voorstel.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Eigenlijke alleen deze grond:

De stille vennoot heeft geen loon uit dienstverband. Een verhoging van het loon berooft hem daardoor van dividend en verrijkt de beslissingnemers. Dat maakt de stille vennoot met minderheoid een machteloze toeschouwer.

 

Hoewel dat prima in mijn straatje past, zie ik daar toch een juridisch addertje.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dividend komt uit de winst en de winst wordt mede bepaald door de bestuurdersbeloning, die bepaald wordt door de bestuurders. Zolang er geen afspraken zijn over het dividendbeleid en hij er zelf voor gekozen heeft enkel aandeelhouder te zijn, zie ik het probleem niet.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

vraag 2: als jullie de aanbieding niet aanvaarden tegen de prijs die vastgesteld is door de expert dan heeft de stille vennoot inderdaad de optie om te verkopen voor een lagere prijs.

 

Keerzijde: welke koper zit nu te wachten op een positie als aandeelhouder zonder invloed op de bestuurdersbeloning en dividend en dus als enig uitzicht een mogelijke winst bij algehele verkoop van de aandelen?


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De meeste beursgenoteerde bedrijven keren geen divident uit. Aandeelhouders hebben ook meestal geen inspraak.

Dus ja. Er zijn 100den miljoenen aandeelhouders die enkel winst kunnen maken bij een verkoop.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het is natuurlijk in eerste instantie een ere kwestie.

 

Je bent met z'n 3en in het avontuur gestapt, bent allen accoord gegaan met de situatie waarin 1 vennoot een stille vennoot is geworden.

 

Nu doet zich de situatie voor, even gelijk met verdelen van ervenissen veelal voorkomt.... Zodra er dollar tekens in het spel komen valt men over elkaar om een ander een poot uit te draaien en voor eigen gewin en belang te gaan.

 

Moet je gewoon niet je woord houden, eerlijk delen en met opgeheven hoofd beter nadenken hoe je in de toekomst met een vergelijkbare situatie om gaat?

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk dat veel ondernemers in een dergelijke situatie zitten.

 

Samen ondernemen is immers een risico. Net zoals medewerkers kunnen vennoten beslissen om geen werkzaamheden meer te verichten.

 

Ik kan ts niet helpen met zijn vragen. Doch is dit draadje leerzaam voor velen.

 

Als je vennoot opstapt dan moet je afspraken maken. Misschien is het geld voor de overname er dan niet maar je hebt wel de afspraak al binnen. Op het ogenblik dat je geld gaat verdienen, neem je actie en koop je de vennoot uit.

 

Ik zit in een vergelijkbare situatie met een stille vennoot. De reden dat ik de aandelen niet overneem zijn de schulden die we samen hebben gemaakt en die anders bij een faling op mijn schouders terechtkomen.

 

Doch, als ik morgen uitzicht zou hebben op hoge verdiensten, dan koop ik de aandelen direct over. Ik zou niet wachten totdat het succes er daadwerkelijk is.

 

Eerlijk: dit staat bovenaan mijn lijstje. Ik werk nu immers om de schuldenberg weg te werken terwijl mijn vennoot een nieuw bedrijfje is begonnen en terug van 0 kon beginnen.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

In onze BV met drie gelijke partners is één in de loop der jaren teruggetreden als werknemer en directielid,

en zodoende , sinds vier jaar, een stille vennoot geworden.

 

Bij de BV bestaat er niet zoiets als een stille vennoot, dat is een term die we kennen bij de commanditaire vennootschap. Maar ik begrijp natuurlijk wat je bedoelt. Deze vennoot participeert niet meer actief in de BV, is geen bestuurder mee en enkel nog maar aandeelhouder. Ik neem aan dat er ook geen arbeidsbeloning meer wordt toegekend - er wordt immers geen arbeid meer verricht door deze aandeelhouder.

 

De BV is een kapitaalvennootschap. Er wordt door mensen kapitaal bijeen gebracht en dit wordt gebruikt om de vennootschap op te richten. De aandeelhouder heeft dan ook recht op een zogenaamde kapitaalsvergoeding, dit noemen we dividend. Het is dus niet zo dat indien een aandeelhouder niet langer participeert het recht op dividend is ontvallen. De prestatie is immers door hem geleverd, er is geld opgehoest en dit is omgezet in aandelen.

 

Nu geef je aan dat de animo onder jou en de andere actieve vennoot gering is om de derde vennoot mee te laten delen. Nu moet je goed oppassen, als bestuurder heb je de zorg voor de BV. De BV besluit, via jullie, hoe de uitgaven van het bedrijf zijn en wat er resteert aan winst. Ook besluit de BV, via het bestuur, of overtollige winsten al dan niet worden uitgekeerd. De BV gaat niet over de verdeling van de overtollige winsten, dat is vastgelegd in de statuten. Verwar dus de besluiten die je neemt niet met het eigen belang van jou en jouw vennoot - het gaat om het belang van de BV.

 

Verder stel je dat:

 

Door een verpletterende vondst en dito uitwerking hebben de ander twee partners vorig jaar een bescheiden fortuin weten binnen te halen, in het licht waarvan alle volgende problemen beschouwd moeten worden als luxeproblemen.

 

Allereerst: jullie werken voor de BV. De BV is de ondernemer en jullie dragen naar jullie beste kunnen zorg voor deze BV. De winst wordt dus gemaakt door de BV en niet door jullie. Jullie hebben er natuurlijk wel voor gezorgd dat de BV die winst kon maken, maar daar zijn jullie dan ook naar beloond - de arbeidsbeloning.

Dan komt de vraag of het mogelijk is om de winst te drukken. Jullie zien namelijk zelf in dat je over de winstdeling niets te zeggen heeft en de teruggetreden aandeelhouder gewoon meedeelt in een dividenduitkering. Het idee is om dat te doen door bijvoorbeeld het verhogen van het salaris dan wel het uitkeren van een bonus. Wederom dien je je af te vragen of die in het voordeel is van de BV, waar jullie als bestuurders over hoeden - of, anders gezegd, of de BV wordt benadeeld als je de beloning voor de actieve bestuurders gaat verhogen.

Als jullie als bestuur besluiten dat overtollige winsten zullen worden uitgekeerd door middel van een dividendbetaling is het voor de BV lood om oud ijzer of er een bonus wordt uitgekeerd, het salaris wordt verhoogd of dat alles als dividend wordt uitgekeerd. Jullie hebben arbeid verricht dat een behoorlijk rendement oplevert en daar mag voor beloond worden. Ik zie dan ook niet in wat er niet zou kunnen als het bestuur zou besluiten om deze verhoging door te voeren en hierdoor de winst te drukken.

De vraag is natuurlijk wat overtollige winsten zijn en of het verstandig is om deze uit te keren of in de BV te houden. Houd je altijd voor ogen dat het belang van de BV leidend moet zijn, niet jullie beurs.

 

Even terug naar jouw tweede vraag, wat mij ontgaat is waarom jullie de aandelen van de teruggetreden partner niet zouden willen overnemen? Bijkbaar is er liquiditeit voldoende en het is tegenwoordig zelfs goed mogelijk dat de BV haar eigen aandelen inkoopt. Dan zou je de overtollige winsten deels daarvoor kunnen benutten. Is dit een kwestie van het de ander niet gunnen of is er een andere reden die ik zo niet zie. Ik ben benieuwd.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Beste Zuivinder,

 

Door een verpletterende vondst en dito uitwerking hebben de ander twee partners vorig jaar een bescheiden fortuin weten binnen te halen, […]

Er werd geopperd een spectaculaire bonus te verlonen, of bijvoorbeeld het basissalaris van de twee werkzame partners structureel te verdriedubbelen. Dat zou de uit te keren winsten aanzienlijk drukken, en de fiscus is al snel akkoord omdat de belastingdruk op loon hoger is dan op winstuitkeringen.

 

Een situatie zoals deze komt regelmatig voor bij ondernemingen met meerdere eigenaren. Het gaat nu eenmaal knellen als bepaalde aandeelhouders zich wel volledig inspannen en een andere aandeelhouder niet.

 

Jullie voorstel om de beloning van de actieve bestuurders te verhogen is op zichzelf mogelijk, mits de extra vergoeding redelijk is gelet op de prestaties van deze bestuurders c.q. de aard en omvang van hun werkzaamheden. Het door het management behaalde resultaat mag namelijk meespelen bij het bepalen van de hoogte van de aan hen te betalen vergoeding. De redelijkheid van die vergoeding dient verder ook te worden beoordeeld in de context: wat voor soort bedrijf betreft het, wat is voor dat soort bedrijven gebruikelijk, hoe gaat het in de branche, etc. Daarover is meer informatie nodig om er iets verstandigs over te kunnen zeggen.

 

Het verdient daarom aanbeveling een redelijk beloningsvoorstel op te stellen en dat goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met een advies over wat in de branche een marktconforme beloning wordt geacht van een daarin gespecialiseerd extern bureau als Hays of Mercer.

 

De conclusie is dat het aan de ene kant niet is toegestaan het dividend van een derde aandeelhouder uit te hollen door een te hoge fee te nemen, maar dat het aan de andere kant niet nodig is om jezelf tekort te doen.

 

Het is daarnaast ook de vraag in hoeverre het verstandig is voor de B.V. om alle winst uit te keren en niet een gedeelte te reserveren voor het doen van investeringen. Ook met betrekking tot deze vraag is meer informatie nodig om dit goed te kunnen beoordelen.

 

Uit deze situatie kwam weer eens pijnlijk naar voren dat de stille vennoot tijdig uitgekocht had moeten worden. In onze statuten staat hoe dat in zijn werk zou gaan: de stille vennoot moet zijn deel van de aandelen aan ons aanbieden, waarna we mogen proberen een prijs overeen te komen. Dat lukt vast niet, zodat drie, door de kantonrechter aangewezen experts een prijs mogen vaststellen. De kans dat wij die expert-prijs willen opbrengen is niet groot, waarna wij op het aanbod niet zullen ingaan. Vervolgens mag de stille vennoot dan, volgens de statuten, zijn aandelen aanbieden aan een derde, wellicht zelfs aan een concurrent.

 

De uitkoop van jullie mede-aandeelhouder is inderdaad de koninklijke weg. Een dergelijke uitkoop is mogelijk ook wel extern te financieren. Jullie mede-aandeelhouder is overigens niet verplicht op een aanbod van jullie in te gaan. Jullie kunnen overwegen een voorlopige waardering op te laten stellen en vervolgens te bekijken (a) of een dergelijke overname is te financieren en (b) bespreekbaar is voor jullie compagnon. Eventueel kan ik wel enkele waarderingsdeskundigen aanbevelen (stuur mij maar een PM in dat geval).

 

Onze zorg gaat over de prijs waartegen die derde de aandelen dan zou mogen kopen. In onze statuten staat daarover niets vermeld, dus vermoeden wij dat de stille voor elke prijs die hem bevalt zijn aandelen aan een derde mag slijten, dus ook onder de expert-prijs, in welk geval wij opgezadeld worden met een verse stille vennoot, en vervolgens hetzelfde winstuitkeringsprobleem.

 

Indien jullie er met elkaar niet uitkomen, kan jullie compagnon er voor kiezen om gewoon te blijven zitten. Hij heeft maar één alternatief (en dat is tegelijk jullie zorg): hij kan op zoek gaan naar een koper voor zijn pakket. Zoals Joost Rietveld al opmerkte, zit daar een aspect aan dat de prijs van zijn pakket negatief zal beïnvloeden:

 

vraag 2: als jullie de aanbieding niet aanvaarden tegen de prijs die vastgesteld is door de expert dan heeft de stille vennoot inderdaad de optie om te verkopen voor een lagere prijs.

Keerzijde: welke koper zit nu te wachten op een positie als aandeelhouder zonder invloed op de bestuurdersbeloning en dividend en dus als enig uitzicht een mogelijke winst bij algehele verkoop van de aandelen?

 

Dat verdient enige nuancering aangezien door de rechter is bepaald dat een minderheidsaandeelhouder altijd recht heeft op een redelijk dividend.

 

Voor de volledigheid noem ik nog dat, in het geval dat de derde aandeelhouder zich zo zou gaan misdragen dat hij de belangen van jullie als mede-aandeelhouders of die van de vennootschap schaadt, de wet bepaalde mogelijkheden tot uitkoop van hem dan wel van jullie biedt, maar dit geval zal zich bij jullie vermoedelijk niet voordoen.

 

Het kan geen kwaad de zaak eens grondig met jullie advocaat door te spreken.

 

Succes!

Caroline Malmberg

 


Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

 

Excuses voor mijn vertraagde reactie. Tijdens mijn werkdag moet ik deze beslommeringen een beetje terzijde schuiven, ze hebben de neiging me te consumeren.

Vele waardevolle woorden, waarvoor dank, en met alle respect voor het vak: bij een enkele adviseur krijg je vast nooit zoveel invalshoeken te zien.

 

Voorgestelde beloning is evident niet chique, en volgens mevrouw Malmberg is de minderheidsaandelhouder inderdaad bij machte via de rechter een redelijk dividend af te dwingen. Dat beperkt dus de voorgestelde uitholling van het dividend via salariëring, en hoewel dat niet in mijn directe belang is, stelt het me toch enigszins gerust dat de rechter ons een beetje in toom kan houden.

 

Deze vraag was dan ook eigenlijk een onderzoek naar onze speling. Blijkens bovenstaande leek deze eerst verrassend groot, en daarna weer wat minder.

 

Zowel meneer van Dijk als mevrouw Malmberg halen aan dat de beloningen verstandig moeten zijn, en niet het belang van de onderneming mogen schaden. Dat geldt geloof ik sinds kort ook wettelijk voor winstuitkeringen. Aangezien wij nauwelijks investeren, geen schulden hebben, niet voor aanzienlijke aansprakelijkheden kunnen komen te staan en onze winstmarge hoog is (in de orde van 50% van de omzet) is jaarlijks uitkeren danwel verlonen van alle netto winst over het algemeen verantwoord te noemen.

 

Meneer Rietveld Meneer van Dijk en Mevrouw Malmberg, Ik ben u ter aanvulling wellicht een nauwkeuriger omschrijving van enige omstandigheden verschuldigd.

 

Het verstillen van de vennoot was geen groepskeuze. Er is indertijd met slaande deuren vertrokken en toen zijn stoel na anderhalf jaar nog leeg was is hij als werknemer/directielid ontslagen, met een jaar ontslagvergoeding, toentertijd weinig, inmiddels standaard.

 

We staan nu op het punt voor het toentertijd verzuimen van een uitkoopprocedure de prijs te betalen. We hebben het erbij laten zitten, en nu gaat hij delen in onze vondst.

 

Een uitzetting op basis van de geschillenregeling lijkt me geen optie. Er is geen handelen van zijn kant, laat staan handelen tegen het belang van de onderneming.

 

Meneer van Dijk, wat betreft een uitkoop: ons bedrijf lijkt waardevol, en daarmee zijn aandeel, maar als wij, de overige twee, stoppen is dat aandeel niets meer waard. De dividenden moeten de aanschaf helemaal dekken. Er is geen eindwaarde. De aanschafprijs vanuit ons gezien kan daarom niet hoog zijn. De stille vennoot zal meer verwachten op internet daarbij gesteund door M&A valuators, gewapend met hun EBITDA industry multiples. Er is geen restwaarde. Aan het eind is er een pand en drie fietsen, maar geen zaak.

 

Dank voor alle inzichten totzover,

 

zuidloper

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Volgens mij zou je dit met open vizier richting de vennoot moeten doen waarbij het doel is om hem ook direct uit te kopen.

Daarbij geef je aan wat de situatie is en de opties (bonus, dividend) waarbij je hem ook wilt uitkopen om toekomstige situaties te voorkomen.

Als achtervang zou ik ook een sterfhuisconstructie van de huidige BV overwegen omdat die geen intrinsieke waarde heeft (volgens jou). Je start dan een nieuwe bv en de activiteiten en winsten staken in de huidige BV.

Jullie stille vennoot heeft dan 2 opties;

1) hij krijgt nu nog wat geld voor zijn aandelen cq dividend (bedrag onderhandelbaar, maar volgens mij laag omdat hij nog een ontslagvergoeding heeft gehad en volgens mij geen echt kapitaal heeft ingebracht in de onderneming)

2) hij bezit aandelen in een BV die na de sterfhuisconstructie niets meer waard is.

 

Dan zou ik kiezen voor de eerste optie als ik hem was. Jullie houden dan de huidige BV en hoeven niet contacten en contracten over te zetten.


Peter Brockhoff

Strategisch en Financieel adviseur van startups & groeiende bedrijven

Entrepreneur & investeerder

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 2
 • Waardeer dit antwoord

 

Meneer van Dijk, wat betreft een uitkoop: ons bedrijf lijkt waardevol, en daarmee zijn aandeel, maar als wij, de overige twee, stoppen is dat aandeel niets meer waard.

 

 

En van wie is die verpletterende vondst dan?


Je mag ook abonnee worden als je kritisch leest! Follow the Money🤑  

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

Meneer van Dijk, wat betreft een uitkoop: ons bedrijf lijkt waardevol, en daarmee zijn aandeel, maar als wij, de overige twee, stoppen is dat aandeel niets meer waard.

 

 

En van wie is die verpletterende vondst dan?

 

Ik heb echt een rotgevoel als ik zo dit topic doorlees.

TS wil gewoon zijn zaken partner oplichten, eruitwerken om uiteindelijk door deze manipulatie zelf de zakken te vullen en komt op HL vragen hoe dit het beste te doen.

 

Dit heeft volgens mij weinig meer te maken met eerlijk zaken doen, als ik die 3e partner zou zijn was TS nog niet klaar met me, ook als zouden zijn trukjes lukken.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Ik heb echt een rotgevoel als ik zo dit topic doorlees.

TS wil gewoon zijn zaken partner oplichten, eruitwerken om uiteindelijk door deze manipulatie zelf de zakken te vullen en komt op HL vragen hoe dit het beste te doen.

 

Dit heeft volgens mij weinig meer te maken met eerlijk zaken doen, als ik die 3e partner zou zijn was TS nog niet klaar met me, ook als zouden zijn trukjes lukken.

 

Mod opmerking:

Er is op HL uiteraard ruimte voor dit soort reacties en meningen (die ik als "lid" overigens deels onderschrijf), maar ik wil er als mod wel voor waken dat de lopende inhoudelijke discussie over praktische en formele voors- en tegens niet kantelt naar een discussie over het wel of niet rechtvaardig of moreel verwerpelijk zijn van deze voornemens. Als aan die discussie ook behoefte bestaat, stel ik voor dat we daarvoor een apart topic openen.


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

Dit heeft volgens mij weinig meer te maken met eerlijk zaken doen...

 

 

Dat is nou zo interessant aan zo'n forum. Je loopt ook tegen morele vragen aan. Belastingmoraal, klantmoraal, vennootmoraal: daar kunnen we allemaal onze eigen mening over hebben. En delen op het forum. Zolang het uitgangspunt maar is: je kan agree om te respectfully disagree.


Je mag ook abonnee worden als je kritisch leest! Follow the Money🤑  

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 2 leden online en 71 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké