Jump to content
Starting_sister

Starten -voorlopig geen omzet

Recommended Posts

Beste allemaal,

 

Graag wil ik jullie een vraag voorleggen, omdat ik er zelf niet helemaal uitkom :(

Ik zie door de bomen het bos niet meer met de diverse regelingen en instanties...

In het kort zal ik jullie de situatie voorleggen, en hoop dat iemand mij antwoord en/of tips kan geven.

 

Graag wil ik een (eenmans-?)zaak oprichten op het gebied van productontwikkeling.

Mijn inbreng bestaat puur uit kennis. Op het moment dat het product uitontwikkeld en financierbaar is, zal pas kunnen worden overgegaan tot facturatie. In mijn geval, schat ik in dat ik de eerste facturen in februari kan versturen (betalingstermijn van 2 weken).

 

Ik wil mij graag inschrijven bij de KvK omdat dat uiteraard professioneel is en ook omdat ik dus inkomsten verwacht in februari.

Kosten zal ik niet maken; hooguit wat benzine als er een bespreking is in het land en ook een boekhouder c.q. accountant zal ik de komende maanden niet nodig hebben. Er is al een bestaande website e.d. dus ook daar zijn geen kosten te verwachten.

 

Niet geheel onbelangrijk en zeker relevant: ik heb toestemming van het UWV om voor mezelf te beginnen vanuit een WW-situatie.

Ik hoef mijn uren die ik werk daardoor niet op te geven aan de Belastingdienst.

Maar waar ik nu niet uitkom, is het volgende.

 

Als ik nu start, heb ik de komende maanden geen inkomsten. Dit is gelukkig niet zo'n groot probleem want ik maak gebruik van de startersregeling en heb daardoor een beetje WW om te voorzien in onderhoud.

Maar wat zijn mijn plichten naar de belastingdienst toe? Wat zijn de gevolgen als ik geen omzet maak?

Ik ben bang dat ik te enthousiast ben begonnen aan dit avontuur, ondanks dat ik heilig geloof in de toekomst van mijn bedrijf-to-be.

 

Alvast enorm bedankt voor elke reactie!

Sister

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die aanname heb ik "onder voorbehoud" gedaan.

Ik zal slechts weinig administratie hebben; het enige dat ik komende maanden doe is werken op een soort basis van no cure, no pay.

Wellicht iets te summier uitgelegd, maar ik zal komende maanden slechts bezig zijn met uitdenken, ontwerpen, structureren etc.

Contacten leggen, meetings organiseren etc.

Pas op het moment dat het product "af" is, en er financiering is geregeld en de verkoop heeft plaatsgevonden, krijg ik uitbetaald.

Dit zal medio februari zijn.

Ik ging ervanuit dat ik dus qua administratie, BTW aangifte e.d. juist helemaal niks heb.

En of dát wel mag: mag je starten zonder omzet? En zonder kosten of inkomsten?

 

Uiteraard als de zaken beter gaan lopen, zal ik juist graag een boekhouder willen hebben.

 

Kun jij me aangeven, of het verplicht is in deze fase om een boekhouder te hebben? Ook bij een eenmanszaak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee een boekhouder is niet verplicht. Wanneer een onderneming gestart is, is een grijs gebied. Iets wat begint als hobby kan (als er redelijkerwijs winst te verwachten is) gezien worden als resultaat dat belastbaar is in de inkomstenbelasting. Bovendien zijn er ook nog de regels voor de btw. Ook hier speelt de vraag of je ondernemer bent ja de nee.

 

Op 2 november zijn er startersdagen bij de kvk. Die kunnen je zeker en vast een goed fundament geven zodat je niet volledig in het duister tast.

 

http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/startersdag-zaterdag-2-november/

 

good luck met je idee.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goede tip van Eric, Daarnaast zou ik je willen meegeven dat het toch nuttig is om bonnetjes van zakelijke uitgaven nu al te bewaren en ook de uren toch bij te houden. De kosten gaan voor de baten uit en als jij er zicht op hebt dat het werk dat je nu in de onderneming verricht zich medio februari gaat uitbetalen, dan is er met die omzet wel het e.e.a. aan kosten te verrekenen.

 

De belastingdienst stelt als eis dat je een administratie moet bijhouden waaruit onomstotelijk blijkt hoeveel belasting je moet betalen. En aangezien je - naast BTW - ook belasting betaalt over je winst (= omzet minus kosten), zal ook dat moeten blijken. Als je nu dus besluit te beginnen met werken in de onderneming en je maakt eerst kosten, dan is de betaalde btw (mits je btw-plichtig bent) daarover nu al door jou terug te vorderen. Afijn, kijk toch maar eens om je heen of er wellicht een schappelijk geprijsde boekhouder te vinden is en bezoek zeker informatiebijeenkomsten hierover!

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inderdaad bonnetjes bewaren.

De inkomstenbelasting kent een regeling voor aanloopverliezen. Je kunt onder voorwaarden de kosten die je maakt in de aanloop naar het daadwerkelijk - voor de inkomstenbelasting - ondernemer zijn in mindering brengen op de verdiensten in betreffende jaar. Het gaat dan om kosten die je maakt in de periode 5 jaar voor het jaar dat je daadwerkelijk ondernemer bent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is geen probleem om al een actief btw-nummer te hebben terwijl je (nog) geen omzet of kosten hebt. Je wordt wel uitgenodigd voor de btw-aangiftes vanaf het moment dat je btw-nummer actief is. Je moet die aangifte wel altijd doen als we je uitnodigen, ook als je nog geen omzet hebt.

 

Voor de Belastingdienst is het niet verplicht om een boekhouder te nemen. Je moet zorgen dat je administratie op orde is. Dat mag je zelf doen, of je kunt dat uitbesteden. Wat de regels voor je administratie zijn, lees je op onze website.

 

Als je je verder wil oriënteren, kun je je nog aanmelden voor de Startersdag van de Kamer van Koophandel. Op zaterdag 2 november staan we op 16 locaties in het land paraat voor al je vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald

Webcareteam Belastingdienst

 


Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste allen,

 

Hartelijk dank voor de reacties en de tips.

Ik ga er alles aan doen te proberen naar de startersdag te kunnen.

Helaas voor mij, kan ik voor nu het antwoord op mijn vraag hier alleen niet uithalen.

 

Deze vraag kan Ronald waarschijnlijk het beste en snelst beantwoorden.

Hoe dien ik mij in te schrijven bij de KvK? Zelfs op de websites wordt mij weinig duidelijk.

Bij het inschrijfformulier vraagt men welke inkomsten ik zal genieten:

 

- Winst (of verlies) uit onderneming

- Resultaat uit overige werkzaamheden

- Loon

- Een uitkering

 

Ik neem aan dat ik moet kiezen voor winst uit onderneming. Ik investeer alleen mijn eigen kennis en dat verwacht ik ooit uitbetaald te krijgen (in februari).

Maar het kan ook een resultaat zijn.

 

(Loon en uitkering valt af, ik ben zelfstandig ondanks dat ik samenwerk met partijen).

 

Maar hoe gaat de Belastingdienst mij nu zien? Wordt ik nu ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Deze tekst is een kopie van website van de Belastingdienst en is één van de zaken waarop de Belastingdienst mij gaat beoordelen:

 

"Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken."

 

Ik wil me zo graag inschrijven maar dit kwartje wil maar niet vallen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sowieso Hoef je je niet al te veel zorgen te maken. Als je geen winst maakt, hoef je ook (in principe) geen belasting te betalen. Pas als je over paar jaar nog geen winst maakt zal de BD heel misschien vragen gaan stellen over wat er aan de hand is. Het lijkt mij wel handig om je alvast in te schrijven bij de kvk en je aan te melden bij de BD. Ook al denk je niet van niet, je zult vast wel kosten maken in het begin. Over deze kosten kun je BTW terug vragen (altijd handig) en bij de IB aangifte wordt er ook rekening mee gehouden, waarmee je zelfs belastinggeld terug zou kunnen krijgen. Maar voor dit soort zaken kun je toch beter een boekhouder in de arm nemen, omdat die er meer over weet dan jij.


Zelfstandige loonslaaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan het nog ingewikkelder voor je maken: de definitie die de KvK aanhoudt voor het begrip onderneming is niet hetzelfde als de definitie van onderneming voor de inkomstenbelasting. En die wijkt weer af van de definitie voor de omzetbelasting.

 

Maar uiteindelijk loopt dat wel los. Je hebt je plannen besproken met het UWV en die is kennelijk met jou van mening dat sprake zal zijn van een onderneming (ook als het op niets uitloopt, kan het prima een onderneming zijn, dat hoort immers ook bij ondernemen). Dat de omzet pas over een poosje komt, is niet relevant, uiteindelijk gaat het erom of je redelijkerwijs winst kunt verwachten. Verder geef je gewoon aan wat de bedoeling is en zal de belastingdienst zelf beoordelen of dat op elkaar aansluit. Is dat niet het geval, dan kun je daar altijd nog over discussieren. Bovendien heb je nog een extra optie als de belastingdienst in eerste instantie nog niet met je eens is dat sprake is van een onderneming: dan zijn de kosten uit deze aanloopfase alsnog aftrekbaar zodra je wel winst maakt en alsnog sprake is van een onderneming.

 

Voor nu gewoon conform de afspraken met het UWV inschrijven bij de KvK als ondernemer en de bijbehorende formulieren netjes invullen.

 


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan je niet adviseren of je moet kiezen voor ‘winst uit onderneming’ of ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’. De gegevens die je invult op het inschrijfformulier worden door ons beoordeeld om te bepalen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, voor de omzetbelasting, of allebei. Probeer het zo goed mogelijk in te schatten, en aangezien het een inschatting van de toekomst is, zijn er geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden.

 

Misschien helpen de criteria van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting op onze website bij je inschatting.

 

met vriendelijke groet,

 

Ronald

Webcareteam Belastingdienst

 


Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste allen, dank voor de antwoorden en ook zeker voor de geruststellende woorden.

Ik heb een afspraak bij de KvK om me in te schrijven en ga nog steeds proberen om zaterdag naar de open dag te gaan.

Het komt inderdaad misschien allemaal wat knullig en ondoordacht over, maar de sites van de instanties blinken nu niet echt uit in duidelijkheid ;) (voor mij dan).

Verschillende termen en begrippen worden door elkaar gebruikt, de verplichtingen vanuit het UWV zijn nergens te vinden, de belastingdienst heeft geen duidelijke begrippen etc.

 

Ik heb de hersens wel om een zaak te beginnen (hoop ik), maar helaas ook de onzekerheid door al die verschillende regels, wetten, formulieren etc. Hopen dat alles goed gaat lopen en ik snel een boekhouder en/of accountant kan inschakelen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Ronald

 

Dank voor je antwoord en de links!

Ik begrijp dus dat de belastingdienst een inschatting maakt van het 'soort ondernemer' dat ik zal zijn.

 

Dat inschatten is nu juist het moeilijkste voor mij.

Het kan zomaar zijn, dat ik een maand of 6 niets verdien.

En ook "hoe" ik mijn inkomsten genereer is in mijn businessplan afwijkend: de ene keer is dat een vast bedrag (als zijnde een "prestatiebeloning" voor een afgeleverd product zoals een rapport), de andere keer weer "uurtje-factuurtje".

Ik neem aan, dat ik de BTW die ik t.z.t. over mijn facturen zal berekenen, daarna netjes kan afdragen aan de belastingdienst.

En niet op voorhand al BTW hoef voor te financieren, want ik heb echt geen flauw benul hoe het allemaal zal lopen.

 

Ik ga zelf het liefst altijd uit van het worst-case scenario, dus een minimum aan inkomsten.

 

Off-topic, maar goed voor de nachtrust: zodra er geen tegenstrijdige belangen zijn, kan ik er eventueel ook naast werken in loondienst? Om in mijn onderhoud te voorzien als bijvoorbeeld de planning verschuift en ik bijvoorbeeld pas in juni betaald krijg?

 

Vragen, vragen ... dank, dank ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat hoeft geen probleem op te leveren. Let wel dat elk uur dat jij in loondienst werkt je niet met je onderneming bezig bent en dat was nu juist een van de criteria om ondernemer te zijn. Zoals je in de link van de BD kunt zien zijn er meerdere factoren die bepalen of jij ondernemer bent. Je zou voor de grap ook eens op een VAR-verklaring kunnen kijken.

 

Dit formulier zul je nog wel tegen gaan komen omdat opdrachtgevers erom kunnen vragen. Je vindt hierop factoren die de belastingdienst gebruikt bij het bepalen of je ondernemer bent. Print het uit en neem het mee naar de startersdag (alhoewel ik denk dat ze die daar ook wel hebben) en laat je voorlichten.

 

Maar voor nu: niet teveel beren op de weg zien en gewoon van je nachtrust genieten. Er zijn duizenden voorgegaan die allemaal problemen hadden met wetten en papierwinkel en die zijn er ook uitgekomen.

 

 

[link ingebakken - mod]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heel veel succes met je onderneming en je zult vast wel ervaren dat het allemaal wel zal meevallen met de regeltjes e.d. Gewoon verstand er bij houden en doe vooral wat je leuk vindt om te doen en waar je goed in bent.

 

Mag ik overigens vragen wat je ondernemersplannen zijn? Productontwikkeling vind ik zelf zo'n breed begrip.

 

 


Zelfstandige loonslaaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept