Jump to content
Guest Columnbot

Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem?

Recommended Posts

Denk dat hier een aardige kern van waarheid aangekaart wordt, het doel is natuurlijk om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te schoppen en dit groeit uiteindelijk door in het systeem. Strengere regels hiervoor zal niet verkeerd zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk dat hier een aardige kern van waarheid aangekaart wordt, het doel is natuurlijk om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te schoppen en dit groeit uiteindelijk door in het systeem. Strengere regels hiervoor zal niet verkeerd zijn.

Het is even off-topic, maar beste James, ik heb je een pm gestuurd en lees net je karma met ongeveer dezelfde boodschap in de kneuzen: doe daar je voordeel mee.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn twee soorten verzuim: mensen die ziek zijn, en mensen die alleen maar niet komen werken. FNV gaat er van uit (denk ik) dat alleen de eerste categorie bestaat, de praktijk leert dat de tweede groep misschien wel groter is dan de eerste. En als dat zo is, dan wil je als ondernemer c.q. werkgever de middelen hebben om er iets aan te doen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn twee soorten verzuim: mensen die ziek zijn, en mensen die alleen maar niet komen werken. FNV gaat er van uit (denk ik) dat alleen de eerste categorie bestaat, de praktijk leert dat de tweede groep misschien wel groter is dan de eerste.

 

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg. En de middelen die je als werkgever hebt zijn nu eenmaal beperkt. Toch is het goed mogelijk om een laag verzuim te hebben en een goed beleid te voeren. Door bijvoorbeeld een verzuimregisseur aan te trekken die in eerste instantie in kaart gaat brengen waar de bron van het verzuim (en de kosten daarvan) ligt, wordt een eerste stap gezet om tot een oplossing te komen.

 

Vaak is niet volledig duidelijk wie wat doet bij een ziekmelding. En als dat wel het geval is, beschikt de verantwoordelijke (veelal een leidinggevende) niet altijd over de kennis en vaardigheden om zijn taak adequaat uit te voeren. Dan zijn "fouten" die te maken hebben met privacygevoelige informatie snel gemaakt.

 

 


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

 

Ik verbaas me ook over deze stelling. Sluit totaal niet aan bij branche info en eigen ervaringen. Zowel werkgevers als verzekeraars zijn soms naief en reactief als het situationeel of onterecht verzuim betreft, maar dit is bij lange na niet de hoofdmoot, dan zou het land echt te klein zijn.


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren     

Solopartners, brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals       

 

Blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tweede groep is zeer zeker groter dan de eerste, spijtig genoeg.

 

Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Heb je een linkje naar onderzoeken waar dat uit blijkt?

 

Ik verbaas me ook over deze stelling. Sluit totaal niet aan bij branche info en eigen ervaringen. Zowel werkgevers als verzekeraars zijn soms naief en reactief als het situationeel of onterecht verzuim betreft, maar dit is bij lange na niet de hoofdmoot, dan zou het land echt te klein zijn.

 

Mijn stelling behoeft enige nuancering, nu ik het terug lees. In mijn hoofd had ik de vertaalslag reeds gemaakt dat de eerste groep de zogenaamde witte verzuimers zijn (er is sprake van lichamelijk disfunctioneren) en de tweede groep de grijze verzuimers (niet direct vast te stellen of de medewerker ook echt ziek is; er is een probleem maar de medewerker is vaak nog wel in staat zijn werk te verrichten)

 

Er zijn,voor zover ik weet, geen harde cijfers van. Er wordt doorgaans aangehouden dat ongeveer 25% wit verzuim is en 70% grijs verzuim (en 5% zwart verzuim). Vandaar mijn reactie dat de tweede groep groter is dan de eerste.


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
[*]Mijn stelling behoeft enige nuancering, nu ik het terug lees. In mijn hoofd had ik de vertaalslag reeds gemaakt dat de eerste groep de zogenaamde witte verzuimers zijn (er is sprake van lichamelijk disfunctioneren) en de tweede groep de grijze verzuimers (niet direct vast te stellen of de medewerker ook echt ziek is; er is een probleem maar de medewerker is vaak nog wel in staat zijn werk te verrichten)

[*]Er zijn,voor zover ik weet, geen harde cijfers van. Er wordt doorgaans aangehouden dat ongeveer 25% wit verzuim is en 70% grijs verzuim (en 5% zwart verzuim). Vandaar mijn reactie dat de tweede groep groter is dan de eerste.

 

 

Ik vermoed toch wat definitie verwarring over en weer :)

 

Als we kijken naar het aantal verzuimmeldingen dan zou het percentage grijs verzuim best zo hoog kunnen zijn als jij stelt. Maar dit bestaat dan grotendeels uit het spreekwoordelijke maandagochtendgriepje / kater van het weekend. Dat is niet maatgevend voor het langdurig verzuim, waarvoor de meeste kosten gemaakt worden.

 

Het rapport van FNV gaat specifiek over verzuimbegeleiding, dat is op kort verzuim niet van toepassing

 

Kijken we - zoals ik - naar de verzuimkosten, dan bedragen de kosten van grijs verzuim circa 15% van het totale verzuim. Nog steeds schrikbarend veel, en zeer relevant voor preventie en repressiebeleid, maar de meeste verzuimkosten zitten in het witte verzuim.

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren     

Solopartners, brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals       

 

Blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kunt dit nog verder nuanceren:

Langdurig verzuim is - en wordt - steeds kostbaarder voor werkgevers. Volgend jaar kunnen werkgevers met > 10 werknemers tot wel 10 jaar verantwoordelijk gehouden worden voor loondoorbetaling, zo begreep ik laatst tijdens een bijeenkomst van onze ondernemersvereniging uit een lezing van UWV. Zelfs na uitdiensttreding kan die verantwoordelijkheid nog bij de laatste werkgever blijven liggen. Anderzijds is er het zeer lastig te hanteren korte, frequente verzuim, dus een werknemer die zich inderdaad vrij vaak (en vrij gemakkelijk?) ziek meldt. De vraag is altijd hoe je als werkgever optreedt in de verzuimbegeleiding, want daar moet je gewoon kort op zitten en betreffende werknemer op de eigen verantwoordelijkheid en de verplichte medewerking wijzen m.b.t. het beperken van de oorzaak en de duur van het verzuim.

 

Beide soorten verzuim kunnen dus een behoorlijke sluipmoordenaar zijn voor je bedrijfsvoering, desondanks ken ik legio voorbeelden van zowel werkgevers als werknemers die daar maar al te gemakkelijk mee omgaan, soms op het lakse af. We kennen hier op HL ook wel voorbeelden daarvan. Dat FNV ogenschijnlijk de positie inneemt dat achter elke ziekmelding ook een echte zieke zit, is uiteraard vanwege de belangen die zij primair behartigt, te begrijpen. Of het systeem daarmee corrupt is, vind ik discutabel.

 

Een verantwoordelijk werkgever zal adequaat verzuimbeleid toepassen met enerzijds harD voor het zakelijk belang en anderzijds harT voor betreffende werknemer en wordt in staat geacht daarin de verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Aan dat laatste kan het natuurlijk weleens mankeren.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Volgend jaar kunnen werkgevers met > 10 werknemers tot wel 10 jaar verantwoordelijk gehouden worden voor loondoorbetaling, zo begreep ik laatst tijdens een bijeenkomst van onze ondernemersvereniging uit een lezing van UWV.

 

De loondoorbetaling voor werkgevers is beperkt tot 2 jaar, eventueel nog met 1 jaar te verlengen (UWV sanctie) bij een niet Poortwachter-proof WGA instroom. Waar jij op doelt zijn de sancties / risicoopslagen op de variabele WGA en WGA flex premie voor het risico van de eerste 10 jaar bij WGA instroom. Een WGA instroom kan gedurende 10 jaar een forse meerpremie voor de WGA opleveren. Dat is voor vaste medewerkers al sinds 2006 zo. Wat wijzigt is dat dit per 01-01-2014 ook voor tijdelijke arbeidskrachten gaat gelden.

 

Zelfs na uitdiensttreding kan die verantwoordelijkheid nog bij de laatste werkgever blijven liggen.

 

Om te betalen ja. Verantwoordelijk voor de uitvoer / reïntegratie ben je alleen bij (vrijwillig) eigen risicodragen. En daar zit 'm ook de pijn bij tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan of zich enige weken na uitdienstreding ziekmelden bij het UWV : niet alleen ben je er als ex-werkgever niet verantwoordelijk voor, je hebt zelfs geen enkel recht op informatie hoe het UWV dat traject verder oppakt. Wel de kosten betalen dus, maar zonder enig zicht op waar je voor betaalt en of dat traject wel deugt.

 

Dit gaat zelfs zo ver dat een specialist al opperde om bij complex of vermeend grijs of zwart verzuim van een tijdelijke kracht, het contract te verlengen om zo nog enige grip op de reïntegratie te kunnen houden en WGA instroom met dito kosten te vermijden. Dat is uiteraard de wereld op zijn kop!

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren     

Solopartners, brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals       

 

Blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Norbert: Dank voor de terechte aanvulling: Inderdaad gaat het in mijn verhaal om de regeling voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan of zich enige weken na uitdienstreding ziekmelden bij het UWV, dat had ik er even bij moeten melden. Al was het maar omdat juist daar voor veel werkgevers in de huidige conjunctuur een grote(re) behoefte ligt (aan flexibiliteit) en m.i.v. 1-1-'14 versus de grotere risico's die dat met zich mee kan brengen.

 

Succes en groet,

 

Hans

 

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

  Bring your business plan to a higher level!

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept