Jump to content
Guest Columnbot

Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem?

Recommended Posts

Guest Columnbot

Wat een rapport van FNV Bondgenoten over de misstanden in verzuimwereld! Hierin wordt - even kort door de bocht- gesteld dat het een corrupte bende is. Verzuimbegeleiders, arbo-artsen en werkgevers…. Niemand uitgezonderd. In het voorwoord staat een oproep aan "alle betrokken partijen" om de aanbevelingen van de FNV te realiseren.

 

Wat mij uit het rapport niet helemaal duidelijk wordt, is wie die betrokken partijen dan zijn en wie e.e.a. volgens de FNV zou moeten betalen? Is het de bedoeling dat wij weer terug gaan naar het systeem waarin de overheid opdraait voor de kosten van verzuimende medewerkers? Of moet de werkgever wél betalen, maar moeten ze er vooral niet teveel van verwachten en die kosten maar op de koop toe nemen, bovenop alle andere kosten die ze hebben in verband met het verzuim.

 

Buiten dat roept het rapport nog meer vragen op. Hoe is het rapport tot stand gekomen? Zijn alle ziekmeldingen bij elkaar opgeteld? Is er onderzoek gedaan naar het aantal keer dat degenen die de melding hebben gedaan ziek zijn geweest in één jaar? Uiteraard is het niet mogelijk te achterhalen wat de reden van de ziekmelding is geweest; dat zou een schending zijn van de privacy. Maar wil het FNV nu serieus dat we Annie, die zich voor de zesde keer dat jaar ziek meldt omdat zij zich “niet zo lekker voelt”, direct naar de bedrijfsarts sturen zodat deze een oordeel kan geven over de belastbaarheid? Ik voorzie lange wachttijden bij de bedrijfsarts en groeiende kosten voor werkgevers….

 

Hou me ten goede; het is niet oké dat er naar te persoonlijke omstandigheden wordt gevraagd. Zaken die privacygevoelig liggen mogen niet naar buiten komen, onder geen enkel beding. Maar wat is er mis mee om te vragen wat er aan de hand is, zodat je je als werkgever een beeld kunt vormen van wat je te wachten staat. Wat voor het gemak buiten beschouwing wordt gelaten is dat werknemers zelf vaak ook niet te beroerd zijn een uiteenzetting van de klachten te geven. “Ja, een anale fistel” is er eentje uit de praktijk, aan mij de eer om er een omschrijving van te maken waarin de medische terminologie volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

 

Dan ben ik ook benieuwd of het FNV zelf de Gouden Methode al heeft uitgevonden. Want als je een rapport uitbrengt met zulke boude beweringen, dan lijkt me dat je je zaakjes in je eigen toko toch prima in orde hebt. In het jaarverslag van de FNV, gepubliceerd op internet, staat te lezen dat zij in 2012 een verzuimpercentage hadden van 6.6%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 4%. Heeft dat te maken met het feit dat het bij het FNV makkelijker is om je ziek te melden, want je hoeft toch geen verantwoording te nemen en tekst en uitleg te geven?

 

Nogmaals; dat er misstanden aan het licht worden gebracht is een goede zaak. Maar om iedereen over één kam te scheren gaat mij wat te ver. Het is in Nederland op dit moment zo dat de werkgever de eerste twee jaar van ziekte werkelijk alles moet betalen. Daarnaast heeft de werkgever de plicht om er alles aan te doen om de zieke werknemer te laten re-integreren. Die verantwoordelijkheid is hen gegeven door de overheid. Hoe kun je dan als werkgever inspelen op de behoeften van de werknemer als je niet eens mag vragen wat er aan de hand is?

 

Laten we ons boerenverstand weer eens gaan gebruiken en geen dingen roepen die een hele beroepsgroep onnodig in diskrediet brengt. Zorg voor het juiste beleid in je organisatie, dan snijd het mes aan twee kanten. Zo ontstaat een situatie die voor beide partijen, werkgever en werknemer, acceptabel is.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk dat hier een aardige kern van waarheid aangekaart wordt, het doel is natuurlijk om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te schoppen en dit groeit uiteindelijk door in het systeem. Strengere regels hiervoor zal niet verkeerd zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk dat hier een aardige kern van waarheid aangekaart wordt, het doel is natuurlijk om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te schoppen en dit groeit uiteindelijk door in het systeem. Strengere regels hiervoor zal niet verkeerd zijn.

Het is even off-topic, maar beste James, ik heb je een pm gestuurd en lees net je karma met ongeveer dezelfde boodschap in de kneuzen: doe daar je voordeel mee.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn twee soorten verzuim: mensen die ziek zijn, en mensen die alleen maar niet komen werken. FNV gaat er van uit (denk ik) dat alleen de eerste categorie bestaat, de praktijk leert dat de tweede groep misschien wel groter is dan de eerste. En als dat zo is, dan wil je als ondernemer c.q. werkgever de middelen hebben om er iets aan te doen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn twee soorten verzuim: mensen die ziek zijn, en mensen die alleen maar niet komen werken. FNV gaat er van uit (denk ik) dat alleen de eerste categorie bestaat, de praktijk leert dat de tweede groep misschien wel groter is dan de eerste.

 

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg. En de middelen die je als werkgever hebt zijn nu eenmaal beperkt. Toch is het goed mogelijk om een laag verzuim te hebben en een goed beleid te voeren. Door bijvoorbeeld een verzuimregisseur aan te trekken die in eerste instantie in kaart gaat brengen waar de bron van het verzuim (en de kosten daarvan) ligt, wordt een eerste stap gezet om tot een oplossing te komen.

 

Vaak is niet volledig duidelijk wie wat doet bij een ziekmelding. En als dat wel het geval is, beschikt de verantwoordelijke (veelal een leidinggevende) niet altijd over de kennis en vaardigheden om zijn taak adequaat uit te voeren. Dan zijn "fouten" die te maken hebben met privacygevoelige informatie snel gemaakt.

 

 


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

 

Ik verbaas me ook over deze stelling. Sluit totaal niet aan bij branche info en eigen ervaringen. Zowel werkgevers als verzekeraars zijn soms naief en reactief als het situationeel of onterecht verzuim betreft, maar dit is bij lange na niet de hoofdmoot, dan zou het land echt te klein zijn.


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

 

Ik verbaas me ook over deze stelling. Sluit totaal niet aan bij branche info en eigen ervaringen. Zowel werkgevers als verzekeraars zijn soms naief en reactief als het situationeel of onterecht verzuim betreft, maar dit is bij lange na niet de hoofdmoot, dan zou het land echt te klein zijn.

 

Mijn stelling behoeft enige nuancering, nu ik het terug lees. In mijn hoofd had ik de vertaalslag reeds gemaakt dat de eerste groep de zogenaamde witte verzuimers zijn (er is sprake van lichamelijk disfunctioneren) en de tweede groep de grijze verzuimers (niet direct vast te stellen of de medewerker ook echt ziek is; er is een probleem maar de medewerker is vaak nog wel in staat zijn werk te verrichten)

 

Er zijn,voor zover ik weet, geen harde cijfers van. Er wordt doorgaans aangehouden dat ongeveer 25% wit verzuim is en 70% grijs verzuim (en 5% zwart verzuim). Vandaar mijn reactie dat de tweede groep groter is dan de eerste.


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
[*]Mijn stelling behoeft enige nuancering, nu ik het terug lees. In mijn hoofd had ik de vertaalslag reeds gemaakt dat de eerste groep de zogenaamde witte verzuimers zijn (er is sprake van lichamelijk disfunctioneren) en de tweede groep de grijze verzuimers (niet direct vast te stellen of de medewerker ook echt ziek is; er is een probleem maar de medewerker is vaak nog wel in staat zijn werk te verrichten)

[*]Er zijn,voor zover ik weet, geen harde cijfers van. Er wordt doorgaans aangehouden dat ongeveer 25% wit verzuim is en 70% grijs verzuim (en 5% zwart verzuim). Vandaar mijn reactie dat de tweede groep groter is dan de eerste.

 

 

Ik vermoed toch wat definitie verwarring over en weer :)

 

Als we kijken naar het aantal verzuimmeldingen dan zou het percentage grijs verzuim best zo hoog kunnen zijn als jij stelt. Maar dit bestaat dan grotendeels uit het spreekwoordelijke maandagochtendgriepje / kater van het weekend. Dat is niet maatgevend voor het langdurig verzuim, waarvoor de meeste kosten gemaakt worden.

 

Het rapport van FNV gaat specifiek over verzuimbegeleiding, dat is op kort verzuim niet van toepassing

 

Kijken we - zoals ik - naar de verzuimkosten, dan bedragen de kosten van grijs verzuim circa 15% van het totale verzuim. Nog steeds schrikbarend veel, en zeer relevant voor preventie en repressiebeleid, maar de meeste verzuimkosten zitten in het witte verzuim.

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kunt dit nog verder nuanceren:

Langdurig verzuim is - en wordt - steeds kostbaarder voor werkgevers. Volgend jaar kunnen werkgevers met > 10 werknemers tot wel 10 jaar verantwoordelijk gehouden worden voor loondoorbetaling, zo begreep ik laatst tijdens een bijeenkomst van onze ondernemersvereniging uit een lezing van UWV. Zelfs na uitdiensttreding kan die verantwoordelijkheid nog bij de laatste werkgever blijven liggen. Anderzijds is er het zeer lastig te hanteren korte, frequente verzuim, dus een werknemer die zich inderdaad vrij vaak (en vrij gemakkelijk?) ziek meldt. De vraag is altijd hoe je als werkgever optreedt in de verzuimbegeleiding, want daar moet je gewoon kort op zitten en betreffende werknemer op de eigen verantwoordelijkheid en de verplichte medewerking wijzen m.b.t. het beperken van de oorzaak en de duur van het verzuim.

 

Beide soorten verzuim kunnen dus een behoorlijke sluipmoordenaar zijn voor je bedrijfsvoering, desondanks ken ik legio voorbeelden van zowel werkgevers als werknemers die daar maar al te gemakkelijk mee omgaan, soms op het lakse af. We kennen hier op HL ook wel voorbeelden daarvan. Dat FNV ogenschijnlijk de positie inneemt dat achter elke ziekmelding ook een echte zieke zit, is uiteraard vanwege de belangen die zij primair behartigt, te begrijpen. Of het systeem daarmee corrupt is, vind ik discutabel.

 

Een verantwoordelijk werkgever zal adequaat verzuimbeleid toepassen met enerzijds harD voor het zakelijk belang en anderzijds harT voor betreffende werknemer en wordt in staat geacht daarin de verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Aan dat laatste kan het natuurlijk weleens mankeren.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Volgend jaar kunnen werkgevers met > 10 werknemers tot wel 10 jaar verantwoordelijk gehouden worden voor loondoorbetaling, zo begreep ik laatst tijdens een bijeenkomst van onze ondernemersvereniging uit een lezing van UWV.

 

De loondoorbetaling voor werkgevers is beperkt tot 2 jaar, eventueel nog met 1 jaar te verlengen (UWV sanctie) bij een niet Poortwachter-proof WGA instroom. Waar jij op doelt zijn de sancties / risicoopslagen op de variabele WGA en WGA flex premie voor het risico van de eerste 10 jaar bij WGA instroom. Een WGA instroom kan gedurende 10 jaar een forse meerpremie voor de WGA opleveren. Dat is voor vaste medewerkers al sinds 2006 zo. Wat wijzigt is dat dit per 01-01-2014 ook voor tijdelijke arbeidskrachten gaat gelden.

 

Zelfs na uitdiensttreding kan die verantwoordelijkheid nog bij de laatste werkgever blijven liggen.

 

Om te betalen ja. Verantwoordelijk voor de uitvoer / reïntegratie ben je alleen bij (vrijwillig) eigen risicodragen. En daar zit 'm ook de pijn bij tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan of zich enige weken na uitdienstreding ziekmelden bij het UWV : niet alleen ben je er als ex-werkgever niet verantwoordelijk voor, je hebt zelfs geen enkel recht op informatie hoe het UWV dat traject verder oppakt. Wel de kosten betalen dus, maar zonder enig zicht op waar je voor betaalt en of dat traject wel deugt.

 

Dit gaat zelfs zo ver dat een specialist al opperde om bij complex of vermeend grijs of zwart verzuim van een tijdelijke kracht, het contract te verlengen om zo nog enige grip op de reïntegratie te kunnen houden en WGA instroom met dito kosten te vermijden. Dat is uiteraard de wereld op zijn kop!

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Norbert: Dank voor de terechte aanvulling: Inderdaad gaat het in mijn verhaal om de regeling voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan of zich enige weken na uitdienstreding ziekmelden bij het UWV, dat had ik er even bij moeten melden. Al was het maar omdat juist daar voor veel werkgevers in de huidige conjunctuur een grote(re) behoefte ligt (aan flexibiliteit) en m.i.v. 1-1-'14 versus de grotere risico's die dat met zich mee kan brengen.

 

Succes en groet,

 

Hans

 

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept