Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
verwijdert account

betrouwbare schuldhulpverlener vinden?

Recommended Posts

hierbij wat uitgebreidere reactie:

 

Laat ik om te beginnen even een misverstand uit de weg helpen:

 

Ik heb geen BBZ aangevraagd en al helemaal geen nieuwe krediet faciliteit of herstructurering schulden.

Ik heb aan de gemeente het volgende aangegeven:

 

ik wil nog geen BBZ aanvragen, ik wil dat er eerst een besluit genomen wordt over aanvulling bijstand met terugwerkende kracht. Als dat toegekend wordt dan is hele BBZ niet meer nodig en zijn mijn problemen opgelost

 

reactie van de gemeente daarop was:

 

We hebben uw aanvraag voor BBZ ontvangen en hebben het IMK opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar levensvatbaarheid.

...

...

Onderzoek IMK is nodig, zij moeten bepalen of u in aanmerking komt voor de aanvulling tot bijstand met terugwerkende kracht.

 

Oke, ik wil dus geen aanvraag BBZ maar dit wordt me dus opgedrongen door gemeente omdat dat noodzakelijk is om mijn aanvraag terugwerkende kracht te beoordelen terwijl er van de periode van die eerste aanvraag al een extern rapport ligt.

 

Uiteindelijke antwoord is als volgt van IMK:

Wij komen helemaal niet om die terugwerkende kracht aanvraag te beoordelen. Daar kunnen wij helemaal niks nee en zullen we ook geen uitspraak over doen. Die terugwerkende kracht is iets waarover de gemeente zelf een besluit moet nemen. Wij zijn hier vanwege aanvraag nieuwe BBZ voor krediet en herfinanciering.

 

Heb daarop ook aangegeven dat ik dat nooit heb aangevraagd en dat dit rapport puur bedoeld is om het recht op die terugwerkende kracht te beoordelen.

 

Uiteindelijke antwoord van gemeente was:

verlening van bijstand met terugwerkende kracht is vanuit de wet niet mogelijk en zal dus zo en zo nooit goedgekeurd worden

De gemeente (bureau zelfstandigen) wist dus vooraf al dat ze die aanvraag die ik gedaan had zouden afwijzen en IMK rapport laten opstellen was dus volstrekt onnodig maar was een soort van valstrik om mij tot stoppen te dwingen.

 

Dan mijn punten voor IMK rapport. alle quotes zijn stukjes uit imk rapport met daaronder mijn commentaar daarop:

 

Pagina 3

 

> Door problemen met de kinderopvang van de dochter, is de heer ….. pas vanaf

medio maart 2014 weer in staat zich volledig op zijn bedrijf te richten.

Dit is niet per definitie juist. Bij verkrijgen van (tijdelijke) aanvulling tot bijstandsniveau (of die dus met terugwerkende kracht januari 2012) kan ik met 1 a 2 weken weer volledig aan het werk zijn omdat we dan dus weer opvang voor onze dochter kunnen betalen.

Buiten dat kan ik sinds 2 weken weer de donderdag middag werken en vanaf januari de maandag weer volledig.

 

> Op het moment van de aanvraag zijn de websites (door een overgang naar andere systemen) niet operationeel.

Dit is dus onjuist, zoals ik aangegeven heb is de website gewoon operationeel. Hier kunnen dus gewoon orders op geplaats worden en melden zich ook nieuwe klanten aan (momenteel zonder promotie rond de 3 per week). Dit is dus het B2B systeem voor de dropshipping. Dit systeem is dus gewoon operationeel.

 

> Om de websites operationeel te maken, dient er nog geïnvesteerd te worden.

Zie vorige punt. Voor B2C systeem gaat het om ongeveer 400 euro om operationeel te krijgen. Verdere investeringen zijn enkel voor proces verbeteringen zodat onderhoud minder tijd kost en klanten betere bestel opties geboden kunnen worden. Klanten kunnen nu echter gewoon al bestellingen doorgeven maar is iets meer werk voor hun dan nadat die gewenste aanpassingen nog gemaakt zouden zijn)

 

Pagina 4

 

> De omzet is de laatste 3 jaar (tot en met 2012) jaarlijks weliswaar gestegen, maar door met name een sterke stijging van de verkoopkosten (afdrachten aan partner) is het resultaat in 2012 verder verslechterd.

De verkoop kosten van partner waren niet zozeer het probleem. Dit waren voornamelijk de fullfilment kosten die ik maakte om partners in bedrijf de orders te laten verzenden. Personeel dat zij daarvoor hadden lopen was teduur voor dat werk. Dat is opgelost door de relatie met partners in bedrijf te verbreken en verzending van dit soort orders via sociale werkplaats te laten lopen. Laatste (kleinere) deal via partner is ook via sociale werkplaats verzonden en had een positief resultaat (rond de 60% goedkoper als via partners in bedrijf).

Daarnaast waren die orders vrij arbeidsintensief. Nieuwe partner deals die mogelijk zijn zijn niet arbeidsintensief

Verder waren de kosten huur een grote post welke noodzakelijk was voor het verkrijgen van juiste uitgangspunt voor Dropshipping. Verder zijn in de tussentijd de kosten Abb. Internet./Domeinnaam/server en betalingssysteem kosten nog verder verlaagd (met ongeveer 40% verlaagd).

Tevens is in het begin van 2012 de voorraad nog vergroot om voorraad op te bouwen voor dropshipping (in de periode voordat de verhuizing naar huidige locatie ter sprake was).

 

> Qua positie bevindt de heer ….. zich feitelijk op hetzelfde niveau als in 2009 (bij de eerste Bbz-aanvraag). In de afgelopen jaren zijn de beoogde en ambitieuze groeiplannen nooit verwezenlijkt.

Dit heeft als oorzaak dat ik in die periode de benodigde software niet gerealiseerd kreeg. Ondertussen is deze benodigde software dus wel degelijk gerealiseerd en is dat dus een volstrekt ander uitgangspunt als in 2009. Destijds moest alles nog ontwikkeld worden, nu staat alles klaar om van start te gaan.

 

> De door ons begrote omzetten en resultaten zijn onvoldoende om alle kosten te kunnen dekken. Er is geen aflossingscapaciteit. De risico’s voor (aanvullende) kredietverstrekking zijn onverantwoord.

Dan deugd die begroting niet.

De begroting die ik opgesteld heb en ter beschikking gesteld heb is een zeer realistische begroting waaruit alle kosten gemakkelijk betaald kunnen worden. Sterker nog: de door mij gemaakte begroting is aan de zeer lage kant. Kwa aantal aanmeldingen voor dropshipping zit ik nu al op het niveau welke ik in de begroting pas eind 2014 verwachte te bereiken (op basis van percentage staffel met orders per dropshipper).. Het is enkel kwestie van de aanmeldingen door nabellen en bezoeken om te zetten in kopende klanten. En dan heb ik dus nog ruim 100 overige warme leads (die zelf interesse in de dienst getoond hebben) en 300 koude leads (die geen interesse getoond hebben maar die ik zelf verzameld heb en die binnen het profiel van potentiële klanten passen).

 

 

Pagina 5

 

Hier wordt nogmaals geconcludeerd dat ik pas per 6 maart 2014 weer volledig voor bedrijf beschikbaar zou zijn, Zie eerdere constatering hierover.

 

Pagina 6

 

> Op het moment van de aanvraag is er geen enkele website van de heer ….. (door de overgang naar andere systemen) operationeel.

Onjuist, zie eerdere motivatie. Gewoon een keiharde leugen

 

> De websites voor zowel de zakelijke markt als de particuliere markt dienen nog nader te worden aangepast om operationeel (en naar de wensen van de heer ….) te worden.

Onjuist, zie eerdere motivatie.

 

> De marktomstandigheden voor de gehele seksindustrie zijn gematigd positief. De concurrentie in de branche is echter zeer groot.

Hieruit Blijkt dat er niet veel begrepen is van wat ik ga doen. De concurrentie op B2C markt is inderdaad zeer groot, maar hier ligt zoals ik aangegeven heb de focus niet meer op. Op de B2B markt is juist vrijwel geen concurentie (1 grote speler in Nederland en 1 middelgrote met zeer beperkt assortiment en 1 kleine speler. Kwa assortiment onderscheid ik me van al deze 3 andere spelers voldoende om daar geen hinder van te ondervinden.

De grote B2C concurentie is juist weer een zeer groot voordeel voor de B2B activiteiten waarmee ik van start ga doordat de partijen die bij B2C mijn concurrent zijn bij B2B juist mijn klanten zijn. Dit geeft dus aan dat mijn B2B markt heel groot is.

Verder zijn de marktontwikkelingen in de sexartikelen branche juist zeer positief wat blijkt uit de groei van diverse partijen in deze branche.

 

 

> De heer …. is recentelijk in gesprek met partner voor het leveren van dagaanbiedingen . De praktijk leert dat de gerealiseerde marges op dergelijke deals aanzienlijk lager zijn dan gemiddeld.

De marges zijn inderdaad lager door de afdracht aan partner. Daartegenover staat dat deze partij(en) (er zijn veel meer van dergelijke bedrijven) in 1 keer zonder werk voor mij grote aantallen orders aanleveren. Zie verder eerder genoemde punten over kosten van dit soort acties.

 

> De heer …. wil ook met zijn producten de buitenlandse markt op (via de sites amazon.de / amazon.co.uk en ebay.de / ebay.co.uk. De plannen hiervoor dienen nog nader te worden uitgewerkt.

Hier hoeft niet veel voor uitgewerkt te worden. Dit is kwestie van een account aanmaken op die sites, via speciale tool het assortiment uploaden en de producten zijn beschikbaar voor een miljoenenpubliek op die websites. Vergelijking van andere verkopers op die site van vergelijkbare producten leert dat deze tot vele duizenden orders per jaar via deze sites binnenhalen. Hiervoor moet ik enkel de verzendkosten nog goed geregeld krijgen

 

Pagina 7

 

> Volgens informatie van de heer …. zou er in eerste instantie nog minimaal

€ 1.000 moeten worden geïnvesteerd in de websites om deze operationeel te krijgen. Na deze investering dienen er nog aanvullende investeringen plaats te vinden om de websites en de processen te optimaliseren.

Zijn al operationeel, zie verder eerder genoemde punten.

 

 

 

Pagina 8

 

Hierin staan nog weer een paar fouten herhaald die ik eerder reeds behandeld heb.

 

Zelf begroot de heer …. voor 2014 en 2015 een omzet van respectievelijk € 287.000 en € 411.000. Deze omzet is geschat en kan niet vanuit de markt worden onderbouwd. Door de heer …. wordt een brutowinstmarge begroot van 63,7%. Voor groothandels-activiteiten is dit een extreem hoge marge.

 

De omzet is geschat (dat is immers de enige mogelijkheid om vooraf omzet vast te stellen). Daarbij is wel aan te geven dat dit een extreem lage schatting is. Officiële cijfers uit de markt zijn er niet maar ik heb hierbij gebruik gemaakt van verkoop cijfers van Concurent 1 en concurent 2. Hierbij kan ik door af en toe een test order te plaatsen volgen hoeveel orders deze gemiddeld per dag hebben. Tevens kon ik door verschillende accounts aan te maken volgen hoe de groei van nieuwe groothandelsklanten was (op basis van klantnummer)

 

In mijn begroting ben ik uitgegaan van half 2014 ongeveer 30 dropshippers met gemiddeld 10 orders per dag totaal. Bovenstaande groei van concurent 1 laat zien dat mijn begroting eerder onrealistisch laag is als dat hij te hoog zou zijn. Zeker aangezien ik nu al boven de 30 aangemelde dropshippers zit (ondertussen al boven de 60)en nog zeer veel geïnteresseerde heb hiervoor.

 

Het verhaal kwa aantal orders kan ik ook nog houden voor concurent 2 zij het dat daar andere orderaantallen gelden omdat dat een andersoortig bedrijf is.

Tevens kan ik voor diverse consumenten shops dergelijke cijfers uitrekenen die allemaal laten zien dat mijn prognose zeer laag is.

 

 

 

Verder staan op deze pagina nogmaals diverse eerder aangegeven fouten.

 

Pagina 9

 

Bij de begroting van de bedrijfskosten hebben wij rekening gehouden met:

> ervaringscijfers in de branche;

> de informatie van de ondernemer;

> de door de heer …. opgestelde begrotingen;

> historische cijfers;

> de rentekosten voor de Bbz-lening.

 

Ik verneem graag welke ervaringscijfers uit de branche dan gebruikt zijn.

Verder zijn historische cijfers dus niet bruikbaar doordat ik ten eerste nieuwe activiteiten ontwikkel die in het verleden dus niet plaatsgevonden hebben en ten tweede historische cijfers niet bruikbaar zijn door veranderde situatie (geen software om de diensten aan te bieden tegenover nu wel de software om diensten aan te bieden.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Henk... mijn reactie naar Danny is voornamelijk verbazing aangezien ik me echt niet kan voorstellen dat als je mijn commentaar op IMK rapport leest je dat nog steeds een goed en correct rapport vind.

En ja zal zeker nog uitgebreid op je mail reageren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom op zeg!

 

Jij denkt dat jou menig de waarheid is en de rest foutief of leugens zijn..

 

 

IMK noemt ook je ondernemerskwaliteiten als heikel punt.

 

 

Je hebt al jaren een verliesgevend bedrijf, in 2013 een omzet die extreem laag is. En dan zeg je dat je prognose zelfs laag is. Je zegt in 2014 en 2015 een omzet van respectievelijk € 287.000 en € 411.000 te gaan behalen...

 

Zet je omzet en winst van laatste jaren hier eens neer en laat iedereen hier eens inschatten hoe realistisch het is.

 

 

 

 

Blijkbaar ben ik een volledige debiel dat ik niet kan leven met leugens en dat ik al die onjuiste info zie ???

 

Jij ziet een andere visie op het geheel als leugens. Je bent al jaren bezig,zonder winst. Dan blijf je nu, ondanks alle info, met oogkleppen op zitten. Is vervelend,kan het me indenken. Maar je gaat het niet winnen.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

In mijn begroting ben ik uitgegaan van half 2014 ongeveer 30 dropshippers met gemiddeld 10 orders per dag totaal. Bovenstaande groei van concurent 1 laat zien dat mijn begroting eerder onrealistisch laag is als dat hij te hoog zou zijn. Zeker aangezien ik nu al boven de 30 aangemelde dropshippers zit (ondertussen al boven de 60)en nog zeer veel geïnteresseerde heb hiervoor.

 

 

 

Als je dit zo schrijft waar heb je bbz dan voor nodig? Je hebt dus 60 dropshippers die naar eigen zeggen 10 orders per dag doen. Dat zijn 600 orders per dag met uitstekende marge zoals je zegt.

 

???

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom op zeg!

 

Jij denkt dat jou menig de waarheid is en de rest foutief of leugens zijn..

diverse zaken zijn ook aantoonbaar onjuist of zelfs leugens. dat is een vaststaand feit.

IMK noemt ook je ondernemerskwaliteiten als heikel punt.

 

grotendeels gebaseerd op onjuiste aannames. En ja ik heb fouten gemaakt, maar 90% van mijn problemen is naar mijn mening niet terug te voeren op dat ik een slechte ondernemer ben maar op teweinig geld en heel veel pech.

Je hebt al jaren een verliesgevend bedrijf, in 2013 een omzet die extreem laag is. En dan zeg je dat je prognose zelfs laag is. Je zegt in 2014 en 2015 een omzet van respectievelijk € 287.000 en € 411.000 te gaan behalen...

 

ja klopt, ben jaren bezig geweest om de software die ik nu dus heb te realiseren. en die software is nu juist precies wat ik al die tijd al nodig had om de boel om te kunnen draaien van een verliesgevend bedrijf naar winstgevend bedrijf door van B2C te kunnen switchen naar b2b.

Had ik die software binnen paar maanden na verkrijgen van eerste BBZ kunnen realiseren was alles anders geweest, maar helaas bleek de ontwikkeling van die benodigde software dus een zeer groot probleem te zijn.

Die prognoses op basis van het nu beschikbaar hebben van die nieuwe software zorgen inderdaad voor heel veel meer omzet en winst. als je jaren geen koe gehad hebt heb je in die tijd ook geen melk kunnen verkopen. als je dan ineens wel een koe hebt kan je ineens wel melk verkopen en is de prognose voor leveren van melk dus ineens vele malen hoger als de gerealiseerde verkoop van melk in de jaren daarvoor.

Zet je omzet en winst van laatste jaren hier eens neer en laat iedereen hier eens inschatten hoe realistisch het is.

wat heeft de omzet van afgelopen jaren waarin ik dus niet over de benodigde software beschikte te maken met de omzet die ik nu verwacht nu ik wel de benodigde software heb?

 

 

Blijkbaar ben ik een volledige debiel dat ik niet kan leven met leugens en dat ik al die onjuiste info zie ???

 

Jij ziet een andere visie op het geheel als leugens. Je bent al jaren bezig,zonder winst. Dan blijf je nu, ondanks alle info, met oogkleppen op zitten. Is vervelend,kan het me indenken. Maar je gaat het niet winnen.

 

 

Danny

nogmaals de situatie van afgelopen jaren is in helemaal niks te vergelijken met de situatie van nu doordat ik nu de tools heb om die omzet te realiseren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

In mijn begroting ben ik uitgegaan van half 2014 ongeveer 30 dropshippers met gemiddeld 10 orders per dag totaal. Bovenstaande groei van concurent 1 laat zien dat mijn begroting eerder onrealistisch laag is als dat hij te hoog zou zijn. Zeker aangezien ik nu al boven de 30 aangemelde dropshippers zit (ondertussen al boven de 60)en nog zeer veel geïnteresseerde heb hiervoor.

 

 

 

Als je dit zo schrijft waar heb je bbz dan voor nodig? Je hebt dus 60 dropshippers die naar eigen zeggen 10 orders per dag doen. Dat zijn 600 orders per dag met uitstekende marge zoals je zegt.

 

???

 

Dat heb ik eerder al uitgelegd: dankzij de gemeente hier en naastgelegen gemeente zaten wij op moment dat nieuwe software werd opgeleverd ineens zonder kinderopvang voor onze dochter van 3 met taalontwikkelingsproblemen.

Daarover lopen aantal WOB verzoeken die doelbewust door gemeentes vertraagd worden en loopt een procedure voor een rechtszaak tegen kinderdagverblijf en de gemeente vanwege contractbreuk.

 

Doordat we van 60% bijstand leverde en ander kinderdagverblijf door andere manier van factureren en tellen van uren veel duurder was konden we dat niet betalen.

Had kinderdagverblijf toen voor 3.000 met ons geschikt hadden we dochter weer naar dagverblijf kunnen sturen en had ik fulltime kunnen werken. nu zat ik noodgedwongen thuis.

Pas sinds kort kan ik weer een 2 tot 2 1/2 dag per week (gedeeltelijk) werken.

 

Die klanten die ingeschreven staan moet ik deels gaan bezoeken en deels moet ik daar andere zaken voor doen om die actief te krijgen.

En ik heb nu slechts mondjesmaat tijd om klanten te bezoeken of zelfs het assortiment in mijn systeem up tot date te houden.

 

Straks begin/half maart gaat dochtertje naar school en heb ik weer normaal tijd om veel meer uren aan mijn bedrijf te besteden.

 

Dingen die ik nu doe leveren wel wat op maar dat duurt lang (nadat een klant mijn systeem wil gaan gebruiken kan het nog 2 weken tot 3 maanden duren voordat ze dat allemaal gegreineerd hebben en ook echt omzet gaan genereren.

Toevallig eergisteravond nog een potentiële klant bezocht waarvoor ik als we rond komen om te beginnen 3 kleine winkeltjes mag gaan beleveren met spullen. En zo nog vele leads lopen vanuit die aangemelde klanten en paar die ondertussen geintergreerd hebben en orders aanleveren, maar dat zijn nog paar starters die nog niet veel omzet aanleveren.

 

Ik heb geen systeem waarbij de klanten direct na aanmelden omzet genereren, daar gaat daarna nog werk en tijd inzitten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Die klanten die ingeschreven staan moet ik deels gaan bezoeken en deels moet ik daar andere zaken voor doen om die actief te krijgen.

 

 

Jij noemt het klanten, dat zijn ze niet. Het zijn simpele prospects, die misschien klanten kunnen worden. En ik snap echt niet dat je alleen die klanten binnen kan halen als je langs gaat. alles gebeurd digitaal, online, skype, cam, noem maar op.

 

Enige wat ik zie,sorry daarvoor, is ontwijk gedrag. Je schuift alles af,gemeente,bbz,software, IMK. Wellicht kan je niet alle klanten binnenhalen als je niet langsgaat maar 0,0 echte klanten( geen prospects) komt er niet in bij mij.

 

Je partner werkt parttime,avonden,weekends...Kom op Sanering, je gaat me niet vertellen dat je in die tijd niets kan doen!!!!!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inmiddels worden hier allerlei zaken en gegevens vermeld dus kan ik ook wel in het topic verder gaan en niet via PM :-\

 

diverse zaken zijn ook aantoonbaar onjuist of zelfs leugens. dat is een vaststaand feit.

 

Websites wel of niet operationeel: Toon eens aan dat ze wel operationeel zijn. Schrijf mij anders maar in en dan doe ik wel een bestelling. Het is toch bijna Valentijnsdag ;)

 

De brutowinstmarge is een ander heikel punt. IMK gaat uit van 63,7% maar nergens kan ik vinden waar jij van uit gaat. En omdat ik niet het originele ondernemingsplan heb is dat ook niet te verifiëren. Zelf geef je wel aan dat de brutowinstmarges zeer hoog zijn en wellicht komt die 63% uit een verkeerde interpretatie van jouw rekenvoorbeeld in jouw mail met bezwaren.

 

verschillen in prognoses: Zoals je zelf al aangeeft

 

De omzet is geschat (dat is immers de enige mogelijkheid om vooraf omzet vast te stellen)

 

En aangezien er ook nog geen actuele en onafhankelijk cijfers over de markt bekend zijn blijft het natte vinger werk. Berekeningen maken op basis van omzetgegevens van de concurrent wil niet automatisch zeggen dat je dat marktaandeel ook daadwerkelijk gaat halen.

 

IMK komt met een lagere prognose. Het is dan aan jou om die hogere prognose goed te onderbouwen en dan niet als simpel rekensommetje maar gewoon hoe jij dat aandeel in 2 jaar tijd gaat binnenhalen.

 

IMK noemt ook je ondernemerskwaliteiten als heikel punt.

 

niet terug te voeren op dat ik een slechte ondernemer ben maar op te weinig geld en heel veel pech.

 

Voor de Bbz in 2009 zal je ook een plan in hebben moeten dienen. Dan heb je in dit plan te weinig aandacht besteedt aan de begroting voor het uitvoeren ervan. En heel veel pech.... dat heb ik ook iedere maand weer als ik naar de uitslag van de staatsloterij kijk.

 

En de meeste problemen zijn toch terug te voeren op jouw privé situatie. Je doet daarvoor een beroep op de gemeente voor bijstand. Dat is jouw goed recht als je onder bijstandsniveau leeft maar er zitten ook regels aan. Bijstand is een recht maar geen verplichting. En aangezien het hier gemeenschapsgeld is heeft de gemeente de plicht om iedere aanvraag kritisch te beoordelen. En met je onderneming stoppen en vervolgens toch er aan door blijven werken overtreedt je ook de regels.

 

Danny en ik zien beiden geen mogelijkheden om via Bbz of Wwb verder te gaan met ondernemen. Dat wil niet zeggen dat je jouw droom als ondernemer helemaal moet opgeven (heb ik ook nooit gedaan) maar stel wel eerst orde op zaken.

 

Als is het al alleen maar om de kwaliteit van je thuissituatie te verbeteren. Je kunt wel stellen dat je prima onder bijstandsnorm kan leven maar als vrijwilliger voor bijstandsgerechtigden weet ik wel beter.

 

edit: @Sanering, heb je net geprobeerd te bellen maar helaas nam je niet op. Zoals ik al eerder zei neem dit weekend eens afstand van alle problemen. op een gegeven moment sta je er mee op en ga je er mee naar bed. Oké het is niet makkelijk om zaken los te laten maar soms heb je dat toch even nodig. Maandag ben ik vrij en dan bel ik even. hoop dat je dan wel bereikbaar bent en dat ik in ieder geval even een luisterend oor kan bieden.

 

Even stevig vloeken tegen me ben ik ook wel gewend. ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een welgemeend advies aan sanering:

 

Als je alle tijd die je nu steekt in je berichten hier, bezwaren etc.nu eens in je bedrijf steekt? Dan moet je toch meteen al wat meer klanten kunnen scoren lijkt me.

 

Het wordt zo onderhand een beetje een welles-nietes verhaal hier, oftewel, wie heeft er gelijk? Naar mijn mening een hoop negatieve energie die je beter in positieve zin kunt inzetten.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inmiddels worden hier allerlei zaken en gegevens vermeld dus kan ik ook wel in het topic verder gaan en niet via PM :-\

 

diverse zaken zijn ook aantoonbaar onjuist of zelfs leugens. dat is een vaststaand feit.

 

Websites wel of niet operationeel: Toon eens aan dat ze wel operationeel zijn. Schrijf mij anders maar in en dan doe ik wel een bestelling. Het is toch bijna Valentijnsdag ;)

hier zal ik via prive even op reageren.

De brutowinstmarge is een ander heikel punt. IMK gaat uit van 63,7% maar nergens kan ik vinden waar jij van uit gaat. En omdat ik niet het originele ondernemingsplan heb is dat ook niet te verifiëren. Zelf geef je wel aan dat de brutowinstmarges zeer hoog zijn en wellicht komt die 63% uit een verkeerde interpretatie van jouw rekenvoorbeeld in jouw mail met bezwaren.

ik zal je die info van het weekeinde nog even doorgeven.

verschillen in prognoses: Zoals je zelf al aangeeft

 

De omzet is geschat (dat is immers de enige mogelijkheid om vooraf omzet vast te stellen)

 

En aangezien er ook nog geen actuele en onafhankelijk cijfers over de markt bekend zijn blijft het natte vinger werk. Berekeningen maken op basis van omzetgegevens van de concurrent wil niet automatisch zeggen dat je dat marktaandeel ook daadwerkelijk gaat halen.

zijn vrijwel geen cijfers nee, IMK zegt zich echter wel deels te baseren op cijfers uit de markt die kennelijk aangeven dat ik maximaal een ton omzet kan genereren. Maar hoe die cijfers eruitzien of waar ze die vandaan halen zeggen ze niet in rapport en eveneens sluiten ze die cijfers niet bij. In eerdere rechtszaken over BBZ is al door rechter bepaald dat als het IMK dingen niet kan of wil onderbouwen die conclusies niet in rapport opgenomen mogen worden (heb daarover via prive van iemand meer info gehad die ongeveer in hetzelfde schuitje zit en in tussen uitspraken van de rechter al gelijk gekregen heeft)

 

IMK komt met een lagere prognose. Het is dan aan jou om die hogere prognose goed te onderbouwen en dan niet als simpel rekensommetje maar gewoon hoe jij dat aandeel in 2 jaar tijd gaat binnenhalen.

En die omzet cijfers van concurrenten.... ik ga ook helemaal niet vanuit dat ik die omzetten ook zal halen. daarom heb ik in mijn begrotingen ook maar een paar procent van die omzet genomen (dus niet een paar procent van zijn huidige omzet maar paar procent van zijn omzet bij start, bij eerste jaar en bij 2de jaar)

IMK noemt ook je ondernemerskwaliteiten als heikel punt.

 

niet terug te voeren op dat ik een slechte ondernemer ben maar op te weinig geld en heel veel pech.

 

Voor de Bbz in 2009 zal je ook een plan in hebben moeten dienen. Dan heb je in dit plan te weinig aandacht besteedt aan de begroting voor het uitvoeren ervan.

mijn plan was destijds gebaseerd op offertes. betreffende bedrijf heeft er destijds een gigantische puinhoop van gemaakt en vele malen langer gedaan om wat op te leveren wat uiteindelijk totaal niet functioneerde.

Daarna met partners in zee gegaan die de software zouden bouwen maar welke het met andere bedrijven steeds drukker kregen en teweinig tijd hadden voor dit project en ook afspraken niet nakwamen omdat het project veel moeilijker was als ze vooraf ingeschat hadden.

 

Mij valt dus te verwijten dat ik verkeerde bedrijf opdracht tot bouw gegeven had en verkeerde partners uitgekozen had. Maar met beschikbare geld was dat de enige oplossing op dat moment.

En heel veel pech.... dat heb ik ook iedere maand weer als ik naar de uitslag van de staatsloterij kijk.

 

En de meeste problemen zijn toch terug te voeren op jouw privé situatie. Je doet daarvoor een beroep op de gemeente voor bijstand. Dat is jouw goed recht als je onder bijstandsniveau leeft maar er zitten ook regels aan. Bijstand is een recht maar geen verplichting. En aangezien het hier gemeenschapsgeld is heeft de gemeente de plicht om iedere aanvraag kritisch te beoordelen. En met je onderneming stoppen en vervolgens toch er aan door blijven werken overtreedt je ook de regels.

D gemeente heeft zodanig lopen rekken dat ik zo zwaar in de problemen zat dat ik gewoon echt aanvullig nodig had om met de kerstdagen vorig jaar nog te eten te hebben. Aangezien ik 48 uur kreeg van de gemeente om te besluiten of ik zou stoppen of dat ik doorwilde maar in dat laatste geval dus niks zou krijgen voor minimaal de komende 3 a 4 weken kon ik niet anders als stoppen om eten te kunnen kopen. moest dus binnen 48 uur besluiten te stoppen en had daarna maximaal 10 dagen om bedrijf te beëindigen en uit te schrijven en alles afgesloten te hebben wat natuurlijk zo en zo al volstrekt onmogelijk is.

 

Heb dus besloten te stoppen, bedrijf uit te schrijven en daarna bezwaar te maken tegen besluiten omdat ik gedwongen ben te stoppen. Daarbij ook even in gedachten houden dat ik me al 5 maanden eerder bij gemeente gemeld had met de problemen maar dat ik steeds aan lijntje gehouden ben met beloftes, dingen die ik eerst even moest doen, dan nog dat, gemeente die naar die aanvulling zou kijken maar paar weken later plots van niks meer wist enz.

Danny en ik zien beiden geen mogelijkheden om via Bbz of Wwb verder te gaan met ondernemen. Dat wil niet zeggen dat je jouw droom als ondernemer helemaal moet opgeven (heb ik ook nooit gedaan) maar stel wel eerst orde op zaken.

order op zaken stellen is voor mij op dit moment nog dit bezwaar en eventuele rechtszaak tegen de gemeente plus rechtszaak tegen andere gemeente en kinderdagverblijf.

Ik zal zeker niet stoppen zonder elke mogelijkheid benut te hebben om dit (naar mijn mening) onrecht bestreden te hebben en mijn gelijk te halen.

 

Als is het al alleen maar om de kwaliteit van je thuissituatie te verbeteren. Je kunt wel stellen dat je prima onder bijstandsnorm kan leven maar als vrijwilliger voor bijstandsgerechtigden weet ik wel beter.

tuurlijk kan je daaronder niet leven, maar aangezien ik overal kreeg te horen gedurende 2 jaar dat ik nergens recht op had heb ik geleefd van schulden maken en desnoods de boel bij elkaar stelen.

En zo zal ik nog wel even doorleven tot de bezwaar procedures en rechtszaken geweest zijn.

edit: @Sanering, heb je net geprobeerd te bellen maar helaas nam je niet op. Zoals ik al eerder zei neem dit weekend eens afstand van alle problemen. op een gegeven moment sta je er mee op en ga je er mee naar bed. Oké het is niet makkelijk om zaken los te laten maar soms heb je dat toch even nodig. Maandag ben ik vrij en dan bel ik even. hoop dat je dan wel bereikbaar bent en dat ik in ieder geval even een luisterend oor kan bieden.

 

Even stevig vloeken tegen me ben ik ook wel gewend. ;)

 

Ik had geen service voor mijn bedrijf afgelopen uren, kennelijk storing bij t-mobile maar hoorde je voicemail net.

Zou niet weten hoe hier afstand van te nemen, zit allemaal volledig in dagelijkse leven ingebakken en ben je elke minuut van de dag mee bezig met of werken aan toekomst of al die zaken eromheen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een welgemeend advies aan sanering:

 

Als je alle tijd die je nu steekt in je berichten hier, bezwaren etc.nu eens in je bedrijf steekt? Dan moet je toch meteen al wat meer klanten kunnen scoren lijkt me.

 

Het wordt zo onderhand een beetje een welles-nietes verhaal hier, oftewel, wie heeft er gelijk? Naar mijn mening een hoop negatieve energie die je beter in positieve zin kunt inzetten.

zijn hoop uren die ik dus niet aan bedrijf kan besteden helaas.

Maar ja is inderdaad beetje welles nietes verhaal ondertussen. denk ook dat uiteindelijk het laatste woord aan de rechter is om te bepalen wie er gelijk heeft in de 3 zaken die bij mij lopen (en allemaal van invloed zijn op elkaar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

denk ook dat uiteindelijk het laatste woord aan de rechter is om te bepalen wie er gelijk heeft in de 3 zaken die bij mij lopen (en allemaal van invloed zijn op elkaar)

 

En dan ben je uiteindelijk 2 jaar verder na alle beroepen en noem maar op...Met grote kans op niks. Stop nu, en over 3 jaar ben je schuldenvrij. Dan kies je voor je gezin en je toekomst.

 

Ik laat het erbij, succes en alle wijsheid toegewenst.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mede naar aanleiding van diverse PM's, modsmeldingen en modsoverleg gaat dit topic op slot.

 

Alle standpunten, meningen en tips zijn nu wel uitgewisseld. Het is aan topicstarter om daar de juiste conclusies uit te trekken...of niet.

 

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 199 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept