Jump to content
Annedien Hoen

[Artikel] Het basisinkomen (discussietopic over wat, hoe, voors en tegens)

Recommended Posts

"Waarom we iedereen gratis geld moeten geven."

 

Korte samenvatting:

Dit artikel vertelt wat er is gebeurd als mensen het experiment aangingen om een groep mensen een gratis inkomen te geven. Zwervers, bewoners van een dorp in Afrika, een groep mensen in de VS.

 

Verbluffende uitkomsten:

niemand ging niks zitten doen, ze maakte gezonde keuzes, er onstond een welvarender economie, minder ziekenhuisbezoek.

 

Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

Het basisinkomen is een hot item momenteel.

 

 

Mod edit: titel aangepast. Basisinkomen is geen gratis geld, en de titel verstoorde kennelijk de discussie

 

Link to the article:
Link to post
Share on other sites
Het basisinkomen is een hot item momenteel.
Ik ben ook helemaal voor een basisinkomen en vind het ook zeer verbazend dat wetenschappelijk onderzoek nut en noodzaak hiervan aantoont.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites

De uitkeringen in dit land zijn ook gratis geld.

De gedachte dat het ergens toe leid wordt vooral gedragen door socialisten die niets begrijpen van de bewegingsmotieven van mensen. Geef mij gratis geld en ik ga ook iets doen, de vraag is alleen op welke manier het bijdraagt aan de economie.

Het voorbeeld van de daklozen is in dit geval gewoon het afkopen van lastpakken, geen echte bijdrage aan de econmie, slechts het beperken van schade wat in mijn eigen niet bijdragen is aan.

Link to post
Share on other sites

Dank voor dit mooie artikel Annedien!

 

Het is net als vroeger tijdens het rijke Roomse leven, toen de pastoor het met de fabriekseigenaar op een akkoordje gooide: "ik houd ze dom en als jij ze ze arm houdt dan zijn we samen hier de baas." Het probleem is dat armoede een sociaal probleem is met een ongelooflijke omvang. Men stelt af en toe zelfs dat armoede erfelijk is.

Ik heb ooit eens een keer een documentaire gezien over Wallonië. Een schoolmeester vertelde dat hij aan zijn leerlingen vroeg wat ze later wilden worden. Er waren kinderen die vertelden dat ze werkloos wilden worden, net als hun vader en grootvader :-\ Dat is een cirkel waar slechts een enkeling uit kan ontsnappen.

 

Als een basisinkomen er voor kan zorgen dat overleven geen issue meer is, dat je niet afhankelijk bent van één werkgever en dat het inkomen in ieder geval voldoende is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden boven de armoedegrens, dan kun je als mens tot ontwikkeling komen en wezenlijk bijdragen tot deze samenleving. Als het gaat om overleven, je hoofd boven water houden en heel hard watertrappelen, dan kom je niet niet tot ontwikkeling. Dat is waar het idee van basisinkomen over gaat, zo laat je mensen bijdragen aan de samenleving. En dat is geen charitas maar heel slim investeren.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

Als een basisinkomen er voor kan zorgen dat overleven geen issue meer is, dat je niet afhankelijk bent van één werkgever en dat het inkomen in ieder geval voldoende is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden boven de armoedegrens, dan kun je als mens tot ontwikkeling komen en wezenlijk bijdragen tot deze samenleving. Als het gaat om overleven, je hoofd boven water houden en heel hard watertrappelen, dan kom je niet niet tot ontwikkeling. Dat is waar het idee van basisinkomen over gaat, zo laat je mensen bijdragen aan de samenleving. En dat is geen charitas maar heel slim investeren.

 

Er is hier al een basisinkomen, dat heet uitkering.

Iedereen die die wil kan die zogenaamde armoede ontvluchten maar daarbij is wel een zeker ambitieniveau nodig.

Wat ik om mij heen ruim zie is dat bij veel mensen die drive ontbreekt, mensen accepteren de situatie zoals deze is en blijven hangen in hun comfortzone.

Het is in mijn ogen een illusie om te denken dat iedereen iets wil bereiken in het leven, de meeste mensen vinden het wel best ( uitgaande van de Nederlandse situatie)

Evenmin moet je je afvragen of dat een probleem is. (dat mensen blijven hangen)

 

 

Link to post
Share on other sites

Zo'n actie kan alleen maar effectief zijn als je een gezonde economie hebt waar gaten moeten worden ingevuld. Anderzijds is het bieden van maatschappelijke hulp (mantelzorg, burenzorg en participatie) van evenveel waarde als het genereren van geld met een onderneming. Maar nu even meer gericht op het artikel. Een dakloze kun je qua geldmanagement helemaal niet vergelijken met een kostwinner van een gezin. Geef een dakloze een zak met geld en hij (kan) het geld idd gaan gebruiken om het vanuit zijn positie en situatie te exploiteren. Een soort van klein ondernemerschap, zonder enig ander maatschappelijk blok aan het been. De kostwinner die werkloos thuis zit, is niet verlost van de vele vaste kosten die maandelijks op zijn dak vallen en is dus veel beperkter. Hij/zij moet elk dubbeltje omdraaien en door de vele vaste kosten, blijft er onvoldoende over om fatsoenlijk van te leven en de kinderen te geven wat ze nodig hebben om normaal in de maatschappij mee te kunnen doen. Het artikel is dus in feite een oneigenlijke vergelijking van daklozen en zwervers t.o.v. mensen die met een uitkering moeten proberen te blijven functioneren.

Link to post
Share on other sites

@ Nico & P.J.: hebben jullie het hele artikel gelezen of zijn jullie blijven steken bij de daklozen?

 

Er is hier al een basisinkomen, dat heet uitkering.

Iedereen die die wil kan die zogenaamde armoede ontvluchten maar daarbij is wel een zeker ambitieniveau nodig.

Wat ik om mij heen ruim zie is dat bij veel mensen die drive ontbreekt, mensen accepteren de situatie zoals deze is en blijven hangen in hun comfortzone.

 

Er zijn ook mensen met banen die in hun situatie niet ontsnappen aan de armoedegrens. Er zijn hier mensen in een uitkering die gaan werken en te maken krijgen met de armoedeval. Juist iets als een basisinkomen kan deze mensen activeren. Veel mensen hebben gewoon een zet nodig om te kunnen ontsnappen uit hun situatie. Dit artikel laat zien dat er voldoende data is waaruit blijkt dat dit kan werken.

 

De kostwinner die werkloos thuis zit, is niet verlost van de vele vaste kosten die maandelijks op zijn dak vallen en is dus veel beperkter. Hij/zij moet elk dubbeltje omdraaien en door de vele vaste kosten, blijft er onvoldoende over om fatsoenlijk van te leven en de kinderen te geven wat ze nodig hebben om normaal in de maatschappij mee te kunnen doen. Het artikel is dus in feite een oneigenlijke vergelijking van daklozen en zwervers t.o.v. mensen die met een uitkering moeten proberen te blijven functioneren.

 

Volgens mij verhaalt het artikel duidelijk over mensen met werk die met behulp van het basisinkomen uit hun armoede konden ontsnappen. Het artikel vergelijkt niet, het artikel toont aan dat een basisinkomen, en het vertrouwen wat daar mee in de ontvangers gesteld wordt, er toe kan leiden dat mensen verantwoordelijkheid nemen en niet in hun eigen vicieuze cirkel blijven hangen.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

Het (eenvoudige) mechanisme dat hieruit blijkt, is, dat als je mensen de ruimte geeft om hun ideeën te ontwikkelen, ze dat ook gaan doen. Wij gaan er al decennia vanuit dat mensen met een stok achterna gezeten moeten worden, om in beweging te komen en ontwikkelen daarvoor hele dure en inefficiënte stokken.

 

Natuurlijk zijn er 1001 uitzonderingen en extreme situaties te verzinnen waarom dit niet zou kunnen werken. Maar -nogmaals- volgens mij mis je dan het punt dat met dit onderzoek gemaakt is. Er staat dan ook nergens dat dit voor altijd, iedereen en op elke plaats van deze planeet werkt.

 

Oh ja, er zullen inderdaad mensen zijn die de hele dag op de stoep bier gaan drinken. Die zijn er nu trouwens ook.

Link to post
Share on other sites

Als dit dan ook over mensen met een baan gaat, dan snap ik idd de essentie van het artikel niet. Iedereen die een baan heeft kan van alles zelf ondernemen om zijn/haar positie te verbeteren. Maar ik heb zelf om me heen gezien en ervaren dat velen daarvoor te lui zijn en liiever op de bank blijven zitten voor sbs6 oid. Ik heb zelfs persoonlijke agressie van die lui meegemaakt omdat ik zelf juist heel hard bezig was met studie en ontplooien.

Link to post
Share on other sites

Nu wordt er in de reacties naar mijn mening wel heel kort door de bocht direct uitgegaan van de groepering die niets wil en dat dit idee daarom ook zinloos is? Daarbij wel een opmerking inderdaad dat de groep verslaafden (meestal zwervers, maar niet altijd) op een hele andere manier geholpen dienen te worden en hiermee niet gebaat zijn met gratis geld en dat vervolgens verbruiken aan zichzelf.

 

Maar er is ook een hele grote groepering die wel wil. Mensen in een uitzichtloze situatie omdat er geen werk/baan voor hen is, kunnen hiermee een enorme stimulans krijgen als ze gezamenlijk optrekken en een project op poten zetten.

 

Het artikel laat immers al verbluffende resultaten zien:

 

niemand ging niks zitten doen, ze maakte gezonde keuzes, er onstond een welvarender economie, minder ziekenhuisbezoek.

 

Als we vanuit die zienswijze over "gratis geld" nadenken, komen we uiteindelijk wel tot een maatschappij die met zijn/haar uitkering niet op de bank zit, maar ook daadwerklijk iets doet/de kans krijg om met "gratis geld" iets te doen. Daar zullen uiteraard ook randvoorwaarden aan moeten zitten en zal er waarschijnlijk in het begin toezicht op gehouden worden. Maar als we nu naar de resultaten kijken dan spreken die toch al voor zich?

 

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

Eigenlijk zie ik het verschil niet zo met de bijstand, die in principe voor iedereen die geen inkomen of vermogen heeft beschikbaar is.

 

Enige verschil zou kunnen zijn dat je dat basisinkomen altijd helemaal mag houden, ook als je daarnaast geld verdient dat normaliter niet genoeg zou zijn om van te leven. Ik vermoed dat dat wel zou werken tegen armoede (basisinkomen houden, beetje bijbeunen voor de leuke dingen), maar of het haalbaar is betwijfel ik.

Link to post
Share on other sites

Dat is inderdaad het grote verschil met de bijstand, dat je zelf mag weten hoe je je tijd gebruikt en niet door een controlerend ambtenaren-apparaat er toe aangezet wordt om sollicitaties te versturen zodat je daarna 20 uur per week mag gaan werken en er netto precies 15,- op vooruit gaat. Immers, wat je verdient met werk, gaat goeddeels weer af van je uitkering.

Daar heeft de bijstandstrekker dus netto heel weinig aan, maar de controlerende ambtenaar en zijn manager moeten wel betaald worden.

 

Er wordt geopperd dat het minimumloon afgeschaft kan worden bij zo'n systeem, iedereen heeft immers van staatswege te eten. Ik ben heel benieuwd wat de loonkosten zullen doen, voor bepaalde beroepen zullen die afnemen (het is leuk werk en te eten heb je toch al) en voor andere beroepen zullen die juist toenemen (zou jij voor een fooi de vuilnis van een ander gaan ophalen als het niet per se hoeft?)

 

In de eindeloze reeks comments onder het artikel wordt meermaals aangehaald dat er een 'aanzuigende werking' uit kan gaan van zo'n gratis-geld-systeem. Onze zorgtoeslag trok in elk geval busladingen Roemenen aan, dus er valt iets te zeggen voor die opvatting. Ik vrees dat dat nog een aardige belemmering kan zijn voor een discussie hierover, niet in het minst een politieke belemmering.


Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link to post
Share on other sites

Ik snap niet goed wat dit onderwerp met ondernemerschap te maken heeft. Ondernemerschap kun je niet kopen of enkel en alleen met geld genereren. Ondernemer ben je of je bent het niet. Ik zie daarvan dagelijks het bewijs in mijn naaste omgeving.

Link to post
Share on other sites

@ Nico & P.J.: hebben jullie het hele artikel gelezen of zijn jullie blijven steken bij de daklozen?

 

Ik ben afgehaakt bij de daklozen, dat soort langdradige stukken lees ik niet.

Zou handig zijn als de poster niet alleen een teaser plaats maar ook even de essentie van het stuk in 2 zinnen samenvat dan is het nog makkelijker om een keus te maken, lees ik het wel of lees ik het niet.

Link to post
Share on other sites

Als een basisinkomen er voor kan zorgen dat overleven geen issue meer is, dat je niet afhankelijk bent van één werkgever en dat het inkomen in ieder geval voldoende is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden boven de armoedegrens, dan kun je als mens tot ontwikkeling komen en wezenlijk bijdragen tot deze samenleving. Als het gaat om overleven, je hoofd boven water houden en heel hard watertrappelen, dan kom je niet niet tot ontwikkeling. Dat is waar het idee van basisinkomen over gaat, zo laat je mensen bijdragen aan de samenleving. En dat is geen charitas maar heel slim investeren.

 

Er is hier al een basisinkomen, dat heet uitkering.

Dat is absoluut niet hetzelfde; de voorwaardelijkheid van een uitkering is in beginsel psychologisch al iets héél anders. Daarnaast is een basisinkomen onderdeel van een heel andere economische inrichting dan die, waar een uitkering deel van uitmaakt.

 

Link to post
Share on other sites

@ Nico & P.J.: hebben jullie het hele artikel gelezen of zijn jullie blijven steken bij de daklozen?

 

Ik ben afgehaakt bij de daklozen, dat soort langdradige stukken lees ik niet.

 

Hoe kun je dan inhoudelijk reageren op het artikel :-\

 

De gedachte dat het ergens toe leid wordt vooral gedragen door socialisten die niets begrijpen van de bewegingsmotieven van mensen. Geef mij gratis geld en ik ga ook iets doen, de vraag is alleen op welke manier het bijdraagt aan de economie.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

Mooi stuk. Het lijkt op een column die ik ooit schreef voor Frontaalnaakt.nl

 

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/subsidie.html

 

Hierbij de tekst:

 

In een beschaafd land willen de inwoners vanzelfsprekend goed zorgen voor hun medebewoners. Al het werk dat hiervoor noodzakelijk is, moet gedaan worden. Iedereen die er toe in staat is, dient zijn steentje bij te dragen. Uiteraard niet degenen die dat niet of niet meer kunnen, maar zelfs van hen wordt verwacht de anderen te helpen motiveren het werk te klaren.

 

Om al dit werk te kunnen doen, moet voor iedereen een basisbedrag beschikbaar zijn om te voorzien in hun noodzakelijke natje en droogje en een dak boven het hoofd. De een haalt dit uit loon, de ander uit inkomsten van bedrijf, een ander uit een uitkering. Wat mensen meer willen kunnen en mogen ze zelf regelen, als maar voor iedereen de basisvoorziening is gegarandeerd.

 

In Nederland is de basisvoorziening in vele hokjes en regelingen gestopt. We hebben er bijvoorbeeld een subsidie voor jong gehandicapten. We hebben er banen waar je in moet passen. We hebben er vacatures, en als je niet helemaal aan de eisen voldoet, kom je in een werkloosheidsuitkering. Als je niet goed kunt lopen, omdat je een keer te zwaar getild hebt tijdens een baan, kom je in de arbeidsongeschiktheidsregeling.

 

Er wordt beoordeeld door iemand met een andere baan dat je nog 50 procent wel kunt lopen en dan moet je een baan aannemen waar je die 50 procent kunt gaan lopen. Als je ouder bent dan 65, word je in een ouden-van-dagen-uitkering gestopt. Tenzij je werk in een ander land hebt verricht, dan krijg je maar een gedeelte. Heb je helemaal geen mogelijkheid in een baan te passen, omdat je bijvoorbeeld de verkeerde opleiding hebt, dan kom je in de bijstand. Als je jong bent, krijgen je ouders kinderbijslag, dat als je ouder wordt, overgaat in studiefinanciering. Kortom, een hok vol met regelingen en subsidies, die allemaal wel een goede grondgedachte herbergen, maar waarvan je door de bomen het bos niet meer ziet.

 

Het zou een goede gedachte zijn de basisuitkeringen en voorzieningen, die voor iedereen gelden, in plaats van allemaal met interessante afkortingen aan te duiden, voortaan gewoon subsidie te noemen. Subsidie is een instrument, bedoeld om een probleem te regelen en als het probleem niet meer bestaat, of achterhaald is door de feiten stopt het.

 

Zo is de AOW een subsidie die van oorsprong bedoeld is om mensen met een zware baan te ontlasten als ze zo goed als versleten waren. Vanaf 65 jaar kwam je er standaard in. Deze subsidie is feitelijk nu vervangen door de arbeidsongeschiktheidssubsidie. Dus waarom stoppen we deze subsidies niet in hetzelfde hok? De leeftijdsgrens is dan niet meer aan de orde. Mensen kunnen gewoon doorwerken zolang ze hiertoe in staat zijn. Uiteraard hoort hierbij dat we zorgen voor goede hulpmiddelen om dit werk prettig te kunnen blijven doen. Het moet natuurlijk leuk zijn om te blijven werken. Een ergonomische stoel voor achter het bureau, een tilhulpmiddel voor de pakketbezorger, een stel goede schoenen voor de rolstoelduwer etcetera. Dit zijn gewoon dingen die we eigenlijk toch al hadden moeten regelen.

 

Het blijkt dat maar 15 procent van de mensen nog een baan heeft op 64 jarige leeftijd. Bij 50 jaar zijn al meer dan de helft van de mensen uitgeschakeld door arbeidsongeschiktheid, of zitten in een andere uitkering. Ze doen echter naast hun uitkering wel allemaal vrijwilligerswerk, of ze klussen bij. Dit geldt ook voor 65-plussers. Die doen nog vele klussen, betaald of onbetaald. Mensen stoppen in de praktijk toch pas met dingen doen als ze het fysiek of geestelijk niet meer kunnen. Iedereen kent wel de kamertjesschilderende opa of de oppas-oma. De heer Drees zelf bijvoorbeeld gaf nog tot ver in de negentig adviezen aan politici.

 

Stoppen met dingen doen en achter de geraniums gaan zitten ligt niet in de aard van mensen. Laten we gewoon gebruik maken van deze eigenschap en de AOW en andere levensonderhouduitkeringen afschaffen en daarvoor in de plaats een basissubsidie instellen die gedurende het hele leven geldt. Kan iedereen gewoon blijven doen wat hij leuk vindt om te doen, ongeacht leeftijd, en is ons financiële probleem dat we als maatschappij op dit moment hebben weer een stukje opgelost. Hoeven we alleen maar de condities te scheppen dat mensen het werken leuk blijven vinden.

 

Link to post
Share on other sites

Nogmaals: Wat heeft dit allemaal met ondernemen te maken? Ik heb het aangehaalde artikel helemaal gelezen, hetgeen (evenals dat artikel van Herman) een mogelijke oplossing voor een sociaal economisch probleem bespiegelt. Annedien opent hierover een topic en ontvangt vervolgens reuzen alsof ze kompleet nieuwe venturie-wetten heeft uitgevonden. Ik vind het leuk voor haar dat ze die reuzen krijgt, maar ik kan ze niet rijmen met enige importantie betreffende ondernemerschap in dit topic.

Link to post
Share on other sites

Wat heeft al dat gezeur van jou eigenlijk met ondernemen te maken P.J.? ;D

 

Een ondernemer leeft niet in een vacuüm, een ondernemer leeft in een maatschappij, en in die maatschappij zijn er allerlei veranderingen gaande. Het omgooien van een systeem, zoals dat het geval zou zijn als je uitgaat van een basisinkomen, heeft nogal wat consequenties voor ondernemerschap, als je het doorvertaalt naar de manier waarop de economie wordt ingericht.

Hoe ga je mensen inhuren als ze niet afhankelijk zijn van jouw organisatie voor hun inkomen? (Traditionele bindmiddelen werken niet meer.)

Hoe ga je meerwaarde bieden voor de mensen die zich willen verbinden aan je organisatie?

Ga je zelf eigenlijk nog wel ondernemen als je een basisinkomen ontvangt, of wordt de ondernemerspoel kleiner?

Of vraagt een basisinkomen juist om meer ondernemerschap en zal dit worden aangewakkerd bij mensen?

 

Link to post
Share on other sites

Sorry, ik haak af. Dit heeft nauwelijks 2% met ondernemen te maken. Het is een sociaal economisch probleem, dat alleen maar via een veel breder vlak (politiek) kan worden opgelost. En als ik je wat tegengas geef stel je dat ik zeur?

Link to post
Share on other sites

Wow. Ik wist niet dat onderwerpen op de procent af te kwantificeren zijn als zijnde relevant voor ondernemerschap of niet. En dat je wel heel precies je reusjes om de juiste reden moet krijgen. Gelukkig worden ze me wel gegund. ;D

 

Ik denk zelf dat ik niet zo veel kan, inhoudelijk, met de visie dat ondernemerschap en het sociaal-economisch domein niets met elkaar te maken hebben, of dat politiek nog iets kan oplossen. Als iets zich als impotent heeft bewezen de afgelopen tijd is het wel de politiek.

Zelf denk ik niet dat het radicaal omgooien van het systeem haalbaar is, maar het nadenken over alternatieve systemen en daardoor ook een groter begrip krijgen van hoe de wereld tot dusver geordend was (en door wie!) geeft een hoop meer opties en (denk)ruimte.

 

bucky-fuller-quote.jpg

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 89 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept