loading
Ga naar inhoud
Ties [r.i.p.]
Verberg

Financieringsbronnen: business angels of informal investors (Ties van der Laan)

vraag

Voorbereiding is de sleutel tot het succes van ondernemers op zoek naar geld. Een winnend businessplan en diepgaand onderzoek naar de financiële wereld zijn twee belangrijke onderdelen van je voorbereiding.

 

Voor een handleiding bij het schrijven van businessplannen kun je mijn columns over businessplanning lezen. In het zesde deel van mijn serie over bronnen van financiering voor ondernemers wil ik het hebben over informal investors of liever gezegd business angels, de internationaal meer gangbare term.

 

Ik ga in op:

 

- Karakteristieken

- Wie ze zijn

- Wat ze zoeken

- Hoe ze werken

 

Financiële investeerders

 

Business angels zijn investeerders, de eerste uit de serie die ik hier beschrijf. Gemeenschappelijke kenmerken van investeerders zijn: toekomstgericht (terwijl b.v. banken gericht zijn op de historie), risicozoekend (banken zijn risicomijdend), kopen aandelen (banken lenen), beperkte investeringshorizon (tijdelijk betrokken), op zoek naar (seriële) ondernemers en managers.

 

Business Angels: karakteristieken

 

De Engelse uitdrukking “been there, done that” is kenmerkend voor business angels, succesvolle zakenmensen die het geld herinvesteren dat zij zelf hebben verdiend. Het feit dat business angels met hun eigen geld, hun zuurverdiende centen investeren maakt dat ze emotioneel kunnen reageren zowel positief, trots bij succes, als negatief, boos als het niet goed gaat.

 

Met enkele uitschieters naar boven hebben business angels door de band genomen rond € 1 miljoen beschikbaar voor het investeren in bedrijven. Per bedrijf investeren ze tot enkele tonnen.

 

Ook al omdat ze zich bewezen hebben in de zakenwereld zijn business angels wat oudere mannen en vrouwen, zo tussen 50 en 70 jaar oud. De Internethype heeft echter ook een aantal jongere business angels opgeleverd.

 

Business angels zijn veelal gedreven personen, in alles wat ze doen, daarom zijn ze succesvol. Bij het investeren is hun drijfveer kennis en ervaring teruggeven, meestal aan een nieuwe generatie. Maar daarbij willen ze vooral plezier hebben en betrokken zijn bij iets anders, iets nieuws en spannends. Rendement en/of winst komen bij business angels niet op de eerste plaats.

 

Business Angels: wie ze zijn

 

Er veel verschillende type business angels. Ik licht de drie meest voorkomende eruit:

 

- De executive “angel” is een actieve ondernemer, directeur van een onderneming of zelfstandig adviseur die tussen € 50k en € 100k investeert ter verhoging van de omzet op termijn, opvulling van lege werkplekken, uitbreiding van zijn of haar netwerk of als hobby.

 

- De baanzoekende “angel” is een manager die, al dan niet vrijwillig, zonder baan zit die tussen de € 30k en 70k investeert en tegelijkertijd meerdere dagen actief wil zijn in het bedrijf, in eerste instantie vaak onbetaald.

 

- De gepensioneerde “angel” is een workaholic die niet kan stoppen met werken. Deze wat oudere “angel” investeert tussen € 10k en € 50k vooral om actief te blijven en contacten te onderhouden.

 

Business Angels: wat ze zoeken

 

Het is belangrijk je te realiseren dat business angels vrijwel uitsluitend investeren in markten die ze kennen, waarin ze actief (geweest) zijn en/of goede contacten hebben. Ze zijn op zoek naar grote, sterk groeiende, vaak wereldwijde niche markten die nog relatief leeg zijn of zonder veel concurrenten. Business angels verwachten van ondernemers dat hun doel is om binnen deze niches ook snel te willen groeien. “Angels” investeren vooral als ze het idee hebben dat ze met een potentiële “Intel”, “Nokia” of “E-Bay” te doen hebben.

Ruwweg kun je concluderen dat business angels vrijwel alleen investeren in bedrijven die over 7 tot 10 jaar een verwachte omzet hebben vanaf € 100m.

 

Business angels investeren in relatief kleine bedrijven zonder of slechts met een lage omzet en vaak maar één actief persoon, de ondernemer en oprichter. In het jargon van investeerder wordt deze fase ook wel de “seed”-fase genoemd en het kapitaal dat geïnvesteerd wordt “seed”-kapitaal (NB. Ik houd niet zo van de Nederlandse vertalingen, zaaifase en zaaikapitaal).

 

Business angels doen bij voorkeur zaken met bedrijven in hun eigen regio dat wil zeggen binnen een straal van 100 tot 150 km rond de woonplaats van “angel”. Een van de redenen is dat ze betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken van hun deelneming en daarvoor niet te ver willen reizen. Bij problemen willen ze bovendien snel kunnen ingrijpen en dat is eenvoudiger als ze relatief dichtbij wonen. Ook het onderzoek naar de achtergrond van de ondernemer is simpeler als je in dezelfde regio actief bent.

 

Rendement is weliswaar niet het belangrijkste voor business angels maar dit wil niet nog niet zeggen dat het niet belangrijk is. Ze zijn tijdelijk betrokken bij een bedrijf, meestal rond de 10 jaar. Gedurende deze periode hebben “angels” een voorkeur voor tussentijdse uitkeringen via dividend, rente of fee’s voor bepaalde “klussen”.

 

Als hun “exit” zien business angels het liefst dat alle aandeelhouders verkopen op het zelfde moment: het bedrijf wordt verkocht aan een concurrent of ander geïnteresseerde bedrijf (in jargon heet dit een “tradesale”). Verkoop van alleen hun minderheidsbelang aan de ondernemer, een concurrent of andere investeerder resulteert meestal niet in een optimale prijs en heeft daarom niet de voorkeur van een “angel”.

 

Andere mogelijkheid voor een exit is een beursintroductie, hoewel dat in het huidige beursklimaat niet erg waarschijnlijk is. Experts verwachten ook de komende jaren geen verbetering in het beursklimaat voor nieuwe bedrijven, zeker niet voor de in de ogen van de beurs, kleinere ondernemingen (marktwaarde < ca. € 1 mld.).

 

Een “angel” focust zich zeer sterk op de persoon van de ondernemer. Hij investeert slechts als het klikt, zowel in de zakelijke als in de persoonlijke sfeer.

 

In de zakelijke sfeer moet een “angel” het idee hebben dat de man of vrouw het ondernemerschap in de vingers heeft; in staat is uit niets iets te creëren en tegelijkertijd net zo voorzichtig te zijn bij het uitgeven van “zijn” geld als hij.

 

In de persoonlijke sfeer omdat ze veel en langdurig met elkaar moeten praten. Ik zeg het met enige regelmaat en ook nu weer: investeren is primair een kwestie van vertrouwen tussen mensen, voor een “angel” is dit verreweg het belangrijkst.

 

Business Angels: hoe ze werken

 

De intake

Business angels zijn meestal erg moeilijk te vinden want, zoals bijna alle rijke mensen opereren ze bij voorkeur “low profile”, in verband met het gevaar van gijzelingen, stalkers of dergelijke. In Nederland zullen business angels nog minder snel laten merken dat ze geld hebben dan in de VS waar ondernemers opener en trotser (kunnen) zijn op wat ze bereikt hebben.

 

Wel zijn business angels ervaren netwerkers die bij voorkeur werken met ondernemers die via een persoonlijke introductie bij hen zijn binnengekomen. Meest voorkomende introductiekanalen zijn familie, (zaken)vrienden en zakelijke netwerken.

 

Ook trekken business angels steeds vaker samen op via een business angels netwerk of BAN. Naast een effectieve vorm van netwerken, stelt een BAN business angels in staat te leren van fouten en te discussiëren over een potentiële deal. Soms vormen ze zelfs investeringsclubs waarin business angels hun potentiële transactie in bespreken met gelijkgestemden. Ik heb verscheidene business angels horen beweren dat investeringen die door een groep “angels” waren goedgekeurd minder vaak fout afliepen dan de deals die ze alleen deden.

De NeBIB, hier op Higherlevel.nl vertegenwoordigt door Nils de Witte, is in Nederland het bekendste voorbeeld van een BAN terwijl een aantal BAN’s in Europa zich verzameld heeft in de EBAN: www.eban.org.

Bij het beoordelen van jou en je businessplan vertrouwt de “angel” veel op zijn zgn. buikgevoel en niet zo zeer op een uitgebreid due diligence (jargon voor onderzoek naar de achtergrond van ondernemer en zijn onderneming). Toch zal bijna elke “angel” in zijn netwerk vragenstellen over jou en je historie. Bovendien zal hij of zij referenties van je vragen en checken.

 

De transactie

 

De structuur van transacties tussen jou en je business angel is vaak ongecompliceerd en zonder tierelantijnen zoals bv. aandelenopties. BA’s investeren in aandelen al dan niet in combinatie met een (converteerbare en/of achtergestelde) lening. Zij eisen geen zekerheden van je of je onderneming. Wel willen zij vaak een

 

(1) vetorecht voor belangrijke beslissingen (zoals investeringen vanaf een bepaalde omvang, fusies en overnames of belangrijke personele veranderingen),

(2) bescherming van hun minderheidbelang en

(3) bescherming tegen verwatering van hun belang (bij nieuwe investeerders).

 

Een plaats in de Raad van Commissarissen eisen ze alleen als er een RvC is of als die gecreëerd gaat worden.

 

De enige persoon aan wie een “angel” verantwoording moet afleggen is zijn of haar partner. Business angels kunnen dan ook vrij snel beslissen, binnen enkele weken tot een maand, soms zelfs zonder dat de juridische documentatie gereed is.

 

Na de transactie

 

Zoals gezegd, typisch voor business angels is dat zij zich bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, in begin, direct na de investering wat meer en na verloop van tijd minder. Naarmate het bedrijf steviger op rails gezet is trekken ze zich enigszins terug. Business angels coachen je tussen de één tot drie dagen per week. Tevens stellen business angels hun, vaak omvangrijke netwerk ter beschikking aan jou en je onderneming. Ik denk dat dit deel van de bijdrage van een “angel” vaak de meest tastbare is.

 

Business angels opereren dus “hands-on” maar bij een dreigend faillissement trekken ze zich toch terug, beducht als ze zijn als hun naam verbonden wordt met een mislukking.

Een bijzonder gevaar van business angels is dat ze business “devils” kunnen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als ze je eruit proberen te werken omdat het denken dat ze beter af zijn zonder jou. Ook kunnen ze een volgende investeringsronde blokkeren door onredelijke eisen te stellen of door plotseling te verdwijnen van de onderhandelingstafel.

 

Het is belangrijk dat jij ook een onderzoek doet naar de achtergrond van je business angel. Om een idee te krijgen van de kansen dat je “engel” een “duivel” wordt maar ook om te onderzoeken wat de ervaring is van anderen met je mogelijke partner.

 

Kortom, ook dat beweer ik vaker, het is niet alleen de investeerder is die jou kiest maar jij kiest ook de investeerder die bij jou past.

 

Ik hoop dat ik je niet te bang gemaakt heb met de beschrijving van de bovenstaande business angels. Dit zijn de meest voorkomende, vaak meer ervaren “angels”. Echter, het is mijn stellige overtuiging dat elke markt, klein of groot, groeiend of dalend z’n eigen business angels kent. De horeca, café’s, restaurants of hotels en de detailhandel, slager, bakker, kledingwinkel of supermarkt hebben ook hun “engelen”. In de wereld van vandaag, in onze wereld is veel, erg veel geld beschikbaar voor bijna alle ondernemers. Het is noodzakelijk dat je beschikt over doorzettingsvermogen, creativiteit, vasthoudendheid en een bijna oneindig geloof in jezelf om geld te krijgen van de persoon die bij je past. En juist dit zijn volgens mij belangrijke kenmerken van ondernemerschap!

 

Conclusie

 

Business angels combineren geld en markt ervaring en netwerk. Zij investeren voor de middellange termijn (10 jaar) tot ca. € 0,2m in startende en kleine snel groeiende bedrijven die opereren in groeimarkten. Business angels investeren niet alleen om rendement te maken, zijn hands-on en opereren lokaal.

 

Dit was mijn korte beschrijving van de vijfde bron van geld voor ondernemers, business angels of informal investors. Ik stel jullie reacties erg op prijs. In mijn volgende column beschrijf ik de tweede in de serie investeerders, de corporate venturers.

Link naar bericht
Delen op andere sites

2 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hoi mede-HLers,

 

Onderstaand een link naar een artikel over een jonge succesvolle business angel. Hij vertelt onder andere over zijn geschiedenis en investeringscriteria. Ook geeft hij een aantal tips voor ondernemers.

 

Richard Farleigh: a beacon investor in technology startups

 

Richard Farleigh made enough money at the age of 34 to “retire” to Monte Carlo. But the 44 year old Australian has a penchant for private equity investment in young high growth technology startups. Of about 50 technology companies that he has invested in, 15 have successfully exited, and about 10 continue to look promising. We estimate that he has one of the best IRRs (of over 20%) in the European technology sector, and is ranked as one of the most successful private investors in the world.

 

Je kunt verder lezen @ http://www.thechilli.com/articles/profiles/people/014_richardFarleigh.asp.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ties

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 3 leden online en 88 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké